DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01.01. – 28.06.2010. GODINE

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
Ukupno završeno
1
12750
MZ Treštenica 2C Banovići
TI
OS BiH
 88.869,29
02.03.10
2
12832
Turija Selo mira 3A Lukavac
TI
OS BiH
 78.164,18
23.03.10
3
12837
Spreča Grabovac Gračanica
TI
KUCZ
 0
24.03.10
23.04.10.
6.625,51
4
12831
Turić - Vukuša Gradačac
čišćenje
OS BiH
34.413,85 
26.03.10
5
12779
Stanić Rijeka, z. škola Doboj Istok
čišćenje
Intersos
33.999,81 
02.04.10
6
12812
Obala i korito r. Spreče 8 Gračanica
TI
UXB
40.363,08 
19.04.10
7
12842
NNM Toromani Tuzla
čišćenje
KUCZ
26.04.10
09.06.10
3.170,00
8
12816
Izvor Stijena - Stražba 2 Sapna
TI
UXB
0
13.05.10
24.06.10
53.631,00
9
12868
Obala i korito r. Spreče 11 Gračanica
čišćenje
Tornado
 6.229,11
17.05.10
10
12885
Jasikovac - Podšajtovci Teočak
čišćenje
KUCZ
3.442,37 
08.06.10
11
12876
Izvor Stijena - Stražba 1 Sapna
čišćenje
UXB
35.067,00 
01.06.10
12
12875
Obala i korito r. Spreče 15 Gračanica
TI
Detektor
66.479,00 
16.06.10
13
12858
LZ Turić, G. Bukvik Gradačac
čišćenje
Stopmines
35.067,00 
17.06.10
14
12897
Deponija smeća Gradačac
čišćenje
OS BiH
12.400,00 
24.06.10
15
12815
Izvor Stijena - Stražba 3 Sapna
TI
UXB
113.396,00 
28.06.10
16
12814
Izvor Stijena - Stražba 4 Sapna
TI
UXB
72.088,00 
28.06.10
UKUPNO
619.917,35
UKUPNO ZAVRŠENO
63.426,51

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

POVRATAK