DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01.01. – 14.08.2012. GODINE

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
Ukupno završeno
1
13163
LZ Turić, Konačište-Polja Gradačac
TI
NPA
0
05.03.12.
17.05.12.
122.240,00
2
13165
LZ Turić-Perino Brdo, I faza Gradačac
TI
NPA
 109.400,00
14.03.12.
3
13162
Trasa kabla-Jelovo brdo Kalesija
čišćenje
POINT Brčko
0
29.03.12.
04.04.12.
1.620,00
4
13174
Cigansko Brdo 1. Gradačac
TI
NPA
174.492,00
02.04.12.
5
13173
LZ Turić-Gorićka Gradačac
čišćenje
NPA
42.996,00
09.04.12.
6
13176
Gojčin-Svrakovine Kalesija
TI
FUCZ/KUCZ
0
12.04.12.
25.05.12
5.038,43
7
13182
LZ Turić, Cigansko brdo Gradačac
čišćenje
NPA
18.898,00
15.05.12.
8
13167
Porebrice - 9 Gradačac
TI
OS BiH
176.693,00
28.05.12.
9
13186
Cviljevina - Kusače Tuzla
čišćenje
FUCZ/KUCZ
25.562,00
06.06.12.
10
13202
Rudnik krečnjaka Vijenac-Žičara
Lukavac
TI
IVŠA
0
20.06.12.
18.07.12.
28.491,00
11
13207
Alići- - Podbiljci
Lukavac
TI
PROVITA
34.974,00
27.06.12.
12
13221
Kesten Banovići
TI
DETEKTOR
0
06.07.12.
27.07.12.
58.459,00
13
13204
LZ Turić Ravne njive Prvak A Gradačac
čišćenje
NPA
28.460,00
09.07.12.
14
13208
MZ Orahovica – Lozna 1A
Lukavac
čišćenje
ProVIta
28.859,00
11.07.12.
15
13223
Skakavica
Sapna
čišćenje
DEMIRA
27.778,00
18.07.12.
16
13241
D. Laze – reon Borik
Sapna
čišćenje
DEMIRA
12.814,00
13.08.12.
UKUPNO
680.926,00
UKUPNO ZAVRŠENO
215.848,43

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

POVRATAK