Tuzla, 31.05.2011.

Održana četvrta redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite održao je danas (31.05.2011. godine) 4. redovnu sjednicu u 2011. godini. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće - 3. redovne sjednice KŠCZ u 2011. godini
2. Razmatranje prijedloga Zbirnog izvještaja o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini
3. Razmatranje prijedloga Kantonalne komisije za procjenu šteta i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općini Tuzla
4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području TK u 2009. godini
5. Tekuća pitanja

Nakon što je prva tačka dnevnog reda usvojena bez rasprave, predsjednica Kantonalne komisije za procjenu šteta , Ajša Softić, je upoznala prisutne sa Zbirnim izvještajem o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Istakla je da je tokom 2010. godine u svim općinama TK, osim općine Teočak, proglašavano stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja. Šest općina je dva puta proglašavalo stanje prirodne nesreće, a u općini Srebrenik stanje prirodne nesreće proglašeno je čak tri puta. Stanje prirodne nesreće na području kantona je proglašavano dva puta, i to u periodu od 02.06.2010. do 15.06.2010. i od 23.06.2010. do 08.07.2010. godine.
Procjenu šteta na materijalnim dobrima vršile su općinske komisije, koje su konačne izvještaje dostavljale općinskim vijećima na usvajanje a zatim su dostavljeni Kantonalnoj komisiji za procjenu šteta.
Konačne izvještaje o procjeni štete dostavile su sve općine na čijem području je proglašeno stanje prirodne nesreće, osim općine Banovići.
Tokom trajanja prirodnih nesreća na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini:
- 4 osobe su poginule
- 8 osoba je povrijeđeno
- 944 osobe evakuisane
- poplavljeno 3.280 ha zemljišnih površina, 885 stambenih objekata, 1457 pomoćnih objekata i 16 industrijskih objekata
- aktivirano je 1201 klizište
- oštećeno 17 mostova
- odnešeno 18 mostova
- oštećeno 88 putnih komunikacija
- prekinute 22 putne komunikacije
- klizištima oštećeno 135 stambenih objekata.
Ukupna procjenjena šteta od prirodnih nesreća na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini jw iznosila 34.779.147,43 KM a sa indirektnim štetama i troškovima izazvanim štetom čak 42.919.964,48 KM, s tim da je u područje općine Banovići tri puta pogodila vremenska nepogoda i da je procjenjena šteta prema obrascu E-Š iznosila 1.267.170 KM.
Uslijedila je rasprava u kojoj su dati prijedlozi Komisiji u cilju tehničkoh poboljšanja dokumenta, te su usvojeni slijedeći Zaključci:
1) Usvaja se Prijedlog zbirnog izvještaja o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini uz uvažavanje primjedbi članova štaba.
2) Usvoja se Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Tuzla za saniranje šteta nastalih klizanjem i slijeganjem zemljišta u iznosu od 15.000 KM. Sredstva su utvrđena u Budžetu TK za 2011. godini na poziciji namjenskih sredstava - priliv sredstava u tekućoj godini.

Nakon što je Mr. sc. Zdenko Tadić, načelnik štaba i direktor KUCZ dao uvodne napomene, pomoćnik direktora KUCZ Mesud Tanović je prisutne upoznao sa Izvještajem o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području TK u 2009. godini. Skupština TK je usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u TK za period 2008. - 2012. godina, te je KUCZ pripremila Izvještaj o njegovoj realizaciji u 2009. godini, sa ciljem da se Vlada i KŠCZ upozna sa dianmikom realizacije. U Programa razvoja nije kvaliteno ugrađena dinamika realizacije aktivnosti po godinama, zbog toga što ministarstva, organi uprave i pravna lica nisu dostavili dokumente sa naznačanom dinamikom. U pripremi Izvještaja, pojedina ministarstva nisu dostavila dokumente o realizaciji projekata iz oblasti zaštite i spašavanja u 2009. godini, te nisu ni uklučena u Izvještaj o realizaciji Programa razvioja. Prema dobijenim podacima, ukupno je uloženo oko 7,3 miliona KM u 2009. godini, što je odnosu na 165 miliona KM planiranih Programom za petogodišnji period čini oko 4,42% odnosno oko 22% u odnosu na 33 miliona KM koliko bi prosječno godišnje trebalo izdvajati.
Nakon rasprave, koja je uslijedila i u kojoj je učešće uzelo nekoliko članova štaba, tokom koje je istaknuto da je urađen kvalitetan Izvještaj, usvojeni su slijedeći Zaključci:
1) Prihvata se Izvještaj o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području TK u 2009. godini
2) Izvještaj o realizaciji zadataka iz Programa razvoja dostaviti svim subjektima koji su u Programu razvoja zaduženi za njegovu realizaciju i tražiti Izvještaj o realizaciji za 2010. godinu radi pripreme zbirnog I
zvještaja o realizaciji Programa razvoja za 2010. godinu.

Pod tekućim pitanjima, komandant KŠCZ gospodin Aziz Čačković je dao inicijativu da se na području kantona formira interventna jedinica za zaštitu i spašavanje, koja će biti pod ingerencijom štaba a koja će biti u stanju promptno reagovati u slučaju potrebe na području cijelog kantona. Inicijativa će biti razmotrena nakon što se sagledaju zakonske i finansijske mogućnosti za formiranje i finansiranje iste.GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"