Održana konstituirajuća sjednica KŠCZ

Lukavac 25.03.2015.

Danas je u Sali za sjednice objekta brane HA “Modrac“ u Lukavcu, održana prva, konstituirajuća sjednica Kantonalnog štaba CZ.
Nakon konstituiranja Kantonalnog štaba, usvojen je poslovnik o radu.
Rukovodilac HA “Modrac“ Ejub Arapčić je upoznao članove štaba sa radom hidroakumulacije "Modrac", namjenom, karakteristikama brane, korištenjem vode, osnovnim hidrološkim karakteristikama i režimom rada hidroakumulacije tokom poplava u 2014. godini.
Nakon toga, u organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, je izvršena je osnovna obuka članova KŠCZ.

- Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova KŠCZ

- Program obuke KŠCZ


 

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"