ODLUKA FEDERALNOG ŠTABA O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

Na temelju članka 5. stavak 2., članka 6. stavak 2., članka 7. stavak 2., članka 8. stavak 3., i članka 8a. Uredbe o vrsti i kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/04 i 38/06), Federalni stožer civilne zaštite, na sjednici održanoj 27.02. 2013. godine, raspravljao je dostavljene prijedloge i donio sljedeću

ODLUKU
o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite

Povodom 1. ožujka - Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, pravnim osobama, društvenim i drugim organizacijama i pojedincima, a za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja u 2012.godini, zapovjednik Federalnog stožera civilne zaštite dodjeljuje:


I – PLAKETU CIVILNE ZAŠTITE
1. Meho (Ibro) Hubijer, Goražde, posthumno

II – ZLATNU ZNAČKU CIVILNE ZAŠTITE
1. Enver (Ibrahim) Omerović, Jablanica
2. Sead (Fuad) Džanović, Zenica

III – PISMENU POHVALU CIVILNE ZAŠTITE
a) Kolektivima
1. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine
2. Deminarski tim Federalne uprave civilne zaštite - Goražde
3. Federalna specijalizirana jedinica za potrage i spašavanje u snježnim lavinama, formirana pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova
4. Općinski stožer civilne zaštite Čapljina
5. Općinski stožer civilne zaštite Jablanica
6. Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde

b) Pojedincima
1. Adis (Refik ) Sarić, Mostar
2. Fikret (Huso) Križevac, Kalesija
3. Mario (Ivo) Marković, Mostar
4. Mate (Slavko) Jurković, Čapljina
5. Nedžad (Sulejman) Bajraktarević, Sarajevo
6. Raska (Mujo) Bračković - Denjalić, Sarajevo
7. Raif (Smajo) Seferović, Zenica

IV - PISMENU ZAHVALNICU CIVILNE ZAŠTITE
a) Kolektivima
1. „ALMY“ d.o.o Zenica
2. Delegacija Međunarodne Federacije društva crvenog križa/krsta i crvenog polumjeseca u BiH (IFRC) Sarajevo
3. Ministarstvo odbrane/obrane Bosne i Hercegovine – Oružane snage Bosne i Hercegovine
4. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

b) Pojedincima
1. Ensad (Hasan) Korman, Sarajevo
2. Mila (Ivan) Glavota, Drinovci
3. Silvana (Ivica) Marić, Sarajevo
4. Željko (Zdenko) Knežiček, Tuzla

Za dobitnike priznanja izvan Sarajeva osigurati putne troškove (dio dnevnice i povratne autobusne karte).

Za realizaciju zadataka, vezanih za pripremu Svečane sjednice Federalnog stožera civilne zaštite, zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite.

Navedena priznanja i nagrade će se uručiti dobitnicima, na svečanoj sjednici Federalnog stožera civilne zaštite 05.03.2013. godine, u povodu obilježavanja Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Z A P O V J E D N I K

Jerko Ivanković – Lijanović v.rGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"