ODLUKA KANTONALNOG ŠTABA O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

Na osnovu člana 6., člana 7. i člana 8. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite («Službene novine Federacija BiH», broj: 23/04 i 38/06) Kantonalni štab civilne zaštite na sjednici održanoj 23.02.2011. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite

I

U povodu Dana civilne zaštite 1. marta 2013. godine, pravnim licima, društvenim i drugim organizacijama i pojedincima, za posebne zasluge i doprinos u oblasti zaštite i spašavanja, Kantonalni štab civilne zaštite dodjeljuje sljedeća priznanja i nagrade civilne zaštite:

I PISMENA POHVALA CIVILNE ZAŠTITE
1. Općinska služba civilne zaštite Kalesija
2. Općinska služba civilne zaštite Tuzla
3. Općinska služba civilne zaštite Živinice
4. JP "Komus" Gračanica
5. Fahrudin Mulaosmanović, Teočak
6. Muhamed Ćatić, Gradačac
7. Almir Imamović, Banovići


II ZAHVALNICA CIVILNE ZAŠTITE
1. Aziz Čačković, Tuzla
2. Ajiša Softić, Tuzla
3. MUP TK
4. Termoelektrana Tuzla
5. Rudnici "Kreka" Tuzla
6. Rudnik mrkog uglja "Đurđevik"
7. Rudnik mrkog uglja "Banovići"
8. Volonterski tim Crvenog križa Živinice
9. JP Međunarodni aerodrom Tuzla
10. VJ Kalesija
11. VJ Tuzla
12. JKP "Komunalac" Tuzla
13. ITK "Musić" Srebrenik
14. DOO "Grimig" Doboj Istok
15. Kantonalni tim za deminiranje i uklanjanje NUS-a
16. JP "Željeznice Federacije BiH", direkcija Tuzla

II

Priznanja i nagrade civilne zaštite iz člana I ove Odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite koja će biti upriličena povodom obilježavanja Dana civilne zaštite za 2013. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT

Sead HasićGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"