DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01.01. – 31.07.2013. GODINE

Rbr
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
1
Porebrice 7. Gradačac
TI
OS BiH/NPA
289.933,00
05.03.13.
12.07.13.
2
LZ Turija, zaseok Ćelari-Rastić Lukavac
čišćenje
FUCZ
 16.725,00
01.04.13.
18.06.13.
3
Porebrice 8. Gradačac
TI
OS BiH
244.518,60
27.05.13.
4
Kovačevići - Brijeg 1B Sapna
TI
Demira
244.518,60
14.06.13.
09.07.13.
5
Gojčin – Krčevina 1 Kalesija
TI
FUCZ
244.518,60
18.06.13.
6
MZ Milino Selo – naselje Lukavac
TI
NN Ivša
244.518,60
17.07.13.
7
Porebrice 6. Gradačac
TI
OS BiH
244.518,60
18.07.13.
8
MZ Milino Selo . naselje 2. Lukavac
TI
NN Ivša
244.518,60
24.07.13.
9
LZ Turija Ćelari-Hasanovići Lukavac
TI
Demira
244.518,60
31.07.13.
UKUPNO
889.840,21
277.734,48

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

POVRATAK