DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01.01. – 31.08.2010. GODINE

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
Ukupno završeno
1
12750
MZ Treštenica 2C Banovići
TI
OS BiH
 88.869,29
02.03.10
0
2
12832
Turija Selo mira 3A Lukavac
TI
OS BiH
 0
23.03.10
09.07.10.
78.164,18
3
12837
Spreča Grabovac Gračanica
TI
KUCZ
 0
24.03.10
23.04.10.
6.625,51
4
12831
Turić - Vukuša Gradačac
čišćenje
OS BiH
34.413,85 
26.03.10
0
5
12779
Stanić Rijeka, z. škola Doboj Istok
čišćenje
Intersos
28.599,81 
02.04.10
0
6
12812
Obala i korito r. Spreče 8 Gračanica
TI
UXB
0
19.04.10
11.08.10.
40.363,08
7
12842
NNM Toromani Tuzla
čišćenje
KUCZ
0
26.04.10
09.06.10
3.170,00
8
12816
Izvor Stijena - Stražba 2 Sapna
TI
UXB
0
13.05.10
24.06.10
53.631,00
9
12868
Obala i korito r. Spreče 11 Gračanica
čišćenje
Tornado
0
17.05.10
11.08.10.
6.229,11
10
12885
Jasikovac - Podšajtovci Teočak
čišćenje
KUCZ
0
08.06.10
28.07.10.
3.442,00
11
12876
Izvor Stijena - Stražba 1 Sapna
čišćenje
UXB
0
01.06.10
20.08.10.
35.005,66
12
12875
Obala i korito r. Spreče 15 Gračanica
TI
Detektor
0
16.06.10
24.08.10.
66.479,00
13
12858
LZ Turić, G. Bukvik Gradačac
čišćenje
Stopmines
0
17.06.10
03.08.10.
35.067,00
14
12897
Donji Skuglić - deponija Gradačac
čišćenje
OS BiH
12.400,00
24.06.10
0
15
12860
LZ Turić Liporašče S. Gradačac
TI
Stopmines
49.208,00
22.06.10
0
16
12815
Izvor Stijena - Stražba 3 Sapna
TI
UXB
0
28.06.10
30.07.10.
113.396,00
17
12814
Izvor Stijena - Stražba 4 Sapna
TI
UXB
0
28.06.10
20.08.10.
72.088,00
18
12899
Porebrice 3 Gradačac
TI
BH Demining
89.080,00
01.07.10
0
19
12905
MZ Orahovica Badinovići Lukavac
čišćenje
Provita
14.455,00
05.07.10
0
20
12859
LZ Turić Sionice Prvak. Gradačac
čišćenje
Stopmines
0
06.07.10
20.08.10
16.197,00
21
12860
LZ Turić-Liporašče-Sionica Gradačac
TI
Stopmines
0
08.07.10
20.08.10
49.209,00
22
12867
Obala i korito r.Spreče 16 Gračanica
TI
NN Ivša
0
16.07.10
12.08.10
16.336,00
23
12902
Tramošnica G. Liporašće 2 Gradačac
TI
BH Demining
19.648,71
05.08.10
 
0
24
12810
Put Gračanica - Sočkovac Gračanica
TI
UXB
0
23.07.10
26.08.10
80.154,00
25
12866
Obala i korito r. Spreče 17 Gračanica
TI
NN Ivša
0
06.08.10
12.08.10
8.327,73
26
12557
Kazin Tuk I Kalesija
TI
KUCZ
58.718,31
11.08.10
0
27
12927
Obala i korito r.Spreče 6 Gračanica
TI
Amfibia
10.041,23
24.08.10
0
28
12926
Obala i korito r.Spreče 7 Gračanica
TI
Amfibia
15.842,00
24.08.10
0
UKUPNO
421.096,26
UKUPNO ZAVRŠENO
683.884,27

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

POVRATAK