Radni materijal za sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ


- Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području TK i zaključci KŠCZ i Vlade TK

- Inicijativa za izmjene i dopune federalnih propisa

- Informacija o posljedicama visokih temperatura i suše tokom ljetnih mjeseci u 2012. godini, na području TK


- Informacija o posljedicama suše i poduzetim aktivnostima na njihovom ublažavanju na području TK


- Informacija o realizaciji I faze projekta Operativnih centara civilne zaštite TKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"