Maj - Mjesec zaštite od požara

(Član 9. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH)

Vezani članak - Aparat za gašenje početnog požara

Gašenje požara

Za uspješno gašenje požara potrebne mjere se moraju znalački, znači naučeno i uvježbano i u ispravnom redoslijedu provesti.
Pravilan redoslijed prikazuje se "lancem" zaštite od požara:

Otkrij požar - vatrodojava, osjetilna zapažanja
Javi požar - ručno, telefonom, automatski
Spasi, ako je potrebno - osobe izbavi izvan zone opasnosti
Požar gasi priručnim sredstvima - npr. ručni vatrogasni aparat
Uputi vatrogasce - postavi osobu da uputi vatrogasce na mjesto požara, daj sve potrebne informacije
Požar lokaliziraj - spriječi širenje požara vatrogasnom intervencijom
Požar gasi - vatrogasna intervencija do gašenja požara
Zgarište čuvaj - kontroliraj zgarište, eventualno gasi zaostali žar

Ako jedna od mjera u lancu nije provedena, "lanac" puca, znatno se otežava gašenje ili se prekasno intervenira, što redovito ima za posljedicu totalnu štetu građevine ili cijelog postrojenja i pogibeljnost za ljude.

Gori! Što učiniti?

1. Dići uzbunu
2. Spašavati (pomoći, bježati)
3. Gasiti

Uzbunjivanje
Dojava požara može biti automatska preko vatrodojavnog uređaja ili manuelno preko ručnog aktiviranja ili telefona.
Prilikom dojave treba navesti:
- tko javlja (ime i mjesto odakle se javlja)
- što se dogodilo (požar, tehnička intervencija)
- gdje se dogodila nesreća (mjesto, ulica, cesta, dio grada, najbliže naselje i sl.)
- informacija o posebnim okolnostima npr.:
* blokirane ili zaključane osobe
* bolnica, starački dom, škola, visoka zagrada,...
* ozlijeđeni (trovanje, lomovi, opekotine,...)

Govorite polako i razgovjetno!
Javite vatrogascima i kada sumnjate u požar (primijetite li samo dim).
Ne oslanjajte se na pomisao, da su već drugi obavijestili vatrogasce.

Spašavanje (pomoć, bijeg)
Spašavanje ima prednost pred gašenjem!
Uvjerite se, da nema ozlijeđenih ili invalida koji trebaju napustiti zonu opasnosti.
Sve one koji trebaju pomoć (djeca, starci, bolesni, invalidi) po mogućnosti odmah izvedite na sigurno mjesto i provedite uzbunjivanje.
Zadržite osobe čija se odjeća zapalila. Goruće odjevne predmete gasite prekrivanjem uz pomoć deke ili ostalih odjevnih predmeta (valjanjem po podu).
Vodite računa i o vlastitoj sigurnosti.

Ako možete bježati:
- zatvorite prozore u prostoriji gdje je izbio požar
- obavijestite susjede
- zatvorite vrata iza sebe
- otvorite prozore puteva za spašavanje (stubišta, prolazi) da bi se spriječilo zadimljavanje prostora
- ne upotrebljavajte dizalo
- staloženo i mirno napustiti građevinu
- zajedno sa susjedima pričekajte dolazak vatrogasaca
- provjerite, da li su svi na okupu

Ako ste zarobljeni požarom:
- udaljite se što je više moguće od centra požara
- zatvorite sva vrata između sebe i centra požara
- mokrim krpama spriječiti prodiranje dima u prostoriju
- vrata vlažite mokrom krpom
- telefonirajte vatrogasce i tražite pomoć (VATROGASCI - 123)
- ako je moguće, otvorite prozore i privucite pozornost na sebe dozivanjem i mahanjem kroz prozor

Većina osoba ozlijeđenih u požaru mogla je izbjeći stradanje ispravnim ponašanjem. Zato je potrebito zadržati mir i prisebnost. Kod požara, osim pogibelji od topline prijeti opasnost od ugušivanja i trovanja zbog dimnih plinova.
Vatrogasci mogu pomoći na različite načine:
- doprijeti do Vašeg mjesta boravka
- osloboditi puteve za spašavanje
- spašavati preko auto-ljestve ili zglobne platforme
- osigurati spašavanje preko uskočnika i uskočnih jastuka

Gašenje
Osnovna vatrogasna znanja i ispravna uporaba vatrogasnih aparata i priručnih sredstava u većini slučajeva sprečava nastajanje velikih požara.
Preko polovice dojavljenih požara pogasi se još prije dolaska vatrogasne postrojbe.
No neka vas to ne spriječava da ipak izvješćujete vatrogasce.

Pravila prilikom gašenja požara
- vrata i prozore požarom zahvaćene prostorije držite tako dugo zatvorenim, dok nisu potpuno pripravni vatrogasci za gašenje
- otvorite prozore na stubištu i u prostorima oko požara, tako da dim iz centra požara nesmetano može izaći u okolinu, te tako spriječi zadimljavanje stubišta
- prilikom ulaska u prostoriju uđite pognuto i koristite vrata za zaštitu
- pozor: opasnost od probojnog plamena
- u klečećem ili puzajućem položaju približite se požaru, tako da se mlazom vode može precizno gasiti
- počnite intervenciju na mjestu najveće opasnosti proširenja požara
- vodeni mlaz usmjerite u žar, ne u plamen ili dim!
- vodom gasiti samo onda, ako se može razaznati mjesto - objekt koji treba gasiti
- gašenje treba povremeno prekidati, da bi se razišla vodena para i da bi se uočili gorući predmeti i stanje požara

Uvijek se držite zaklona!
Obratite pažnju na probojni plamen i vodenu paru!
Kod zadimljenja napredujte puzajući po podu!
Pazite, da Vam je odstup osiguran.
Samo uz uporabu izolacionih aparata ulazite u jako zadimljene prostore.

Sprečavanje širenja požara
Ako se požar ne može pogasiti raspoloživim sredstvima za gašenje, treba pokušati ograničiti požar na već zahvaćeni prostor.
- od požara još nezahvaćene predmete otklonite iz požarom zahvaćenog prostora
- nakon napuštanja opožarenog prostora iza sebe zatvorite vrata! Prije dolaska vatrogasaca ne pokušavajte "zračiti" prostor!
- vrata u požarnom sektoru držite zatvorena, prvenstveno vrata prema stubištu
- isključite klima i ventilacione uređaje, zatvorite požarne zaklopke
- zatvorite plinske i naftne vodove, koji vode u prostoriju zahvaćenu požarom
- boce sa stlačenim ili zapaljivim plinom na vrijeme izvucite na otvoreno ako nema pogibelji od eksplozije, tj. ako ugrijanu površinu boce možete uhvatiti golim rukama
- promatrajte okolinu i ako su ugroženi letećim iskrama i plamenim jezicima, u susjednim zgradama i ugroženim prostorima zatvorite sve otvore kao što su prozori, vrata i luknje na potkrovljima. Po potrebi ugrožena mjesta hladite - vlažite, ako treba i mlazom vode s hidranta.

Prilog preuzet od Javne vatrogasne postrojbe grada Bjelovara

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"