Tuzla, 07.04.2011.

Održan 1. sastanak kantonalnog koordinatora za deminiranje sa općinskim koordinatorima u 2011. godini

Tuzla, 07.04.2011. godine
Danas je u Tuzli, u sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona, održan prvi sastanak kantonalnog koordinatora za deminiranje, gospodina Zdenka Tadića, sa općinskim koordinatorima za deminiranje u 2011. godini. Sastanku su prisustvovali Irfan Pehlić i Nedžad Kukuruzović iz Regionalnog ureda BH MAC-a u Tuzli kao i predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla. Na sastanku je razmatran sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvod iz zapisnika sa 2. i 3. sastanka koordinatora u 2010. godini
2. Informacija o rezultatima deminiranja na području TK u 2010. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)
3.
Informacija o rezultatima Federalnog/Kantonalnog tima za deminiranja i uklanjanje NUS-a u 2010. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)
4. Informacija o sufinansiranom deminiranju u 2010. godini (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
5. Program deminiranja TK u 2010. godini
- Minska situacija TK na dan 30.12.2010. godine (Izvjestilac: Nedžad Kukuruzović)
- Lista prioriteta deminiranja u 2011. godini na području TK (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
- Plan deminiranja Federalnog/Kantonalnog tima u 2011. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)
6. Tekuća pitanja

Na sastanku su prezentirani rezultati deminiranja u 2010. godini (možete pogledati ovdje) i sufinansiranog deminiranja u 2010. godini. (možete pogledati ovdje). Zahvaljujući dobroj koordinaciji između Kantonalne uprave i općinskih službi civilne zaštite, a posebno pojedincima koji su zaduženi za ovu problematiku, ostvareni su dobri rezultati.
- U 2010. godini je realizirano 570 zadatka na uklanjanju i uništavanju neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS-a) što potvrđuje da još uvujek postoje značajne količine NUS-a koje predstavljaju stalnu opasnost.
- Istaknuto je da su u 2010. godini protuminskim akcijama tretirana 44 projekata od kojih 9 nije završeno tako da će započeti projekti površine 571.080,13 m2 biti nastavljeni u 2011.godini. Na području Tuzlanskog kantona ukupno je deminirano 1.253.834,9
m2,i to 217.233,43 m2 metodom čišćenja i 1.036.601,47 m2 metodom tehničkog izviđanja. Postignuti su najbolji rezultati od početka izvođenja radova na humanitarnom deminiranju.
- U toku protekle godine odabrani su projekti za deminiranje, provedene potrebne procedure i potpisani Memorandumi o razumijevanju između općinskih načelnika i ITF-a. Raspisan je tender za izvođenje radova deminiranja, te utvrđena cijena za poslove čišćenja i tehničkog izviđanja, čime su stvorene pretpostavke za nastavak projekta sufinasniranog deminiranja u 2011. godini. Za ove namjene općine su uz podršku Tuzlanskog kantona skupile ukupno 147.869,24 KM.

Nedžad Kukuruzović iz Regionalnog ureda BH MAC-a u Tuzli predstavio je minsku situaciju Tuzlanskog kantona na dan 30.12.2010. godine. Oko 3,46% ukupne površine Tuzlanskog kantona se vodi kao sumnjiva površina. Najveće sumnjive površine (u odnosu na veličinu općine) su u općinama Teočak (oko 13,81%) i Čelić (12,66%).

Analizirana je lista prioriteta deminiranja na području TK u 2011. godini,
koja predstavlja polaznu osnovu za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja i uklanjanja NUS-a, a urađena na osnovu prijedloga iz općina i ulaznih parametara dobivenih od BHMAC-a. Ovom listom predviđeno je da se u 2011. godinu obradi površina u iznosu od 2.913.919,31 m2, i to metodom čišćenja 343.811,17 m2, te 2.570.108,14 m2 metodom tehničkog izviđanja.

- Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu u izvedbi Federalnog/Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a čini ukupno 7 projekata, i to 2 projekta čišćenja (Lukavac i Čelić) ukupne površine 4.619,30
m2 i 5 projekata tehničkog izviđanja (Gradačac, Sapna, Kalesija, Doboj Istok i Tuzla) ukupne površine 121.193,34 m2
.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"