Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla

PREGLED PRIKUPLJENOG I UNIŠTENOG NUS-A Z A PERIOD 01.02.2013. - 31.07.2013. GODINE

Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
UKUPNO
Municija manjeg kalibra
kom
1.239
799
411
175
676
2.022
5.320
Municija većeg kalibra
kom
13
9
6
2
4
6
40
Ručne bombe - razne
kom
51
33
38
36
44
61
263
Projektili - razni
kom
1
15
14
10
7
13
60
Pješadijske mine
kom
2
3
19
2
4
3
33
Tenkovske mine
kom
1
0
4
0
10
0
15
Tromblonske mine
kom
9
11
4
12
12
5
53
"Osa", "Zolja", "Munja"
kom
0
2
2
1
0
3
8
Upaljači - razni
kom
3
8
0
0
0
0
11
Avio bombe
kom
0
0
0
0
0
0
0
Kasetne bombe - zvončići
kom
0
9
1
0
0
0
10
Ostalo (okviri, kapisle)
kom
0
1
2
0
0
1
4
UKUPNO
kom
1.319
890
501
238
757
2.114
5.817

 

Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
UKUPNO
Eksplozivi - razni
kg
0,3
0,5
13,5
0
0
0,6
14,9
Pirotehnička sredstva
kom
0
2.100
1.000
0
0
0
3.100

 

Napomena: U januaru nije vršeno prikupljanje i uništavanje NUS-a zbog kolektivnog godišnjeg odmora pripadnika "A" komponente TUN tima za uništavanje NUS-a.

POVRATAK