DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01.01. – 19.07.2011. GODINE

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
Ukupno završeno
1
12976
D. Skipovac šuma Gušta Gračanica
čišćenje
CIDC
0
03.12.11.
12.01.11.
20.831,58
2
12968
Luke 1. Teočak
TI
Ivša
 0
04.11.10.
17.01.11.
101.457,00
3
12750
MZ Treštenica 2C Banovići
TI
OS BiH
88.869,29
14.03.11.
0
4
12935
Tramošnica - Visivi 2. Gradačac
TI
OS BiH
152.854,45
14.03.11.
10.06.11.
152.854,45
5
12974
LZ Turić-Duge njive, Gradačac
čišćenje
UEM
0
23.03.11.
08.04.11.
39.640,00
6
12418
Baljkovica – Pravosl. groblje Sapna
TI
FUCZ/KUCZ
0
04.04.11.
02.06.11
15.868,07
7
13022
Markovići – Memići 4. Kalesija
TI
ProVita
0
06.04.11.
25.05.11
48.220,00
8
13002
LZ Turić – Taborište Gradačac
TI
UEM
0
08.04.11.
28.04.11.
14.217,61
9
12975
Kojići-okućnice 2. Gračanica
TI
CIDC
0
11.04.11.
10.05.11.
74.468,44
10
12979
Kojići Gračanica
TI
CIDC
0
11.04.11.
01.06.11.
76.753,30
11
12978
Skipovac-Brđani 5. Gračanica
TI
CIDC
 0
11.04.11.
29.04.11.
32.493,00
12
13003
LZ Turić - Topolovače Gradačac
čišćenje
UEM
15.140,67
21.04.11.
18.05.11.
15.140,67
13
13039
LZ Turić, Ravne njive-Prv. Gradačac
TI
UEM
103.489,79
10.05.11.
14.06.11.
75.000,00
14
13023
Ada Bare
Banovići
TI
ProVIta
96.398,00
11.05.11.
0
15
13045
LZ Turić-Liporašće, D.njive
Gradačac
TI
OS BiH
117.598,00
19.05.11.
0
16
13047
LK Cerik - Đurići
Lukavac
TI
DOKING
0
26.05.11.
07.07.11.
73.912,00
17
13052
MZ Orahovica, zas Strojna
Lukavac
čišćenje
FUCZ/KUCZ
0
09.06.11.
14.07.11.
3.916,00
18
13037
Kovačevića brijeg 1C
Sapna
čišćenje
CIDC
0
09.06.11.
01.07.11.
7.554,00
19
13038
Seona Greben S. jezero
Banovići
TI
CIDC
0
09.06.11.
17.06.11.
9.997,00
20
13029
Mehmedovići Hemlijaši 1.
Kalesija
TI
CIDC
0
10.06.11.
12.07.11.
36.675,00
21
13070
Spreča Bokovi 1.
Lukavac
TI
NN Ivša
59.505,00
23.06.11.
0
22
13026
Vijenac stambene 2.
Lukavac
TI
CIDC
0
28.06.11.
15.07.11.
10.203,00
23
13069
Spreča Bokovi 2
Lukavac
TI
NN Ivša
64.208,00
29.06.11.
0
24
13071
Hanđelići Sejdinovac
Sapna
čišćenje
CIDC
5.618,00
30.06.11.
0
25
13035
Vijenac stambene, odmar.
Lukavac
čišćenje
CIDC
11.856,00
30.06.11.
0
26
13077
Kovačica Površ. lok.vodov.
Tuzla
TI
CIDC
6.839,00
12.07.11.
0
27
13082
Pelemiši 2.
Kladanj
TI
CIDC
9.703,00
15.07.11.
0
UKUPNO
460.594,57
UKUPNO ZAVRŠENO
809.200,82

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

POVRATAK