Održana obuka "Operativni centri CZ na području TK"

Tuzla, 19.02.2015.

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite i Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine – Sektor za zaštitu i spašavanje, u Tuzli je 17. i 18.02.2015. godine održana obuka zaposlenih u kantonalnom i općinskim operativnim centrima civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona. Obuka je provedena prema Nastavnom planu i programu obuke, koji je donio direktor Kantonalne uprave.

Cilj i zadatak obuke je bio da se zaposlenici u operativnim centrima civilne zaštite i lica koja su raspoređena na rad u operativnim centrima civilne zaštite u slučajevima prirodne i druge nesreće na području Tuzlanskog kantona, obuče i osposobe za rad u operativnim centrima civilne zaštite, naročito u situacijama kada je proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, te za ostvarivanje uspješne saradnje sa davaocima informacija i drugim strukturama koje su dužne učestvovati u zaštiti i spašavanju.

Obuci su prisustvovala ukupno 44 polaznika iz svih općinskih operativnih centara na području kantona i 5 polaznika iz Kantonalnog operativnog centra. Obuci su također prisustvovala i dva predstavnika Kantonalnog operativnog centra Srednjobosanskog kantona.

- Nastavni plan i program obuke(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"