14/07/2011 - Izvršena primopredaja deminiranog terena na zadatku „MZ Orahovica - zaseok Strojna“ na području općine Lukavac

Dana 14.07.2011. godine obavljena je ceremonija primopredaje deminiranog terena na zadatku "MZ Orahovica - zaseok Strojna" na području općine Lukavac:
BROJ ZADATKA: ID 13052 - ČIŠĆENJE
NAZIV PROJEKTA: „MZ ORAHOVICA - ZASEOK STROJNA.“
POVRŠINA: 3.916 m2
IZVOĐAČ: FEDERALNA/KANTONALNA UPRAVA CZ – tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a

Projekat „MZ Orahovica, zaseok Strojna“ je predstavljao jedan od prioritetnih zadataka na području Općine Lukavac i njegovom realizacijom su stečeni uvjeti za bezbjedan prilaz riječici Strojni i korištenje poljoprivrednog zemljišta.
Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz bivše linije razdvajanja zaraćenih snaga, a po izjavama svjedoka i dostupnim zapisnicima u neposrednoj blizini i samoj površini koja je tretirana deminerskim radovima mještani su samoinicijativno uklonili veliki broj zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava.
Realizacija projekta je dodijeljena Timu civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a, a sa radovima se započelo 09.06.2011. godine. Projektnom dokumentacijom je bilo predviđeno da se metodom čišćenja deminira površina od 3.916,00 m2.
Pored pripadnika Tima civilne zaštite u proces deminiranja je bio uključen Mašinski tim (TEMPEST) civilne zaštite koji je skinuo vegetaciju sa površine od oko 1.800 m2.
Tokom izvođenja deminiranja pronađena je jedna protivpješadijskih mina tipa PMA2 (tzv. „pašteta“) koju su na licu mjesta uništili pripadnici „A“ tima civilne zaštite.
Završno uzorkovanje deminirane površine je obavljeno u utorak 12.07.2011. godine.
Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle.

Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u četvrtak 14.07.2011. godine, uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Lukavac, Federalne i Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK.


(Klikni na sliku za uvećanje)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"