DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01. 01. – 31.12.2009. GODINE


U toku 2009. godine protuminskim akcijama tretirane su slijedeće površine terena:

Protuminska akcija
Broj projekata

Površina m2

čišćenje
13 projekata
160.918,79
tehničko izviđanje
29 projekata
1.012.728,45
U K U P N O:
42 projekta
1.173.647,24


Pregled broja deminiranih zadataka i površina po izvođaču radova:

IZVOĐAČ
Broj projekata
Površina
m2
Procenat
%
OS BiH
6
293.662,56
25
FUCZ
3
125.169,00
11
OSTALI
33
754.815,68
64
UKUPNO
42
1.173.647,24
100

Završeni projekti

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Početak
radova
Završetak
radova
Ukupno završeno
 
1
12598
Avramovina-Porebrice Gradačac
TI
NPA
03.03.09
20.05.09.
92.080,00
 
2
12599
Avramovina-Vučkovci Gradačac
TI
NPA
03.03.09
23.04.09.
98.947,00
 
3
11938
Avramovina 3/1 Gradačac
čišćenje
NPA
03.03.09
23.04.09.
28.611,00
 
4
12607
Prelovina 6,7,8 Sapna
čišćenje
CIDC
16.03.09
26.05.09.
15.123,00
 
5
12465
Markovići-Careva kuća Kalesija
TI
FUCZ/KUCZ
17.03.09
06.05.09.
9.000,00
 
6
12604
Obala i korito rijeke Spreče 2. Gračanica
TI
Reaseuro
19.03.09
01.04.09.
15.111,00
 
7
12543
Trepala Jelovača Lukavac
čišćenje
Stop mines
23.03.09.
14.05.09.
16.287,83
 
8
12484
Vida 2A Lipovci Gradačac
TI
OS BiH
01.04.09.
28.08.09.
40.401,56
 
9
12610
Mehmedovići – Hemlijaši Kalesija
čišćenje
BH Demining
01.04.09
20.04.09.
31.285,00
 
10
12535
DV 10 KV - T brdo Teočak
TI
Pro Vita
02.04.09
21.04.09.
7.560,00
 
11
12605
Obala i korito r. Spreče 5. Gračanica
TI
Reaseuro
06.04.09
20.04.09.
15.447,00
 
12
12606
MZ Stanić Rijeka Komarevac Doboj I.
TI
Pro Vita
07.04.09
20.04.09.
10.237,00
 
13
12597
Nezuk Potkućina 2. Sapna
TI
Pro Vita
08.04.09
20.04.09.
8.703,00
 
14
12641
Pelemiši 1. Kladanj
TI
Detektor
09.04.09.
15.05.09.
28.989,00
 
15
12630
Tabaljka Kovačevići Sapna
čišćenje
CIDC
13.04.09.
28.04.09.
1.456,00
 
16
12623
Kovačica Groblje Tuzla
čišćenje
CIDC
14.04.09.
20.05.09.
14.989,00
 
17
12618
Obala i korito r. Spreče 10. Gračanica
TI
UEM
17.04.09.
05.05.09.
44.205,00
 
18
12605
OŠ Tursunovo Brdo Teočak
TI
Pro Vita
21.04.09.
05.06.09.
46.345,00
 
19
12627
Paljašnica put i okućnice Tuzla
čišćenje
CIDC
04.05.09.
09.06.09.
13.409,31
 
20
12642
Vučinovići Kladanj
TI
Detektor
04.05.09.
26.05.09.
29.995,00
 
21
12661
Tramošnica-Liporašće IV Gradačac
TI
Detektor
14.05.09.
22.06.09.
30.840,50
 
22
12667
Jaruške G. Mihajlovići Banovići
TI
Demira
01.06.09.
15.07.09.
50.500,43
 
23
12629
Dukanovina-obr.površ. B Lukavac
TI
CIDC
01.06.09.
11.06.09.
10.432,00
 
24
12684
Treštenica 2A Banovići
čišćenje
Demira
11.06.09.
05.07.09.
14.983,65
 
25
12628
MZ Orahovica Lukavac
TI
CIDC
11.06.09.
19.06.09.
6.901,00
 
26
12691
Skipovac Brđani 2. Gračanica
TI
Demira
01.07.09.
22.07.09.
17.436,00
 
27
12596
Trepala – Jelovača TI Lukavac
TI
Pro Vita
03.07.09.
04.09.09.
9.708,00
 
28
71
Gradačac UM Gradačac
obiljež.
Posavina BM
17.07.09.
07.11.09.
0,00
 
29
12732
MZ Turija Polje - Malinjak Lukavac
TI
OS BiH
10.08.09.
18.12.09.
114.074,00
 
30
12688
Treštenica 1A Banovići
čišćenje
FUCZ/KUCZ
17.08.09.
22.10.09.
12.884,00
 
31
12707
Tramošnica Visovi 1 Gradačac
TI
OS BiH
01.09.09.
18.12.09.
94.940,00
 
32
12735
Lokalni vodovod Mionica Gradačac
TI
BHDemining
07.09.09.
30.09.09.
27.209,83
 
33
12775
DV dionica 2. Hemlijaši Kalesija
čišćenje
Pro Vita
10.09.09.
18.09.09.
982,00
 
34
12769
Zaseok Dukanovine ob.povr. Lukavac
TI
Pro Vita
30.09.09.
30.11.09.
30.910,00
 
35
12777
Obala i korito r. Spreče 12. Gračanica
TI
Mekem
20.10.09.
30.10.09.
7.845,13
 
36
12774
Obala i korito r. Spreče 13. Gračanica
čišćenje
Mekem
26.10.09.
18.11.09.
4.123,00
 
37
12776
Obala i korito r. Spreče 9. Gračanica
TI
Mekem
02.11.09.
18.11.09.
17.370,00
 
38
12787
NN STS - Z 10/0.4 kV Jaruške Lukavac
čišćenje
Pro Vita
20.11.09.
29.11.09.
1.385,00
 
 
UKUPNO ZAVRŠENO
1.020.715,24
 

Projekti koji su u radu i prenose se u 2010. godinu:

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Površina u radu m2
Izvođač
Početak
radova
Završeno
Prenos u
2010. god.
1
12624
VB Kozlovac 1C Tuzla
TI
73.047,00
OS BiH
02.04.09
0,00
73.047,00
2
12534
Kazin tuk 1. Kalesija
TI
162.003,31
KUCZ
04.05.09.
103.285,00
58.718,31
3
12616
Međunarodni aerodrom TZ Živinice
TI
53.042,00
OS BiH
04.05.09.
44.247,00
8.795,00
4
12750
MZ Treštenica 2C Banovići
TI
88.869,29
OS BiH
14.09.09.
0,00
88.869,81
5
12770
Stanić Rijeka, zaseok Škola Doboj Istok
čišćenje
33.999,81
Intersos
14.10.09.
5.400,00
28.599,81
 
UKUPNO:
619.975,41
UKUPNO:
152.932,00
258.029,93

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

POVRATAK