25/08/2011 - POTPISANI UGOVORI O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA

U Tuzli je 25.08.2011. godine upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz 2010. godine. Općinama je dodjeljena pomoć u ukupnom iznosu od 300.000 KM, a sredstva su namjenskog karaktera i koristiće se za sufinansiranje projekata sanacije šteta nastalih djelovanjem prirodnom nesreća u 2010. godini. Sredstva su dodijeljena u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakon sprovedene Zakonske procedure. Na Javni poziv za raspodjelu neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz 2010. godine, 12 općina koje ispunjavaju kriterije za dodjelu pomoći, dostavilo je svoje zahtjeve za sufinansiranje projekata sanacije šteta. O osnovanosti zahtjeva izjasnila se Kantonalna komisija za procjenu šteta, nakon čega je Kantonalna uprava civilne zaštite izvršila detaljnu analizu svih zahtjeva. Kantonalna uprava civilne zaštite je dostavila prijedlog Odluke za dodjelu pomoći općinama Kantonalnom štabu civilne zaštite, koji je na sjednici održanoj 07. jula Odluku jednoglasno usvojio.
Iako su u ova sredstva odnosu na ukupnu štetu nastalu djelovanjem prirodnih nesreća "kap u moru", ipak će dobro doći za sufinansiranje projekata koji su od interesa za lokalnu zajednicu. Općinama su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 300.000 KM, i to:

- Općini Banovići dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 25.568,00 KM, na ime sufinansiranja izrade AB potpornog zida u MZ Podgorje-Čubrić.
- Općini Čelić dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 20.454,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije Klizišta i puta u naselju Tanjići, sanaciji kanalizacije u MZ Šibošnica i sanaciji Klizišta u MZ Drijenča.
- Općini Doboj Istok dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 23.864,00 KM , na ime sufinansiranja sanacije vodotoka i klizišta u MZ Stanić Rijeka, sanaciji klizišta „Mezarje Gaj“ u MZ Klokotnica i sanaciji klizišta „Buzekara“ u MZ Brijesnica Velika.
- Općini Gračanica dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 27.273,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije klizišta na putnom pravcu Džakule - P. Brdo i sanacije klizišta u MZ Malešići.
- Općini Gradačac dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 27.273,00 KM, na ime sufinansiranja izrade projektne dokumentacije i sanacije klizišta u MZ Mionica 3.
- Općini Kalesija dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 27.273,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije Klizišta u MZ Lipovice, Klizišta u MZ Seljublje, Klizišta Brda – Đedovići, Klizišta Kundakovići, Klizišta II MZ Seljublje, Klizišta u MZ Jajići, Klizišta Horozovina i Klizišta Lešovina te za izgradnji mosta u MZ Memići.
- Općini Kladanj dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 20.454,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije Klizišta „Mezarje“ u Kladnju, Klizišta „Dočanica“ i „Zakupna Vina“ u MZ Tarevo.
- Općini Lukavac dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 25.568,00 KM, na ime sufinansiranja u regulaciji potoka „Mednica“.
- Općini Sapna dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 22.159,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije Klizišta u naselju Plane I u MZ Goduš.
- Općini Srebrenik dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 23.846,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije Klizišta prema Starom Gradu (lokalitet III ).
- Općini Tuzla dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 28.977,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije Klizišta „Musala“ u MZ G. Tuzla.
- Općini Živinice dodjeljuju se novčana sredstva u iznosu od 27.273,00 KM, na ime sufinansiranja sanacije Kanala „Sjever“ u MZ Centar, Klizišta u MZ Priluk i Zida Gostelja u MZ Litve.

Općina Teočak ne ispunjava uslove iz Odluke Vlade TK o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, jer nema formiranu općinsku službu civilne zaštite.

U uvodnom dijelu sastanka, direktor Kantonalne uprave mr.sci. Zdenko Tadić je podsjetio prisutne na posljedice djelovanja prirodnih nesreća u 2010. godini na području Tuzlanskog kantona. Stanje prirodne nesreće proglašavano je u više navrata, osim općine Teočak, na svim općinama Tuzlanskog kantona. Stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla proglašeno je i u dva navrata na području Tuzlanskog kantona od 03.06. do 15.06.2010. godine i od 23.06. do 08.07.2010. godine.
Poplave i klizanje tla načinile su ogromnu štetu u poljoprivrednim, infrastrukturnim, stambenim, proizvodnim i pomoćnim objektima. Prema službenim izvještajima općinskih i Kantonalne komisije za procjenu šteta, pričinjena je šteta od preko 36 miliona konvertibilnih maraka. Četvoro građana je izgubilo život: jedna osoba u poplavama u općini Čelić i tri osobe od odrona - klizanja tla u općini Tuzla, osam osoba je povrijeđeno, 944 osobe su evakuirane, aktivirano je 1201 klizište...
Tokom i nakon djelovanja prirodne nesreće korištena su raspoloživa sredstva posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i redovna budžetska sredstva.
Općine su ukupno izdvojile 1.213.402,10 KM novčanih sredstava što predstavlja samo 3,4 % od utvrđene štete, i to 530.402.10 iz sredstva posebne naknade i 683.000,00 iz redovna budžetska sredstva općina.
Od strane Kantonalnog štaba civilne zaštite i Vlade Kantona općinama je upućena ukupna pomoć u iznosu od 1.101.935,00 KM, računajući i 300.000 KM koja je dodjelio KŠCZ i za koje su danas potpisani Ugovori o dodjeli.
Od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Vlade Federacije BiH, općinama upućena ukupna pomoć u iznosu od 1.410.000,00 KM.

Štete od prirodnih nesreća posljedica su neodgovornog odnosa prema našem okruženju, izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata u plavnom području vodotoka i zemljištu sklonom klizanju i veoma malog ulaganja u prevenciju. Iako su prirodne nesreće prisutne svake godine i nanose milionsku štetu, u budžetima općina, Kantona i Federacije nema budžetske pozicije za tu namjenu. Ako se i donosu odluke o pomoći iz redovnih budžetskih sredstava Kantona i Federacije, takve odluke čekaju likvidnost budžeta da bi bile realizovane, i pitanje je da li će uopšte biti realizovane.Stoga je potrebno inovirati i ubrzano pristupiti realizaciji usvojenih programa razvoja zaštite i spašavanja i kroz preventivno djelovajne otkloniti ili značajno smanjiti mogućnost nastanka većih šteta od prirodnih nesreća od poplava i klizanja tla. Također je potrebno u budžetima općina, Kantona i Federacije planirati posebnu poziciju za preventivne aktivnosti te je potrebno inovirati propise u oblasti zaštite i spašavanja kako bi sredstva posebne naknade bila operativna i koja bi se mogla koristiti u većem omjeru, naročito kada zbog djelovanja prirodne i druge nesreće nastanu velike štete.

Prisutnima se obratio načelnik općine Kalesija Rasim Omerović, koji se zahvalio KŠCZ na dodjeljenoj pomoći, koju će općina Kalesija iskoristiti za finansiranje nekoliko manjih projekata saniranja štete. Istakao je da postojeći propisi koji uređuju potrošnju sredstava posebne naknade, ne omogućavaju da se navedena sredstva efikasno upotrebe kao pomoć za saniranje šteta od prirodnih nesreća, te je potrebno mijenjati propise kojima se uređuje ova oblast.

Gospodin Aziz Čačković, komandant KŠCZ, se zahvalio svima koji su se odazvali pozivu na današnji sastanak, naročito načelnicima općina Kalesija i Sapna, te naglasio važnost zajedničkog djelovanja u nastojanjima da se uspostavi efikasniji sistem zaštite i spašavanja na našem kantonu. Pozvao je sve koji imaju inicijativu ili primjedbu na važeće zakonske propise da se obrate KUCZ i KŠCZ
kako bi se moglo zajednički djelovati prema Kantonalnoj i Federalnoj vladi i skupštini u cilju izmjene propisa i uklanjanja uočenih nedostataka.

Prisutnima su se obratili predstavnici općina Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Lukavac, koji su se zahvalili KŠCZ na dodjeljenoj pomoći te istakli brojne probleme sa kojima se susreću u implementaciji zakonskih propisa i svojim sredinama. Gospođa Ljiljana Pavljašević je na kraju zamolila kolege iz općinskih službi da vode računa o pravdanju dodijeljenih sredstava jer je riječ o sredstvima namjenskog karaktera koja se ne mogu trošiti u druge svrhe.


(Klikni na sliku za uvećanje)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"