VLADA TUZLANSKOG KANTONA USVOJILA INFORMACIJE KUCZ

Tuzla, 20.01.2012. godine

Na svojoj 31. redovnoj sjednici Vlada kantona je, između ostalog, razmatrala i usvojila:
a) Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini i
b) Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Deminiranje u 2011. godini
Kako se navodi u Informaciji o ostvarenim rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini, polaznu osnovu za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja činila je Kantonalna lista prioriteta za deminiranje Tuzlanskog kantona. Na realizaciji projekata deminiranja, u toku 2011. godine, pored tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, zabilježen je angažman i drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija, kao što su: HO "Pro Vita", "C.I.D.C." , "NPA", UG "Demira", "Doking", "UEM", "IVŠA" i dr
U toku 2011. godine realizirani su projekti deminiranja za koje je Ugovor o sufinansiranju potpisani tokom 2010. godine. Udruživanjem vlastitih sredstava (općina i kanton) i sredstava Međunarodnog fonda ITF omogućeno je realiziranje projekata deminiranja, na području općina: Banovići, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla.
Drugi Ugovor je realiziran preko HO "Pro Vita" Mostar koja je dobila sredstva od Evropske Komisije i zadaću da ih implementira na području BiH. Zahvaljujući ovim sredstvima obavljeno je deminiranje na dva projekta (Banovići i Kalesija) u ukupnoj površini od 144.618,00 m2.
Treći Ugovor je realiziran na temelju doniranih sredstava od strane Vlade Japana i to na podrućju općine Lukavac za deminiranje 146.564,00 m2 i Petrovo (RS) i 202.869,00 m2.
Ostvaren je rekordan rezultat na polju deminiranja tokom 2011. godine, ukupna deminirana površina je 1.759.024,80 m2.
Prema podacima iz općinskih službi civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona od početka izvođenja humanitarnog deminiranja do danas deminirana je površina terena od 9.535.947,18 m2 .
Kada je riječ o obilježavanju minskih polja, kao najznačajniji i najveći projekat koji je realiziran izdvaja se projekat na području općine Gradačac. Postavljanjo su 123 trajna upozoravajuća znaka MZ Jasenica, na 3 lokacije. Također, postavljeno je i 6 bilbord plakata.

Kada je riječ o
rezultatima uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini, pripadnici „A” tima civilne zaštite, kao jedine organizirane grupe osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, neutralisali su 11.017 komada raznog zaostalog NUS i 6,3 kg eksploziva raznih vrsta.

Lista prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
Kantonalna uprava civilne zaštite je preko Kantonalnog koordinatora za deminiranje i općinskih koordinatora za deminiranje u saradnji sa Regionalnim uredom BH MAC-a provela pripremne aktivnosti za izradu planova deminiranja u 2012. godini.
Zbog podizanja kvaliteta poslova planiranja u oblasti deminiranja za 2012. godinu, od općina je zatraženo da donesu svoje planove deminiranja na osnovu kojih je urađena Lista prioriteta deminiranja Tuzlanskog kantona za 2012.godinu.
Za deminiranje metodom "čišćenja" planirano je 1.061.739,70 m2 a za metodu "tehničkog izviđanja" 10.710.375,21 m2 ili ukupno 11.772.114,91 m2.Ovaj dokument je okvirni plan u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i koji omogućava da Oružane snage BIF i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi.
Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekata koje će raditi profesionalne agencije za deminiramje.

Download:
Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2011.
Lista prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"