Održan okrugli sto: ˝Čistim zrakom do smanjenog uticaja na klimu˝

Tuzla, 11.09.2014.

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, danas je u tuzlanskom Mejdanu organizovao okrugli sto pod nazivom „Čistim zrakom do smanjenog uticaja na klimu“. Tuzlanski kanton je već 40 godina u Bosni i Hercegovini lider u proizvodnji električne energije, a samim tim i lider u emisiji CO2, potrošnji fosilnih goriva, uticaju na klimu i štetnom uticaju na okoliš uopšte. Monitoring zraka u Tuzli je pokazao da je već duži vremenski period prisutno prekomjerno zagađenje zraka, istaknuto je na Okruglom stolu u Tuzli.
Da bi se ustanovili problemi i pokazalo pravo stanje zagađenja zraka u Tuzli i dale određene preporuke, formirana je radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Tehnološkog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Općine Tuzla, Arhus centra Tuzla i Centra za ekologiju i energiju. Kontinuiranim radom radne grupe nastao je Dokument koji je na okruglom stolu prezentiran. Ovaj Dokument, pored analize stanja i podataka iz zakonske legislative, daje preporuke i preventivne mjere koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta zraka i smanjenog uticaja na klimatske promjene.
Uvodna riječ i kratka prezentacija dokumeta na današnjem okruglom stolu podnijela je Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju, a o Trenutnim aktivnostima na poboljšanju informiranja javnosti o kvalitetu zraka govorio je Zvjezdan Kradžin, ministar prostoprnog uređenja i okoliša u Vladi TK i Anto Bosnakić, stručni saradnik. Na okruglom stolu posjetioc su bili u poznati i sa slijedećim temama:
- Nurka Pranjić: Uticaj zagađenja zraka na zdravlje ljudi
- Franc Andrejaš: Zagađenje okoliša i klimatske promjene
- Nedim Naimkadić:Saobraćaj i klimatske promjene
- Zdenko Tadić: Posljedice klimatskih ekstrema u TK u 2014.


Na okruglom stolu su prezentirani različiti izvori zagađenja zraka i sagledani različiti aspekti njegovog štetnog uticaja na okoliš, zdravlje stanovništa, klimatske promjene i prirodne nepogode. Sve ove posljedice se mogu usko povezati sa neodgovornim odnosom čovjeka prema okolini u kojoj živi i radi. Zaključci okruglog stola i preporuke dokumenta su:
- U Tuzli i okolini je već duži niz godina prisutno prekomjerno zagađenje zraka koje se iz godine u godine povećava;
- Prekoračenja dozvoljenih koncentracija polutanata u zraku predstavljaju veliki rizik za zdravlje stanovništva i okoliš;
- Važno je daljinsko grijanje proširiti na što veći broj potrošača i spaljivanje uglja u kotlovnicama i individualnim ložistima svesti na minimum;
- Nužno je povećanje kapaciteta i poboljšanje usluga javnog prevoza i podizanje svijesti građana o važnosti njegovog korištenja;
- Izrada SEAP-a i njihova implementacija je siguran put to smanjenja zagađenja zraka i uticaja na klimu;
- Odsumporavanje na određenim kotlovima u Termoelektrani Tuzla je nužno;
- Prilikom planiranja izgradnje novih termoenergetskih postrojenja treba voditi računa o obavezama koje je BiH preuzela potpisivanjem Kyoto protokola i dozvoljenim emisijama CO2; - Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka je nejasan i nedovoljno konkretan, tako da u periodu kritičnog zagađenja zraka nedostaje djelovanje nadležnih vlasti i građani su uglavnom prepušteni sami sebi;
- Potrebno je poboljšati komunikaciju sa javnošću.

Zaključci okruglog stola i preporuke
/Press CEE/

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"