); fw_menu_0.addMenuItem("Services 17"); fw_menu_0.addMenuItem("Services 18"); fw_menu_0.addMenuItem("Services 19"); fw_menu_0.hideOnMouseOut=true; window.fw_menu_1 = new Menu("root",100,18,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",11,"#ffffff","#ffffff","#22438e","#f8bf29"); fw_menu_1.addMenuItem("Product 1"); fw_menu_1.addMenuItem("Product 2"); fw_menu_1.addMenuItem("Product 3"); fw_menu_1.hideOnMouseOut=true; fw_menu_1.writeMenus(); } // fwLoadMenus() function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i


05/10/2012 - POTPISANI UGOVORI O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA

Danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz prethodnih godina. Na Javni poziv za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih ili drugih nesreća, prijavilo se 12 općina sa područja TK, osim općine Teočak koja ne ispunjava uslove za dodjelu sredstava, jer nema formiranu samostalnu općinsku službu civilne zaštite.

Općine su dostavile zahtjeve za sufinansiranje projekata sanacije šteta, o čijoj osnovanosti se izjasnila Kantonalna komisija za procjenu šteta, nakon čega je Kantonalna uprava civilne zaštite izvršila detaljnu analizu svih zahtjeva, te je Kantonalnom štabu civilne zaštite dostavila prijedlog Odluke za dodjelu pomoći općinama, koji je na sjednici održanoj 24.09.2012. Odluku jednoglasno usvojio.


Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 01.10.2012. dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite kojom se vrši raspodjela ukupno 480.000,00 KM, sredstava posebne naknade u 2012. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom:
- Općini Banovići, za prvu fazu saniranja klizišta na lokalnom putu u MZ Podgorje-naselje Savići odobreno je 39.000,00 KM;
- Općini Čelić je odobreno 38.000,00 KM za saniranje oštećenog krova Omladinskog doma u Nahviocima, sanaciju korita rijeke Humačice i klizište u MZ Drijenča;
- Općini Doboj Istok za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća u MZ Klokotnica i klizište u naselju Buzekara je odobreno 17.000,00 KM;
- Općini Gračanica je odobreno 50.000,00 KM za sanaciju klizišta u MZ Stjepan Polje i odrona u naselju Lendići;
- Općini Gradačac je za sanaciju klizišta u MZ Zeljina Donja, Međiđa Srednja i Zeljina Srednja odobreno 50.000,00 KM;
- Općini Kalesija je odobreno 25.000,00 KM za sanaciju klizišta u MZ Miljanovci, MZ Dubnica i u MZ Tojšići;
-
Općini Kladanj je odobreno 30.000,00 KM za sanaciju lokalnih putnih komunikacija za naselja: Nočajeviće, Crijevčiće, Gojakoviće, Trnovače, Hotane i Tuholj.
- Općini Lukavac je odobreno 43.000,00 KM za saniranje šteta nastalih na koritu potoka „Cerovac“;
- Općini Sapna je odobreno 38.000,00 KM za sanaciju klizišta „Krstac“; „Baljkovica“ i „Nezuk-Potkućine“.
- Općini Srebrenik su za sanaciju klizišta „Donji Srebrenik“ odobrene 43.000,00 KM.
- Općini Tuzla je odobrena 61.000,00 KM za sanaciju klizišta u MZ Kiseljak i MZ Par Selo,
- a Općini Živinice je 46.000,00 KM odobreno za saniranje klizišta u MZ Bašigovci i MZ Podgajevi i sanaciju korita rijeke Oskove u MZ Litve.


Ugovori o dodjeli i korištenju sredstava posebne naknade su potpisani sa 8 općina sa područja TK, dok će Ugovori sa općinama Tuzla, Živinice, Kladanj i Gradačac biti potpisani kada navedene općine ispune
dodatne uslove.

Dodijeljena sredstva su namjenskog karaktera i općine su dužne dostaviti izvještaje o korištenju i utrošku sredstava i dokumentovati potrošnju istih.


(Klikni na sliku za uvećanje)


Prilog RTV TK

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"