U Tuzli proglašeno stanje neposredne opasnosti od klizišta

Tuzla 20.03.2015.

Pri obilasku prijavljenih lokacija u Službi civilne zaštite Grada Tuzla, geolozi Tima za monitoring klizišta su konstatovali da je aktivirano 19 novih klizišta. Kao posljedica aktiviranja i reaktiviranja klizišta na području Tuzle ugrožen je veći broj stambenih objekata (oko 70 objekata) i infrastrukturnih objekata (putna i dr. infrastruktura) što je posebno izraženo MZ-ama: Centar, Tušanj, Srednja Lipnica, G. Lipnica i Dokanj.
S obzirom da se prema mišljenju Tima za monitoring klizišta u narednom periodu može očekivati da situacija na terenu postaje složenija, na prijedlog Službe civilne zaštite, dana 20.03.2015. godine je održana vanredna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite, na kojoj je, na prijedlog štaba, gradonačelnik donio Odluku o proglašenju stanja neposredne opasnosti od klizišta na području 21 mjesne zajednice Grada Tuzla: Centar, Tušanj, Ši Selo, Dobrnja, Dragunja, Grabovica, Slavinovići, Brčanska Malta, Par Selo, Kiseljak, Simin Han, Dokanj, Breške, D. Obodnica, Gornja Tuzla, Lipnica, Solana, Solina, Batva, Jala i Požarnica.
Navedenom Odlukom angažovana su pravna lica JKP "Komunalac" Tuzla, JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla, i "Komemorativni centar" Tuzla na provedbi hitnih interventnih mjera na ugroženim područjima, te stavljanje u pripravnost službe zaštite i spašavanja Grada Tuzla.
Gradski štab CZ prati i analizira stanje na terenu i ukoliko se procjeni potrebnim, odnosno da se raspoloživim kapacitetima Grada ne budu mogle spriječiti opasnosti po ljude i materijlana dobra, pravovremeno će predložiti gradonačelniku donošenje Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"