Obilježen Svjetski dan pružanja prve pomoći

Tuzla, 08.09.2012. godine

U povodu obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći, u subotu, 8.septembra je u Tuzli organizovana smotra i zajednička pokazna vježba ekipa Službe zaštite i spašavanja i ekipa prve pomoći, a sve to u organizaciji Crvenog križa Federacije BiH i u saradnji sa Crvenim križem Tuzlanskog kantona.
Smotra i vježba ima za cilj da građanima, predstavnicima vlasti, strukturama odgovornim za spašavanje ljudi i materijalnih dobara i medijima, predstavi strukturu, materijalno tehničke i ljudske resurse službi zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije i ekipa prve pomoći opštinskih organizacija Crvenog križa sa područja Tuzlanskog kantona.
Svjetski dan prve pomoći obilježava se širom svijeta nizom manifestacija, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Organizovanjem masovne pokazne vježbe želimo da skrenemo pažnju građanima i vlasti da je u segmentu zdravlja veoma važno educirati stanovništvo i postići efekte u pružanju prve pomoći. Pokazatelji govore da se ljudski život, posebno u prirodnim i drugim nesrećama, spašava u prvih deset minuta, a to je nedovoljno vremena da se unesrećeni prebaci do bolnice. Stoga je vrlo važno da svaki građanin zna adekvatno pružiti prvu pomoć. Ujedno, na ovaj način želimo da pokažemo kapacitete koje ima Crveni križ Federacije BiH, zajedno sa kantonima i opštinama, rekao je Namik Hodžić, sekretar Crvenog križa Federacije BiH. Osim sekretara CK FBiH, učesnicima smotre obratili su se gdin. Branko Leko, Predsjednik Društva CK BiH, i Aziz Čačković, komadant štaba Civilne zaštite TK i ministar saobraćaja, trgovine i turizma TK.
Smotri su prisustvovali i Sead Hasić-ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Nada Pavlović-Čalić-ministrica zdravlja TK, Zdenko Tadić-direktor kantonalne uprave Civilne zaštite, te predstavnici organizacije Crkva Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana.


Pokaznom vježbom demonstrirana je uloga svih subjekata u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugh nesreća, sa naglaskom na ulogu službi zaštite i spašavanja i ekipa prve pomoći Crvenog križa u Federaciji BiH.

U smotri i vježbi su učestvovale ekipe službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH, Tuzlanskog kantona, Opštine Tuzla, ekipa prve pomoći Crvenog križa opština Banovići i Živinice, Logistički tim Službe zaštite i spašavanja CK Gračanica, Služba CZ opštine Tuzla, Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla – PVB, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK - MUP TK, Policijska stanica Istok, Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla – KU CZ, Služba hitne medicinske pomoći, JZU Dom zdravlja sa poliklinikom ˝Dr. Mustafa Šehović˝ Tuzla, te nekoliko ekipa Crvenog križa iz ostalih kantona.

Za sve učesnike smotre i posmatrače vježbe pripremljen je ručak od strane logističkog tima CK općine Gračanica.GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"