Proglašena epizoda uzbune na području općine Lukvac i Grada Tuzla

Tuzla, 30.01.2017.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je na osnovu podataka dobijenih na sistemima za praćenje kvalitete zraka za 29. i 30.01.2017. godine, a na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, proglasilo:
- epizodu uzbune na području grada Tuzla
- epizodu uzbune na području općine Lukavac
Na području općine Živinice i dalje je na snazi epizoda upozorenja, proglašena 24.01.2017. godine


Nakon proglašenja epizode upozorenja ili uzbune od strane Ministarstva, služba civilne zaštite aktivira štab civilne zaštite, koji u skladu sa svojim nadležnostima, može preduzeti realizaciju mjera utvrđenih u članu 7. stav (2) Plana:
a) Obezbjeđenje dodatnih mjerenja mobilnom mjernom stanicom za mjerenje kvaliteta vazduha, na kritičnim lokacijama
b) upozoravanje rizičnih grupa stanovništva za smanjenje kretanja
c) obustava nastavnog procesa u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima
d) zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO 3 i privremeno ograničenje kretanje vozila po sistemu "par-nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin, te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskim tablicama, vozila Ministarstva odbrane i ostalih vozila sa odobrenjem,
e) zabrana prometa za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama
f) smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju
g) smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož-ulja
h) pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi
i) obezbijediti nesmetani protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i
j) ostale mjere za koje opštinske službe civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"