ZDRUŽENA VJEŽBA NA MEĐUNARODNOM AERODROMU TUZLA

Tuzla, 05.10.2012. godine

Prilog Federalne TV


Gašenje požara na avionu


Evakuacija povrijeđenih


Medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih


Postrojavanje učesnika na kraju vježbeGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"