Okrugli sto na temu: „Šta mogu uraditi lokalne zajednice na smanjenju klimatskih promjena i zagađenju zraka“

Tuzla, 03.11.2015.

Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Gradom Tuzla je 03.11.2015.godine, organizirao okrugli sto koji ima za cilj promociju energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i širenje mreže centralnog grijanja u Tuzli, sa ciljem smanjenja zagađenja zraka i pozitivnog uticaja na klimatske promjene. Na ovom okruglom stolu je prisustvovalo preko 50 predstavnika ministarstava, lokalne samouprave, biznis sektora, fakulteta, ostalih javnih ustanova i OCD sa područja Tuzlanskog kantona.

Na okruglom stolu su prezentovane slijedeće teme:
- Klimatske promjene i svjetski trendovi, prof. Dr. Mirza Kušljugić, Elektrotehnički fakultet Tuzla
- Posljedice klimatskih promjena i zaštita i spašavanje, Mr.sc. Zdenko Tadić, KUCZ
- Povezanost saobraćaja sa klimatskim promjenama, Nedim Naimkadić, dipl. ing. saob., Grad Tuzla
- Daljinsko grijanje u Tuzli - Razvojne vizije i mogućnosti priključenja novih korisnika, predstavnik Centralno grijanje dd Tuzla

Nakon predavanja, pitanja i diskusije doneseni su sljedeći zaključci:
1. Uključivanje lokalnih zajednica je nužno. Općine i Gradovi bi prvo trebali osnažiti svoje kapacitete za pripremu i implementaciju projekata iz ovih oblasti i pronalazak donatorskih sredstava, a onda bi i u svojim budžetima morali isplanirati sredstva za implementaciju ovih projekata.
2. Klimatske promjene su naša stvarnost i moramo ih prihvatiti. Naše djelovanje trebamo usmjeriti na prevenciju nastajanja klimatskih promjena i zaštitu od njihovih posljedica.
3. Najjednostavnije je preventivno djelovati kroz smanjenje potreba za energijom, a to se postiže implementiranjem mjera energetske efikasnosti i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora.
4. Saobraćaj predstavlja veliki potencijal za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Grad Tuzla je napravio veliki iskorak izradom Saobraćajno-prostornog koncepta. Ostale Općine i Gradovi bi trebali krenuti u ovom smijeru.
5. Širenje mreže daljinskog grijanja je veoma važno jer direktno utiče na smanjenje broja individualnih ložišta, tona spaljenog uglja i tona emitovanog CO2.
6. Iskustva nakon poplava, grada i klizišta u 2014. godini nameću nužnost izrade sistema zaštite građana i materijalnih dobara u kriznim situacijama.
7. Implementiranje mjera energetske efikasnosti će dovesti do dodatnog zapošljavanja.


ekologija.ba

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"