PRESS KONFERENCIJA KANTONALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA

Podijeli

Tuzla, 02.11.2011. godine


Kantonalna komisija za procjenu šteta danas je održala press konferenciju na kojoj su iznijeti podaci o štetama na materijalnim i drugim dobrima koje su prouzrokovale prirodne i druge nesreća u toku 2010. godine:
˝U toku 2010. godine na području našeg Kantona u više navrata je proglašavano stanje prirodne nesreće. U januaru je proglašeno u Srebreniku, u junu i julu mjesecu na području skoro svih općina, dok je u decembru ponovo proglašeno u Tuzli. Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada TK je u dva navrata proglasila stanje prirodne nesreće˝, kazala je predsjednica Komisije Ajiša Softić. Prema podacima koji su izneseni, u toku 2010. godine na području Kantona, obilne padavine su u više navrata izazivale ogromne materijalne štete zbog čega je proglašavano stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla. U svim općinama, osim općine Teočak, je proglašavano stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla, u šest općina dva puta, dok je u općini Srebrenik proglašeno čak tri puta. Ukupna visina šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini iznosi 35.379.165,63 KM. Samo u općini Tuzla štete su iznosile 10.059.450 KM, a najveće štete su evidentirane na građevinskim objektima. Za sanaciju je prikupljeno tek manje od 10 posto novčanih sredstava. Nažalost, zbog prirodnih nepogoda na području ovog Kantona u 2010. godini desila su se i četiri smrtna slučaja, tri u Tuzli i jedan u Čeliću.
Prema riječima članice Komisije Ljiljane Pavljašević, lokalna, ali ni šira zajednica, nisu bile u stanje finansijski odgovoriti na situaciju koju su vremenske nepogode izazvale. ˝Od ukupno procijenjene štete, 1.213.402,10 KM su uložile općine za saniranje šteta, Kanton je djelovao u iznosu od 816.935 KM, a sa federalnog nivoa je stigla pomoć od 1.410.000 KM. Dakle, ukupno je prikupljeno 3.440.337,10 KM˝, kazala je Pavljašević. Pavljašević je naglasila da je osnovni cilj koji Komisija sprovodi, preventivno ulaganje i djelovanje kako bi se smanjila mogućnost za pojavom poplava ili klizišta. Da bi ovih i sličnih situacija sa smrtnim ishodom bilo što manje, potrebno je ulagati u prevenciju po Programu razvoja zaštite i spasavanja koji je donesen u Tuzlanskom kantonu. Neke od mjera odnose se na reguliranje riječnih korita, sačinjavanje katastra klizišta, izgradnju protugradne zaštite, a trebalo bi početi poticati i projekte navodnjavanja

(Klikni na sliku za uvećanje)


Prilog RTV TKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"