ARHIVA VIJESTI IZ 2014. GODINE
Vlada TK donijela Odluku kojom se uređuju vrsta, visina, kriteriji i postupak za dodjelu pomoći općinama

Tuzla, 25.12.2014. godine

Vlada TK Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Odlukom se uređu ju vrste, visina, kriteriji i postupak za dodjelu pomoći općinama, rokovi za korištenje pomoći i kontrola utroška sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koja pripadaju Tuzlanskom kantonu. Za provođenje ove Odluke koriste se sredstva posebne naknade, koja se prikupljaju u skladu sa zakonom na poseban tranzicijski račun. Odluka je objavljena u "Službenim novinama TK", broj 15/14.

Odluka


U reonu Tursunovo brdo deminirana velika površina obradivog zemljišta

Teočak, 23.12.2014. godine

Federalna uprava Civilne zaštite u reonu Tursunovo brdo u Općini Teočak od septembra radi na deminiranju ovog područja. Projekat ''Vraćanje površine korisnicima'' okončan je danas predajom na korištenje deminiranog terena, na kojem je pronađeno i uništeno 46 protivpješadijskih mina i 15 neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Nakon tri mjeseca deminiranja Federalna uprava Civilne zaštite privela je kraju jedan od najvećih projekata u procesu deminiranja u poslijeratnom periodu. Uz podršku BH MAKA, u realizaciji pilot projekta „Vraćanje površine korisnicima“ , primijenjene su nove metode čime je deminirana velika površina zemljišta u Općini Teočak.
"Riječ je o površini od milion i šesto kvadratnih metara koju vraćamo Općini Teočak. Na cijelom ovom lokalitetu, od rata na ovamo, dešavalo se mnoštvo incidenata sa tragičnim posljedicama. Nadamo se da smo ovim procesom deminiranja koji smo uradili uspješno ljudima vratili njihove pašnjake i obradive površine da ih korist", izjavio je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave CZ.
U sklopu ovog Projekta, Federalna uprava CZ angažovala je četiri deminerska tima, mašinu za standardno uznemiravanje zemljišta i pse za otkrivanje eksploziva.

RTV TK


Promovisana knjiga „Zaštita i spašavanje u Federaciji BiH“, autora Zdenka Tadića

Tuzla, 22.12.2014. godine

U Tuzli je danas upriličena promocija knjige „Zaštita i spašavanje u Federaciji BiH“, autora Zdenka Tadića. Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja, gdje su objedinjena iskustva autora, kao prvog čovjeka civilne zaštite TK u provođenju i izgradnji sistema zaštite i spašavanja na području TK i Federacije. Promotori su bili Milenko Lepušina, pravni ekspert,ćamil Huseinbašić, profesor Fakulteta političkih nauka i Mustafa Bajić, rukovodilac općinskog štaba civilne zaštite Gračanica. Preporučili su da ova knjiga služi kao udžbenik jer se iz nje mnogo može naučiti. Sadrži podatke o nesrećama koje se mogu dogoditi u Federaciji BiH, sistemu zaštite i spašavanja, finansiranju, inspekcijskom nadzoru, propisima i njihovoj primjeni . Knjiga, štampana u dva dijela, pažljivo je uobličena zbog čestih izmjena propisa u ovoj oblasti. Upravo takva situacija, nedostatak finansijskih sredstava, kadrova i opreme, inspirisala je Zdenka Tadića da napiše knjigu.

RTV TK


Obilježen Dan OS BiH na lokacijama 5.pbr OS BiH

Živinice, 01.12.2014.

Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“, svečanim postrojavanjem jedinica, obilježen je dan OS BiH. Svečanom postrojavanju, pored aktivnih pripadnika, prisustvovali su penzionisani pripadnici OS BiH, predstavnici civilnih struktura vlasti kantonalnog i općinskog nivoa, predstavnici sigurnosnih agencija državnog i entitetskog nivoa, predstavnici EUFOR-a, OSCE misije u BiH, kao i lokalne medijske kuće.
Gostima i vojnicima u stroju obratio se komandant 5.pbr, brigadni general dr. Kenan Dautović. U svom govoru zahvalio se gostima na dolasku, te je izdvojio samo neke značajnije izazove i zadatke koji su se našli pred 5.pbr u ovoj godini, a na koje je brigada uspjela uspješno odgovoriti. Samo tokom operacije „VAL“ koja je prethodila vježbi „Zajednički napor 14“ kao i samoj vježbi, 5. pješadijska brigada je angažirala 3337 vojnih osoba i 417 motornih vozila. Na vojnim lokacijama Dubrave, Zenica i Bijeljina oformljena su tri prihvatna centra za smještaj civilnih osoba koje su evakuirane iz svojih domova i kroz koje je prošlo 4159 civila, te da 5.pbr još uvijek pruža smještaj i brine za 32 civilne osobe, podsjetio je general Dautović.
Također, general Dautović je iskoristio ovu priliku te je u ime Operativne komande OS BiH, kao i sa nivoa 5. pješadijske brigade uručio pohvale i nagrade istaknutim pojednicmima, pripadnicima 5.pbr za postignute rezultate u obnašanju svakodnevnih zadataka. Predstavnicima Kantonalne uprave CZ TK, te mediskim kućama RTV TK i RTV Živinice, u znak dobre saradnje, general Dautović je uručio Zahvalnice, izrazivši nadu da će se ova saradnju u narednom periodu i poboljšati „jer uvijek ima mjesta za unapređenje odnosa“ naglasio je general Dautović.
Po završetku zvaničnog dijela ceremonije, upriličen je TT zbor gdje je prisutnima prezentiran jedan dio vojnog naoružanja i opreme. Po završetku TT zbora, druženje sa gostima nastavljeno je u vojničkom restoranu uz prigodanu trpezu.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

(info-5. pbr)


Međunarodna radionica „Naučene lekcije u odgovoru na poplave - Bosna i Hercegovina 2014“

Sarajevo, 27.11.2014.

Komandno – štabna komunikacijska vježba i međunarodna radionica "Naučene lekcije u odgovoru na poplave – BiH 2014", koju organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH, NATO Štab u Briselu i NATO Štab Sarajevo, održava se od 26. do 28. novembra u Sarajevu.
U radu komandno–štabne komunikacijske vježbe, osim predstavnika NATO-a i Ministarstva sigurnosti BiH, u učestvuju i predstavnici Federalne uprave CZ, Republičke uprave CZ RS, Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta, Kantonalnih uprava CZ, Oružanih snaga BiH i EUFOR-a.
U radu radionice, 27. i 28. novembra uz institucije iz Bosne i Hercegovine učestvuju i predstavnici 21 države koje su snagama zaštite i spašavanja i humanitarnom robom pomogli Bosni i Hercegovini tokom poplava u maju. Za razliku od nedavne konferencije o prevenciji i pripravnosti za poplave, na ova dva događaja bit će analizirana interinstitucionalna i međudržavna komunikacija i koordinacija operativnog civilno – vojnog i međunarodnog odgovora na zahtjev pogođenih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Tokom uvodnih obraćanja, učesnicima radionice obratili su se zamjenik ministra sigurnosti Mladen Ćavar i šef Odjela za planiranje za civilne vanredne situacije i direktor NATO centra za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) Ginter Bretšnajder (Guenter Bretschneider), te i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Kristofer Peti ( Christopher Petty).(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

(BHRT)


Seminar "Procjena rizika na lokalnom nivou"

Srebrenik, 21.11.2014.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA, Federalne uprave CZ, Kantonalne uprave CZ Tuzlanskog kantona i Općinske službe CZ Srebrenik, 19. i 20.11.2014. godine, u motelu „Orion“ u Ormanici kod Srebrenika, održan je seminar na temu „Procjena rizika na lokalnom nivou“.
U radu navedenog seminara sudjelovali su i predstavnici Republičke uprave CZ RS, KUCZ Posavskog kantona, OSCZ općina Tuzlanskog i Posavskog kantona.
Učesnike seminara, prigodnim govorom dobrodošlice, pozdravio je općinski načelnik općine Srebrnik, gospodin Nihad Omerović. Održavanje navedenog seminara nastavak je aktivnosti na razvijanju saradnje koja se u posljednih nekoliko godina ostvaruje između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnih za zaštitu i spašavanje, sa Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA u skladu sa "Memorandumom o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća“, zaključenim 2006. godine između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i DEMA.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

(FUCZ)


Studenti RGGF-a u posjeti Kantonalnoj upravi CZ

Tuzla, 11.11.2014.

Studenti treće godine Odsjeka Sigurnost i pomoć Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u pratnji profesora dr Željka Knežičeka, posjetili su danas Kantonalnu upravu civilne zaštite. Direktor Kantonalne uprave CZ je poželio dobrodošlicu studentima i ukratko ih upoznao sa Kantonalnom upravom civilne zaštite.
Studentima su uposlenici Kantonalnog operativnog centra održali predavanje na temu "Operativni centri civilne zaštite". Predavanjem je obuhvaćeno mjesto i uloga operativnih centara u sistemu zaštite i spašavanja, trenutno stanje na području TK, evropski broj za hitne službe 112 i implementacija sporazuma o uspostavi Operativno komunikacijskog centra BiH - 112 na sekundarnoj lokacijij u okviru Kantonalnog operativnog centra u Tuzli.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Vlada TK donijela Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće

Tuzla, 11.11.2014. godine

Vlada TK donijela je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona. Odlukom je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona, sa danom 11. novembra u 15:00 sati, i stavljena van snage odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona.


U Gornjoj Tuzli obilježen Oktobar - mjesec zaštite od požara

Tuzla, 23.10.2014.

Oktobar je mjesec zaštite od požara. Tim povodom u Gornjoj Tuzli je u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Gornja Tuzla" održano druženje članova vatrogasnih jedinica iz Tuzle, Srebrenika i Jelaha, predstavnika službi sa kojima vatrogasci sarađuju i medija.
Salih Terzić, predsjednik DVD "Gornja Tuzla", je istakao da je druženje završna aktivnost obilježavanja kao mjesec zaštite od požara.
Najveći ponos društva su mladi članovi koji na takmičenjima osvajaju prva mjesta.

DVD “Gornja Tuzla” osnovano je 1952. godine.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


(prilog AKCIJA ONLINE)


Održan 4. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite i uposlenicima zaduženim za problematiku deminiranja na području TK

Tuzla, 22.10.2014.

Četvrti sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite Tuzlanskog kantona i uposlenicima zaduženim za problematiku deminiranja na području općina TK, održan je u srijedu 22.10.2014. godine u Sali za sastanke KUCZ.
Sastanku su pored predstavnika KUCZ i OSCZ prisustvovali Irfan Pehlić i Nedžad Kukuruzović ispred RUBHMAC-a Tuzla sastanku su prisustvovali.
Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 3. sastanka sa rukovodiocima službi CZ (Izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
2. Informacija o aktivnostima na deminiranju terena i uklanjanju NUS-a na području TK od početka 2014. godine. (Izvjestilac: Benedin Pejić, KUCZ)
3. Informacija o toku operacija na IPA projektima „ciljanog tehničkog izviđanja“na području općina Gradačac i Teočak. (Izvjestilac: Nedžad Kukuruzović, RUBHMAC Tuzla)
4. Pripreme za izradu Liste prioriteta deminiranja na području općina i TK za 2015. godinu. (Izvjestilac: Irfan Pehlić i Nedžad Kukuruzović, RUBHMAC Tuzla)
5. Tekuća pitanja.

Ad-1 Izvod iz zapisnika sa 3. sastanka sa rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite, kojeg su prisutni dobili u radnom materijalu na sastanku, usvojen je jednoglasno bez primjedbi i dopuna.
Ad-2 Informaciju je podnio Benedin Pejić, stručni savjetnik u KUCZ. U kratkom izlaganju o dešavanjima u proteklim mjesecima, izvjestilac je dao presjek svih najvažnijih događanja u okviru deminiranja i uklanjanja NUS-a u ovoj godini, na području TK.
Ad-3 Izvjestilac Nedžad Kukuruzović iz RUBHMAC-a, upoznao je prisutne rukovodioce općinskih službi civilne zaštite o toku operacija na IPA projektima ciljanog tehničkog izviđanja koji su se provodili na području općine Gradačac i trenutno se provode na području općine Teočak. Izvjestilac je također, upoznao prisutne o samom zanačenju pilot projekta „ciljano tehničko izviđanje“ kao i načinu provođenja ove metode na terenu.
Ad-4 Izvjestioci su dali sugestiju prisutnim predstavnicima općina, da treba što prije krenuti u izradu Liste prioriteta deminiranja na području općina TK za 2015. godinu, koju treba dostaviti Kantonalnoj upravi civilne zaštite.
Ad-5 Tekućih pitanja nije bilo.

Nakon izlaganja po prethodnim tačkama dnevnog reda, vođena je diskusija u kojoj su učešće uzeli svi prisutni predstavnici općina, nakon čega su doneseni slijedeći Zaključci:
I Za listu prioriteta deminiranja na području TK u 2015. godini, iskoristit će se kao osnova isti dokument iz 2014. godine, na kojem neće biti završeni projekti. Zadužuju se općinske službe civilne zaštite i općinski kordinatori za deminiranje, da predlože nove projekte deminiranja ako su pripremljeni i izvrše potrebne korekcije prioriteta za svoju općinu, na navedenoj Listi.
II Traži se od RUBHMAC-a u Tuzli da se prilikom odabira IPA projekata, koji će biti urađeni novom metodom Ciljanog tehničkog izviđanja, zastupe ravnomjerno sve općine TK.
III Tražiti od BHMAC-a da se održi radni sastanak sa rukovodiocima OSCZ i osobama zaduženim za deminiranje, na kojem će predstavnici BHMAC-a izvrštiti prezentaciju SOP-a i novih tehnika deminiranja.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Održano 21. Kantonalno takmičenje ekipa Crvenog krsta

Tuzla, 27.09.2014.

U povodu obilježavanja Nedjelje Crvenog križa, u Tuzli je održano 21. Kantonalno takmičenje ekipa Crvenog križa u pružanju prve pomoći. Ovo tradicionalno takmičenje okupilo je oko 200 učesnika, a u takmičarskom dijelu učestvovalo je 12 ekipa iz srednjih i osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.
- Danas su se na tri poligona takmičile ekipe podmladka i omladine. Na jednom poligonu mladi su pokazali vještine u kardiopulmonalnoj reanimaciji na bebi i odraslom čovjeku. Ostali poligoni su takozvani poligoni iznenađenja gdje su ekipe morale prepoznati povrede i sanirati ih u roku od deset minuta - rekao je za Tuzlarije doktor Almir Jagodić, volonter Crvenog križa opštine Živinice.
U kategoriji "Omladina" prvo mjesto je osvojila ekipa "Telemark" Banovići, drugo mjesto pripalo je ekipi Srednje medicinske škole iz Tuzle, dok je trećenagrađena ekipa Gimnazije "Meša Selimović" iz Tuzle.
Kada je u pitanju kategorija "Podmladak", prvo mjesto osvojila je ekipa Osnovne škole "Banovići", drugo mjesto OŠ "Pazar" Tuzla i treće OŠ Edhem Mulabdić iz Gračanice.
Osim omladinaca učešće na takmičenju je uzelo i oko 30 mladih volontera koji su učestvovali u logističkoj organizaciji takmičenja, potom 25 sudija, 10 markiranata i četiri šminkera, kao i 12 instruktora prve pomoći koji su učestvovali u pripremama ekipa za takmičenje. Pomoć pri organizaciji takmičenja pružila je Civilna zaštita Tuzla.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

(Tuzlarije)


Općina Kalesija i TK bogatiji za dva profesionalna vatrogasca

Tuzla, 26.09.2014. godine

Dana 26.09.2014. godine održan je ispit za profesionalnog vatrogasca. Ispitu su pristupila dva kandidata: Mujanović Alen i Baručić Denis, koje je na ispit prijavila OSCZ Kalesija, gdje su kandidati odradili pripravnički staž pri PVJ Kalesija.
U skladu sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva, organizovan je pismeni i usmeni dio ispita, koji je održan u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, dok je praktični dio ispita održan je u krugu PVJ Tuzla, ispostava Kreka.
Komisija za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca, u sastavu:
1. Asmir Buljubašić, starješina PVJ Tuzla, predsjednik komisije
2. Rajib Džaferović, starješina PVJ Srebrenik, član
3. Nerka Kurbašić, inspektor za zaštitu od požara u KUCZ, član
4. Sadik Hasanović, inspektor za vatrogastvo u KUCZ, član
5. Mustafa Bajić, šef OSCZ Gračanica, član

je konstatovala da su oba kandidata položila pismeni, usmeni i praktični dio ispita za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Održana 17.vanredna sjednica Vlade TK

Tuzla, 26.09.2014. godine

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona odobreno je usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu za izgradnju stambenih objekata na području TK za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće. Radi se o transferu 1.000.000,00 KM općinama TK dodijeljenih od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o sanaciji 28 stambenih objekata na području našeg kantona pri čemu će u Tuzli biti obnovljeno 6, Gračanici 4, Kalesiji i Sapni po 3, Čeliću, Gradačcu i Srebreniku po 2, te Banovićima, Doboj Istoku, Kladnju Lukavcu, Teočaku i Živinicama po jedan stambeni objekat.

Također, odobreno je i usmjeravanje neplanirane donacije u iznosu 600.000,00 KM za potrebe privrednih subjekata s područja TK koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće, dodijeljene također od Federalnog fonda. Planirano je da se dodijeli po 2.000 KM za potrebe 300 privrednih subjekata sa područja našeg kantona.

Pilot projekat “Land Release“ Tursunovo brdo u općini Teočak

Teočak, 22.09.2014. godine

Početkom mjeseca septebra započeta je relizacija projekta deminiranja „Tursunovo brdo“ na području općine Teočak. Radi se o trenutno najvećem i najvažnijem projektu deminiranja na području cijele države BiH. Implementator projekta je Federalna uprava civilne zaštite koja putem timova civilne zaštite za deminiranje iz Žepča, Goražda i Tuzle vši deminiranje terena uz primjenu metode „ciljanog tehničkog izviđanja“. Osnovni cilj ovoga projekta je da se primjenom procedura ciljanog tehničkog izviđanja provjere postojeće informacije i prikupe nove, kako bi se u konačnom ishodu definisale stvarne granice miniranosti, koje će se deminirati,a preostali dio teritorije-zemljišta osloboditi od sumnje na opasnost od mina, te predati krajnjim korisnicima na upotrebu.

Termin „vraćanje površine korisnicima“ (land release) opisuje proces primjene svih uloženih/raspoloživih napora/sredstava kako bi se identificirala i uklonila svaka prisutnost i sumnja na mine/ESZR kroz netehničko izviđanje, tehničko izviđanje i/ili čišćenje.

Sve pronađene mine uništavaju se na licu mjesta od strane tima civilne zaštite za uklanjanje NUS-a Tuzla „A“.

Ukoliko vremenske prilike budu povoljne kraj projekta je planiran u januaru 2015 godine, planirana je predaja oko 1,5 milona metara kvadratnih lokalnoj zajednici na upotrebu.

Zbirna informacija o poplavama i i klizištima na području TK u periodu maj – august 2014. godine i nevremenu sa obilnim kišnim padavinama, snažnim vjetrom i gradom

Tuzla, 10.09.2014. godine

Zbirna informacija o poplavama i klizištima na području TK u periodu maj – august 2014. godine i nevremenu sa obilnim kišnim padavinama, snažnim vjetrom i gradom


Održan okrugli sto: ˝Čistim zrakom do smanjenog uticaja na klimu˝

Tuzla, 11.09.2014.

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, danas je u tuzlanskom Mejdanu organizovao okrugli sto pod nazivom „Čistim zrakom do smanjenog uticaja na klimu“. Tuzlanski kanton je već 40 godina u Bosni i Hercegovini lider u proizvodnji električne energije, a samim tim i lider u emisiji CO2, potrošnji fosilnih goriva, uticaju na klimu i štetnom uticaju na okoliš uopšte. Monitoring zraka u Tuzli je pokazao da je već duži vremenski period prisutno prekomjerno zagađenje zraka, istaknuto je na Okruglom stolu u Tuzli.
Da bi se ustanovili problemi i pokazalo pravo stanje zagađenja zraka u Tuzli i dale određene preporuke, formirana je radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Tehnološkog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Općine Tuzla, Arhus centra Tuzla i Centra za ekologiju i energiju. Kontinuiranim radom radne grupe nastao je Dokument koji je na okruglom stolu prezentiran. Ovaj Dokument, pored analize stanja i podataka iz zakonske legislative, daje preporuke i preventivne mjere koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta zraka i smanjenog uticaja na klimatske promjene.

Opširnije


DNEVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG OPERATIVNOG CENTRA

Tuzla, 11.09.2014.

Vodostaj:
Na brani HA Modrac u 7 sati je iznosio 198,96 m.n.m. (tačka preljeva je 200 m.n.m.), a ukupno ispuštanje kroz temeljne otvore iznosi 52 m3/s.

Općina Gračanica
Usljed proloma oblaka, koji je jučer pogodio područje općine Gračanica oko 17 sati, izlile su se rijeke Sokoluša i Drijenča i potok Gajevi, oštećen je asfaltni put u dužini od 300 metara, poplavljeno je nekoliko stambenih objekata. Vatrogasna jedinica je vršila ispumpavanje vode iz stambene zgrade Vega.Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovački most jutros u 7 sati je bio 295 cm.

Općina Tuzla
Obilne kišne padavine su jučer u poslijepodnevnim satima izazvale nove poplave na nekoliko lokacija općine Tuzla. Na području Simin Hana, Čaklovića, Mandića, Čaklovića i Gornje Tuzle lokalni potoci su izazvali presjecanje lokalnih puteva i plavljenje stambenih i pomoćnih objekata. Pripadnici profesionalne vatrogasne brigade Tuzla bili su angažovani na ispumpavanju vode iz više stabenih objekata.DNEVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG OPERATIVNOG CENTRA

Tuzla, 05.09.2014.

Vodostaj:
Na brani HA Modrac u 7 sati je iznosio 199,45 m.n.m. (tačka preljeva je 200 m.n.m.) i za 42 cm je viši u odnosu na jučerašnje mjerenje. Ukupno ispuštanje kroz temeljne otvore iznosi 44 m3/s.

Općina Gračanica
Uslijed obilnih padavina proteklih dana, došlo do izlijevanja rijeke Spreče i plavljanje oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta na području MZ Orahovica i Stjepan Polje. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovački most u 7 sati je bio 381 cm.

Općina Doboj Istok

Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom dijelu. Promet magistralnim putem M4 Doboj Tuzla se odvija nesmetano uz povremene zastoje u naselju Velika Brijesnica gdje se zbog oštećenja mosta promet odvija jednom saobraćajnom trakom.

Općina Srebrenik
Zbog obilnih padavina došlo je do izljevanja rijeke Tinje u naselju Špionica gdje je poplavljeno oko 500 dunuma poljoprivrednog zemljišta. Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernoj letvi ispod Koprića mosta u 07.00 sati iznosi 1,50 metara i u opadanju je.

Općina Čelić
Uslijed intenzivnih kišnih padavina na području općine Čelić rijeke Šibošnica i Gnjica su u porastu. Dodatni problem stvaraju lokalni potoci i rječice koji su se izlili iz svojih korita i plave poljoprivredno zemljište i lokalne puteve i prijete stambenim objektima u naseljima Brnjik, Drijenča, Nahvioci i Šibošnica.
U protekla 24 sata na području općine Čelić prijavljeno je 20 novih klizišta.

Općina Kalesija
Na području općine Kalesija uslijed poplave prekinuta je putna komunikacija Kalesija – Gojčin, alternativni pravac je preko naselja Osmaci.
Prema jučerašnjem izvještaju, na području općine Kalesija prijavljeno je 6 novih klizišta u MZ Hrasno, MZ Kikači i MZ Tojšići. Prijavljeno je jedno iseljavanje četvoročlane porodice iz Kikača, koja se morala iseliti zbog klizišta.

Općina Sapna
Na lokalnom putu Sapna – Baljkovica došlo je do pokretanja starog klizišta koje je uzrokovalo prekid saobraćaja. Ekipa OSCZ Sapna je izašla na teren i u toku dana će pokušati ospobiti put za normalno saobraćanje.


NUS
„A“ tim civilne zaštite FUCZ/KUCZ vršio je preuzimanje i uništavanje NUS-a na području općina Tuzla i Lukavac.

U protekla 24 sata prijavljen je pronalazak NUS-a na području općina Kalesija, Gradačac i Lukavac koji će biti uklonjen od strane TUN tima u narednim danima.

„B“ tim civilne zaštite za deminiranje FUCZ/KUCZ Tuzla, potpomognut „B” timom FUCZ Žepče, vršio je deminiranje na zadatku „Kalesija grad – Olanovica“ na području općine Kalesija.


- VLADA FBIH DODIJELILA OPĆINI GRAČANICA 300.000 KM
- ISLAMSKA ZAJEDNICA POMAŽE UGROŽENOM STANOVNIŠTVU GRAČANICA

Sarajevo, Gračanica, 28.08.2014. godine

Vlada FBiH je na današnjoj 129. sjednici prihvatila inicijativu Općine Gračanica i dodijelila joj iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ 300.000 KM u građevinskom materijalu - crijepu radi saniranja štete uzrokovane nedavnim nevremenom praćenim gradom, vjetrom i kišom. Ovakva Odluka Vlade FBiH donesena je po saznanjima o velikoj šteti koju je Gračanica pretrpjela usljed snažnog nevremena 23.8.2014. godine. U naletu vjetra, grada i kiše oštećeno je oko 1.000 stambenih objekata, dvije osnovne škole, Dom kulture, više trgovačkih i nekoliko stotina privrednih objekata.

Vlada Tuzlanskog kantona, Općina Gračanica i Islamska zajednica u BiH jučer su u Gračanici potpisali sporazum o doniranju 100.000 KM za pomoć najugroženijem stanovništvu ove općine. Sredstva su donirana iz Fonda IZ-e u BiH, koji je formiran nakon majskih poplava. Sporazum su potpisali muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović u ime donatora, Bahrija Umihanić, Premijer TK i Nusret Helić, Načelnik Općine Gračanica. Na području Gračanice u nevremenu koje je praćeno gradom, uništeni su krovovi na 1.629 kuća u naseljima Gornja Orahovica, Miričina i Rašljeva. Prema procjenama kantonalne uprave civilne zaštite, uništeno je oko 1,3 miliona komada crijepa. "U saradnji s Vladom TK i Općinom Gračanica, Islamska zajednica je brzo reagirala", kazao je muftija Fazlović, "želeći da se na ovaj način pomognu oni ljudi koji nisu u stanju sami otkloniti i sanirati štetu. Privreda u Gračanici je jaka, ali je u nekoliko navrata ovo ljeto stradala, i u ovom trenutku Gračanici je potrebna pomoć svih nas", kazao je muftija Fazlović.
Premijer Umihanić je izrazio zahvalnost Islamskoj zajednici u BiH na ovoj donaciji i pohvalio pristup pružanju pomoći preko institucija lokalne zajednice, koja, u saradnji sa džematima, ima najbolji uvid u situaciju u ugroženim područjima. Vlada TK se sporazumom obavezala da će, u saradnji s Islamskom zajednicom u BiH, garantirati realizaciju donacije.
Načelnik Helić je, zahvaljujući se na donaciji, kazao da je najbolja pomoć ona koja dođe blagovremeno. Naglasio je da je veliki broj porodica koje ne mogu same sanirati štete na svojim kućama, te da će, u saradnji s Medžlisom IZ-e Gračanica, s kojima već ima dobru saradnju, ova pomoć biti upućena upravo najugroženijima.
Realizacija sporazuma je povjerena Općini Gračanica, koja će u tome blisko sarađivati s Medžlisom IZ-e u tome gradu.


OBAVJEŠTENJE O ZAPRAŠIVANJU PROTIV KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAČAC

Tuzla, 27.08.2014. godine

Zavod za javno zdravstvo TK obaviještava javnost da će se zaprašivanje iz zraka protiv adultnih formi komaraca na području općine Gradačac, koje je bilo planirano za srijedu, 27.08.2014. godine, obaviti u nedjelju 31.08.2014. godine, ukoliko meteo uslovi dozvole.
Zaprašivanje će se obaviti preparatomm Neopitroid premium.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će se nastaviti naredni dan.ODRŽANA 22. VANREDNA SJEDNICA KŠCZ

Tuzla, 25.08.2014. godine

Na danas održanoj 22. vanrednoj sjednici KŠCZ, data je saglasnost direktoru KUCZ da u skladu sa članom 6. Odluke o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći opštinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine TK“, broj: 6/12), donese odluku o isplati akontacije u iznosu od 20.000 KM općini Gračanica.


OBAVJEŠTENJE O ZAPRAŠIVANJU PROTIV KOMARACA

Tuzla, 25.08.2014. godine

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH obaviještava javnost da će se zaprašivanje iz zraka protiv adultnih formi komaraca na području Tuzlanskog kantona obaviti u utorak, 26.08.2014. godine. Zaprašivanje će se na područjima opština Doboj Istok, Gračanica i dolina rijeke Spreče, Gradačac, Srebrenik i Lukavac obaviti sa tri poljoprivredna aviona sa poletom u 18 sati sa piste Ciljuge u Živinicama. Za zaprašivanje će se koristiti preparat Neopitroid premium.
Zavod za javno zdravstvo TK je izdao obavijest za građane:
Tokom zaprašivanja sve osobe, a naročito osobe sa hroničnim respiratornim bolestima i dišnim tegobama, kao i hrana, te pčele i sve ostale domaće životinje se trebaju skloniti od direktnog uticaja sredstva koje će se raspršivati avionom. U tu svrhu preporučujemo prije zaprašivanja skloniti sve životinje i hranu koja je pohranjena na otvorenom, a tokom vremena zaprašivanja zatvoriti prozore i boraviti u zatvorenom prostoru. Svu hranu, voće i povrće koje neće biti moguće zaštititi prilikom zaprašivanja potrebno je nakon zaprašivanja, a prije upotrebe, dobro oprati kako bi se izbjegli mogući neželjeni uticaji sredstva za adulticidni tretman komaraca.
Upozoravaju se pčelari da preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, a one se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava sa kartonom ili drugim priručnim sredstvima. Insistira se da se pčelinja društva ne zatvaraju.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će se nastaviti naredni dan.

OLUJNO NEVRIJEME POGODILO NEKOLIKO OPĆINA TK

Tuzla, 25.08.2014. godine

Dana 23.08.2014. godine, u popodnevnim satima, snažno nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama, snažnim vjetrom i gradom, zahvatilo je područje općina Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Gradačac i Čelić. Uslijed obilnih padavina došlo je do naglog porasta vodostaja lokalnih vodotoka, a zatim i do izljevanja vode iz korita i poplava.
Na području općine Doboj Istok lokalni vodotoci su poplavili 50 objekata, te uzrokovali štete na na koritima vodotoka i na putnoj infrastrukturi na prostoru cijele općine. Led je uzrokovao manje štete na poljoprivrednim kulturama. Općinski štab CZ je angažovao radne mašine u cilju čišćenja vodotoka i sanacije puteva.
Na području općine Gračanica jako nevrijeme praćeno gradom veličine jabuke, vjetrom i kišom, prouzrokovalo je oštećenja na više od 1.000 stambenih objekata, dvije osnovne škole, matičnom uredu, ambulanti, domu kulture, više trgovačkih objekata, više stotina ekonomskih objekata i na motornim vozilima, u naseljima Donja Orahovica, Miričina, Rašljeva i dio Lendića i Malešića. Na svim stambenim objektima stradao je crijep. Zbog preventivnih razloga u navedenim naseljima bilo je isključeno je snabdjevanje električnom energijom. Natopljena zemlja nije mogla primiti nove količine vode, koja se za kratko vrijeme sručila na područje Gračanice, pa su se novonastale bujice slijevale sa brda prema dolini, uništivši lokalne makadamske puteve i nanoseći šljunak na magistralni put Tuzla - Doboj. Više stambenih objekata na području MZ Stjepan Polje, MZ Rašljeva i MZ Orahovica je poplavljeno. Općinski načelnik, koji je ujedno i komandant općinskog štaba CZ, uputio je zahtjev za pomoć Vladi Federacije BiH, Fedralnom štabu CZ, Vladi TK, Kantonalnom štabu CZ u građevinskom materijalu – 1.000.000 komada crijepa, obzirom da se u narednim danima predviđa kišovito vrijeme. Općina je obezbijedila pomoć u najlonskim folijama.
Snažno nevrijeme pogodilo je općinu Srebrenik, uzrokujući prekid u putnim komunikacijama, telefonskom saobraćaju, elektroenergetskom napajanju pojedinih mjesta. Olujno nevrijeme je čupalo drveće, skidalo krovove na kućama i drugim objektima, oštećena su motorna vozila i poljoprivredna dobra. Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do izlivanja potoka i drugih kanala koji su poplavili veći broj stambenih i drugih pratećih objekata. Grad promjera oko 50 mm pričinio je materijalne štete na stambenim i privrednim objektima, vozilima, poljoprivrednim usjevima. U firmi „Zaharex“ voda je prodrla u proizvodne pogone, procjenjuje je se da šteta iznosi oko 150.000 KM. Općinski načelnik proglasio stanje prirodne nepogode od leda.
Na području općine Gradačac, u MZ Biberovo Polje, uslijed jake kiše i velike količine površinskih voda jedan stambeni objekat je poplavljen. Ispaljivane su protugradne rakete.
Na području općine Čelić obilne kišne padavine su uzrokovale porast lokalnih vodotoka, koji su ugrozili 30 stambenih objekata, a napravljene su velike štete na lokalnim putevima, koji su već bili oštećeni prethodnim poplavama. Grad je načinio velike štete na poljoprivrednim usjevima: kukuruzu, jagodama, voćnjacima. Nisu prijavljene štete na stambenim objektima.

Premijer Bahrija Umihanić i komandant KŠCZ Samid Šarac posjetili su općine Gračanica i Srebrenik.Prilog RTV TK


URUČENE ODLUKE O JEDNOKRATNOJ POMOĆI

Tuzla, 19.08.2014. godine

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite obavljeno uručenje Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći općinama Tuzlanskog kantona za hitne intervencije u odgovoru na prirodnu nepogodu od poplava i klizišta.
Iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanja Tuzlanskog kantona, općinama je dodjeljeno ukupno 1.300.000 KM.
Vlada FBiH je Tuzlanskom kantonu dodijelila ukupno 1.225.000 KM novčane pomoći za hitnu sanaciju šteta od poplava i klizišta u maju i augustu 2014. godine. Odlukom Vlade TK, ova sredstva su dodjeljena općinama u ukupnom iznosu od 1.150.000 KM, dok je JP RTV TK dodjeljno 75.000 KM za pomoć u hitnom saniranju šteta.
"Ova sredstva su prije svega namijenjena za preventivno djelovanje, za hitne intervencije za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja u toku trajanja prirodne nesreće, na zbrinjavanju ljudi i njihove imovine, na sanaciji puteva koji će omogućiti komunikaciju građanima, za zbrinjavanje ljudi izmještenih iz njihovih kuća“ - istakao je Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Općina Tuzla je najviše pogođena prirodnom nesrećom u maju, kada je evidentirano oko 2000 klizišta. Posljedice su velike, te je 909 stambenih objekata oštećeno, od čega 94 trajno uništeno. Sredstva koja su dodijeljena od strane Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i Federalne vlade su značajna i bit će uključena u rebalans Budžeta Općine Tuzla. "S obzirom da Tuzla ima veliki broj klizišta, sigurno će se uložiti veliki iznos sredstava na sanaciju, jer sanacijom se štite oni objekti koji nisu u cjelosti porušeni, nego su ugroženi jer se nalaze na toj lokaciji. Ali će se veliki iznos sredstava zajedno sa ostalim sredstvima utrošiti za zbrinjavanje naših građana" - kazala je Nadira Ašćerić, šefica Službe civilne zaštite Općine Tuzla.
Općina Gračanica je također velikim dijelom pogođena poplavama, te je evidentirana ogromna šteta. Značajna sredstva su uložena u regulaciju vodotoka, kako bi se na vrijeme spriječilo novo plavljenje usljed vremenskih neprilika. Šezdeset stambenih objekata je uništeno, dok su 23 objekta ugrožena te su porodice iseljene. Jednokratna novčana pomoć koja je upućena ovoj općini iznosi 230 hiljada KM. "Također ćemo dio sredstava uložiti i usmjeriti onima kojima su porušene kuće. Već smo obezbijedili placeve, tako da mislim da će oni sa ovom pomoći krenuti u obezbjeđenje domova skidajući materijal sa objekata koji su stradali i da će im dobro doći" - naglasio je Nusret Helić, načelnik Općine Gračanica.

SAVE THE CHILDREN DONIRAO OPREMU ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA TUZLANSKOM KANTONU

Tuzla, 18.08.2014.

Nakon novih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u protekloj sedmici, organizacija Save the Children je iz vlastitih sredstava osigurala nabavku urgentno potrebne opreme za saniranje posljedica poplava u Tuzlanskom kantonu. Na osnovu potreba koje je izrazila Kantonalna uprava civilne zaštite i Crveni križ TK, Save the Children je po hitnom postupku nabavio: 39 isušivača prostora, 20 pumpi za ispumpavanje vode, 400 lopata, 400 čizama, 400 pari rukavica i 40 kolica za odvoženje otpada, koje su danas dostavljene u centralna skladišta civilne zaštite i Crvenog križa u Tuzli za dalju distribuciju.

Oprema je namijenjena prvenstveno korištenju na najteže pogođenim lokacijama: Gračanica, Srebrenik, Lukavac i Čelić, ali Save the Children predviđa da će ista, prema potrebi, biti korištena i na drugim područjima za osposobljavanje domaćinstava, ali i ustanova koje trpe posljedice novog vala poplava koje su ovaj put posebno pogodile Tuzlanski kanton.

- Save the Children od prvog dana učestvuje u pružanju pomoći vlastima u Bosni i Hercegovini da se prevaziđu katastrofalne posljedice poplava koje su pogodile našu zemlju u maju. Iako je budžet sa kojim raspolažemo ograničen, a veliki dio naših namjenskih sredstava predviđenih za saniranje posljedica poplava već utrošen na aktivnosti za neposrednu pomoć stanovništvu i zajednicama pogođenim poplavama, našli smo načina da iz vlastitih izvora osiguramo sredstva za nabavku neophodne opreme za područje Tuzlanskog kantona koje je pretrpjelo velike štete od novih poplava, istakla je Andrea Žeravčić, direktor Save the Children, - Na ovaj način želimo skrenuti pažnju javnosti, vlasti i donatora na ovo područje, kako ne bi ostalo zaboravljeno u procesu saniranja šteta i obnove, pojasnila je ona.


VLADA TK DONIJELA DVIJE ODLUKE O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA

Tuzla, 14.08.2014.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za hitne intervencije u toku prirodne nesreće od poplava i klizišta na području Tuzlanskog kantona u maju i avgustu mjesecu 2014. godine. Vlada TK je odobrila isplatu iz sredstava posebne naknade općinama:
1. Banovići ......... 65.000 KM
2. Čelić .............. 65.000 KM
3. Doboj Istok ..... 65.000 KM
4. Gračanica ..... 117.000 KM
5. Gradačac ....... 91.000 KM
6. Kalesija .......... 91.000 KM
7. Kladanj ........... 65.000 KM
8. Lukavac ........ 117.000 KM
9. Sapna ............ 65.000 KM
10. Srebrenik .... 117.000 KM
11. Teočak ......... 65.000 KM
12. Tuzla .......... 286.000 KM
13. Živinice ......... 91.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitnu sanaciju šteta od poplava i klizišta u maju i avgustu mjesecu 2014. godine. Vlada TK je odobrila isplatu sredstava u iznosu od 1.225.000 KM dodjeljenih Odlukom Vlade Federacije BiH:
1. Banovići ......... 57.500 KM
2. Čelić .............. 57.500 KM
3. Doboj Istok ..... 57.500 KM
4. Gračanica ..... 103.500 KM
5. Gradačac ....... 80.500 KM
6. Kalesija .......... 80.500 KM
7. Kladanj ........... 57.500 KM
8. Lukavac ........ 103.500 KM
9. Sapna ............ 57.500 KM
10. Srebrenik .... 103.500 KM
11. Teočak ......... 57.500 KM
12. Tuzla .......... 253.000 KM
13. Živinice ......... 80.500 KM
Javnom preduzeću RTV TK dodjeljno je 75.000 KM za pomoć u hitnom saniranju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće i za normalizaciju i uspostavljanje redovne djelatnosti ovog javnog preduzeća od interesa za kanton i širu zajednicu.


FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD IZDAO NARANDŽASTO UPOZORENJE

Sarajevo, 12.08.2014.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje. U srijedu 13.08.2014.godine, u periodu od 12,00 do 17,00 sati očekuju se temperature od 33 do 36 stepeni, lokalno 1-2 stepena više. Upozorenje se odnosi na veći dio Bosne i Hercegovine.

Značenje narandžastog upozorenja: Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela.


OBAVIJEST O FORMIRANJU UREDA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU NA PROJEKTIMA CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 12.08.2014.

Pri Kantonalnoj upravi civilne zaštite formiran je Ured za međunarodnu saradnju na projektima civilne zaštite. Ured je formiran u dogovoru sa predstavnicima međunarodne zajednice, koji su iskazali spremnost da pomognu u otklanjanju posljedica od poplava i klizišta, kao i na projektima razvoja zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona. U ovom trenutku najinteresantniji su projekti koji se odnose na:
- trajno zbrinjavanje porodica čije su kuće uništene u poplavama i klizištima,
- sanacija i regulacija oštećenih korita vodotoka u poplavama i klizištima,
- sanacija oštećenja na branama hidroakumulacija,
- formiranje i opremanje profesionalnih vatrogasnih jedinica,
- formiranje i opremanje službi zaštite i spašavanja,
- formiranje i opremanje jedinica civilne zaštite opće namjene i
- opremanje općinskih operativnih centara civilne zaštite i sistema osmatranja i uzbunjivanja.


INFORMACIJA O POPLAVAMA I KLIZIŠTIMA NA PODRUČJU TK
U PERIODU OD 05.08. DO 09.08.2014. GODINE

Tuzla, 11.08.2014.

Kantonalni štab civilne zaštite je danas održao 20. vanrednu sjednicu, na kojoj je između osatlog razmatrana i usvojena Informacija o poplavama i klizištima na području TK u periodu od 05.08. do 09.08.2014. godine..

Opširnije


NIVO VODE U AKUMULACIJI MODRAC

Tuzla, 11.08.2014. (08,00)

Nivo vode u akumulaciji Modrac u 8,00 sati iznosio je 199,98 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ukupno ispuštanje kroz temeljne otvore iznosi 62,00 m3/s.

Datum Vrijeme Nivo Ukupno ispuštanje
m3/s
11.08.2014.
07,00
199,98
62
10.08.2014.
06,00
200,21
99
09.08.2014.
06,00
200,43
99OBAVIJEST O KORIŠTENJU VODOVODA DOMAŽIĆ

Gradačac, 08.08.2014.

Mole se svi građani koji koriste vodu sa izvorišta Domažić da do daljnjeg istu koriste kao tehnološku vodu, tj. prilikom upotrebe za piće da se voda obavezno prokuha. Za sve promjene u sabdjevanju vodom i nalaze o kakvoći vode građani će biti na vrijeme obavješteni.


DNEVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG OPERATIVNOG CENTRA

Tuzla, 08.08.2014. (8,00)

Vodostaj:
Na brani HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 200,61 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ukupno ispuštanje kroz temeljne otvore i preliv iznosi 110,32 m3/s.

Općina Lukavac
Poplavama su uništena 2 mosta u Gnojnici. Poplavama je uništen put prema deponiji tako da je otežan odvoz smeća. Prijavljena su dva nova klizišta.

Općina Srebrenik
Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 1,80 m. Prijavljeno je 55 klizišta. U potpunosti je prekinut saobraćaj za Seonu, kroz naselje Dedići, put za Crveno Brdo i Memiće u naselju Jasenica je u prekidu, most za Ljenobud je skoro neupotrebljiv a istim se služe i stanovnici naselja Duboki Potok 3 i Bjelave. Prekinuta je i putna komunikacija za Gornji Srebrenik i to na dva mjesta. U MZ Podpeć u naselju Karaula je takođe prekinuta putna komunikacija za Pušine i dio naselja Polja. Magistralni put M-18 je na nekoliko mjesta oštećen kao i regionalni putevi za Gračanicu (preko Sladne, preko Falešića- Orahovice) skoro svi asfaltni i makadamski putevi su oštećeni i u prekidu.

Općina Gračanica
Nivo rijeke Spreče u protekla 24 sata je opao za 105 cm. Vodostaj na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 bio je 445 cm. Svi lokalni vodotoci su u povlačenju. Izvršena je evakuacija tri porodice sa 11 članova u MZ Rašljeva, iz Miričine 10 porodica sa oko 40 članova, iz MZ Orahovica 3 porodice u izbjegličko naselje. Trenutno je oko 450 Ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju pod vodom. Magistralni put M – 4 Tuzla – Doboj je prohodan.

Općina Čelić
Voda se sa poplavljenog područja povukla u korito. Od ukupno 250 objekata zahvaćenih poplavama izvršena je evakuacija oko 110 osoba koji se nalaze kod rodbine i prijatelja. Oštećeno je 7 mostova. Veliki broj lokalnih puteva je oštećen. Uslijed plavljenja izvorišta pitke vode lokalni vodovodi ne vrše distribuciju pitke vode osim sa nedavno postavljenog filternog postrojenja.

Općina Kalesija
Još uvjek je zatvoren lokalni put Kalesija-Gojčin ispod nadvožnjaka, zbog visine vodenog stuba 1 m. Saobraćaj je preusmejren alternativnim pravcem.

Općina Živinice
Rijeka Spreča se izlila iz korita kompletnom dužinom i pod vodom se nalazi oko 100 ha, poljoprivrednog zemljišta.

Općina Doboj Istok

U poplavama oštećeno je preko 50 mostova na lokalnim vodotocima, dva mosta u Doboj Istoku na magistralnom putu M 4 su oštećena. Veći dio lokalne putne infrastrukture je pod vodom. Pod vodom je i oko 500 ha poljoprivrednog zemljišta. Nanovo zasijani usjevi su potpuno uništeni. Magistralni put M 4 Tuzla – Doboj u mjestu Stanić Rijeka je pušten u promet. U odbrani od poplava angažovana je sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo.


DNEVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG OPERATIVNOG CENTRA

Tuzla, 07.08.2014. (8,00)

Vodostaj:
Na brani HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 200,52 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.) i raste oko 1 cm na sat. Ukupno ispuštanje kroz temeljne otvore i preliv iznosi 110,32 m3/s.

Općina Lukavac
PVJ Lukavac je u protekla 24 sata imala crpanje vode u naseljima Bistarac, Hrvati te centra grada i iz objekta JU Dom Kulture. Voda se povukla iz centra grada ali su ostali talozi blata i mulja.

Općina Srebrenik
Na području općine Srebrenik svi vodotoci se nalaze u fazi opadanja. Visina vodostaja rijeke Tinje na mjernom mjestu Koprića most jutros u 06,20 sati iznosila je 270 cm. Magistralni put Tuzla – Orašje je prohodan. I dalje je odsječeno oko 300 domaćinstava u MZ Seona zbog prekida lokalne komunikacije prema ovom naselju. VJ Srebrenik je u toku jučerašnjeg dana evakuisala 22 osobe iz naselja MZ Špionica, ul 16. muslimanske brigade i naselja Jošaci Luka a imali su i crpanje vode iz stambenih objekata u ul. Zlatnih ljiljana, Maršala Tita i naselja Bjelave.

Općina Gračanica
Uslijed plavljenja trafo stanice cijeli grad je bez struje. Nivo rijeke Spreče od jutros stagnira. Vodostaj na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 bio je 550 cm. Svi lokalni vodotoci su u povlačenju. U toku noći prijavljen je veći broj klizišta. Izvršena je evakuacija tri porodice sa 11 članova u MZ Rašljeva. Trenutno je oko 550 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju pod vodom. Magistralni put M – 4 Tuzla – Doboj je prohodan do Gračanice.
.  
Općina Tuzla
Na području općine Tuzla, u protekla 24 sata, prijavljeno je pokretanje 37 klizišta i plavljenje 93 objekta. Izvrešena evakuacija dvije porodice sa ukupno 11 članova. PVJ Tuzla je imala 11 intervencija na crpljenju vode iz poplavljenih podrumskih i stambenih prostorija i dvije intervencije na gašenju požara na kombiju na Brčanskoj Malti i zapaljene el. instalacije u firmi Remont montaža. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Čelić
U toku noći došlo je do izlijevanja Čelićke rijeke u centru grada. Oko 50 stambenih objekata je bilo poplavaljeno. Voda se sa poplavljenog područja povukla u korito. Ukupno je oko 250 objekata zahvaćeno poplavama. Iz 40 objekata je izvršena evakuacija oko 110 osoba. Oštećeno je 7 mostova. Veliki broj lokalnih puteva je oštećen. Uslijed plavljenja izvorišta pitke vode lokalni vodovodi ne vrše distribuciju pitke vode osim sa nedavno postavljenog filternog postrojenja. Snabdijevanje grada električnom energijom je zadovoljavajuće. U prekidu su pojedina prigradska naselja

Općina Kladanj

Vodotoci na području općine Kladanj u fazi opadanja.

Općina Sapna

Svi vodotoci na području općine Sapna su u svojim koritima i trenutno nema prijava za klizišta.

Općina Teočak
U toku noći na području općine Teočak prijavljena su dva nova klizišta i to u MZ Centar naselje Prisoje i u MZ Bilalići. Prijavljeno je i plavljenje četiri stambena objekta. U prekidu je lokalni put Sniježnica – Centar preko Rudina. Koristi se alternativni pravac.

Općina Kalesija
U toku noći nije bilo prijava o prirodnim nesrećama. Vodostaj rijeke Spreče je u opadanju i trenutno je oko 240
cm.

Općina Živinice
IVJ Đurđevik je u protekla 24 sata imala 5 intervencija na crpljenju vode iz privatnih stambenih objekata (kuće) i privrednog subjekta (drvno prerađivačka firma Renesansa) u naselju Ciljuge.

Općina Doboj Istok

U protekla 24 sata uslijed velikih kišnih padavina došlo je do izlijevanja svih lokalinih vodotoka. Preko 200 stambenih objekata, oštećeno je preko 50 mostova na lokalnim vodotocima a veći dio lokalne putne infrastrukture je pod vodom. Magistralni put M 4 Tuzla – Doboj u mjestu Stanić Rijeka je u prekidu. Također dva mosta u Doboj Istoku na magistralnom putu M 4 su oštećena tako da je upitna prohodnost i nakon povlačenja vode. Pod vodom je i oko 600 Ha poljoprivrednog zemljišta. Nanovo zasijani usjevi su potpuno uništeni. Telefonski saobraćaj je u prekidu što dodatno otežava rukovođenje akicjama zaštite i spašavanja. Snabdijevanje električnom energijom je zadovoljavajuće. U odbrani od poplava angažovana je sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo.

Općina Gradačac
Na području općine Gradačac stanje se postepeno normalizuje, voda se povlači u svoja korita. Prohodanje lokalni putni pravac Kerep – Međiđa, te RP Kerep – Zelinja. RP Gradačac – Ormanica je prolazan u jednom smjeru. Snabdjevanje vodom u gradskim sredinama uredno bez kvarova i planiranih isključenja. U lokalnim vovodima Domažić, Vrelo, Hukalo, Mionica III i vodovod Zmajevac voda je ispravna za piće. .

Općina Banovići
Na području općine Banovići, u protekla 24 sata prijavljeno je pokretanje 15 novih klizišta u naseljima Pribitkovići i Brezovača. Poplavljeno je oko 50 stambenih objekata. Nekoliko mostova na lokalnim vodotocima je uništeno. Putna komunikacija Banovići – Ribnica je na više mjesta oštećena klizištima i odronima pa se saobraća otežano jednom trakom.


VANREDNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG OPERATIVNOG CENTRA

Tuzla, 06.08.2014. (12,00)

Količina padavina: od 18,00 sati 05.08.2014. do 10,00 sati 06.08.2014. godine ukupno je palo 127,8 I/m2 kiše.

Vodostaj:
Na brani HA Modrac u 12,00 sati vodostaj je iznosio je 199,55 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.), nivo vodostaja raste za oko 6 cm na sat. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 61 m3/s, ukupan dotok vode u akumulaciju je 100,65 m3/s. Nivo raste oko 6 cm na sat.

Općina Gračanica
Visina vodostaja na rijeci Spreči kod Karanovačkog mosta u 12,00 sati je 537 cm, u odnosu na mjerenje u 9 sati nivo je porastao za 25 cm. Situacija je katastrofalna. Kiša koja bez prestanka pada od sinoć u 18 sati uzrokovala je porast svih vodotoka, plaveći više desetina pa čak i stotina stambenih, pomoćnih i privrednih objekata. Osim poplava, aktivirala su se klizišta, ugrožene su desetine stambenih i pomoćnih objekata, odnešena i poplavljena je infrastruktura, svi prilazi prema seoskim naseljima su blokirani. Stalno pristižu pozivi za pomoć, pokrenuta je mehanizacija JP Komus i ostalih subjekata. Grad je veliko jezero, ulice su pune vode, i pospnog materijala. Odnešeno je nekoliko mostova. Dvorana Luke je pod vodom, DD Grin, Jadrina, Variplast, Plastex, Suman, Roading, nekoliko benzinskih pumpi, stadion Bratstva, industrijska zona, tržni centri. Poplavljeno je oko 500 ha poljoprivrednog zemljišta u sprečkom polju. Magistralni put M-4 trenutno je prohodan, mnogo je vode na kolovozu, posipnog materijala raznih nanosa, vozi se samo jednom trakom i samo veća vozila mogu saobraćati. Snabdijevanje električnom energijom je uredno, voda je u više vodovoda zamućena i nije za piće. Cijela općina je na nogama, ali nivo vode i dalje raste, štete su veće od onih zabilježenih u majskim poplavama.  

Općina Sapna

I u općini Sapna prijavljene su poplave, više pomoćnih objekata je pod vodom. Poplavljena su 4 stambena objekta, poplavljene su podrumske prostorije PS Sapna. Voda u vodovodu u centru mnije za piće. Prijavljeno je i nekoliko novih klizišta.

Općina Teočak
Lokalni potoci su se izlili, poplavljeno je više pomoćnih objekata. Na putevima se nalaze velike količine naplavljenog materijala. Ekipe komunalnog preduzeća i civilne zaštite su na terenu, čiste se odvodi i prepusti. Građani prijavljuju nova klizišta i stara klizišta koja su se reaktivirala.

Općina Doboj Istok
Izlila se rijeka Spreča i lokalni vodotoci. Neposredno ili posrdno ili posredno plavljenjem ugroženo je oko 100 stambenih objekata oštećeno niz mostova, obaloutvrda kao i magistralni, regionalni i lokalne putne komunikacije. Na trenutak došlo je do prekida u prometu na magistralnom putu M4 ali je brzom intervencijom otklonjen neposredni uzrok plavljenja, te je promet ponovno uspostavljen. Na terenu je angažovana građevinska operativa te se vrši otklanjanje uzroka izljevanja vodotoka i stavljanje u promet putnih komunikacija. U jednom trenutku pod vodom se našla i zgrada Općinske uprave Doboj Istok, kao i objekti u njenom okruženju ali je otklanjanjem uzroka omogućeno ponovno vraćanje vode u korito vodotoka te je neposredna opasnost otklonjena. Zadužene službe i pojedinci su na terenu te u saradnji sa građanima i lokalnom zajednicom provode neophodne hitne mjere na uspostavljanju mogućnosti za normalno odvijanje života na cijelom prostoru općine.

Općina Čelić
Općinski načelnik je na prijedlohg OŠCZ proglasio stanje prirodne nesreće na području općine Čelić zbog izlijevanja rijeke Šibošnice. Poplavljeno je oko 200 stambenih objekata, izvršena je evakuacija 80 osoba iz 30 objekata. Vršena je i evakuacija stoke. Poplavljeno je oko 15 privrednih objekata, između ostalog poplavljena je i trafo stanica, pa je grad bio bez struje od sinoć u 2 sata. U prekidu je i telefonski saobraćaj kao i vodosnabdijevanje.Upravo u toku pisanja izvještaja je grad obskrbljen električnom energijom. Pod vodom je oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Lukavac
Nakon obilnih kišnih padavina, na području općine Lukavac izlila se rijeka Turija i lokalni potoci. Situacija je najkritičnija u MZ Orahovica zatim Turija, Lukavac Gornji, Huskići, Hrvati, Modrac, Dobošnica, Gnojnica, Kruševica. Vršena je evakuacija stanovništva i stoke. Rijeka Turija je odnijela i jedan pješački most. U prekidu je regionalni put Lukavac-Banovići u Jaruškama preko kojeg se ne odvija saobraćaj. Brojni lokalni putevi su u prekidu. Cijelo veče ekipe civilne zaštite koordiniraju akcija spašavanja zajedno sa drugim komunalnim službama i mehanizacijom bore se kako bi zaštitili ljude i matrijalna dobra. Obezbijeđen je transport osoba na hemodijalizu i kemoterapiju. Članovi OŠCZ su na terenu, procjenjuje se da je oko 300 stambenih objekata poplavljeno.

Općina Srebrenik
Sinoć je zabilježen je najviši nivo rijeke Tinje od 420 cm, nivo je trenutno u opadanju i iznosi 307 cm. U toku noći rijeke Tinja i Moranjačka poplavile su nekoliko naselja: Lisovići, Luka, Centar, Previle, Podorašje, Tinja Donja, Duboki Potok, Bjelave, Špionica. U toku noći izvršena je i evakuacija stanovnika iz 3 stambena objekta. Izvršena je i evakuacija troje djece iz Delića. Prijavljena su i nova klizišta a najteža situacija je u naseljima Crveno Brdo, gdje je trenutno odsjećeno naselje sa 300 osoba, Memići i u Poptpeću-Blagići gdje je klizište odnijelo i uništilo lokalni put tako da je svaka putna komunikacija sa navedenim naseljima u prekidu do daljnjeg. Ukupno je poplavljeno je 297 stambenih objekata duž korita rijeke i Tinje i 22 pravna lica.

Općina Gradačac
Na području općine Gradačac svi lokalni vodotoci na sjevernom dijelu općine su puni, ali nije došlo do izljevanja vode. U naselju Kerep izlile su se četiri rijeke – potoci Zelinjka, Međička, Rajska i Poljanka, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Kerep – Zelinje, u prekidu je i saobraćaj na lokalnom putu za Međiđe, odsječen je prilaz prema zaseoku Karajlić. U prekidu je i saobraćaj na regionalnom putu Gradačac – Ormanica, kao i pravac Gradačac – Srnice Donje – Gračanica.Više objekata je ugroženo i poplavljeno. Alternativni putni pravac za MP Orašje Tuzla ne putni pravac MP Gradačac-Pelagićevo. Više poslovnih objekata je ugroženo, povećana je i količina priliva u akumulaciona jezera Hazna i Vidara.


Općina Tuzla
Na gotovo svim mjesne zajednice na području općine Tuzla prijavljene su poplave u kojima ima na desetine poplavljenih stambenih i pomoćnih objekata. Izlile su se rijeke Jala sve riječice i potoci a prijave o poplavama su stigle iz: Gornja Tuzla, Simin Han, Lipnica, Solana, Miladije, Crvene Njive, Ljubače, Dobrnja, Brgule, Čaklovići, Sepetari, Mramor, Lipnica, Husino, Šićki Brod, Tušanj, Miladije, Badre, Krojčica, Požarnica Vršani. Ekipe civilne zaštite sa mehanizacijom su na terenu.

Općina Banovići
Najteža situacija je u MZ Pribitkovići u kojoj je bilo poplavljeno nekoliko stambenih objekata. U navedenoj MZ i Seonoj putevi su oštećeni a na mjestima i neprohodni u kojim su se u toku noći aktivirala i klizišta.Prijavljeno je i klizište u Banovići Selu –Kasumovićima.

Općina Kladanj
U toku noći došlo je do izljevanja bujičnih potoka koji su poplavili više stambenih, poslovnih objekata i gradskih ulica u MZ Kladanj, Starić i Ravne. U toku je nužna sanacija od sinošnjeg nevremena ( raščišćavanje puteva, čišćenje i isušivanje poplavljenih objekata). Kiša i dalje pada, svi vodotoci su u porastu naročito rijeka Drinjača koja na pojedinim mjestima doseža kritični nivo.

Općina Kalesija
Zatvoren je lokalni put Kalesija – Gojčin, saobraćaj se odija alternativnim pravcem. U Centru Kalesije poplavljena su 4 stambena objekta. Prijavljeno je nekoliko klizišta Kikači 3 i u naselju Dedajići klizište je odnijelo lokalni put prema navedenom naselju. Vodostaj rijeke Spreče raste za oko 50 cm na sat.

Općina Živinice
Rijeka Spreča je u porastu i izlila se na nekoliko mjesta. Iz OSCZ očekuju najgore poslije podne kada bi pojedina naselja mogla bila poplavljena, takođe i regionalni odnosno magistralni put.

Kantonalni štab civilne zaštite održao je danas 18. vanrednu sjednicu. Sjednici je prisustvovao i Premijer Tuzlanskog kantona dr.sc. Bahrija Umihanić. Štab je donio nekoliko zaključaka i naredbi.


DNEVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG OPERATIVNOG CENTRA

Tuzla, 06.08.2014. (8,00)

Vodostaj: Na brani HA Modrac u 07,00 sata iznosio je 199,38 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.), ispust kroz temeljne otvore iznosi 59,0 m3/s. 
Vodostaj rijeke Spreča na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta (Gračanica) u 07 sati je 479 cm, u 23 sata vodostaj je iznosio 326 cm.

Općina Lukavac
Nakon obilnih kišnih padavina, na području općine Lukavac izlila se rijeka Turija i lokalni potoci. Situacija je najkritičnija u MZ Orahovica zatim Turija, Lukavac Gornji, Huskići, Hrvati, Modrac, Dobošnica, Gnojnica, Kruševica. Poplavljeno je na oko 100 stambenih objekata. Izvršena je i evakuacija stoke. Rijeka Turija je odnijela i jedan pješački most. U prekidu je regionalni put Lukavac-Banovići u Jaruškama preko kojeg se ne odvija saobraćaj. Brojni lokalni putevi su u prekidu. Cijelo veče ekipe civilne zaštite koordiniraju akcija spašavanja zajedno sa drugim komunalnim službama i mehanizacijom bore se kako bi zaštitili ljude i matrijalna dobra.  

Općina Srebrenik

Nivo rijeke Tinje je preko 3,10 metra. U toku noći rijeke Tinja i Moranjačka poplavile su nekoliko naselja: Lisovići, Luka, Centar, Previle, Podorašje, Tinja Donja, Duboki Potok, Bjelave, Špionica. U momentu slanja izvještaja najkritičnija situacija je u Špionici gdje je poplavljeno na desetine stambenih objekata. U toku noći izvršena je i evakuacija stanovnika iz 3 stambena objekta. Izvršena je i evakuacija troje djece iz Delića. Prijavljena su i nova klizišta a najteža situacija je u naseljima Crveno Brdo i Memići i u Poptpeću-Blagići gdje je klizište odnijelo i uništilo lokalni put tako da je svaka putna komunikacija sa navedenim naseljima u prekidu do daljnjeg.

Općina Gračanica
Visina vodostaja na rijeci Spreči kod Karanovačkog mosta je 453 cm (300 cm kritična tačka)Situacija je alarmantna, ulice Gračanice su pod vodom, Sportska dvorana, Korića Han. Poplavljena su i područja Prijeko Brdo, Đakule, Trnovci, Stjepan Polje, Miričina, Lukavica, Rašljeva, Karići, Bajići, Kamenica, Donja Orahovica. izlile su se rijeke Sokoluša i Spreča i poplavile na desetine stambenih objekata i privrednih objekata. Poplavljeno je i oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta. Prijavljeno je nekoliko klizišta a klizište u Lendićima ugrozilo je jedan stambeni objekat. Magistralni put M-18 u toku noći bio je zatvoren za saobraćaj, a isti preusmjeravan preko puta Orahovica-Srebrenik.Veliki broj lokalnih puteva je totalno uništen i devastiran.

Općina Tuzla
Gotovo sve mjesne zajednice na području općine Tuzla prijavili su poplave u kojima ima na desetine poplavljenih stambenih i pomoćnih objekata. Izlile su se rijeke Jala sve riječice i potoci a prijave o poplavama su stigle iz: Gornja Tuzla, Simin Han, Lipnica, Solana, Miladije, Crvene Njive, Ljubače, Dobrnja, Brgule, Čaklovići, Sepetari, Mramor, Lipnica, Husino, Šićki Brod, Tušanj, Miladije, Badre, Krojčica, Požarnica Vršani. Ekipe civilne zaštite sa mehanizacijom su na terenu.

Općina Doboj Istok
Izlila se rijeka Spreča i poplavila oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta, a kod stadiona u Lukama nalazi se okruženo vodom oko 30 stambenih objekata. Općina Banovići Najteža situacija je u MZ Pribitkovići u kojoj je bilo poplavljeno nekoliko stambenih objekata. U navedenoj MZ i Seonoj putevi su oštećeni a na mjestima i neprohodni u kojim su se u toku noći aktivirala i klizišta.Prijavljeno je i klizište u Banovići Selu –Kasumovićima.

Općina Kladanj
Situacija se pomalo smiruje, u toku noći došlo je do izljevanja bujičnih potoka koji su poplavili više stambenih, poslovnih objekata i gradskih ulica u MZ Kladanj, Starič i Ravne.

Općina Kalesija
Zatvoren je lokalni put Kalesija – Gojčin, saobraćaj se odija alternativnim pravcem. U Centru Kalesije poplavljena su 4 stambena objekta. Prijavljeno je nekoliko klizišta Kikači 3 i u naselju Dedajići klizište je odnijelo lokalni put prema navedenom naselju.

Općina Živinice
Rijeka Spreča je u porastu i izlila se na nekoliko mjesta. Iz OSCZ očekuju najgore poslije podne kada bi pojedina naselja mogla bila poplavljena, takođe i regionalni odnosno magistralni put.


NOVE POPLAVE NA PODRUČJU TK

Tuzla, 06.08.2014. (0,30)

Nevrijeme praćeno jakim pljuskovima pogodilo je Tuzlanski kanton u vremenu od 16,15 sati i do momenta slanja ovog izvještaja kiša pada istim intenzitetom tako da možemo očekivati u noći usložnjavanje situacije na području TK-a. 

Vodostaj: Na brani HA Modrac u 22,00 sata iznosio je 199,07 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje od jutros u 07,00 nivo je niži za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 59,0 m3/s. 
Rijeka Spreča na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 23 sata je imala vodostaj 326 cm, dok je vodostaj u 20 sati iznosio 286 cm.

Općina Lukavac
Nevrijeme praćeno jakim pljuskovima pogodilo je općinu Lukavac. Najteža situacija je u Orahovici, Turiji, Prokosovićima i Gradu Lukavcu gdje ima nekoliko poplavljenih stambenih objekata a u gradu Lukavcu vatrogasci ispumpavaju vodu iz podrumskih prostorija zgrada. U momentu slanja izvještaja kiša intezivno pada tako da će se situacija u toku noći usložnjavati. Ekipe civilne zaštite su na terenu i zajedno sa drugim komunalnim službama bore se kako bi zaštitili ljude i matrijalna dobra. 

Općina Srebrenik
Sitacija je jako kritična i napeta vatrogasci vrše evakuaciju ljudi, u toku je i spašavanje troje djece kod potoka u Delićima. Za sat vremena očekuju stanje gore nego u prošlim poplavama. Poplavljeno je na desetine stambenih objekata, a najteža situacija je u Bjelavama, Lukama, Centru. Za sat vremena očekuju da će kompletna Špionica biti pod vodom. U toku poslednjeg javljanja vodostaj Tinje je u opadanju 10 cm, poplavljena je Špionica centar, evakuisana tri stambena objekta sa 9 članova domaćinstava. 

Općina Banovići
Na području općine Banovići izlili su se lokalni potoci, najteža situacija je u MZ Pribitkovići u kojoj ima nekoliko poplavljenih stambenih objekata, aktivirana dva klizišta i odneseni mostovi na potocima čime su pojedina domaćinstva odsječena sa komunikacijom. Takođe lokalni potoci su se izlili u Banović Selu, Repniku, Mrljevićima, Brezovače, Mačkovca gdje ima poplavljenih stambenih objekata i urušenih mostova. 

Općina Gračanica
Oko 18 sati veliko nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je općinu Gračanica Posebno izdvajamo MZ G. Orahovica;, Donja Orahovica, Rašljeva i G. i Donja Miričina gdje su zabilježene velike količine padavina, koje su se sručile sa okolnih brda i napravile pravu pometnju u pomenutim naseljima Snažne bujice su nosile sve pred sobom, pokopavajući asfaltirane puteve i odnosile makadamski posipni materijalu MZ Rašljeva potopljen je dio naselja Basići 3 stambena objekta su pod vodom, u MZ Gornja Miričina bujice su odnijele nekoliko mostova i svi pute vi su neprohodni, kao i u MZ G.Orahovica kroz koju je protutnjala bujica i napravila pravi haos. Ovdje ćemo spomenuti i MZ Prijeko Brdo. Đžakule i Trnovce na sjeveru općine gdje je također stradala infrastruktura od bujičnih nanosa. Najteže je stanje u MZ Donja Orahovica velike količine vode sručile su se u naselja Karici, Bajići, Kamenica i naselje oko magistralnog puta M4 koji je zatvoren za promet do daljnneg. Prema prvim informacijama sa kojima raspolažemo sa terena trenutno je preko 100 stambenih objekata pod vodom i desetak privrednih objekata. Stanovništvo je na nogama, ekipe Civilne zaštite, vatrogasci i policija su na terenu i pokušavaju pomoći, noć je, kiša još uvijek pada doduše smanjenim intenzitetom. I u Ostalom dijelu općine kiša pada i svi vodotoci su porasli, medjutim kako smo dobili informacije stanje je za sada stabilno. 

Općina Kladanj
Dana 05.08.2014.god. na području MZ Kladanj od 17:30 minuta zbog obilnih padavina došlo je do izljevanja bujičnih potoka, površinskih voda i plavljenja više stambenih, poslovnih objekata i gradskih ulica naročito onih koje se nalaze u padinskim naseljima. Oko sat vremana zbog odrona na regionalnoj cesti Kladanj - Muška voda bio je obustavljen saobraćaj i prekinuta komunikacija prema dvije MZ i to Tuholj i Brateljevići. U ulici Duga mahala kod džamije došlo je do klizanja tla u mezarju. Na magistralnom putu M 18 kod pumpe „ Energopetrol „ došlo je do izljevanja vode i nanošenja velikih nanosa kamena i šljunaka tako da je saobraćaj bio kratko vrijeme u prekidu, a potom je policija regulisala naizmjenično saobraćaj jednom trakom. Pored MZ Kladanj poplavljenih više objekata u MZ Starič u selu Ravne. Komadant OpŠCZ zajedno sa uposlenicima Službe CZ i vatrogasaca, članovima vijeća MZ Kladanj te uposlenicima i mehanizacijim JP „ Komunalac „ izašli su odmah na teren i vršili sanaciju terena koliko su to dozvoljavale mogućnosti. Mehanizacija DOO „ Bald „ Kladanj i „ HiH „ Živinice angažovane su na sanaciji putnih komunikacija.


OLUJNO NEVRIJEME U LUKAVCU I DOBOJ ISTOKU

Lukavac, 04.08.2014.

Dana 03.08.2014. godine, olujno nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama, jakim vjetrom i gradom zahvatilo je područje općina Lukavac i Doboj Istok. Za kratko vrijeme, vjetar je izvalio na desetine stabala, oštetio je nekoliko automobila, razbijena su stakla na pojedinim stanovima i poslovnim prostorima. Polomljena stabla potrgala su vodove ulične rasvjete u pojedinim ulicama, koja su ostala bez napajanja el. energijom. Vodena bujica je poplavila niže dijelove grada, u kojima je bio blokiran saobraćaj. U Lukavac Gradu i u MZ Devetak također su poplavljene ulice, a voda je prodrla u nekoliko stambenih i pomoćnih objekata.
Jake padavine prouzrokovale su i pokretanje klizišta. U blizini stadiona Jošik, koje je bilo poslednjih dana sanirano ponovo je pokrenuto.
U općini Doboj Istok lokalni potoci su se izlili, nekoliko lokalnih puteva je bilo u prekidu. Najteža situacija je bila u MZ Klokotnica gdje je u okruženju bilo oko 100 stambenih objekata.
Ekipe civilne zaštite općine Lukavac angažovale su pripadnike vatrogasne jedinice, kao i radnike drugih komunalnih službi, koje su radile na otklanjanju posljedica nevremena, uklanjanju stabala sa ulica kako bi se saobraćaj mogao odvijati neometano.
Komisija za procjenu šteta danas će izaći na teren kako bi utvrdila razmjere ove prirodne nepogode koja je zahvatila općinu Lukavac.Obavještenje: Tretman protiv komaraca

Tuzla, 31.07.2014. godine

Obavještavamo javnost da će radi zaštite zdravlja građana na području općina Tuzlanskog kantona u narednim danima biti izvršeno suzbijanje odraslih formi komaraca, a tretiranje će se obaviti metodom toplog i hladnog zamagljivanja sa zemlje.

- Zaprašivanje na poplavljenim područjima općina Gračanica i Doboj Istok vršit će se u subotu 02.08.2014. godine od 19:00-: 24:00 h. Nastavak tretmana suzbijanja komaraca na započetim lokacijama vršit će se narednog jutra u terminu od 04:00 do 07:00h.
- Zaprašivanje na poplavljenim područjima općine Lukavac i Tuzla (od Termoelekrane do Lukavca i korito rijeke Jale) vršit će se u nedjelju 03.08.2014. godine od 19:00-: 24:00 h. Nastavak tretmana suzbijanja komaraca na započetim lokacijama vršit će se narednog jutra u terminu od 04:00 do 07:00h.

Prema uputama kompanije Sanitacija d.o.o. Sarajevo, koja će vršiti tretman, upozoravaju se pčelari da u navedene dane preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, odnosno da natkriju pčelinja društva kartonom ili drugim priručnim sredstvima. Insistira se da se pčelinja društva ne zatvaraju!

U slučaju loših vremenskih uslova tretman će se nastaviti naredni dan u večernjim i jutarnjim terminima ili kada to vremenski uslovi dozvole.


U Doboj Istoku pušteno u rad postrojenje za preradu vode

Doboj Istok, 12.06.2014. godine

U Doboj Istoku je svečano pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje vode, jedno od tri koje je Kraljevina Švedska, putem MSB - Swedish Civil Contingencies Agency, donirala Tuzlanskom kantonu, kao pomoć u saniranju posljedica poplava. Osim u Doboj Istoku, postrojenja su instalirana u Gradačcu, u MZ Mionica 3, i u Čeliću, za potrebe MZ Nahvioci, Šibošnica i dio Drijenče. Postrojenje za prečišćavanje vode u pogon je pustio ambasador Kraljevine Švedske u BiH Fredrik Schiller.
Instaliranjem ovog postrojenja, kapaciteta 6m3/sat vode za piće, mještani će imati čistu vodu, koja će se uzimati iz lokalnih izvora i kroz četvorostruki sistem pročišćavanja prerađivati u pitku vodu.
Postrojenja za prečišćavanje vode su građena na fleksibilan način, te se nakon upotrebe na jednoj lokaciji, u vrlo kratkom roku mogu usmjeriti na drugu lokaciju. Sva tri donirana postrojenja ostaju u vlasništvu Kantonalne uprave civilne zaštite i nakon stabilizacije snabdijevanja pitkom vodom na ugroženim područjima, moći će se koristiti u budućnosti i na drugim lokacijama, ako se za tim ukaže potreba. Osim ova tri postrojenja, donirana je i jedna mobilna laboratorija, za hemijsku i biološku analizu vode.
Puštanju postrojenja u pogon su prisustvovali predstavnici Općine Doboj Istok i predstavnici Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

U Gračanici je ambasador Švedske, u pratnji načelnika KŠCZ Zdenka Tadića i načelnika OŠCZ Gračanica Mustafe Bajića, posjetio industrijsku zonu, te obišao firmu Isowood u Gračanici, koja je najtaže stradala u nedavnim poplavama i gdje se čini sve kako bi se što prije nastale štete sanirale i nastavilo sa isporukom gotovih proizvoda inostranim kupcima.

Fotografije


Vlada FBiH donijela Odluku o provođenju dezinsekcijskih mjera iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 05.06.2014.

Vlada FBiH je na 47. hitnoj sjednici na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donijela Odluku o provođenju dezinsekcijskih mjera iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije Bosne i Hercegovine.
S ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite biljnog i životinjskog svijeta, kao i zaštite okoliša na poplavom stradalim područjima Federacije BiH, Vlada FBiH je saglasna sa provođenjem hitnih mjera dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH, koje se provode u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Mjere dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH provest će ovlašteni organi Republike Hrvatske, u saradnji sa ovlaštenim organima u entitetima u Bosni i Hercegovini, kao i ovlaštenim organima Republike Srbije.
Sastavni dio ove odluke je spisak kantona i općina u Federaciji BiH u kojima se provode dezinsekcijske mjere iz zraka. Planirano je da provedba ovih mjera počne već sutra prvo u Posavskom kantonu u općinama Domaljevac-Šamac, Odžak i Orašje. Dezinsekcijske mjere iz zraka bit će provedene i u općinama Doboj-istok, Gračanica i Lukavac u Tuzlanskom kantonu, te u Zeničko-dobojskom kantonu u općinama Doboj-jug i Maglaj.
Sufinansiranje provođenja hitnih mjera dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH bit će osigurana iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2014. godinu u iznosu od 266.000 KM.

Prema informacijama dobijenim od gospodina Željka Lera, direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, sutra (petak, 06.06.2014. godine), će se vršiti zaprašivanje samo na području Posavskog kantona.
Zaprašivanje iz zraka na području Tuzlanskog kantona se za sada neće provoditi. O tačnom terminu eventualnog zaprašivanja javnost će biti obavještena najmanje 24 sata ranije.


Obavještenje o načinu uplate sredstava za pomoć nastradalom stanovništvu TK zbog elementarnih nepogoda

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o načinu uplate sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarih nepogoda. Ovom odlukom definiran je način uplate sredstva prikupljenih od donacija fizičkih i pravnih lica kao pomoć nastradalom stanovništvu zbog elementarnih nepogoda izazvanim poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona. Za realizaciju prikupljenih sredstva zadužen je Kantonalni štab civilne zaštite, a realizacija će se vršiti posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona na obrazložen prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Obavještenje o načinu uplate sredstava za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarnih nepogoda


Održana 14. vanredna sjednica KŠCZ

Tuzla, 03.06.2014.

Situacija na području Tuzlanskog kantona se polako stabilizira, zaključeno je na danas održanoj 14. vanrednoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Do sada je evidentirano oko 4.500 klizišta na području našeg kantona, od čega je najveći broj na području Općine Tuzla (1.700). Obzirom na vremenske prilike i smanjenu količinu padavina, na većini općina nema pojave novog klizanja tla, a fokus aktivnosti trenutno je na stabilizaciji terena, raspoređivanju i dopremanju humanitarne pomoći, te dezinfekciji.

Kantonalni štab danas je usvojio i Informaciju o realizaciji naredbi, zaključaka i preporuka Štaba, donesenih za vrijeme trajanja stanja nesreće od poplava i klizišta, na području Tuzlanskog kantona. Štab je u periodu 14-23. maja ove godine održao ukupno 13 vanrednih sjednica na kojima je doneseno 58 naredbi, 37 zaključaka, 9 preporuka 5 odluka i jedna saglasnost. Na osnovu analize može se zaključiti da su sve strukture koje su bile uključene i uzele učešće u preventivnom djelovanju i otklanjanju posljedica prirodne nesreće, na zadovoljavajući način provodile naredbe Štaba.

Također, usvojena je i Informacija o radu Centra za prihvat, uskladištenje i distribuciju humanitarnih roba na području našeg kantona koju je podnio direktor Kantonalne direkcije za robne rezerve Salim Mujić. Higijensko – epidemiološka situacije se može, zbog faktora okruženja (nedostatak vode, plavnih nanosa i otpad), i dalje okarakterisati kao nesigurna ali pod aktivnim nadzorom. Nema intenzivnije dinamike pojave zaraznih bolesti. Na većini općina se uspostavlja kontinuirano vodosnabdijevanje uz nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće. Svakodnevno se provode mjere mehaničkog čišćenja i dezinfekcije, sa posebnim akcentom na dezinfekciju i ispitivanje ispravnosti vode u obrazovnim institucijama, kako bi se nastavni proces mogao odvijati nesmetano.

Kada je u pitanju stanje nacionalnih spomenika i kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, direktor Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika i kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Benjamin Bajraktarević je istakao da na području Tuzlanskog kantona nije došlo do značajnog oštećivanja ove vrste društvenog blaga.


PREGLED NAREDBI, ODLUKA, PREPORUKA, SAGLASNOSTI I ZAKLJUČAKA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OD 14.05.2014. (1. vanredna sjednica) DO 20.05.2014. (9. vanredna sjednica)

Tuzla, 23.05.2014.

Kantonalni štab civilne zaštite je u periodu od 14.05.2014. godine do 20.05.2014. godine održao 9 vanrednih sjednica, na kojima je donijeto: 44 naredbe, 8 zaključaka, 6 preporuka, 3 odluke i 1 saglasnost, što je dato na slijedećem linku.

Opširnije


ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 18.05.2014.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Infomaciju o stanju na području Tuzlanskog kantona uzrokovano poplavama i klizištima. Prema izvještaju komandanta Kantonalnog štaba civile zaštite Samida Šarca, stanje na području Tuzlanskog kantona danas se stabilizuje. Registrirano je opadanje nivoa jezera Modrac, a time i nivoa preliva preko brane. Također, registrirano je i da se voda, koja je plavila određena područja, polako povlači, te se znatan broj izlivenih vodotoka povukao u riječna korita. Problem poplavljenog zemljišta je još uvijek u značajnoj mjeri prisutan na područjima Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka, ali ohrabruje to da se voda i na ovom području povlači.
Većina putnih pravaca je prohodna, tako da je razbijena putna blokada i otvorena komunikacija između općina na području Tuzlanskog kantona, kao i prema drugim centrima u Bosni i Hercegovini.
Ono što u narednom periodu predstavlja opasnost jeste klizanje tla. Do sada je evidentirano 1.450 klizišta na području našeg kantona, ali se predpostavlja da će u narednim danima doći do pojave novih, te da će ovaj broj biti daleko veći. Pohvalno je da je u proteklom periodu ostvarena odlična saradnja između Civilne zaštite, Oružanih snaga BiH i jedinica MUP-a, te da su time prevenirane još veće štete.
Zbog preventivnih razloga nastava u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona do daljnjeg neće izvoditi, a građani će o nastavku nastave u školama biti blagovremeno obaviješteni.
Današnjoj sjednici Vlade prisustvovao je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo. Dogovoreno je da potpredsjednik Kebo bude ambasador Tuzlanskog kantona na predstojećim skupovima međunarodnog karaktera i donatorskim konferencijama, a kako bi vjerodostojno predstavio teško stanje nivo štete na Kantonu. Odmah nakon današnje sjednice četiri tima, formirana od članova Vlade Tuzlanskog kantona i potpredsjednika Kebe uputili su se u obilazak najkritičnijih područja našeg kantona.


PREMIJER TK I MUFTIJA TUZLANSKI U POSJETI KANTONALNOM ŠTABU I UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 16.05.2014. u 20,00 sati

Danas su premijer Tuzlanskog kantona, prof. dr. Bahrija Umihanić, muftija tuzlanski Vahid-ef Fazlović i pomoćnik muftije tuzlanskog dr. Sead-ef. Seljubac, obavili posjetu Kantonalnom štabu civilne zaštite i Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Sastanku su prisustvovali i ministri u Vladi TK, ministar zdravstva Alen Kamerić i ministar finansija Miralem Nuhanović.

Opširnije


PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH

Sarajevo, 16.05.2014. u 21,00 sati

U prilogu su preporuke za stanovništvo koje sadrže higijensko profilaktičke mjere.

Opširnije


Zavod za javno zdravstvo - preporuke za stanovništvo

Tuzla, 15.05.2014.

 

OpširnijeAngažovane oružane snage BiH na području TK

Tuzla, 15.05.2014.

Predsjedništvo BiH jutros je na hitnoj sjednici donijelo odluku da se svi raspoloživi ljudski resursi i materijalno-tehnička sredstva Oružanih snaga BiH angažuju na pružanju pomoći civilnim organima i građanima zbog poplava. Predsjedništvo BiH ovlastilo je ministra odbrane BiH Zekerijaha Osmića da po potrebi i na zahtjev odgovarajućih civilnih organa angažuje Oružane snage na cijeloj teritoriji BiH. Odluka stupa na snagu odmah i biće na snazi sve dok postoji potreba za pomoć civilnim organima i građanima na cijeloj teritoriji BiH.
U skladu sa navedenom Odlukom, oružane snage BiH, odnosno 5. pješadijska brigada OS BiH stavila se na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite.


Proglašeno stanje prirodne nesreće na području TK

Tuzla, 15.05.2014.

Vlada TK, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, na sjednici održanoj 15.05.2014. godine, donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištama na području Tuzlanskog kantona.


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 22,00 sata

Tuzla, 14.05.2014.

STANJE PRIRODNE NESREĆE U GRADAČCU, GRAČANICI, KLADNJU, TUZLI, LUKAVCU, SREBRENIKU, SAPNI, ČELIČU, DOBOJ ISTOKU I ŽIVINICAMA

Vodostaj na brani HA Modrac u 22,00 sati iznosio je 199,57 m.n.m., u odnosu na mjerenje u 17,30 nivo je viši za 59 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 75,5 m3/s. Trenutno u Ha Modrac pristiže 561m3 vode. Tendencija rasta vodostaja je 14 cm/h. Očekuje se da će oko ponoći doći do preljeva na brani.
Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionicama magistralnih puteva M-18 Kladanj-Živinice (u mjestima Stupari i Đurđevik) i M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Ravne), kao i na regionalnim putevima: R-467 Zavidovići-Ribnica-Olovo i R-460 Gračanica-Srnice i regionalni put Gradačac- Ormanica. Zbog većeg odrona obustavljen je saobraćaj na dionici M-18 Bijeljina-Tuzla (u mjestu Podgora).
Općina Čelić Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 17,00 sati.
Općina Gradačac Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Gradačac, na prijedlog OŠCZ Gradačac, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine. U naselju Kerep izlile su se dvije rijeke – potoci Zeljinka i Međićka, tako da je u prekidu sabraćaj u naselju Kerep na R.P. Kerep - Zelinje, takođe u je otežano i nepreporučljivo kretanje prema lokalnom putu za Međiđe i u prekidu je prilaz prema zaseoku Karajlić u MZ Kerep. U prekidu je sabraćaj na pravacu RP Gradačac – Srnice Donje – Gračanica u Srnicama Donjim (Izlila se rijeka Mala Tinja kod Bričić građe pilana) . Više objekata ugroženo. Ne preporučuje se kretanje u tim pravcima sa luksuznim vozilima. Alternativni saobraćajni pravac za Gračanicu Gradačac – Srebrenik -Gračanica. Velika površina poljoprivrednog zemljišta je pod vodom. Tokom dana angažovana su tri bagera na sanaciji nasipa i čišćenu u Kerepu, Zelinji Donjoj i Omeragićima.
Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 20 sati je 457,9 cm što je više za 22 cm u odnosu na mjerenje u 17,30 sati (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 130 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. U MZ Lukavica Lukavačka rijeka prijeti nekoliko stambenih objekata. U MZ D.Orahovica Rašljevačka rijeka prijeti nekoliko stambenih objekata. U naselju Korića Han pokrenuto je klizište koje ugrožava dva stambena objekta. Povučena je odluka o prestanku stanja prirodne nepogode koja je donesena jučer tako da je na snazi Odluka o stanju prirodne nepogode donešena 05.05.2014.
Općina Doboj Istok Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 20 sati. Ponovo je došlo do plavljenja naselja Luke u MZ Klokotnica gdje je ugroženo preko 20 objekata, kao i putna komunikacija kroz ovo naselje. Pod vodom je i stadion fudbalskog kluba Doboj Istok. Tokom dana prijavljeno je i aktiviranja odrona na 2 mikrolokacije (prema trenutnim informacijama) uz 4 koja su aktivirana ili reaktivirana u periodu koji je prethodio. Klizište u naselju Mrkani (broj 103) je oštetilo lokalnu putnu komunikaciu kroz ovo naselje u dužini od oko 10 metara u toj mjeri da se promet istom odvija usporeno uz prisutan rizik od mogućih neželjenih posljedica. Općinska služba civilne zaštite je tokom dana u saradnji sa Policijskom stanicom Doboj Istok, Mjesnim zajednicama, građanima i drugim ustanovama i poduzećima te Općinskim štabom civilne zaštite angažirala građevinske strojeve JKP «Čisto» i doo «Griming» kao i građane i pojedince na zaštiti građana i njihove imovine. Spriječen je prodor vode u fiskulturnu salu objekta područne škole u naselju Dolić. Takođe, izvršeno je vađenje naplavina u koritu vodotoka Rijeka u MZ Mala Brijesnica. U naselju Luke u sradanji sa građanima, predstavnicima MZ Klokotnica i angažiranim licima radilo se na izmještanju pokućstva iz prizemlja ugroženih stambenih objekata i sprečavanju prodora vode u objekte.
Općina Kalesija U MZ Prnjavor ugroženo je 6 stambenih objekata od lokalnih vodotoka. Jedna porodica je evakuisana U MZ Tojšići 20 kuća je poplavljeno Šest porodica je evakuisano. Putna komunikacija Kalesija – Tuzla u naselju Prnjavor je prohodna samo jednom trakom i to otežano zbog vode na kolovozu. Regionalni put Kalesija –Gojčin je zatvoren za sav saobraćaj Veća površina poplavljenog zemljišta uslijed izljevanja rijeke Spreče je u naseljima Donji Rainci i Čanići.
Općina Kladanj Na području općine Kladanj na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. Zbog kvara na repetitorima mobilni tel. u MZ Stupari i Čitluk nisu u funkciji. Na putnoj komunikaciji Stupari-Čitluk došlo je do oštećenja mosta te je saobraćaj u prekidu. Na lokalitetu Plandišta ugrožen je drugi most visokim vodostajem rijeke Drinjače. Evakuisano je 10 porodica u naselju Stupari za koje će biti obezbjeđen alternativni smještaj u javnim objektima.
Općina Lukavac Na području općine Lukavac na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. Na području MZ Orahovica poplavljeno je 30 do 40 kuća a u MZ Turija poplavljeno je oko 50 stambenih objekata. Presječen je put u MZ Orahovica kod škole, aktivirana su 3 klizišta koja direktno ugrožavaju putnu komunikaciju. Na terenu su pripadnici VJ Lukavac koji pomažu stanovništvu na spašavanju imovine. PU Lukavac vrši zabrani saobraćaja na putnim pravcima koji su u prekidu te saobraćaj usmjerava na alternaativne pravce.
Općina Srebrenik Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 13,00 sati.Vodostaj rijeke Tinje u 15,00 sati iznosi 3,80 m sa tendencijom rasta. Poplavljeno je oko 30 stambenih i oko 70 pomoćnih objekata. Objekti su poplavljeni u naseljima: Bare, Kiseljak, Špionica, Tinja, Ormanica. Vodenom bujicom presječeni putni pravci za naselja: Hrgove i Kosicu. Jedan most na rijeci uništen. Poplavljeno je cca 200 ha poljoprivredne površine. U naselju Podorašje poplavljene su 3 stambene kuće i vrši se evakuacija preostalih mještana iz pomenutih kuća.
Općina Sapna Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Sapna, na prijedlog OŠCZ Sapna, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine. Rijeka Sapna izlila se iz korita na više mjesta, te zaplavila nekoliko stambenih i pomoćnih objekata, mostova te poljoprivrednog zemljišta. U naselju Donji Zaseok ugroženo je 50 kuća. Tri obitelji su iseljene
Općina Živinice Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta. U izbjegličkom naselju MPA Karaula ugrožene su 24 kuće Na području općine Živinice izlile su se rijeke Gostelja, Oskova i Spreča. Od 12,10 sati u prekidu je M 18 Tuzla – Sarajevo u naselju Đurđevik. Rijeka Gostelja je oborila potporni zid i ugrožava most u naselju Litve na putu Živinice – Banovići. U naselju Đurđevik se vrši evakuacija više porodica iz njihovih stambenih objekata.


Održana vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 14.05.2014.

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na 1. vanrednoj sjednici održanoj dana 14.05.2014. godine je donio slijedeće zaključke:
1. Zbog obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale poplave i klizišta na području Tuzlanskog kantona, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite je sazvao 1. Vanrednu sjednicu Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2014. godini, koja je održana 14.04.2014. godine. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona predlaže Vladi Tuzlanskog kantona da donese Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode zbog poplava i klizišta.
2. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona predlaže Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da se zbog najave novih kišnih padavina obustavi nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona do daljnjeg.
3. Nalaže se općinskim štabovima civilne zaštite Lukavac, Gračanica i Doboj Istok da zbog povećanog ispusta na brani HA Modrac, u skladu sa svojom ulogom i zakonom utvrđenim nadležnostima, u potpunosti preuzmu poslove rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na području svojih općina.
4. Zadužuje se direktor JVP „Spreča“ dd Tuzla da blagovremeno obavještava Kantonalni štab civilne zaštite o stanju na brani HA „Modrac“ i mjerama koje treba poduzeti u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara nizvodno od brane HA „Modrac“.


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 18,00 sati

Tuzla, 14.05.2014.

STANJE PRIRODNE NESREĆE U GRADAČCU, GRAČANICI, KLADNJU, TUZLI, LUKAVCU, SREBRENIKU, SAPNI I ŽIVINICAMA

Vodostaj na brani HA Modrac u 17,30 sati iznosio je 198,98 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 14 nivo je viši za 36 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 73,6 m3/s. Trenutno u Ha Modrac pristiže 510 m3/s vode.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionicama magistralnih puteva M-18 Kladanj-Živinice (u mjestima Stupari i Đurđevik) i M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Ravne), kao i na regionalnim putevima: R-467 Zavidovići-Ribnica-Olovo i R-460 Gračanica-Srnice i regionalni put Gradačac-Ormanica.

Općina Gradačac U naselju Kerep izlile su se dvije rijeke – potoci Zeljinka i Međićka, tako da je u prekidu sabraćaj u naselju Kerep na R.P. Kerep - Zelinje, takođe u je otežano i nepreporučljivo kretanje prema lokalnom putu za Međiđe i u prekidu je prilaz prema zaseoku Karajlić u MZ Kerep. U prekidu je sabraćaj na pravacu RP Gradačac – Srnice Donje – Gračanica u Srnicama Donjim (Izlila se rijeka Mala Tinja kod Bričić građe pilana) . Više objekata ugroženo. Ne preporučuje se kretanje u tim pravcima sa luksuznim vozilima. Alternativni saobraćajni pravac za Gračanicu Gradačac-Srebrenik-Gračanica. Velika površina poljoprivrednog zemljišta je pod vodom. Tokom dana angažovana su tri bagera na sanaciji nasipa i čišćenu u Kerepu, Zelinji Donjoj i Omeragićima. Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Gradačac, na prijedlog OŠCZ Gradačac, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine.
Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 1730 sati je 435 cm što je više za 15 cm u odnosu na mjerenje u 14,00 sati (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 130 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. U MZ Lukavica Lukavačka rijeka prijeti nekoliko stambenih objekata. Nastava u OŠ je prekinuta. U MZ D.Orahovica Rašljevačka rijeka prijeti za nekoliko stambenih objekata. U naselju Korića Han pokrenuto je klizište koje ugrožava dva stambena objekta. Povučena je odluka o prestanku stanja prirodne nepogode koja je donesena jučer tako da je na snazi Odluka o stanju prirodne nepogode donešena 05.05.2014.
Općina Doboj Istok Voda prijeti za dvadesetak objekata u naselju Luke u MZ Klokotnica i jedan lokalni put. Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području. Angažovana je mehanizacija u naselju Luke a službe OSCZ su na terenu. U Maloj Brijesnici angažovana mehanizacija na raščišćavanju. Dva odrona su prijavljena u naseljima Gnječe (Klokotnica) i u V.Brijesnica lokalitet Narci.
Općina Kalesija Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu u Kalesiji je 243 cm i viši je za 40 cm u odnosu na mjerenje jutros u 13 sati. U MZ Prnjavor ugroženo je 6 stambenih objekata od lokalnih vodotoka. U ovoj MZ angažovana je mehanizacija. Putna komunikacija Kalesija – Tuzla u naselju Prnjavor je prohodna samo jednom trakom i to otežano zbog vode na kolovozu. Put ispod nadvožnjaka Kalesija Gojčin je u prekidu, a uskoro će zbog nadolazeće vode biti u prekidu i alternativni put. Veća površina poplavljenog zemljišta uslijed izljevanja rijeke Spreče je u naseljima Donji Rainci i Čanići.
Općina Kladanj Na području općine Kladanj na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. Na lokalitetu Plandišta ugrožen je drugi most visokim vodostajem rijeke Drinjače. Na području gradskog kupališta izlila se rijeka Drinjača u blizini restorana Tisovac. Evakuisano je 10 porodica u naselju Stupari za koje će biti obezbjeđen alternativni smještaj u javnim objektima.
Općina Tuzla Na području općine Tuzla na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava.
Općina Lukavac Na području općine Lukavac na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. Na području MZ Orahovica poplavljeno je 30 do 40 kuća a u MZ Turija poplavljeno je oko 50 stambenih objekata. Presječen je put u MZ Orahovica kod škole, aktivirana su 3 klizišta koja direktno ugrožavaju putnu komunikaciju. Na terenu su pripadnici VJ Lukavac koji pomažu stanovništvu na spašavanju imovine. PU Lukavac vrši zabrani saobraćaja na putnim pravcima koji su u prekidu te saobraćaj usmjerava na alternaativne pravce.
Općina Srebrenik Na području općine Srebrenik Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 13,00 sati. Vodostaj rijeke Tinje u 15,00 sati iznosi 3,80 m sa tendencijom rasta. Poplavljeno je oko 30 stambenih i oko 70 pomoćnih objekata. Objekti su poplavljeni u naseljima: Bare, Kiseljak, Špionica, Tinja, Ormanica. Vodenom bujicom presječeni putni pravci za naselja: Hrgove i Kosicu. Jedan most na rijeci uništen. Poplavljeno je cca 200 ha poljoprivredne površine. U naselju Podorašje poplavleno su 3 stambene kuće i vrši se evakuacija preostalih mještana iz pomenutih kuća.
Općina Sapna Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Sapna, na prijedlog OŠCZ Sapna, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine.
Općina Živinice Na području općine Živinice izlile su se rijeke Gostelja, Oskova i Spreča. Od 12,10 sati u prekidu je M 18 Tuzla – Sarajevo u naselju Đurđevik. U naselju Stari Đurđevik i Đurđevik Dom poplavljeno je 10-tak objekata. U naselju Strašanj izlile su se rijeke Spreča i Oskova i ugrozile jedan stambeni objekat. U naselju Ciljuge površinski vodotoci su poplavili nekoliko stambenih objekata. U naselju Đurđevik se vrši evakuacija više porodica iz njihovih stambenih objekata. Na području općine Živinice Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta.


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 15,00 sati

Tuzla, 14.05.2014.

Vodostaj na brani HA Modrac u 14,00 sati iznosio je 198,62 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 10,00 nivo je viši za 14 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 73,6 m3/s.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionicama magistralnih puteva M-18 Kladanj-Živinice (u mjestima Stupari i Đurđevik) i M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Ravne), kao i na regionalnim putevima: R-467 Zavidovići-Ribnica-Olovo i Olovo-Han Pijesak (u mjestu Pjenovac), R-465 Zavidovići-Maglaj-Doboj, R-445 Visoko-Ilijaš (u mjestu Čekrekčije) i R-460 Gračanica-Srnice. Podsjećamo da se na dionici M-4 Simin Han-Kalesija (u mjestu Babajići), zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvija naizmjenično-jednom trakom, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac.

Općina Banovići Održana je Vanredna sjednica OŠCZ Banovići. U periodu do 13 sati OSCZ Banovići je zaprimila 9 prijava za poplavljene objekte u naseljima Repnik, Brezovača, Oskova, Pribitkovići i Grivice. Poplave su prouzrokovali lokalni potoci i začepljeni odvodi. Aktivirano je i jedno klizište u naselju Tulovići.

Općina Čelić Na regionalnom putu R-459 , na potezu Ratkovići – Brnjik, radna mašina je očistila je začepljen odvod i omogućila oticanje nakupljene vode tako da je nastavljeno neometano saobraćanje na ovom regionalnom putu. Na području općine Čelić priobalno su se izlile rijeke Šibošnica i Gnjica. Zasad nema ugroženih i poplavljenih stambenih objekata.

Općina Gradačac Na području općine Gradačac u naseljima Kerep i Srnice Donje priobalno se izlila rijeka Mala Tinja. Također ima problema i sa lateralnim kanalom u kojem je vodostaj visok te prijeti njegovo izljevanje.

Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 14,30 sati je 410 cm što je više za 45 cm u odnosu na mjerenje jutros u 1030 sati(kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 130 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. U naselju Pašalići angažovana mehanizacija na raščišćavanju nagomilanog materijala i pročepljenju odvoda na regionalnom putu Gračanica – Srebrenik.

Općina Doboj Istok Poplavljeno je desetak objekata u naselju Luke u MZ Klokotnica i jedan lokalni put. Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području. Angažovana je mehanizacija u naselju Luke a službe OSCZ su na terenu.

Općina Kalesija Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu u Kalesiji je 200 cm i viši je za 22 cm u odnosu na mjerenje jutros u 10 sati. U MZ Prnjavor ugroženo je 6 stambenih objekata od lokalnih vodotoka a u 2 je prodrla voda kao i u jedan poslovni objekat. Putna komunikacija Kalesija – Tuzla u naselju Prnjavor je prohodna samo jednom trakom i to otežano zbog vode na kolovozu. Put ispod nadvožnjaka Kalesija Gojčin je u prekidu, a uskoro će zbog nadolazeće vode biti u prekidu i alternativni put. Veća površina poplavljenog zemljišta uslijed izljevanja rijeke Spreče je u naseljima Donji Rainci i Čanići. Na području Tojšića rijeka Gribaja je poplavila pijačni prostor u Tojšićima.

Općina Kladanj U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. Na lokalitetu Plandišta ugrožen je drugi most visokim vodostajem rijeke Drinjače. Na području gradskog kupališta izlila se rijeka Drinjača u blizini restorana Tisovac. Na magistralnom putu Kladanj- Vlasenica-Ravne voda se izlila i otežava saobraćaj na ovoj relaciji. Općinski načelnik općine Kladanj, na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite Kladanj, donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava na području općine Kladanj.

Općina Teočak Na području općine Teočak došlo je do aktiviranja 3 klizišta u MZ Jasikovac, MZ Stari Teočak –Tursunovo Brdo i MZ Bilalići – Uzunovići koja ugrožavaju tri lokalna asfaltna puta u ovim naseljima. Na području MZ Snježnica došlo je do aktiviranja odrona u dužini od 10 m ispod glavne putne komunikacije za naselje Gajeve koja je ugrožena ovim odronom.

Općina Tuzla U naselju Simin Han, kod skretanja za G.Tuzlu, rijeka Jala je oborila vrbu i ugrozila jedan most. U naselju G. Pasci izlio se lokalni potok na potezu Pasci – Ljubače. Aktivirana su dva klizišta u naselju Dragunja, kod pravoslavne crkve, i u ul. Branislava Nušića. U MZ Bukinje ugrožena su 3 objekta obližnjeg potoka koji se izlio u ovom naselju. U ul. Krečanska br. 21 uslijed visokog novoa rijeke Jale i začepljenih odvoda voda je prodrla u nekoliko pom. objekata (garaža).

Općina Lukavac Na području MZ Orahovica poplavljeno je 30 do 40 kuća a u MZ Turija poplavljeno je oko 50 stambenih objekata. Presječen je put u MZ Orahovica kod škole, aktivirana su 3 klizišta koja direktno ugrožavaju putnu komunikaciju. Na terenu su pripadnici VJ Lukavac koji pomažu stanovništvu na spašavanju imovine. PU Lukavac vrši zabrani saobraćaja na putnim pravcima koji su u prekidu te saobraćaj usmjerava na alternaativne pravce. Općinski načelnik općine Lukavac je na prijedlog općinskog šaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava.

Općina Srebrenik Na području općine Srebrenik nivo rijeke Tinje u 12,30 sati iznosio je 350 cm, što je za 20 cm više u odnosu na mjerenje jutros u 11 sati. VJ Srebrenik je intervenisala i crpila vodu u naseljima Breze i novo naselje Kiseljak. Općinski načelnik općine Srebrenik je na prijedlog općinskog šaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava i klizišta.

Općina Sapna Svi vodotoci na području općine su u porastu. Prijavljeno je jedno klizište u MZ Kobilići na poljoprivrednom zemljištu.

Općina Živinice Na području općine Živinice izlile su se rijeke Gostelja, Oskova i Spreča. Od 12,10 sati u prekidu je M 18 Tuzla – Sarajevo u naselju Đurđevik. U naselju Stari Đurđevik i Đurđevik Dom poplavljeno je 10-tak objekata. U naselju Strašanj izlile su se rijeke Spreča i Oskova i ugrozile jedan stambeni objekat.Stanje prirodne nesreće proglašeno u Lukavcu, Kladnju i Srebreniku

Tuzla, 14.05.2014.

U općinama Lukavac, Kladanj i Srebrenik danas je proglašeno stanje prirodne nesreće. Vanredne sjednice općinskih štabova CZ biće danas održane u gotovo svim općinama na području TK. 


Obustavljen saobraćaj na M-18

Tuzla, 14.05.2014.

Od 12:10 sati, zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta M-18 Kladanj-Živinice (u mjestu Đurđevik). Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima preko Banovića i Ribnice. 


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 11,00 sati

Tuzla, 14.05.2014.

Intenzivne kišne padavine znatnog obima tokom protekla 24 sata uzrokovale su porast nivoa vodotoka na području TK te njihovo izljevanje iz korita na pojedinim mjestima. Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 10,00 sati iznosio je 198,48 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 07,00 nivo je viši za 7 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 73,5 m3/s.

Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 10,30 sati je 365 cm što je više za 20 cm u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati(kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 60 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Općina Doboj Istok Poplavljeno je desetak objekata u naselju Luke u MZ Klokotnica i jedan lokalni put. Rijeka Spreča je poplavila oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području.

Općina Kalesija Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu u Kalesiji je 168 cm i viši je za 40 cm u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati. U naselju Tojšići priobalno je izlila rijeka Gribaja. U naselju Rainci i Čanići priobalno je izlila je rijeka Spreča. Trenutno nema poplavljenih i ugroženih objekata.

Općina Kladanj U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. U 10:40 obustavljena je nastava u OŠ Stupari zbog visine rijeka Suha i Gostelja. Jedna zgrada OŠ Stupari se nalazi u blizini rijeke Suha a druga u blizini rijeke Gostelja. Na području gradskog kupališta izlila se rijeka Drinjača u blizini restorana Tisovac.

Općina Čelić Na regionalnom putu R 459 , na potezu Ratkovići – Brnjik, otežano se saobraća zbog količine vode na kolovozu i začepljenih odvoda.

Općina Banovići U toku je hitna sjednica OŠCZ Banovići na kojoj će se sagledati trenutna situacija na području općine uslijed velikih kišnih padavina i porasta vodotoka na području općine.

Općina Tuzla U naselju Simin Han, kod skretanja za G.Tuzlu, rijeka Jala je oborila vrbu i ugrozila jedan most. U naselju G. Pasci izlio se lokalni potok na potezu Pasci – Ljubače.

Općina Srebrenik Na području općine Srebrenik nivo rijeke Tinje u 10 sati iznosio je 285 cm, što je za 42 cm više u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati.


Narandžasto upozorenje za centralna i sjeveroistočna područja

Tuzla, 13.05.2014.

Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za centralna i sjeveroistočna područja. Dana 14.05.2014. godine očekuje se 20-50 mm kiše, ponegdje i više od 50 mm.

Vodostaj na brani HA Modrac u 15 sati iznosio je 198,52 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 07,00 nivo je niži za 14 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 69,3 m3/s, jutros je iznosio 66,0 m3/s.
Vodostaj Spreče na mjernom mostu kod Karanovačkog mosta u 14,00 sati je 288 cm, dok je jutros u 7,00 bio 280,8 cm.

Načelnik općine Gračanica, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, donio je Odluku o prestanku stanja prirodne i druge nesreće.


Izvještaj na dan 06.05.2014. u 14,00 sati

Tuzla, 06.05.2014.

Zbog klizišta u naselju Babajići, magistralni put M – 4 Tuzla – Kalesija, je zatvoren za saobraćaj.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,62 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 76 m3/s. U 10,00 sati vodostaj je iznosio 199,95 m.n.m. a u 14,00 sati vodostaj je iznosio 199,97 m.n.m. Ispust kroz temeljne otvore je 77 m3/s

Općina Doboj Istok: Pod vodom je oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta. Angažovana je mehanizacija na raščišćavanju odrona na potezu puta između Velike i Male Brijesnice.

Općina Gračanica: U Sprečkom polju pod vodom preko 150 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj na mjernom mjestu Karanovac u 14 sati iznosio je 400 cm, što je niže u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati za 16 cm. Prijavljena su dva nova klizišta na lokalitetima Makovci i Manovići u naselju G.Orahovica.

Općina Gradačac: Aktivirano je 5 klizišta u naseljima Rakija, Jelovče Selo, Mionica 1 i Krčevine.

Općina Kalesija: Prema izvještaju OSCZ Kalesija rijeka Spreča se povukla u korito, prijavljeno je pokretanje dva klizišta u naselju Salkići i naselju Petrovice – Lipovice.

Općina Kladanj: Evidentirano je 5 klizišta u naseljima Gojsalići, kod vodovodnog postrojenja u Stuparima, naselje Vitalj i samom Kladnju.

Općina Lukavac: Došlo je do aktiviranja dva klizišta na lokalitetima srpskog pravoslavnog groblja i na dionici puta Babice – Orahovica.

Općina Sapna: U MZ Sapna došlo je do aktiviranja starog klizišta koje ugrožava jedan stambeni i više pomoćnih objekata.

Općina Srebrenik: Prijavljena su 3 klizišta u naseljima Cage, Šehremi i Lisovići.

Općina Živinice: Rijeka Spreča je poplavila priobalno 10 ha poljoprivrednog zemljišta. U naselju G. Dubrave, došlo je do aktiviranja jednog klizišta.Stanje prirodne nesreće proglašeno i u općini Gračanica

Tuzla, 06.05.2014.

Zbog klizišta, magistralni put M – 4 Tuzla – Kalesija, je zatvoren za saobraćaj.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,62 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 76 m3/s. U 10,00 sati vodostaj je iznosio 199,95 m.n.m.

Općina Gračanica: Dana 05.05.2014. godine održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran izvještaj o posljedicama poplava i klizišta, te poduzetim mjerama na zaštiti ljudi i materijalnih dobara na području općine Gračanica. Na osnovu prijedloga štaba, Općinski načelnik Nusret Helić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode uzrokovane poplavama i klizištima na području općine Gračanica. Na području općine Gračanica, rijeka Spreča je poplavila oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac bio je 416 cm, a u 10,00 sati iznosio je 405 cm. Prijavljeno je 10 klizišta u MZ Donja Orahovica, MZ Gornja Orahovica, MZ G. Doborovci, MZ Prijeko Brdo, MZ Rašljeva, MZ Stjepan Polje, MZ Škahovica. U 25 MZ prijavljeno je oštećenje makadamskih puteva.

Općina Doboj Istok:
Pod vodom je oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta. Prijavljeno je 5 klizišta i 2 odrona uslijed čega je ugroženo 2 stambena i više pomoćnih objekata i nekoliko lokalnih putnih komunikacija.

Općina Kalesija: U naselju Donji Rainci došlo je od priobalnog izlijevanja rijeke Spreče. Vodostaj rijeke Spreče u 7,00 sati u na mjernom mjestu Gojčin bio je 195 cm. Regionalni putni pravac Kalesija-Gojčin je zatvoren za mala vozila. Na području općine Kalesija prijavljeno je pokretanje 9 klizišta, i to u MZ Tojšići 3 klizišta, u naselju Lipovice 3 klizišta, Rainci G. 2 klizišta i Memići 1 klizište.

Općina Kladanj: Evidentirano je 5 klizišta u naseljima Gojsalići, kod vodovodnog postrojenja u Stuparima, naselje Vitalj i samom Kladnju.

Općina Živinice: Rijeka Spreča je poplavila priobalno 10 ha poljoprivrednog zemljišta. U naselju G. Dubrave, došlo je do aktiviranja jednog klizišta.

Općina Srebrenik: U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala 3 intervencije na na crpljenju vode u MZ Tinja, MZ Špionica i naselje Kiseljak.


Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra (05.05.2014. u 8 sati)

Tuzla, 05.05.2014.

Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK, stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku poslednja 24 sata bilo je slijedeće:

Na području TK saobraćaj se odvija po pretežno vlažnom kolovozu. Zbog klizišta, magistralni put M–4 Tuzla – Kalesija, je zatvoren za saobraćaj. Na magistralnom putu M–18, Olovo – Kladanj, radi sanacije mosta preko Ujića rijeke, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom. Na regionalnim putevima R–465 Gradačac–Gračanica u mjestu Srnice i R465a– Gradačac–Doboj u mjestu Kerep, zbog izlijevanja vode na kolovoz, na snazi je potpuna obustava saobraćaja. Na regionalnom putu Srebrenik – Falešići, u naselju Luka, radi odrona zemlje, saobraćaj se odvija otežano. Regionalni putni pravac Kalesija-Gojčin je zatvoren za sav saobraćaj.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,62 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 76 m3/s.

Općina Gračanica: Na području općine Gračanica, rijeka Spreča je poplavila oko 120 ha poljoprivrednog zemljišta. Lokalni vodotoci su na granici izlijevanja. Na dva lokaliteta, MZ Lohinja i TC Etna, voda je prelazila preko magistralnog puta. Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac bio je 416 cm (na 300 cm se poduzimaju mjere zaštite od poplava).

Općina Doboj Istok:
Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju, voda od lokalnih vodotoka koja je ugrozila objekte u naselju Luke u MZ Klokotnica se postepeno povlači. Usljed neprekidnih padavina u protekla dva dana došlo je do reaktiviranja jednog klizišta u naselju Habibovići u MZ Klokotnica čijim djelovanjem je ugrožena bezbjednost dva stambena i nekoliko pomoćnih objekata. Također, došlo je do aktiviranja manjeg odrona uz lokalnu putnu komunikaciju Dolić-Babići koja još ne ugrožava neposredno odvijanja prometa ovom putnom komunikacijom. Također, putna komunikacija ka povratničkom naselju Suho Polje u opštini Doboj je zbog poplava bila u prekidu, kao i put koji iz pravca naselja Lukavica Rijeka vodi ka povratničkom naselju Sjenina i dalje ka Doboju.

Općina Srebrenik:
Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara (dimnjak) na stambenom objektu u naselju Vidikovac. U toku protekla 24 sata PVJ Srebrenik je imala 5 intervencija na poplavom zahvaćenim područjima i to : u naselju Rapatnica, gdje je došlo do poplavljanja kuće i jos dva pomoćna objekta; u naselju Babunovići, gdje je došlo do poplavljanja pomoćnog objekta (lakirnica); u naselju Kiseljak, gdje je došlo do poplavljanja dvorišta kuće; u naselju Hrgovi, gdje je došlo do poplavljanja jednog imanja; izvršeno je jedno izviđanje klizista u naselju Čifluk

Općina Gradačac: Na području općine Gradačac na nekoliko lokacija došlo je do izlijevanja lokalnih vodotoka. U naselju Kerep, uslijed izlijvanja potoka Zeljinka i Međićka, ugroženo je nekoliko stambenih objekata a saobraćaj na regionalnom putu Kerep – Zelinja odvija se otežano. Također, na regionalnom putu Gradačac – Ormanica, dionica Kerep – Ormanica, uslijed izlijevanja rijeke Mala Tinja, saobraćaj je u prekidu. Na putnom pravcu Gradačac – Srnice Donje – Gračanica također radi izlijevanja Male Tinje saobraćaj je u prekidu. Na ovom lokalitetu nekoliko stambenih objekata je ugroženo poplavama. Na križanju magistralnog puta Tuzla – Orašje i regionalnog puta Ormanica – Gradačac došlo je do izlijevanja Male Tinje te se saobraćaj odvijao otežano. U Donjim Ledenicama ugroženo je više objekata. Jedan stambeni objekat je poplavljen iz koga je evakuisana i zbrinuta jedna starija osoba u susjedni objekat kod rodbine. Stanje se normalizuje i plavne vode se povlače u svoje tokove usljed prestanka kiše. Štete će se naknadno procjeniti. VJ općine Gradačac vršila je crpanje vode iz poplavljenih objekata u naselja Gornji Hrgovi.

Općina Kalesija: Prema izvještaju OSCZ Kalesija, u naselju Donji Rainci došlo je od priobalnog izlijevanja rijeke Spreče. Vodostaj rijeke Spreče u 7,00 sati u na mjernom mjestu Gojčin bio je 195 cm. Regionalni putni pravac Kalesija-Gojčin je zatvoren za sav saobraćaj.

Općina Živinice: Prema informacijama iz OSCZ Živinice, rijeka Spreča se izlila na dva lokaliteta i ugrozila lokalne putne pravce. Radi se o naseljima Šerići i naselju Sokak u blizini stočne pijace. Ekipe OSCZ su na terenu radi procjene stanja. IVJ RMU Živinice vršila je crpanje vode iz dva poplavljena objekta u naselju Ciljuge.


Općina Tuzla: Dana 04.05.2014. godine, u naselju Moluhe, u ulici Fikreta Salihovića kod broja 287 došlo je do aktiviranja klizišta i slijeganja tla. Klizište je presjeklo glavni vod vodovodne mreže i putnu komunikaciju koja vodi do gradskog odlagališta smeća. Dana 04.05.2014. godine, na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Tuzla donesena je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava, klizišta i slijeganja zemljišta na području općine Tuzla. Odluka je donesena u 15,00 sati. Povjerenici MZ su mobilisani da prate stanje na terenu njihovih MZ te da o tome obavijeste Operativni Centar CZ. Novonastale probleme u MZ: Moluhe, Tušanj, Orašje, Solina, G.Tuzla Nikolići, Crvene Njive, Lipnica, Grabovica, Breške rješavat će se u toku današnjeg dana sa potrebnom mehanizacijom Vodovoda, Kompreda, PVJ i drugih, a akcijom će rukovoditi Općinski štab CZ.


Crveni meteo alarm za područje Tuzlanskog kantona

Tuzla, 04.05.2014.

Federalni hidrometeorološki zavod je jutros izdao crveno upozorenje za područje Tuzlanskog kantona. Crveno upozorenje znači da se očekuje  i više od 60 litara padavina po metru kvadratnom.Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,33 m.n.m., u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 15 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U 12,00 sati nivo je iznosio 199,34 m.n.m.. Ispust kroz temeljne otvore je 74,6 m3/s. Vodostaj Jale u 12,00 sati iznosio je 139 cm.

Općina Gračanica: Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 11,00 sati je 410 cm, što je u roku od 5 sati porast za 16 cm. Rijeka Spreča je poplavila oko 120 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Zbog povećanog vodostaja Rašljevačke rijeke u Donjoj Orahovici, a na zahtjev Vijeća MZ Donja Orahovica izdato je 200 komada vreća za potrebe punjenja sa pijeskom. Na Magistralnoj cesti M-112 usled nadolazećih potoka i nepostojanja odvodnih kanala u dijelu preko puta Etne i Donjoj Lohinji došlo je do ometanja saobraćaja o čemu je izvještena PU Gračanica. Prema prijavi predsjednika vijeća MZ Lukavica od posledica Lukavičke rijeke koja je u porastu ugrožen je jedan stambeni i jedan pomoćni objekat. Služba za civilnu zaštitu prati stanje na terenu.

Općina Srebrenik:
U toku jučerašnjeg dana uslijed obilnih kišnih padavina došlo je do porasta lokalnih potoka i začepljenja odvoda što je uzrokovalo plavljenje tri stambena objekta (porodične kuće) u naseljima Sladna, Luka i Uroža. VJ Srebrenik je izašla na lice mjesta i vršila crpljenje vode iz objekata na pomenutim lokacijama. Dana 03.05.2014. god. u 15,00 sati, prijavljeno je pokretanje klizišta na regionalnom putu Srebrenik – Falešići u naslju Luka.

Općina Gradačac: Zbog izlijevanja vode na kolovoz,na snazi je potpuna obustava saobraćaja na dionicama regionalnih puteva: R – 465 Gradačac – Gračanica u mjestu Srnice i R465a – Gradačac – Doboj u mjestu Kerep.

Općina Živinice: Rijeka Spreča se izlila u naseljima Šerići i Sokak, uslijed čega je otežan saobraćaj na lokalnim saobraćajnicama.

Općina Doboj Istok: Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju.

Općina Kalesija: Usljed obilnih kišnih padavina aktiviralo se klizište ispod tunela u Čaklovićima, naselje Babajići. Klizište je oštetilo 20 metara magistralnog puta M-4, Tuzla-Kalesija. Put je zatvoren za saobraćaj.Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra (30.04.2014. u 8 sati)

Tuzla, 30.04.2014.

Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK, stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku poslednja 24 sata bilo je slijedeće:

Na području Tuzlanskog Kantona ovoga jutra saobraćaj se odvija nesmetano po pretežno vlažnom kolovozu. Promet vozila, zbog izvođenja radova u naselju Čaklovići, na magistralom putu M – 4 Simin Han – Kalesija, se odvija naizmjenično, jednom trakom. Također, na magistralnom putu M – 18, Olovo – Kladanj, radi sanacije mosta preko Ujića rijeke, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,65 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 75,6 m3/s.

Općina Srebrenik: Dana 29.04.2014.god. u periodu od 16,00-18,00 sati općinu Srebrenik je pogodilo nevrijeme praćeno pljuskom, uslijed kojeg je došlo do nakupljanja veće količine površinskih voda i izljevanja lokalnih potoka koji su prouzrokovali poplavu 5 stambenih objekata (privatnih kuća) u naseljima Tinja, Kiseljak, Centar Srebrenik i Lisovići. VJ Srebrenik je imala 12 intervencija uslijed poplava na pomenutom području. Nivo rijeke Tinje u 06 sati iznosio je 96 cm što je za 119 cm niže u odnosu na mjerenje vršeno sinoć u 19 sati (kritična tačka je 300).

Općina Tuzla: Dana 29.04.2014. godine, nakon velikog pljuska u večernjim satima, u naselju Dokanj kod broja 107. došlo je do urušavanja drvenog mosta čime je presječen put prema desetak domaćinstava. Ekipa OSCZ Tuzla je izlazila na teren a u toku dana će biti poduzete mjere na sanaciji šteta. Također, u ulici B. Nušića kod broja 81. bilo je poplavljeno 5 kuća. Pripadnici VJ Tuzla su intervenirali na crpljenju vode kao i ekipa JP Vodovod i kanalizacija.

Općina Doboj Istok: Rijeka Spreča je poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Općina Gračanica: Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 364 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Vodostaj rijeke Spreče u protekla 24 sata porastao je za 4 cm. Rijeka Spreča je poplavila oko 80 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Općina Kalesija: U naselju Memići lokalitet Hemlijaši pokrenuto je staro klizište koje jednim dijelom ugrožava lokalni put. Navedeno klizište je dužine 15 m, širine 13 m, visine 2,5 m.

„A“ tim civilne zaštite za preuzimanje i uništavanje NUS-a FUCZ/KUCZ Tuzla, vršio je preuzimanje i uništavanje NUS-a na području općine Kalesija.

Fotografije


Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra (29.04.2014. u 8 sati)

Tuzla, 29.04.2014.

Hidrometeorološki podaci: Temperatura 12°C, vlažnost 93%, pritisak 971 hPa, količina padavina 10 mm

Prema podacima dobivenim od OSCZ, na području TK je uslijed obilnih padavina prethodnih dana, došlo do značajnog porasta svih vodotoka.

Stanje na putevima: Na području Tuzlanskog kantona ovoga jutra saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom ili mokrom kolovozu, uz slab do umjeren promet vozila.

Vodostaj: na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,69 m.n.m., u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 8 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 76,7 m3/s.

Kvalitet zraka: Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 28.04.2014. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Cerik i Doboj Istok.

Poplave:
Tuzla: Juče u poslijepodnevnim satima jako nevrijeme pogodilo je Tuzlu. Uz pljusak padao je i led (grad). Došlo je do nakupljanja veće količine vode na ulicama pa je tom prilikom u naselju Batva bio obustavljen i saobraćaj.

Gračanica: Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 360 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Vodostaj rijeke Spreče u protekla 24 sata porastao je za 20 cm. Rijeka Spreča je poplavila oko 80 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Doboj Istok: Rijeka Spreča je poplavila oko 120 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju, što je za 30 ha manje nego juče u isto vrijeme. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.


Nove poplave na području TK

Tuzla, 25.04.2014.

Prema podacima dobivenim od OSCZ, na području TK je uslijed obilnih padavina prethodnih dana, došlo do značajnog porasta svih vodotoka.

Srebrenik: Zbog jakog kišnog nevremena, koje je juče oko 15,00 sati pogodilo veći dio općine Srebrenik, površinske vode su prodrle i u vrlo kratkom vremenu poplavile nekoliko ulica i kuća u mjestima Bare, Špionica, Repatnica, Luke i Centar Srebrenika. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik vršila je crpanje vode iz poplavljenih objekata. Vodostaj rijeke Tinje u 17,00 sati je iznosio 270 cm, a prema jutrošnjim podacima, u 7,00 sati vodostaj je iznosio 93 cm.

Gračanica: Vodostaj rijeke Spreče je u porastu, nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 7,00 sati je iznosio 405 cm. Priobalno rijeka Spreča je poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.
Zbog velike količine kišnih padavina 23. i 24.04.2014.god., nadošli su lokalni vodotoci rijeke Rašlje u D. Orahovici i poplavili oko 20 stambenih objekata. U prekidu je bila i jedna traka magistralnog puta M-4 Tuzla-Doboj u dužini oko 300m od benzinske pumpe Nasko do raskršća za Petrovo. Štetu je pretrpjelo i 5 poslovnih objekata. Odnesen je jedan pješački most u naselju Rijeka kao i željezni pješački most na lokaciji Lučica, koji je uz pomoć mehanizacije morao biti izvučen iz vode, jer su naplavi koji su se stvorili na istome uzrokovali izlijevanje vode. Stanje u jutarnjim satima se smiruje, voda se povlači iz poplavljenih stambenih i privrednih objekata. Voda se povukla i sa dijela magistralnog puta M-4 na kome se saobraćaj odvija usporeno zbog naplavnog matrijala na cesti.

Doboj Istok: Pod vodom je oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju. Ugroženo više stambenih i pomoćnih objekata u naselju Luke, MZ Klokotnica.

Živinice: Pod vodom je oko 50 ha na lokalitetima Rudar, Barice, Suha i Šerići.

Vodostaj: na brani HA Modrac: jutros u 07,00 sati iznosio je 199,63 m.n.m., u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 76,3 m3/s.

Fotografije


Stanje na području TK na dan 23.04.2014.

Tuzla, 23.04.2014.

Srebrenik: Dana 22.04.2014 godine Općinski štab civilne zaštite je predložio a Općinski načelnik donio Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nepogode od poplave i klizišta na području općine Srebrenik sa vremenom nastanka u 14,30 sati.
Gračanica: Vodostaj rijeke Spreče je u opadanju, nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 310 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Priobalno rijeka Spreča je poplavila oko 50ha poljoprivrednog zemljišta.
Doboj Istok: Pod vodom je oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 199,56 m.n.m. Ispust kroz temeljne otvore je 76,5 m3/s.


Vlada TK uvojila Izvještaj o radu KUCZ za 2013. godinu

Tuzla, 22.04.2014.

Vlada Tk je na svojoj 4. redovnoj sjednici, između ostalih, razmatrala i materijale KUCZ:

1. Usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini. U toku 2013. godine obavljene su sve potrebne aktivnosti na pripremanju prostora, instaliranju opreme na terenu i u prostoru Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, instaliranje softvera, tehnički prijem i kontrola rada instalirane opreme. Aktivnosti na pripremi i zvaničnom puštanju u rad su u toku i bit će realizovani početkom 2014. godine. U 2013. godini uspješno je nastavljen projekat sufinansiranog deminiranja. Potpisan je ugovor o sufinansiranom deminiranju i donesena Odluka o udruživanju sredstava posebne naknade sa općinama: Čelić, Gradačac, Kalesija, Lukavac i Sapna, u zajedničkom projektu deminiranja. Finansiranje projekata se vrši u omjeru: 90% donatorska sredstva EU, 5% TK i 5% općine, čime će se omogućiti deminiranje preko 715.000 m2 terena. U suradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva TK, Rudnikom krečnjaka Vijenac, Sisecam Soda Lukavac, dogovoreno je sufinansiranje poslova deminiranje sumnjivih površina u krugu Rudnika krečnjaka „Vijenac" koje su onemogućavale dalje razvijanje procesa proizvodnje. Projekti u Rudniku krečnjaka „Vijenac" u Lukavcu su sufinansirani od Evropske Unije od 60%, Kantona od 10%) i Rudnika sa 30%, ukupne vrijednosti radova koje je izvela profesionalna kompanija „PRO VITA" iz Orašja. Također je relizovan drugi projekt sufinansiranog deminiranja kroz koji je bilo uključeno 5 novih projekata između lokalne zajednice i Ambasade Njemačke. Poslovi su realizovani na osnovu ranije potpisanog ugovora o partnerstvu sa profesionalnom kompanijom „DEMIRA" e.V. Deutsche Minenräumer prema kojima je lokalna zajednica zajednički sufinansirala navedene radove sa 10 % ukupne vrijednosti. Na taj način su realizovani projekti na općinama Banovići, Gračanica i Gradačac. Ukupno je kroz projekat sufinansiranog deminiranja deminirano 1.011.292,40 m² uz ostvarenu korist TK u iznosu od 1.520.739,10 KM.

2. Vlada je razmatrala i usvojila donijela Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2014. godinu.

3. Vlada TK je razmatrala procjenu štete na zgradi "Soda So" u kojoj je bila smještena kantonalna vlada, a koja je stradala u protestima početkom februara ove godine. Dogovoren je sastav stručne komisije, koju sačinjavaju stručni vještaci iz resornih ministarstava i uprava kao i iz Solane DD Tuzla. Komisiju će aktivirati općinski načelnik, a zadatak komisije će biti da izvrši procjenu štete na objektu zgrade "Soda So", gdje je bila smještena kantonalna vlada. Vlada je donijela je Zaključak kojim zadužuje Glavnu centralnu popisnu komisiju da uradi zbirni izvještaj o procjeni štete na objektu "Soda So" u Tuzli i dostavi ga preko Kantonalne uprave civilne zaštite Općinskoj komisiji za procjenu šteta Tuzla.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


Stanje na području TK na dan 21.04.2014.

Tuzla, 21.04.2014.

Prema informacijama prikupljenim od OSCZ na području TK, nakon kišnih i snježnih padavina proteklih dana, na području Kantona situacija se nije u potpunosti normalizovana na području općina Srebrenik, Gračanica i Doboj Istok.

Srebrenik: Uz pomoć timova civilne zaštite uspostavljena je putna komunikacija prema naselju Memići. Na području općine Srebrenik više nema neprohodnih puteva. I dalje je na snazi stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta na području općine.
Gračanica: Vodostaj rijeke Spreče je u opadanju, visina vodostaja na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 320 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Priobalno rijeka Spreča je poplavila oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta.
Doboj Istok: Rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 199,84 m.n.m. u odnosu na mjerenje jučer u 7 nivo je viši za 4 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 76,5 m3/s.


Na području općine Srebrenik proglašeno stanje prirodne nesreće

Srebrenik, 18.04.2014.

Zbog izlijevanja rijeke Tinje i njenih pritoka iz korita, te površinskih voda, izazvano obilnim padavinama Općinski načelnik je na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite svojom Odlukom proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta na području općine Srebrenik sa vremenom nastanka u 07:00 sati. Općinski štab CZ u cilju provođenja akcija zaštite i spašavanja je donio dvije naredbe i to:
1. Naredba o angažovanju i upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite
2. Naredba o provođenju mjera zaštite i spašavanja

Fotografije


Rijeka Tinja se izlila na području općine Srebrenik

Srebrenik, 17.04.2014.

Obilne padavine u posljednja 2 dana uzrokovale su značajan porast vodostaja svih rijeka na području Tuzlanskog kantona. Na području općine Srebrenik, rijeka Tinja je poplavila:
- u naselju Bare 7 stambenih objekata,
- u Špionici Centar 2 stambena objekta i poplavljen je put u centru kod mostića,
- pristupni put za naselja Cerik, Tutnjevac, Špionica Srednja i Kosica, čime je odsječeno oko 500 domaćinstava.
Klizište u naselju Memići je presjeklo put za Crveno Brdo, MZ Jasenica.
U područnoj školi u Babunovićima je do daljnjeg je odgođena nastava zbog vremenskih neprilika.

Vatrogasna jedinica je angažovana na terenu, gdje se sa pumpama nastoji ublažiti djelovanje nadzemnih i podzemnih voda, prvenstveno u podrumskim prostorijama. OSCZ Srebrenik djeluje u stanju neposredne opasnosti od poplava. Angažovana je mehanizacija pravnih lica koja dostavlja ugroženim objektima vreće sa pijeskom. Uključena je i mehanizacija na čišćenju zapušenih odvoda.

Trenutni nivo rijeke Tinje je 315 cm i stagnira, (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava 300 cm), ali obzirom na najavu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da se i u narednim danima mogu očekivati padavine, može se pretpostaviti da će doći do novih plavljenja. Iz OSCZ Srebrenik apeluju na građane da se aktivno uključe u zaštitu od poplava, svako u skladu sa svojim mogućnostima, ne ugrožavajući svoj život. Preporučuje se izmještanje namještaja i tehnike na više spratove u stambenim objektima koji su inače ugroženi poplavama. U područjima koja su ugrožena klizištima, potrebno je spriječiti prodor vode u zemljanu masu.

U ostalim općinama Tuzlanskog kantona nisu prijavljene poplave, situacija se prati. U Kladnju je u pojedinim predjelima zabilježena visina sniježnog pokrivača od 30 cm. Povremeno dolazi do zastoja i blokade saobraćaja. Nanijete su štete na plastenicima i voćnjacima.
Na najugroženijim lokacijama je angažovana mehanizacija koja je normalizovala stanje.
U Gradačcu, na području naselja Kerep došlo je do djelomičnog izljevanja Međićke rijeke, tako da je otežan prilaz prema zaseoku Karajlić u MZ Kerep. Ostali vodotoci su uglavnom u svojim koritima i za sada ne prijeti izljevanje istih. U vrijeme pripreme izvještaja (15,15) dobili smo informaciju da je došlo do prekida saobraćaja na RP Gradačac - Gračanica (Srnice Donje, za putnička vozila).

Fotografije


ODRŽANA 1. REDOVNA SJEDNICA KANTONALNOG ŠTABA CZ U 2014. GODINI

Tuzla, 16.04.2014.

Na 1. redovnoj sjednici KŠCZ u 2014. godini razmatran je slijedeći dnevni red:

1.
Konstituiranje novog saziva KŠCZ.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
2. Razmatrajne prijedloga Poslovnika o radu KŠCZ
(izvjestilac: Izudin Karić)
3.
Informacija o demonstracijama građana TK od 05.02. do 07.02.2014. godine
(izvjestilac: Dragan Pelemiš)
4.
Razmatranje i davanje mišljenja na Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
5. Tekuća pitanja
a) Razmatranje zahtjeva za podršku organizacije 21. kantonalnog takmičenja ekipa CK u pružanju prve pomoći
(podnosilac zahtjeva Crveni križ TK)

Nakon konstituiranja Kantonalnog štaba civilne zaštite u novom sazivu, pristupilo se razmatranju i usvajanju inoviranog Poslovnika o radu.
Kantonalni štab je upoznat sa informacijom o demonstracijma građana TK od 05.02. do 07.02.2014. godine, i poduzetim aktivnostima u oblasti zaštite i spašavanja.
KŠCZ je razmatrao Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini. Izvještaj je jednoglasno usvojen.
KŠCZ je razmatrao zahtjev Crvenog križa TK za podršku organizacije 21. kantonalnog takmičenja ekipa CK u pružanju prve pomoći. KŠCZ je dao punu podršku aktivnostima koje provodi organizacija crvenog križa, te je dogovoreno da se o zahtjevu Crvenog križa TK raspravlja na slijedećoj sjednici KŠCZ, nakon usvojanja Plana potrošnje sredstava posebne naknade u 2014. godini.Općini Srebrenik Beacon Plus status za 2013. godinu

Srebrenik, 03.04.2014.

U organizaciji Misije OSCE u BiH i Vijeća Evrope, u partnerstvu sa Savezom općina i gradova RS, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Brčko Distriktom, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, u septembru 2005. godine, zvanično je postavljena Beacon shema (sadašnji Beacon Plus - najbolje prakse) u Bosni i Hercegovini, a s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja najboljih praksi na općinskom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Tada je općina Srebrenik osvojila 1 Beacon status iz teme: Efikasno strateško planiranje“. Stjecanje Beacon statusa predstavlja prestižnu nagradu i potvrdu da je Općina korak ispred u odnosu na druge i da je spremna da svojim radom i dostignućima razmjenjuje primjere najboljih iskustava iz prakse.
U okviru osmog kruga Beacon Plus – najbolje prakse, učešće u takmičenju uzela je i općina Srebrenik. Općina Srebrenik je aplicirala za Beacon status za temu „Civilna zaštita – funkcioniranje jedinica lokalne samouprave u hitnim situacijama (elementarne nepogode)“. Savjetodavna komisija izvršila je provjere i posjetila je kandidate koji su ušli u uži izbor, te nakon prezentacije, svoje prijedloge za izbor Beacon općina dostavila Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom pravde FBiH. Od velikog broja prijavljenih kandidata, jednoglasno je donešena odluka da se na temu „Funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u vanrednim situacijama“ Beacon status dodijeli općini Srebrenik. Nagradu za ovu temu je dobila i općina Bijeljina.
Dana, 27.03.2014. godine u Brčkom (u sali Skupštine Brčko Distrikta) upriličena je i održana svečana ceremonija povodom dodjele priznanja i nagrada Beacon Plus - najbolje prakse za 2013. godinu. Ovom prilikom predstavljene su općine koje su ponijele Beacon status i podijelile su svoje dobre prakse s ostalim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Ispred općine Srebrenik priznanje i nagradu je preuzeo Bajro Imširović – šef službe za civilne zaštitu. Studiju izučavanja slučaja općine Srebrenik na temu „Funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u vanrednim situacijama“ možete u pdf. formatu preuzeti ovdje: Studija izucavanja slucaja.pdf


VLADA TK IMENOVALA KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 08.04.2014.

Vlada TK je na 2. redovnoj sjednici donijela Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite. Kantonalni štab civilne zaštite se osniva kao operativno-stručni organ koji neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području kantona i za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kantonalni štab obavlja poslove iz svoje nadležnosti samostalno, a za svoj je rad odgovoran Vladi Kantona, putem podnošenja godišnjeg izvještaja o radu.
Dio članova kantonalnog štaba je određen po položaju i funkciji (komandant, načelnik, sekretar Crvenog križa), a ostali članovi se postavljaju u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji štaba. Komandanta, načelnika i članove Kantonalnog štaba postavlja i razrješava Vlada Kantona, u skladu sa aktom o osnivanju i sastavu Kantonalnog štaba.
U skladu je sa ovom Odlukom, Vlada TK je donijela Rješenja o postavljenju članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.
Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Samid Šarac, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
Za načelnika je postavljen se mr.sc. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove su postavljeni:
1. Jadranka Duraković, sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona,
2. Mr.sc. Midhat Dobrnjić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - zadužen za policiju,
3. Bahir Imamović, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku - zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo,
4. Nedžad Djedović, pomoćnik ministra za zdravstvo - zadužen za zdravstvo,
5. Fahrudin Delić, pomoćnik ministra za prostorno uređenje - zadužen za prostorno uređenje i zaštitu okolice,
6. Nenad Lukanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja - zadužen za saobraćaj,
7. Bahrija Jusufović, pomoćnik ministra za trezor - zadužen za finansije,
8. Izudin Karić, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za obuku, planiranje i opće poslove,
9. Mr.sc. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za mjere zaštite i spašavanja,
10. Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra - zadužen za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje
11. Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite - zadužen za deminiranje i NUS-a.
Administrativne, materijalno-tehničke i druge poslove vezane za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite obavljat će Ljiljana Pavljašević, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.


VLADA TK UTVRDILA PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Tuzla, 08.04.2014.

Vlada TK je na 2. redovnoj sjednici utvrdila prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine. Skupština TK je u oktobru 2013. godine u formi nacrta usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja i uputila ga na javnu raspravu. Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave, konstatovano je da su izjašnjenje u formi primjedbi i prijedloga dostavile općine: Gračanica, Lukavac, Sapna, Banovići i Tuzla, te Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Dio primjedbi i prijedloga je uvršten u prijedlog Programa razvoja. Skupština TK će na jednoj od narednih sjednica razmatrati prijedlog Programa razvoja.


MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MINA

Tuzla, 04.04.2014.

U skladu sa odlukom Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action). Ovo je deseta godinu da se ovaj dan obilježava u Bosni i Hercegovini i kao takav predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuća u oblasti protivminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i NUS-a u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.
Povodom obilježavanja 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, centralna manifestacija će se održati 04. aprila 2014. godine u MZ Čekrečije, općina Visoko. Ove godine Dan borbe protiv mina se obilježava sa porukom “Korak više za sigurno okruženje, za razvoj i prosperitet BiH na putu ka Evropskoj uniji“. Tom prilikom, na manifestaciji će se obratiti Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, predstavnik/ca, Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnik/ca Zajedničke komisije za odbranu i bezbijednost Parlamentarne skupštine BiH, Amra Babić, načelnica Općine Visoko i predstavnik/ca organizacija koje provode projekte protivminskih akcija koje je finansirala EU kroz IPA 2011. Nakon obraćanja, zvanice će prisustvovati pokaznoj vježbi humanitarnog deminiranja od strane Oružanih snaga BiH i obići razvojne projekte u blizini lokacija deminiranih zahvaljujući sredstvima EU iz IPA 2011.
Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina.
Prema zvaničnim podacima u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih.
Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek 90-ih godina. Kao rezultat ovoga svatanja u decembru 1997. godine predstavnici mnogih zemalja potpisali su Konvenciju o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom „Otavski sporazum“.
Bosna i Hercegovina je minama jedna od najkontaminiranijih zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2,5% teritorija BiH i dalje prekriveno minama. Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine u BiH od mina su stradale 1.723 osobe, od čega 600 smrtno, među kojima je 46 deminera. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata zabilježeno je preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 119, a teže i lakše su ozlijeđene 133 osobe.
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti. U obilježavanje ovoga Dana uključene su organizacije kao što su Međunarodni crveni križ, Centar za uklanjanje mina u BiH, Civilna zaštita, OS BiH, UNICEF, UNDP, UNICEF, EUFOR, ITF, Ministarstvo civilnih poslova u BiH i dr.

Zapamtite, mina je najgori izum čovječanstva.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla


PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERERNA, Porebrice - 6, Gradačac

Gradačac, 31.03.2014.

Dana 31.03.2014.g., od strane OSBiH, izvršena je primopredaja deminiranog terena na lokaciji Porebrice, zadatak ID: 13370, površine 197.918,10 m2 . Primopredaji su, osim predstavnika OSBiH, prisustvovali i predstavnici regionalnog ureda BHMAC-a Tuzla i predstavnici Službe CZ općine Gradačac.
Demineri OSBiH su prilikom izvođenja deminiranja na navedenom radilištu pronašli : 14 protivpješadijskih rasprskavajućih odskočnih mina, 2 protivpješadijske rasprskavajuće mine 2A, i 1 neeksplodirano ubojno sredstvo.
Trenutno je u toku deminiranje na lokaciji Porebrice, zadatak ID: 13468, Porebrice – 4, površine 18.773,03 m2, deminiranje vrše demineri OSBiH.
PREGLED REZULTATA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK U 2014. GODINI
Rbr
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
1
Porebrice 6. Gradačac
TI
OS BiH
251.490,00
03.03.14.
31.03.14.
2
VB Kozlovac 1C Tuzla
TI
OS BiH
73.047,00
03.03.14.
3
MZ Treštenica 2c Banovići
TI
OS BiH
88.869,29
03.03.14.
4
LK Cerik Grebici-Bare Lukavac
TI
DOK-ING
118.942,40
11.02.14.
20.02.14.
5
Porebrice 6. Gradačac
čišćenje
OS BiH
18.773,03
03.03.14.
6
Vis tt 1. polj.površine Kalesija
TI
FUCZ
15.306,55
12.02.14.
26.02.14.
7
D. Skipovac-vodovod Gračanica
TI
POINT
43.917,14
16.01.14.
20.02.14.
8
Kalesija Grad – Olanovica 3 Kalesija
TI
FUCZ
128.339,00
26.02.14.
9
Kazin Tuk Spreča Kalesija
TI
OS BiH
103.500,00
10.03.14.
10
Miladići Mekotići,put. pojas Čelić
TI
DEMIRA
40.207,69
20.03.14.
11
Ćorkin potok, Papratnica Teočak
TI
DEMIRA
37.553,52
20.03.14.
12
Kazin Tuk Spreča, nasip 3. Kalesija
TI
OS BiH
93.459,00
21.03.14.
13
Kazin Tuk, 1A Kalesija
TI
OS BiH
42.458,00
01.04.14.
UKUPNO
1.055.862,62
429.656,09

POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

Tuzla, 27.03.2014. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH", broj 93/12), organizovala polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca.
Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla) putem općinske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upućuje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovnog ispitnog roka.
Prijavu za polaganje ispita podnosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona u kojem je lice, koje se prijavljuje za ispit, zaposleno.
Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. original ili ovjerenu kopiju diplome o zavrsenoj školi - fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji;
2. uvjerenje o vremenu provedenom na pripravničkom stažu - obuci u profesionalnoj vahogasnoj jedinici;
3
. dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit u iznosu od 300,00 KM (tristotine konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca".

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva

Prijava za polaganje ispita

Rješenje o troškovima polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca


Primjer popunjene uplatnice


POLAGANJE ISPITA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU PRI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 25.03.2014. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 128. stav 5. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Programom polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu (,,Službene novine Federacije BiH", broj 67/13), organizovala polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica, koja su općim aktom pravnog lica, državnog organa ili druge institucije određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena na službi zaštite od požara.

Prijave za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu kandidati podnose poštom Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla), najmanje 30 dana prije početka redovnog ispitnog roka (aprilski, junski, septembarski i novembarski) na Obrascu broj 1, putem pravnog lica, državnog organa ili druge institucije kod koje je kandidat u radnom odnosu.
Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu,
2. Ugovor o radu ili rješenje o postavljenju na radno mjesto,
3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
4. Rodni list (ukoliko je kandidat promijenio prezime nakon završetka škole/fakulteta),
5. Dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u iznosu od 150,00 KM (stotinupedeset konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu".

Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu

Obrazac broj 1 (Prijava za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

Rješenje o troškovima polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu

Primjer popunjene uplatnice


SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OSCZ NA PODRUČJU TK

Tuzla, 20.03.2014. godine

Dana 20.03.214. godine održan je 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite u 2014. godini. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Izvod iz zapisnika sa 4. redovnog sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2013.godini, Izvod iz zapisnika sa tematskog sastanka struktura civilne zaštite TK i OSBiH održanog 14.11.2013. godine i 29.01.2014. godine.
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
2. Informacija o demonstracijama građana TK od 05 do 07.02.2014. godine i poduzetim aktivnostima u oblasti zaštite i spašavanja.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
3.
Informacija o ostvarenim rezultima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2013.godini.
(izvjestilac: Benedin Pejić)
4.
5. Obilježavanje sumnjivih površina na području TK.
(izvjestilac: Irfan Pehlić, Nedžad Kukuruzović)
6. Saradnja OSCZ i pravnih lica u implementaciji propisa u oblasti zaštite i spašavanja na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
7. Tekuća pitanja

Sastanku je prisustvovao Nedžad Kukuruzović, predstavnik regionalnog ureda BH MAC-a u Tuzli.

Nakon što su usvojeni zapisnici sa prethodnih sastanaka, razmatrana je Informacija o mjerama zaštite i spašavanja koje su poduzete tokom demonstracija građana od 05.02. do 07.02.2014. godine. U diskusiju se uključio veći broj prisutnih. Istaknuto je da se sredstva za zaštitu i spašavanje moraju korisiti isključivo u namjene predviđene zakonom, te da je nužno opremanje vatrogasnih jedinica.
Prisutni su upoznati sa informacijom o deminiranju u 2013. godini i sa listom prioriteta na području TK u 2014. godini.
Nedžad Kukurozović je upoznao prisutne sa realizacijom IPA programa "Land release", koji se provodi u oblasti humanitarnog deminiranja na području odgovornosti četiri regionalna ureda Centra za uklanjanje mina (Mostar, Travnik, Pale i Tuzla). Projektom je obuhvaćeno 70 ugroženih lokalnih zajednica na području 23 općine u BiH. Primjenom procedura ciljanog tehničkog izviđanja se očekuje da se provjere postojeće informacije i prikupe nove, kako bi se u konačnom ishodu definisale stvarne granice miniranosti, a preostali dio teritorije-zemljišta oslobodio i predao krajnjim korisnicima na upotrebu. Pored 70 km² minski sumnjive površine, za koju se očekuje da će biti oslobođena i vraćena krajnjim korisnicima na upotrebu, predviđeno je i definisanje oko 30 km² kroz projekte protivminskog djelovanja. BH MAC-a intenzivno radi na izmjenama i dopunama postojećih standardnih operativnih procedura o minskom izviđanju u BiH što će imati direktne posljedice na kvalitet projekata PMA i broj pronađenih mina.
Zaključeno je da OSCZ treba da pruže punu podršku BH MAC-u realizaciji ovog projekta, te da se održi poseban tematski sastanak na kojem će biti prezentirane nove standardne operativne procedure.
Od Federalne uprave CZ se traži da se preciziraju obaveze i nadležnosti OSCZ u poslovima deminiranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Kada je riječ o saradnji OSCZ i pravnih lica u implementaciji propisa u oblasti zaštite i spašavanja na području TK, zaključeno je da nedostaje koordinacija sa pravnim licima, te je potrebno da se pravna lica upoznaju sa svojim obavezama u provođenju zakonom propisanih obaveza.


INFORMACIJA O OSTVARENIM REZULTATIMA DEMINIRANJA I UNIŠTAVANJA NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA NA PODRUČJU TK U 2013. GODINI

Tuzla, 18.03.2014. godine

Deminerska sezona 2013. može se ocijeniti kao jedna od najuspješnijih od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i produžetku deminerske sezone sve do početka mjeseca decembra 2013. godine, uspješno je realizovan do sada najveći broj zadataka, a deminirana površina je na rekordnom nivou. U realizaciji projekata u toku 2013. godine na poslovima deminiranja, pored tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, bile su angažovane i druge domaće i strane kompanije i organizacije među kojima su i HO "Pro Vita”, "IVŠA", UG "Demira”, "Stop mines", "DOK-ING" i "Detektor". U toku 2013. godine deminirano je 1.752.550,5 m2.
Vlada TK potpisala je ugovore o partnerstvu, prema kojima je lokalna zajednice (Kanton – 5% i općina – 5%) zajednički sufinansirala 10% vrijednosti deminerskih poslova koji su dogovoreni na području Tuzlanskog kantona. Sa donatorima je također dogovoreno da se tih 10% učešća ponovno vrati u lokalnu zajednicu i bude usmjereno na socijalno – ekonomske projekte u lokalnoj zajednici.
Kao i svih prethodnih godina deminiranje u najvećoj mjeri zavisi od donatorskih sredstava koja se direktno ili preko Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama od mina implementiraju u BiH. Najveći donatori su Vlade SAD, Njemačke, Norveške i Japana. Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama može se konstatovati, da kao i prošlih nekoliko godina, najintenzivniji radovi su bili na području općina Gradačac i Lukavac. Pored 29 projekata koji su okončani i za koje su izdati certifikati o završnoj kvaliteti urađenog deminiranja, u procesu je ostalo 6 projekata od kojih su 3 na samom završetku. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi 91.251.367 m2 ili 3,45% od ukupne površine kantona. Tokom 2013. godine pripadnici "A” tima civilne zaštite, kao jedine organizovane grupe osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, ispunili su 323 zadatka i 196 uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Informacija


IZMJENA FEDERALNE ODLUKE O KRITRIJIMA ZA DODJELU POMOĆI ZA OTKLANJANJE ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Sarajevo, 17.03.2014. godine

Vlada Federacije izmjenila je i dopunila Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Izmijenjenom Odlukom predviđeno je da su kantoni i općine, kojima je dodijeljena jednokratna pomoć, dužni u roku od šest mjeseci dostaviti Vladi Federacije, odnosno Federalnom štabu izvještaj o utrošku sredstava. Također dužni su dodijeljena neutrošena, kao i nenamjenski utrošena sredstva vratiti iz nekih drugih vlastitih izvora. Odluku o povratu sredstava donosit će Vlada Federacije i Federalni štab civilne zaštite na prijedlog Federalne komisije za procjenu šteta. U obrazloženju Odluke navodi se da i nakon brojnih upozorenja, pojedine općine kojima je dodijeljena pomoć nisu podnijele izvještaj sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o utrošku dodijeljenih sredstava, te je Federalna komisija za procjenu šteta morala predložiti Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom štabu civilne zaštite, vraćanje dodijeljenih sredstva. Obzirom na to da ranijom Odlukom nije predviđen osnov za predlaganje takve Odluke, pristupilo se njenoj izmjeni i dopuni.


PREKID AKTIVNOSTI PRIPADNIKA TIMOVA CIVILNE ZAŠTITE ZA UNIŠTAVANJE NUS-A I DEMINIRANJE TUZLA „A“ I „B

Tuzla, 17.03.2014. godine

Prema dopisu Federalne uprave civilne zaštite, odnosno Sektora za organizaciju deminiranja i uklanjanja NUS-a, obavještavamo vas da će timovi civilne zaštite za uništavanje NUS-a – Tuzla "A" i tim za deminiranje - Tuzla "B" privremeno prestati sa izvođenjem svih vrsta operacija iz svoga djelokruga rada u periodu od 14.03.2014. godine do daljeg. Angažiranje pripadnika timova civilne zaštite u sklopu operacije „Brzi odgovor“ moći će se provoditi sukladno uputama FUCZ. Razlog za ovu obustavu u djelovanju timova je prestanak važenja dokumentacije (ljekarsko, osiguranje i akreditacija) koja je obavezna za svakog pripadnika tima.


UREDBA O ORGANIZIRANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

Tuzla, 07.03.2014. godine

Dana 16.01.2014. godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavnja u Tuzlanskom kantonu. Ovom Uredbom određuju se pravne osobe, odnosno udruge u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Tuzlanskog kantona, vrste službi koje se formiraju, utvrđuju zadaci tih službi, način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, određuje organ civilne zaštite Kantona koji će zaključiti ugovor sa pravnom osobom, odnosno udrugom, o međusobnim pravima i obvezama u obavljanju poslova zaštite i spašavanja kada se angažiraju za potrebe Kantona i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi. Uredba je objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", broj 2/14.

Tekst Uredbe


U SREBRENIKU I GRAČANICI OBILJEŽEN DAN CIVILNE ZAŠTITE

Srebrenik, 28.02.2014.

Dana 28.02.2014.g., u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, održana je svečana proširena sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Srebrenik (OpŠCZ), kojom je na prigodan način obilježen 1. mart, Dan civilne zaštite BiH i Svjetski Dan civilne zaštite.
Zaslužnim pojedincima uručena su priznanja za doprinos u unapređenju stanja u oblasti zaštite i spašavanja na području ove općine. Pismene pohvale su dobili „Crveni krst“ općine Srebrenik, Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, Dobrovoljna vatrogasna jedinica Vatrogasnog društva Srebrenik, Vatrogasni podmladak Vatrogasnog društva Srebrenik, Policijska stanica Srebrenik, Služba hitne pomoći JZU „Dom zdravlja“ Srebrenik, Klub terenaca „4x4“ Srebrenik i Gorska služba spašavanja Srebrenik, a zahvalnice Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave CZ TK-a i Pašan Grbo, predsjednik Kluba spasilaca „2000“ Sarajevo.Gračanica, 28.02.2014.

U povodu 1. marta Dana civilne zaštite u BiH i Svjetskog dana civilne zaštite danas je u kabinetu Općinskog načelnika održana svečana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite. Komandant Općinskog štaba civilne zaštite Nusret Helić iskoristio je priliku da u svečanom referatu ukaže na vrijednosti sistema zaštite i spašavanja na području općine, te da podsjeti na ostvarene rezultate u toku protekle godine.
Priznanja i nagrade dobili su: Duraković Šefik, Sokolušić Ahmet, Gopo Sadeta, Džafo Munira i Hrvić Mustafa.


OBILJEŽEN DAN CIVILNE ZAŠTITE FBiH

Sarajevo, 04.03.2014.

Pripadnici struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH danas su na prigodan način obilježili Dan Civilne zaštite (CZ) Federacije BiH - 1. mart, dan kada se slavi i Međunarodni dan civilne zaštite, a koji je ujedno i Dan zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine. Tim povodom u prostorijama Federalne uprave CZ u Sarajevu je upriličena svečana sjednica Federalnog štaba CZ na kojoj su kolektivima i pojedincima, koji su se u 2013. godini istaknuli nesebičnim angažmanom u sklopu sistema zaštite i spašavanja, uručena priznanja i nagrade:

- Plaketa Federalni premijer Nermin Nikšić i bivši direktor FUCZ Alija Tihić
- Zlatna značka

Anel Bureković, Enes Kačamaković i Mirhet Kokić iz Zenice, Drago Jarak iz Mostara, Josip Kolobarić iz Širokog Brijega i Metuzalem Kamišević iz Tešnja

- Pismena pohvala

Dobrovoljno vatrogasno društvo "Gorica" iz Gruda, Gorska služba spašavanja - stanica Jablanica, Gorska služba spašavanja Kantona 10 Livno, Služba za spašavanje s visina Travnik i Vatrogasno društvo "Tarčin", Isam Sendić iz Gradačca, Sead Vrana iz Sarajeva i Slaven Perić iz Usore.

- Pismena zahvalnica

Crveni križ općine Cazin, Gorska služba spašavanja - stanica Bihać i Policijska stanica Novi Grad Sarajevo, Akif Fazlić iz Ilijaša i Emir Bubalo iz Konjica, te Idriz Brković, Meliha Tabaković i Zora Pogarčić iz Sarajeva


OBILJEŽEN DAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA BiH

Sarajevo, 04.03.2014.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, svečanom dodjelom priznanja i zahvalnica za humanost, požrtvovanje, savjestan rad i razvoj sistema zaštite i spašavanja u Sarajevu je danas obilježen 1. mart, Svjetski dan civilne zaštite i Dan zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine.
Okupljenima se obratio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Ćavar, predsjedavajući Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje
Obilježavanje ovog dana uvedeno je odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne odbrane (ICDO) 1990. godine, čime se obilježava stupanje na snagu Ustava Međunarodne organizacije civilne odbrane 1972. godine.
Na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, ICDO je dodijelio “Orden viteza” međunarodnog reda civilne zaštite Nenadu Ikoniću iz Ronilačkog sportskog kluba “Wolf” Foča za zasluge u spašavanju ljudskih života i promociju vrijednosti civilne zaštite.
Pohvale su dodijeljene komandantu Drugog bataljona 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, majoru Elviru Bešiću, za požrtvovanost i vođenje akcije gašenja požara u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću, vatrogascu Vatrogasne jedinice Službe civilne zaštite Bihać Amiru Ćehiću za profesionalno i požrtvovano pristupanje ovoj akciji, kao i komandiru Vatrogasne jedinice “Lastva” Trebinje Zdravku Paranosu za savjestan i predan rad, te ostvarene rezultate u oblasti gašenja požara otvorenog prostora. Pohvale su dobili i Amer Imamović za građansku hrabrost u spašavanju slijepe nepokretne osobe iz zapaljene zgrade u Sarajevu, te načelnica Odjeljenja instrumentalne i inžinjerske seizmologije u Sektoru za seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Banjoj Luci Vesna Šipka. Pohvaljen je i šef Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta Uroš Vojnović za odgovoran i stručan rad i doprinos uvođenju jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112.
Odlukom ministra sigurnosti, zahvalnica je dodijeljena pomoćniku direktora Federalne uprave civilne zaštite Ismetu Polji za 35-godišnji rad, zasluge i doprinos razvoju civilne zaštite i zaštite i spašavanja.
Zahvalnicu su dobili i djelatnik Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske Šefik Muhić, predstavnik međunarodne organizacije “Save the Children” Ahmed Pjano, predstavnik OSCE-a Sarnir Bašić, te predstavnik kompanije “Ericsson – Nikola Tesla” Zagreb Damir Burić. Zahvalnice su dodijeljene i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Hrvatske, Ministarstvu Ruske Federacije za civilnu odbranu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, Predsjedništvu Turske za upravljanje u katastrofama i kriznim situacijama, Brigadi vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kompaniji “Ericsson – Nikola Tesla” Zagreb, Ronilačkom klubu “BUK”, Udruženju građana Ronilački klub “Nemo” Brčko Distrikt i Crvenom krstu Brčko Distrikta.


PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERENA NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA

Kalesija, 25.02.2014.

Dana 26.02.2014. godine će biti izvršena ceremonija primopredaje deminiranog terena na zadatku „Vis 1. poljoprivredne površine“ na području općine Kalesija. Poslove čišćenja ovoga lokaliteta od zaostalih mina, minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava obavio je Tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz putnu komunikaciju Kalesija - Vis - Gojčin i obuhvatala je prostor od 15.307,00 m2 uglavnom poljoprivrednog zemljišta.

Sa radovima se započelo 14.11.2013. godine uz angažman Mašinskog tima civilne zaštite, koji je upotrebom deminerske mašine MU-4 obavio tehničku pripremu zemljišta. Zatim se pristupilo izradi i pregledu boksova 10 x 10 m. Krajem deminerske sezone radilište je konzervirano, a nastavak radova je započet 12.02.2014. godine. U proces deminiranja odmah je uključen i POEK (pas i čovjek) tim civilne zaštite koji je zajedničkim snagama sa pripadnicima tima civilne zaštite „B“ Tuzla uspješno okončao radove.
Tokom izvođenja radova pronađena je PMR- 2A - 1 komad.

Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle.


INFORMACIJA O ANGAŽMANU VATROGASNIH JEDINICA TOKOM DEMONSTRACIJA

Tuzla, 10.02.2014.

Dana 07.02.2014. godine, nakon što su demonstarnti oko 14 sati prodrli u zgradu Vlade TK (zgrada Soda So),istu su zapalili. Po prijemu informacije da je zapaljena zgrada Kantonalne vlade, Kantonalna uprava civilne zaštite je stupila u kontakt sa općinskim službama civilne zaštite na području kantona i općinskim načelnicima općina Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Na raspolaganje su stavljene vatrogasne jedinice na području ovih općina, koje su upućene prema Tuzli, kao ispomoć vatrogasnoj jedinici općine Tuzla.
Iz Srebrenika je prva ekipa od 4 vatrogasca krenula u ispomoć oko 14,30 sati sa cisternom, a druga ekipa od 3 vatrogasca je krenula u Tuzlu u 17,20 sati sa cisternom. Obje ekipe su učestvovale u gašenju požara na zgradi Vlade TK i općine Tuzla. Vrijeme povratka u Srebrenik je u 19,17 sati.
Iz Kalesije je oko 15,20 sati krenula ekipa sastavljena od komandira i 3 vatrogasca sa cisternom. Vatrogasci iz Kalesije su bili angažovani do 19,00 sati kada su se vratili na područje svoje općine. Za vrijeme gašenja požara tjelesne povrede je zadobio vatrogasac Musić Salko, koji je nakon ukazane medicinske pomoći na UKC-u Tuzla pušten na kućno liječenje.
Iz Lukavca je oko 14,30 sati krenula ekipa sastavljena od 4 vatrogasca sa cisternom. Nakon što su stigli u Tuzlu, javili su se vođi akcije gašenja požara, koji ih je stavio u pripravnost, jer nije bilo potrebe za njihovim angažmanom. Vrijeme povratka iz Tuzle je oko 17,10 sati.

Nakon nekoliko sati, požar na zgradi Vlade TK i na zgradi općine Tuzla je lokalizovan i ugašen.
Tokom noći 07./08.02. PVJ Tuzla je intervenisala u nekoliko navrata gaseći manje požare koji su izbijali u zgradi Vlade TK i zgradi općine.
Pomoć vatrogascima su pružile i kolege koje su angažovane u vatrogasnoj jedinici Termoelektrane Tuzla, kao i uposlenici Vodovoda i Komunalca koji su obezbjeđivali cisterne sa vodom.
Iako su građani nastojali omogućiti pristup zapaljenim objektima, pojedini demonstranti su ometali vatrogasce u intervenciji gašenja požara.

Dio vatrogasne opreme je uništen, a na vatrogasnim vozilima su pričinjene određene štete.SARADNJA CIVILNE ZAŠTITE I OS BiH U ODGOVORU NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE

Živinice, 29.01.2014.

Danas je u Komandi 5.pbr OS BiH na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice održan jednodnevni radni sastanak na temu „Saradnja Civilne zaštite i OS BiH u odgovoru na prirodne i druge nesreće" Inicijatori i organizatori ovog sastanka bili su komandant 5.pbr brigadir dr. sc. Kenan Daudović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona (KUCZ TK) mr.sc. Zdenko Tadić. Navedenom sastanku, pored predstavnika 5.pbr i KUCZ TK, prisustvovali su i komandanti jedinica OS BIH razmještenih na lokaciji Dubrave, kao i delegacija OK OS BiH, predvođena brigadirom Draganom Nakićem. S druge strane, veoma brojnu delegaciju CZ, pored KUCZ TK, činili su i predstavnici Federalne uprave CZ, kao i pomoćnici načelnika općina za službu CZ svih općina Tuzlanskog kantona, dok je ispred Ministarstva sigurnosti BiH ovom radnom sasanku prisustvovao gospodin Semir Huseinbašić.

Učesnicima sastanka prvi se obratio gospodin Semir Huseinbašić koji je istakao „da je ovo prvi inicijalni sastanak na ovom nivou te da on svakako predstavlja temelj za širenje CVS na državnom nivou“. Dobrodošlicu učesnicima sastanka u ime svih jedinica, razmještenih na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, zaželio je komandant 5.pbr brigadir dr.sc. Kenan Dautović. Brigadir Dautović zahvalio se gospodinu Tadiću što je uspio organizirati dolazak predstavnika svih općina TK na današnji sastanak te naglasio značaj saradnje 5.pbr sa civilnim strukturama, izrazivši svoja očekivanja da će ovaj sastanak iznjedriti najbolja rješenja za pomoć OS BiH civilnom stanovništvu u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.
Direktor KUCZ mr.sc. Zdenko Tadić u svom izlaganju upoznao je prisutne sa organizacijom i sistemom zaštite i spašavanja u FBiH te naglasio da samo kroz zajedničku saradnju i vježbe možemo biti spremni za učinkovito i zajedničko djelovanje. Na sastanku su, pored međusobnog upoznavanja, razmijenjene informacije i iskustva između predstavnika CZ, kao primarnih struktura iz ove oblasti i pripadnika OS BiH koji su čl. 4 Zakona o Odbrani BiH u obavezi pružati „pomoć civilnim organima u slučaju prirodnih i drugih nesreća“. Tokom sastanka pokušalo se doći do najboljih rješenja, kako OS BiH mogu pomoći civilnom stanovništvu. Po obimu i tematici rada bio je ovo dosada najopsežniji sastanak na navedenu temu. Zaključci za realizaciju zajedničkih projekata u 2014. godini bit će usaglašeni tokom februara. Zbog interesantnosti teme, sastank je propraćen od strane velikog broja medija.


Info- 5. pbr


ARHIVA VIJESTI