ARHIVA VIJESTI IZ 2012. GODINE


Vlada TK održala 61. redovnu sjednicu

Tuzla, 14.12.2012. godine
Na svojoj 61. redovnoj sjednici, Vlada TK razmatrala je i materijale koje je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite:
- Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je primjedbe i prijedloge Kantonalne uprave civilne zaštite TK na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koji je utvrdila Vlada Federacije BiH, te će primjedbe i prijedlozi biti dostavljeni Vladi Federacije BiH i Federalnoj upravi civilne zaštite na razmatranje i dalje postupanje.

-
Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona. Plan zaštite i spašavanja služi za organizovani pristup u pripremanju, organiziranju i sprovođenju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za kantonalne organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti Plan zaštite i spašavanja. U Planu je utvrđena organizacija i način sproviđenja mjera zaštite i spašavanja i određeni su zadaci za organe vlasti i druge subjekte na zaštiti i spašavanju, kao i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih federalnim zakonom. Utvrđeni Plan sadržava organizaciju zaštite i spašavanja za Fazu preventivne zaštite, Fazu spašavanja ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i ublažavanja nastalih posljedica i Fazu otklanjanja nastalih posljedica i stvaranje uvjeta za normalizaciju života na ugroženom području. Kantonalni Plan zaštite i spašavanja sastoji se iz Dokumenta o operativnom centru civilne zaštite, Dokumenta o aktiviranju, mobilizaciji i angažovanju snaga i sredstava, Dokumenta o obavezama kantonalnih organa na sprovođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju, Dokumenta o mjerama zaštite i spašavanja i Dokumenta o načinu suradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

- Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK, u sezoni 2012/2013. godine.


Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra

Tuzla, 10.12.2012. godine
Prema podacima dobijenim od općinskih službi civilne zaštite, sniježne padavine na području TK nisu izazvale veće probleme u odvijanju saobraćaja, snabdijevanju električnom i toplotnom energijom. Temperature zraka u 7.00 sati iznosile su u Tuzli -14 i Gradačcu -6 stepeni. Visina snijega u 7.00 sati iznosila je u Gradačcu 32 cm, Tuzli 18 cm a u ostalim općinama na TK kretala se od 20 cm do 30 cm.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 195,38 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 1 cm). Ispust kroz temeljne otvore je 1,0 m3/s.

Stanje na putevima
Zbog niskih temperatura kolovozi su mjestimično zaleđeni i klizavi. Ugaženog snijega ili leda na kolovozu ima na dionicama u višim planinskim predjelima. Nema većih zastoja na putnim pravcima u TK. Ekipe zimskog održavanja puteva intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno.
Radovi:
M – 4 Drežnik – Šićki Brod, radi sanacionih radova na navedenoj dionici, saobraćaj je u potpunosti obustavljen. Saobraćaj u pravcu Šićkog Broda se preusmjerava od semafora na raskrsnici Irac kroz naselje Miladije i od raskrsnice Siporex prema Tuzli kroz naselje Miladije.
M – 19.2 Kladanj-Vlasenica, u mjestu Vitalj u toku je sanacija mosta preko rijeke Drinjače, saobraća se naizmjenično-jednom trakom.

Požari
Tuzla: PVB Tuzla je proteklog vikenda imala dvije intervencije na gašenju požara, i to: požar na privatnoj kući u naselju Mramor i zapaljene el. instalacije u firmi „2.Oktobar“. Požari su lokalizovani i ugašeni.
Srebrenik: VJ Srebrenik je imala dvije intervencije na gašenju požara, i to na privatnoj kući u naselju Liplje i na motornom vozilu, lokalitet Potoci, u blizini auto baze "Jata". Motorno vozilo je
u potpunosti izgorilo.
Banovići: Dana 08.12.2012. godine, VJ Banovići je imala jednu intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu u naselju Treštenica. Požar je lokliziran i ugašen.
Kalesija Dana 08.12.2012. godine, VJ Kalesija je imala jednu intervenciju na gašenju privatnog stambenog objekta (kuća) u naselju Donje Vukovije. Požar je lokaliziran i ugašen.


Održano 15. Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola

Tuzla, 05.12.2012. godine
U organizaciji Crvenog križa TK-a, Kantonalnog štaba CZ-e i OŠ "Pazar" održano je petnaesto Kantonalno takmičenje iz programa ˝Upozoravanje na opasnost od mina i NUS-a.“ Od prijavljenih 13 škola - ekipa, učešće je 11 škola sa područja TK-a. Provjeravalo se stečeno znanje kod učenika, razvijanje takmičarskog duha, ali je poslana i poruka široj društvenoj zajednici o opasnosti od zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
U nizu institucija koje su, između ostalog, zadužene za provođenje, koordiniranje i realizaciju protuminskih akcija na području TK, značajan doprinos u rješavanju ovog problema daju i strukture Crvenog križa.
Na ovom takmičenju učestvovali su učenici sedmih razreda i takmičili se u pet različitih zadataka - igara.
Titulu najboljih ponijeli su učenici OŠ "Banovići" iz Banovića, drugo mjesto pripalo je OŠ "Slavinovići" iz Tuzle, dok su je treće mjesto na takmičenju pripalo učenicima OŠ "Ivan Goran Kovačić" iz Gradačca.

( Više fotografija na tuzlarijama: http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=50177 )


Održan 6. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2012.

Tuzla, 03.12.2012. godine
U petak 30.11.2012. godine održan je 6. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2012. godini.Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. redovnog sastanka
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama:
a) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
b) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijlanih dobara od prirodnih i drugih nesreća
3. Analiza poduzetih preventivnih mjera zaštite i spašavanja protiv opasnosti od poplava, klizišta i zime
4. Prezentacija Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona
5. Tekuća pitanja

Najviše vremena se diskutovalo o prijedlogu izmjena Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Iako je naglašeno da se izmjene Zakona rade po hitnoj proceduri (radi planiranja budžetskih sredstava za narednu godinu), te da se sada neće ulaziti u znatnije izmjene Zakona, većina prisutnih je imala potrebu da iznese primjedbe na Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu i na Prijedlog izmjena Zakona koje je pripremila FUCZ. Primjedbe se u najvećoj mjeri odnose na nedorečenosti Zakona po određenim pitanjima kao i na nepreciznosti (kada je riječ o procentima korištenje izraza "do" i "od", kao i upotreba termina "ili", "može" i slično kada se govori o obavezama).
Dogovoreno je da se u narednom periodu održi sastanak sa temom izmjene Zakona o zaštiti i spašavanju.


Obavljena primopredaja deminiranog terena na području općine Tuzla

Tuzla, 28.11.2012. godine

Danas je obavljena primopredaja lokalnim organima vlasti deminiranog terena na zadatku „Cviljevina-Kusače“ u MZ Požarnica, općina Tuzla. Ukupno je deminirana površina terena od 25.562,00 m2 čime su stvoreni uvjeti za bezbjedno korištenje pristupnih puteva i poljoprivrednog zemljišta u zaseoku Kusače.

Realizacija projekta deminiranja je dodijeljena Federalnoj/Kantonalnoj upravi civilne zaštite, te su pripadnici tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a obavili čišćenje ovoga prostora od zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava.
Pored manuelnog čišćenja rizične površine, u proces deminiranja bili su uključeni Mašinski i POEK tim civilne zaštite. Radovi su trajali duži vremenski period zbog niza otežavajućih okolnosti koje su bile prisutne, a jedan od najvećih problema predstavljao je tvrd teren, zbog dugotrajne suše, što je limitiralo dnevni učinak na zadatku.
Tokom izvođenja radova pronađeno je 7 protupješadijskih mina tima PROM koje su na licu mjesta uništene od strane „A“ tima civilne zaštite Tuzla.
Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle.

Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Tuzla, Federalne i Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK.
 

Fotografije


ODRŽANA 8. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2012. GODINI

Tuzla, 19.11.2012. godine

U srijedu, 14.11.2012. godine održana je 8. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje prijedloga Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona
3. Informacija o održanoj združenoj vježbi "Avionska nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla"
4. Tekuća pitanja

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, KŠCZ je usvojio Izvod iz zapisnika sa 7. redovne jednice KŠCZ u 2012. godini te pristupio razmatranju prijedloga Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona. Direktor uprave Zdenko Tadić je obrazložio razloge i postupak donošenja Plana, te u kratkim crtama prisutnim prezentirao Plan zaštite i spašavanja, kojeg su članovi štaba dobili u radnom materijalu. Uredbom o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća utvrđen je sadržaj, način izrade, postupak usaglašavanja, donošenja, ažuriranja i čuvanja Planova zaštite i spašavanja. Plan zaštite i spašavanja predstavlja dokument koji služi za organizovani pristup u pripremanju, organiziranju i sprovođenju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Ocijenjeno je da se radi o kvaliteno i stručno urađenom dokumentu, te je KŠCZ dao pozitivno mišljenje. Plan treba da usvoji Vlada Tuzlanskog kantona.

Pomoćnik direktora Pelemiš Dragan je predočio Informaciju o održanoj združenoj vježbi "Avionska nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla". Vježba je održana u organizaciji Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla". Vježba je imala za cilj da pokaže efikasnost i uvježbanost kako aerodromskih službi tako i snaga i sredstava zaštite i spašavanja u pružanju pomoći posadi i putnicima zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće u krugu Međunarodnog aerodroma Tuzla. U vježbi su učestvovali: Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite, JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”, Općinske službe civilne zaštite Kalesija, Tuzla i Živinice, Domovi zdravlja Kalesija, Tuzla i Živinice, Crveni križ/krst, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla i Jedinica granične policije aerodroma Tuzla.
Inspekcijski nadzor nad izvođenjem vježbe obavili su ovlašteni inspektori Direkcije za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine. Vježba je pokazala spremnost struktura zaštite i spašavanja da odgovore stvarnim situacijama što uključuje jasnu liniju rukovođenja, komandovanja i kontrole. Informacija je jednoglasno usvojena.

Pod tekućim pitanjima, prihvaćen se prijedlog Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona, da KŠCZ bude suorganizator manifestacije - takmičenja učenika osnovnih škola pod nazivom: "Svjesnost o postojanju mina/Upozoravanje na opasnost od mina" na području TK. Za sufinansiranje troškova navedene manifestacije iz sredstava posebne naknade odobren je iznos od 1.480,00 KM. Takmičenje će se održati 30.11.2012. godine u OŠ "Pazar" Tuzla.


Spisak pravnih lica kojima su izdata rješenja kojima se ovlašćuju za izvođenje obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara

Spisak rješenja koje je Kantonalna uprava civilne zaštite izdala na osnovu člana 128. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, definisanih članom 5. tačka 5) Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 7/12).
Rješenjem se ovlašćuje pravno lice za izvođenje obuke prema Programu obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 59/10).

rb
Nosilac rješenja
Broj rješenja
Datum
izdavanja
Rješenje
vrijedi do
1
“Inproz” – Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla
18/03-44-14534/12
24.05.2012.
24.05.2017.
2
 “Monsun” d.o.o. Lukavac
18/03-44-14606/12
31.05.2012.
31.05.2017.
3
“ZEP-ING” d.o.o. Tuzla 
18/03-44-9528/12
31.05.2012.
31.05.2017.
4
“Zavod za zaštitu i projektovanje” d.o.o. Tuzla 
18/03-44-12331/12
18.06.2012.
18.06.2017.
5
“ZIPP-ING” d.o.o. Gradačac 
18/03-44-16764/12
20.06.2012.
20.06.2017.
6
“Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje” d.d. Tuzla 
18/03-44-20653/12
23.07.2012.
23.07.2017.
7
“VATROZAŠTITA” d.o.o. Živinice 
18/03-44-23124/12
08.08.2012.
08.08.2017.
8
“VATROSPREM” d.o.o. Tuzla 
18/03-44-18889-1/12
11.09.2012.
11.09.2017.
9
“TQM” d.o.o. Lukavac 
18/03-44-22213-1/12
10.10.2012.
10.10.2017.
10
“APM” d.o.o. Gradačac 
18/1-44-58532-2/12
17.12.2012.
17.12.2017.

OVAJ SPISAK ĆE SE REDOVNO AŽURIRATI I NALAZI SE POD LINKOM PROJEKTI


Oktobar - Mjesec zaštite od požara

Aparat za gašenje početnog požara

Kako samo ime kaže, aparat za početno gašenje požara (u daljem tekstu: aparat) namjenjen je za gašenje manjih, početnih požara. Najčešća su dva tipa aparata:
- "S" aparati, čije je sredstvo za gašenje suhi prah (soda bikarbona) i
- "CO2" aparati, čije je sredstvo za gašenje gas (ugljen-dioksid)

Na aparatima se nalaze naljepnice sa oznakom tipa aparata i kratkim uputstvom za korištenje. U situacijama kada je potrebno aktivirati aparat, zbog straha i hitnosti djelovanja, malo ko gleda u naljepnice na aparatu. Zato je potrebno poznavati vizuelnu razliku između ovih aparata i način njihovog korištenja.

CO2 aparati (punjeni ugljen-dioksidom)
"S" aparati (punjeni prahom)
Osnovno vizuelno obilježje CO2 aparata je mlaznica koja se širi pri kraju (lepezasta mlaznica)
 
Kod "S" aparata mlaznica je cjevasta
i ne širi se pri kraju

Opširnije


U operaciji "Brzi odgovor" spašen Rasim Džeko

Tuzla, 11.10.2012. godine

Rasim Džeko (1972) uposlenik Centra civilnih inicijativa, koji je nestao prije dva dana oko 21.30 sati, pronađen je u popodnevnim satima na Banj brdu, na planini Majevica, gdje je automobilom sletio u duboku provaliju. Nakon opsežne potrage uočeno je vozilo na dnu provalije kod stare "Jojine kafane". Obzirom da je teren bio miniran, u akciju spašavanja su pozvani demineri Federalne uprave civilne zaštite, članovi deminerskog "B" tima iz Tuzle. Demineri su pokazali izuzetnu hrabrost, te su se uz pomoć detektora za metal spustili do potpuno uništenog vozila, u kojem nisu nikog zatekli. Nakon daljnje potrage, uspjeli su pronaći Rasima oko 300 metara od vozila. Uz izuzetne napore, demineri su se spustili do Džeke. Prvi kontakt sa Rasimom Džekom uspostavio je Rešid Dervišević, vođa deminerskog tima. Rasima su, naveo je, zatekli u sjedećem položaju s nogama do koljena u vodi i blatu. Uz pomoć rodbine i prijatelja, demineri su izvukli Rasima iz ponora, koji je potom vozilom hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla prebaćen na Univerzitetsko-klinički centar Tuzla.

Foto - video


POTPISANI UGOVORI O DODJELI SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE

Tuzla, 05.10.2012. godine

Danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz prethodnih godina. Na Javni poziv za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih ili drugih nesreća, prijavilo se 12 općina sa područja TK, osim općine Teočak koja ne ispunjava uslove za dodjelu sredstava, jer nema formiranu samostalnu općinsku službu civilne zaštite.

Općinama je dodijeljeno ukupno 480.000 KM, a Ugovori o dodjeli i korištenju sredstava posebne naknade su potpisani sa 8 općina sa područja TK, dok će Ugovori sa općinama Tuzla, Živinice, Kladanj i Gradačac biti potpisani kada navedene općine ispune dodatne uslove.

Opširnije


ZDRUŽENA VJEŽBA NA MEĐUNARODNOM AERODROMU TUZLA

Tuzla, 05.10.2012. godine

Jučer je u organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" održana združena vježba struktura civilne zaštite. Vježba pod nazivom "Zrakoplovna nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla" imala je za cilj da pokaže efikasnost i uvježbanost kako aerodromskih službi tako i snaga i sredstava zaštite i spašavanja u pružanju pomoći posadi i putnicima zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće u krugu Međunarodnog aerodroma Tuzla.
U vježbi su učestvovali: Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalni štav civilne zaštite, JP "Međunarodni aerodrom Tuzla", Općinske službe civilne zaštite Kalesija, Tuzla i Živinice, Domovi zdravlja Kalesija, Tuzla i Živinice, Crveni križ/krst, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla i Jedinica granične policije aerodroma Tuzla.

Uspješno organizovanoj vježbi prisustvovao je veliki broj zvanica i gostiju.

Foto i video galeriju sa vježbe možete pogledati ovdjeODRŽANA 55. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

Tuzla, 01.10.2012. godine

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite kojom se vrši raspodjela ukupno 480.000,00 KM, sredstava posebne naknade u 2012. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom.
- Općini Banovići, za prvu fazu saniranja klizišta na lokalnom putu u MZ Podgorje-naselje Savići odobreno je 39.000,00 KM;
- Općini Čelić je odobreno 38.000,00 KM za saniranje oštećenog krova Omladinskog doma u Nahviocima, sanaciju korita rijeke Humačice i klizište u MZ Drijenča;
- Općini Doboj Istok za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća u MZ Klokotnica i klizište u naselju Buzekara je odobreno 17.000,00 KM;
- Općini Gračanica je odobreno 50.000,00 KM za sanaciju klizišta u MZ Stjepan Polje i odrona u naselju Lendići;
- Općini Gradačac je za sanaciju klizišta u MZ Zeljina Donja, Međiđa Srednja i Zeljina Srednja odobreno 50.000,00 KM;
- Općini Kalesija je odobreno 25.000,00 KM za sanaciju klizišta u MZ Miljanovci, MZ Dubnica i u MZ Tojšići;
-
Općini Kladanj je odobreno 30.000,00 KM za sanaciju lokalnih putnih komunikacija za naselja: Nočajeviće, Crijevčiće, Gojakoviće, Trnovače, Hotane i Tuholj.
- Općini Lukavac je odobreno 43.000,00 KM za saniranje šteta nastalih na koritu potoka „Cerovac“;
- Općini Sapna je odobreno 38.000,00 KM za sanaciju klizišta „Krstac“; „Baljkovica“ i „Nezuk-Potkućine“.
- Općini Srebrenik su za sanaciju klizišta „Donji Srebrenik“ odobrene 43.000,00 KM.
- Općini Tuzla je odobrena 61.000,00 KM za sanaciju klizišta u MZ Kiseljak i MZ Par Selo,
- a Općini Živinice je 46.000,00 KM odobreno za saniranje klizišta u MZ Bašigovci i MZ Podgajevi i sanaciju korita rijeke Oskove u MZ Litve.


ODRŽANA 7. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2012. GODINI

Tuzla, 26.09.2012. godine

U ponedjeljak, 24.09.2012. godine održana je 7. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom u ukupnom iznosu od 480.000 KM
3. Razmatranje prijedloga za održavanje "Združene vježbe avionske nesreće na Aerodromu Tuzla"
4. Tekuća pitanja

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, KŠCZ je usvojio Izvod iz zapisnika sa 6. redovne jednice KŠCZ u 2012. godini te pristupio razmatranju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom u ukupnom iznosu od 480.000 KM. U raspravi je istaknuto da sredstva koja se dodjeljuju općinama nisu velika, ali će pomoći u realizaciji određenih projekata saniranja šteta nastalih djelovanjem prirodnih nesreća. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima.
KŠCZ je donio zaključak da se KŠCZ i KUCZ uključe u organizaciju združene vježbe zrakoplovne nesreće na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Vježba ima za cilj da se prezentira efikasnost i uvježbanost kako aerodromskih službi, tako i snaga i sredstava zaštite i spašavanja u pružanju pomoći posadi i putnicima zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće u krugu Međunarodnog aerodroma Tuzla.


Obilježen Svjetski dan pružanja prve pomoći

Tuzla, 08.09.2012. godine

U povodu obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći, u subotu, 8.septembra je u Tuzli organizovana smotra i zajednička pokazna vježba ekipa Službe zaštite i spašavanja i ekipa prve pomoći, a sve to u organizaciji Crvenog križa Federacije BiH i u saradnji sa Crvenim križem Tuzlanskog kantona.

Opširnije


Održan 5. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2012.

Tuzla, 07.09.2012. godine
U četvrtak 06.09.2012. godine održan je 5. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2012. godini.Sastanak je najvećim dijelom bio posvećen posljedicama djelovanja suše i visoke temperature na području Tuzlanskog kantona. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 4. redovnog sastanka
2. Analiza stanja zaštite od požara i vatrogasta na području TK:
a) Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području TK i zaključci KŠCZ i Vlade TK
b) Inicijativa za izmjene i dopune federalnih propisa
c) Informacija o posljedicama visokih temperatura i suše tokom ljetnih mjeseci u 2012. godini, na području TK
d) Informacija o posljedicama suše i poduzetim aktivnostima na njihovom ublažavanju na području TK
e) Informacija o pružanju pomoći na gašenju požara na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona
f) Usvajanje zaključaka
3. Informacija o realizaciji I faze projekta Operativnih centara civilne zaštite TK
4. Tekuća pitanja

Na sastanku je istaknuto da se tokom ljetnih mjeseci desio veliki broj požara, da su se pojavili problemi u vodosnabdijevanju, a naročito teške posljedice suša je ostavila u poljoprivredi. I pored navedenog, niti u jednoj općini nije proglašeno stanje prirodne nesreće, jer su službe CZ uspješno odgovorile na požare i problem vodosnabdijevanja.
Tokom rasprave učesnici su istakli da se sredstva posebne naknade ne mogu koristiti za ublažavanje posljedice djelovanja suše, nego je potrebno sistemsko djelovanje resornog ministarstva, Vlade TK, Vlade FBiH i Vijeća ministara kako bi se donijele mjere za ublažavanje posljedica na poljoprivredu kroz podsticaje, subvencije i druge vrste pomoći. Potrebno je da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK i nadležne općinske službe izvrše detaljnu analizu stanja i izvrše procjenu štete, te da predlože odgovarajuće mjere za ublažavanje posljedica suše.
Podržana je inicijativa KUCZ (koju su prihvatili Kantonalni štab i Vlada TK) da se izmjene propisi kojima bi se omogućilo korištenje sredstava posebne za vatrogastvo i zaštitu od požara, a pokrenuta je inicijativa da se raspodjela sredstava posebne naknade izmjeni povećavanjem dijela koji pripada općinama.
Za implementaciju člana 141. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu potrebno je odrediti ekonomski nerazvijene općine kojima će dodatna sredstva za finansiranje profesionalne vatrogasne jedinice osigurati kanton i Federacija.
Potrebno je održati sastanak sa JP "Šume TK" na kojem bi se izvršila detaljna analiza šumskih požara i aktivnosti u njihovom gašenju, te utvrdile mjere za efikasnije djelovanje. Na sastanku bi se razmotrilo i pitanje troškova intervencije na gašenju požara.
U okviru obilježavanja tradicionalne manifestacije Mjesec zaštite od požara, potrebno je u mjesecu oktobru organizovati stručni skup sa odgovarajućom temom.
Potrebno je u obaviti obuku svih štabova civilne zaštite na području TK, jer je u kantonalnom i općinskim štabovima civilne zaštite imenovan veliki broj novih članova.
Sredstva prikupljena po članu 137. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (sredstva iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i funkcionalne premije osiguranja motornih vozila) su simbolična. Potrebno je od Federalnog ministarstva finansija tražiti da obavi kontrolu i osigura mehanizme za primjenu navedene obaveze.
U općinama koje nisu formirale CZ zaštite u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti i spašavanju i u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, potrebno je formirati službe CZ u okviru kojih će se nalaziti organizacijska jedinica za zaštitu od požara i vatrogastvo. Također, u općinama u kojima nije formiran općinski operativni centar, potrebno je to obaviti u skladu sa Zakonom.

Materijali za sjednicu


Dnevni izvještaj 31.08. - 03.09.2012.

Tuzla, 03.09.2012. godine
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 196,12 m.n.m., i za 2 cm je niži u odnosu na jučerašnje mjerenje, ispust kroz temeljne otvore je 1,0 m3/s.

POŽARI
Zbog izuzetno teške situacije sa požarima na području općine Konjic, na zahtjev FUCZ sa područja TK-a upućena je ispomoć koja se sastoji od 3 cisterne i 6 vatrogasaca iz vatrogasnih jedinica Kalesija, Tuzla i Gračanica. Vatrogasci su stigli na odredište u nedjelju 02.09. 2012. god, u jutarnjim satima i odmah su raspoređeni na gašenju požara na području općine Konjic.

Opširnije


Pomor ribe u rijeci Spreči, fotografije

Gračanica, 29.08.2012. godine
U periodu od 27.08. - 29.08.2012. godine desila su se tri trovanja ribe u rijeci Spreči. Prvo trovanje je primjećeno 27.08. na području MZ Miričina, drugo je uočeno sutradan na području MZ Stjepan polje a treće 29.08. također na poručju MZ Stjepan polje. Prvo trovanje je primjećeno u jutarnjim satima kada su uočene uginule i ošamućene ribe, što se do 10,00 sati proširilo na cijeli tok rijeke Spreče kroz općinu Gračanica.
Prvi su reagovali ribolovci SRD "Drijenča" iz Gračanice, koji su slučaj prijavili policiji, načelniku općine, nadležnim službama općine i kantona, kao i medijima.

Fotografije


Dnevni izvještaj 31.08.2012.

Tuzla, 31.08.2012. godine
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 196,18 m.n.m., i za 2 cm je niži u odnosu na jučerašnje mjerenje, ispust kroz temeljne otvore je 1,0 m3/s.

POŽARI
U protekla 24 sata, vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona su imale 19 intervencija na gašenju požara i to:
Općina Živinice: IVJ RMU Đurđevik imala je 3 intervencije na gašenju požara: na lokalitetu Gradine na tromeđi općina Živinice, Kladanj i Šekovići (požar je još uvijek aktivan); na lokalitetu Tresulje (aktivan i još uvijek tinja); požar na šumi i niskom rastinju u naselju Tupkovići (lokalizovan i ugašen).
Općina Lukavac: VJ Lukavac je imala 5 intervencija na gašenju požara: dva puta požar na niskom rastinju u naselju Hrvati (na različitim lokacijama); požar na niskom rastinju i sijenu u naselju Gnojnica, lokalitet Zasjeka; požar na niskom rastinju i manjoj montažnoj vikendici u naselju Prokosovići, lokalitet Hamustafići; požar na šumi na lokalitetu Bokavića. Svi požari su lokalizovani i ugašeni.
Općina Tuzla: Vatrogasci iz Tuzle su imali 7 intervencija na gašenju požara na šumi i niskom rastinju, i to: dva puta požar na šumi i niskom rastinju na lokalitetu Ilinčica; požar na niskom rastinju na lokalitetu Mandići; požar na niskom rastinju na lokalitetu Kiseljak; požar na niskom rastinju na lokalitetu kod Pozorišne ulice; požar na niskom rastinju u ul. 18 Hrvatske brigade; požar na niskom rastinju na lokalitetu Bare. Svi požari na području ove općine su lokalizovani i ugašeni.
Općina Kalesija: U protekla 24 sata VJ Kalesija je imala jednu intervenciju na gašenju požara na šumi i niskom rastinju na lokalitetu Vis.
Općina Gradačac: VJ Gradačac je imala 2 intervencije na gašenju požara i to: požar na šumi, niskom rastinju i voćnjaku na lokalitetu Donje Ledenice; požar na šumi i niskom rastinju na lokalitetu Donji Lukavac. Oba požara su lokalizovana i ugašena.
Općina Banovići: VJ Banovići je u protekla 24 sata imala jednu intervenciju na gašenju požara na automobilu na lokalitetu Banovići Sela.


6. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2012. GODINI

Tuzla, 31.08.2012. godine
U četvrtak 30.08.2012. godine je održana 6. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini.
- Na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta, KŠCZ je donio odluku da se općini Gradačac dodijeli jednokratna novčana pomoć u iznosu od 20.000 KM na ime saniranja dijela šteta prouzrokovanih gradom u junu 2012. godine. Također, KŠCZ je predložio Vladi TK da iz budžetskih sredstava izdvoji još 5.000 KM za ovu namjenu.
- KŠCZ je upoznat sa aktuelnom situacijom na području TK u oblasti zaštite i spašavanja.


Dnevni izvještaj 30.08.2012.

Tuzla, 30.08.2012. godine
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 196,21 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 2 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 1,0 m3/s.

POŽARI
U protekla 24 sata, vatrogsne jedinice na području Tuzlanskog kantona su imale nekoliko intervencija na gašenju požara i to:
Općina Živinice: IVJ RMU Đurđevik imala je 5 intervencija na gašenju požara, šumski požar u Krivači, Delićima, nisko rastinje kod Binga u Živinicama i etažu uglja na PK Đurđevik. Od sinoć je aktivan veliki šumski požar (crnogorična šuma) na lokalitetu Gradine, na tromeđi općina Kladanj-Živinice-Šekovići. Ugrožen je jedan stambeni objekat i jedan od najstarijih vjerskih objekata „Đebarska džamija“. Navedeni lokalitet je miniran što otežava gašenje, a u gašenju navedenog požara su učestvovali i vatrogasci iz Kladnja. Požar je djelimično je stavljen pod kontrolu čime je zaustavljeno širenje požara prema selu Jelačići. Od ranih jutarnjih sati angažovani su traktori i radnici šumarije i pripadnici VJ kako bi stavili navedeni požar pod kontrolu.
Općina Tuzla: VJ ugasila je šumski požar na lokalitetu Ilinčice, Poljane i dva požara niskog rastinja u Simin Hanu i Majevici.
Općina Kalesija: VJ općine Kalesija je uspjela lokalizovati veliki požar u rizičnom minskom polju na lokalitetu Visa i odbraniti repetitor i jedan stambeni objekat koji je bio ugrožen.
Općina Lukavac: VJ je ugasila šumski požar u Jaruškama i nisko rastinje u Bokavićima.
Općina Banovići: VJ je ugasila šumski požar na lokalitetu Kapetanovog brda koji je izbio oko 15,20 sati a završen i predat radnicima šumarstva oko 22 sata. U ovom požaru je izgorjelo oko 2 hektara crnogorične šume.

POMOR RIBE
Dana 29.08.2012. godine od ranih jutarnjih sati primjećem je veliki pomor ribe na rijeci Spreči, na dijelu koji protiče kroz općinu Gračanica. Na mjestu događaja su prisutni ribolocvci SRD „Drijenča“, pripadnici PS Gračanica, kantonalni vodoprivredni i općinski sanitarni inspektor, koji su uzeli uzorke vode na hemijsku analizu. Ovo je drugi pomor ribe u toku dva dana, prvi se dogodio 27.08.2012. godine.

Vatrogasci iz Kalesije na gašenju požara na području Visa (fotografije: RTV Slon)


Dnevni izvještaj 28.08.2012.

Tuzla, 28.08.2012. godine
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 196,25 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 2cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 1,0 m3/s.

POŽARI
U protekla 24 sata, vatrogsne jedinice na području Tuzlanskog kantona su imale 4 intervencije na gašenju požara i to:
Općina Živinice - IVJ RMU Đurđevik imala je tri intervencije na gašenju požara:
- šumski požar na lokalitetu Krivače,
- šumski požar kod pumpe „Kalesić“ na Malinama i
- nisko rastinje na Strašnju.
Općina Gračanica - VJ ugasila je šumski požar na lokalitetu Durića-Radino brdo.

POMOR RIBE
Dana 27.08.2012. godine oko 12,00 sai Ekološko sportsko ribolovno društvo “Drijenča” iz Gračanice je od građana i ribara dobilo dojavu o mrtvoj ribi koja pluta po površini rijeke Spreče. Odmah su obaviješteni općinski sanitarni inspektori i kantonalni vodoprivredni inspektor i policija, te je izvršen uviđaj. Uzeti su uzorci vode i uginule ribe za hemijsku analizu

DEMINIRANJE
"B" tim civilne zaštite za deminiranje FUCZ/KUCZ Tuzla izvodi radove na zadatku „Cviljevina – Kusače“, općina Tuzla.


Dnevni izvještaj 27.08.2012.

Tuzla, 27.08.2012. godine
Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK, stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku proteka 24 sata bilo je slijedeće:
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 196,27 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 3 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 1,0 m3/s.
U protekla 24 sata, VJ na području TK-a imale su 26 intervencija na gašenju požara.

Opširnije


POŽARI NA PODRUČJU TK U PERIODU 22.08 - 24.08.2012.

Tuzla, 24.08.2012. godine
Pregled intervencija vatrogasnih jedinica po općinama i danima:

24.08.2012. Ukupno 10 intervencija
VJ općine Tuzla imala je 3 intervencija na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetima Mandići, Požarnica i Kovačica.
IVJ RMU Đurđevik općina Živinice ugasila je manji požar nisko rastinje, u MZ Ciljuge.
VJ općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju manjeg požara nisko rastinje u MZ Masle.
VJ općine Banovići ugasila je dva manja šumska požara na lokalitetu Zelenboj i Radine.
VJ općine Lukavac imala je nekoliko intervencija na gašenju manjih požara:
- Požar na Plavetnom brdu je ugašen.
- Nisko rastinje u Orahovici, Smoluća i Zagorje
- Šumski požar u Tumarama.

23.08.2012. Ukupno 24 intervencije
Tuzla - 6 intervencija na gašenju šumskih požara na lokalitetima Husino, Trakilovići 2x, Avdibašići, Požarnica i
Kovaćica.
Živinice - IVJ RMU Đurđevik ugasila je dva požara niskog rastinja: stara pruga na Ciljugama i ul. Toplička 3 dunuma.
Kalesija - jedna intervencija na gašenju požara nisko rastinje i šuma na lokalitetu Kerovine oko 50 dunuma, šumski požar u Donjem Seljublju. I dalje je aktivan požar u šumskom kompleksu Gojčin, koji je pod kontrolom.
Gradačac - 5 intervencija na gašenju požara: Lukavac Donji, požar zahvatio 3 dunuma voćnjaka i 10 dunuma posijane trave; Avdibašići, požar nisko rastinje zahvatilo oko 5-6 dunuma; Mionica-Rabići, šumski požar oko 20 dunuma (bjelogorična šuma); Vučkovci, šumski požar izgorjelo oko 20 dunuma (bjelogorična šuma); Aktivan požar šuma Hrgovi Donji, požar zahvatio više stotina dunuma, teren nepristupačan za gašenje.
Banovići - aktivan je šumski požar u reonu Zelenboj - Marino brdo. U ovom požaru je izgorjela jedna vikendica. Ovaj požar je trenutno pod kontrolom.
Gračanica - 4 intervencije na gašenju požara, 2x u pilani „Žepić“ Donja Lohinja gašenje piljevine u silosu, i dva manja šumska požara u Donjoj Lohinji i Stanić Rijeki.
Lukavac - 5 intervencije na gašenju požara: požar na Plavetnom brdu, trenutno je pod kontrolom, spriječeno daljnje širenje; nisko rastinje u Bikodžama, Gnojnici i MZ Smoluća 2x gdje je izgorio pomoćni objekat; šumski požar u Puračiću, zahvatio manju površinu.

22.08.2012. Ukupno 30 intervencija:
VJ općine Tuzla imala je 6 intervencija niskog rastinja na lokalitetima Husino, Pasci, Kojšino, Mandići i 2x u ul. Miroslava Krleže.
IVJ RMU Đurđevik općina Živinice ugasila je požar na sledećim lokacijama:
- stara pruga, nisko rastinje 10 dunuma,
- naselje Bašigovci, nisko rastinje i šuma, 5 dunuma,
- Ciljuge, 30 dunuma, nisko rastinje
- Dubrave, šuma 30 dunuma (bjelogorična)
- Kotornica, šuma 3 dunuma (bjelogorična)
- Tresulje, šuma 10 dunuma (bjelogorična)
U toku intervencija na gašenju požara lakše je povrijeđen jedan vatrogasac IVJ RMU Đurđevik od trovanja dimom kome je ukazana ljekarska pomoć u domu zdravlja Živinice.
VJ općine Kladanj imala je intervenciju na gašenju požara porodična kuća u naselju Tarevo.
VJ općine Kalesija imala je nekoliko intervencija na gašenju požara u naselju Hrasno, šuma 2X i u šumskom kopleksu Gojčin, šuma,3x.
VJ općine Gradačac imala je jednu intervenciju na gašenju požara nisko rastinje na lokalitetu Diren.
VJ općine Banovići imala je 3 intervencije na gašenju požara, niko rastinje Mušića i Čubrića i jedna ispomoć radnicima šumarije na gašenju požara 1 vozilo i 3 vatrogasca na lokalitetu Seone.
VJ općine Gračanica imala je 2 intervencije na gašenju požara u Gornjoj Lohinji 2X šumski požar.
VJ općine Lukavac imala je nekoliko intervencija na gašenju požara:
- Orahovica, šumski požar, veća površina, područje minirano
- MZ Babice šuma i nisko rastinje, požar došao u blizinu naselja isti uspješno ugašen
- MZ Modrac, nisko rastinje
- MZ Puračić nisko rastinje
- Smoluća šumski požar kojom prilikom je izgorjela jedna vikendica
- Orahovica šumski požar, aktivan, zahvaćena veća površina na lokalitetu Plavetno brdo i širi se prema općinskoj liniji razgraničenja Zavidovići.


Vodostaj na brani HA Modrac 24.08.2012. godine u 07,00 sati iznosio je 196,32 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 3 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 1,0 m3/s.


ODRŽANA 6. VANREDNA SJEDNICA KŠCZ TK

Tuzla, 23.08.2012. godine

Dana 22.08.2012. godine je održana 6. vanredna sjednica KŠCZ u 2012. godini.
KŠCZ je upoznat sa posljedicama djelovanja visokih temperatura i suše tokom ljetnih mjeseci u 2012. godini na području Tuzlanskog kantona kroz informaciju koju je pripremila KUCZ. U julu i augustu 2012. godine značajan je porast broja registrovanih požara, naročito šumski i požara niskog rastinja. Većina požara bila je manjeg intenziteta, te su efikasnom intervencijom vatrogasnih jedinica ovi požari brzo lokalizovani a zatim i ugašeni. Problem predstavlja gašenje požara na nepristupačnim i miniranim terenima. Značajan doprinos u gašenju šumskih požara dali su uposlenici JP "Šume TK".
U svim općinama TK, izuzev općine Teočak, prisutan je problem nedostatka pitke vode, te je povećana distribucija cisternama do onih dijelova lokalne zajednice kod kojih su posljedice djelovanja suše najizraženije.
Dugotrajna suša i visoke temperature ostavile su značajne posljedice na poljoprivrednoj proizvodnji. Nema preciznih podataka o visini štete koje je suša pričinila poljoprivrednoj proizvodnji, ali je evidentno da se radi ogromnim štetama, čije će se posljedice osjećati i narednih godina.

KŠCZ je donio zaključak kojim se preporučuje Vladi TK da u saradnji sa općinama, vladama ostalih kantona i Vladom Federacije BiH, putem resornih ministarstava sagleda posljedice djelovanja suše i visokih temperatura, te da se izvrši procjena šteta, kako bio se mogle donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje posljedica i omogućavanje nastavljanja poljoprivredne proizvodnje.


REZULTATI DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK
ZA PERIOD 01.01.2012. - 14.08.2012. GODINE


Tuzla, 14.08.2012. godineDEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01. 01. – 14.08.2012. GODINE


PREGLED PRIKUPLJENOG I UNIŠTENOG NUS-a ZA PERIOD 01.01. - 31.07.2012. godine


POŽARI NA PODRUČJU TK

Tuzla, 13.08.2012. godine

Tokom mjeseca juna na području TK registrovane su slijedeće vrste požara: stambeni objekti - 9, poslovni objekti - 2, industrijski objekti - 1, pomoćni objekti - 9, infrastrukurni objekti - 2, šumski požari - 2, nisko rastinje - 9, motorna vozila - 11 i ostalo (sijena, deponije smeća, kontejneri i sl.) - 25, odnosno ukupno je registrovano 70 požara na čijem gašenju su bile angažovane vatrogasne jedinice. (U junu 2011. godine zabilježeno je ukupno 69 požara, od kojih 2 šumska i 5 požara niskog rastinja).

U julu su registrovane su slijedeće vrste požara: stambeni objekti - 9, industrijski objekti - 1, pomoćni objekti - 8, infrastrukturni objekti - 3, šumski požari - 11, nisko rastinje - 38, motorna vozila - 4 i ostalo (sijena, deponije smeća i sl.) - 30, odnosno ukupno 104 požara. ( U julu 2011. godine zabilježena su ukupno 44 požara, od kojih 6 šumskih i 8 požara niskog rastinja).

Do 13.08.2012. godine registovano je ukupno 96 požara, i to: stambeni objekti - 4, pomoćni objekti - 2, infrastrukturni objekti - 1, šumski požari - 39, nisko rastinje - 43, putničko motorno vozilo - 1 i ostalo (sijena, deponije smeća i sl.) - 6. (U augustu 2011. godine zabilježeno je ukupno 129 požara, od kojih 18 šumskih i 35 požara niskog rastinja).

Većina registrovanih požara je bila manjeg intenziteta. Efikasnom intervencijom vatrogasnih jedinica ovi požari su brzo lokalizovani, a zatim i ugašeni, u toku istog dana kada su se i desili.

Međutim, potrebno je izdvojiti nekoliko požara u navedenom periodu:
- dana 13.06.2012. godine u naselju Prijeko Brdo, općina Gračanica, u potpunosti je izgorjela porodična kuća u kojoj su smrtno stradale dvije starije osobe. Požar su ugasili pripadnici VJ Gračanica.
- u općini Banovići, na lokalitetu Velika Zlaća, dana 09.07.2012. izbio je veliki šumski požar koji je zahvatio površinu od oko 60 hektara crnogorične šume i niskog rastinja. Zbog nepristupačnosti terena nije bila moguća upotreba vatrogasnih i drugih vozila, pa su požar pod kontrolu pokušali staviti zaposlenici JP "Šume TK". Požar je narednog dana lokalizovan. Nekoliko narednih dana požar je bio bio aktivan u vidu prizemnog tinjanja panjeva i niskog rastinja zbog čega su zaposleni u JP "Šume TK" dežurali u blizini požarišta.
- dana 01.08.2012. godine na području Velike Zlaće, lokalitet Zelenboj – Ravni bor, uslijed udara groma došlo je do šumskog požara koji je zahvatio oko 20 ha šume. U toku dana 30 radnika JP "Šume TK", su uspjeli staviti požar pod kontrolu. Radi nepristupačnosti terena nije moguće koristiti vozila.
- u naselju Mušići, općina Banovići, aktiviran je podzemni požar uglja. VJ Banovići izvršila je djelimično otkopavanje požarišta i natapanje terena vodom. Ovaj postupak gašenja se svakodnevno ponavlja. Požar je ograničen i još uvijek aktivan na oko 10-20% od ukupno zahvaćenog prostora.
- Dana 08.08.2012. godinr požar na privatnoj kući u naselju Puračić. Prilikom ove intervencije lakše tjelesne povrede zadobio je jedan vatrogasac. U gašenju požara pored pripadnika VJ Lukavacje učestvovali su i pripadnici DVD Puračić.
- Na lokalitetu Ravna Trešnja, općina Tuzla, od 03.08.2012. godine aktivan je požar niskog rastinja i šume. Navedeni požar je više puta lokalizovan od strane VJ Tuzla, a dana 12.08.2012. godine požar je ponovo bio aktivan ugrožavajući stambene objekte. Zbog nepristupačnog terena angažovana je mehanizacija koja je prokrčila pristupni put do požarišta. VJ Lukavac je kao ispomoć uputila jednu cisternu za dopremanje vode. Požar je lokalizovan ali je i dalje aktivan.


PROBLEMI VODOSNABDJEVANJA U OPĆINAMA NA PODRUČJU TK

Tuzla, 10.08.2012. godine

Nepovoljna hidrološka situacija koja je zahvatila region i odsustvo padavina tokom ljetnih mjeseci, prouzrokovali su mnoge probleme u vodosnabdijevanju stanovništva i privrednih subjekata Tuzlanskog kantona. Dugotrajni period izrazito visokih temperatura zraka (preko 35 °C) bez padavina, izazvao je stalno opadanje nivoa rijeka, smanjenje izdašnosti izvorišta. Na većini vodoopskrbnih sistema zabilježen je značajan pad pritiska.
Na osnovu podataka dobijenih od općinskih službi civilne zaštite (OSCZ), Kantonalna uprava civilne zaštite (KUCZ), je sačinila Informaciju o problemima vodosnabdijevanja zbog suše u 2012. godini, na području općina TK.

Pregled stanja po općinama

Banovići

Ugrožena su sva naseljena mjesta, uvedene su redukcije u naselja koja se snadjevaju sa gradskog vodovoda. U MZ Podgorje kao i u sve pogone RMU “Banovići”, vrši se svakodnevno dostavljanje pitke vode cisternama komunalnog preduzeća.

Čelić
Četiri MZ (Drijenjča, Humci, Nahvioci i Ratkovići) imaju probleme sa dotokom pitke vode stanovništvu, tako da su uvedene se dnevne redukcije vode. U ostalim djelovima općine vodosnabdijevanje je uredno.

Doboj Istok
U svim MZ došlo je izraženih problema u dostavi pitke vode stanovništvu i privrednim subjektima. To je posebno izraženo na prostoru MZ Stanić Rijeka, gdje se uvode višečasovne redukcije vode za piće.

Gračanica
U 16 MZ na snazi su redukcije vode u trajanju od nekoliko sati, pa do 24-satne u MZ Malešići, gdje stanovnici dobijaju vodu tek 1-2 sata dnevno. Slično stanje je i u MZ Babići i Škahovica.

Gradačac
Uvedene su dnevne i noćne redukcije u snabdjevanju vodom za piće iz gradskog vodovoda. Nisu zabilježeni značajni problemi u vezi snabdijevanja vodom u ostalim djelovima općine.

Kalesija
Na području općine stanje vodosbadijevanja odvija se otežano. Voda se putem cisterni profesionalne vatrogasne jedinice iz Kalesije svakodnevno dostavlja za MZ: Vukovije, Tojšići, Kikači i Sarači.

Kladanj
Problemom nedostatka pitke vode pogođene su sve mjesne zajednice na području općine. U MZ Stupari pojedina naselja nemaju ni minimalan dotok, dok u samom naselju stanovništvo dobija vodu 1-2 sata dnevno. Pripadnici Vatrogasnog društva Kladanj, svakodnevno cisternama dostavlja vodu do ugroženih naselja i perifernih mjesta u MZ Stupari (naselja: Crijevčići, Tranače, Mladež i Nočajevići).

Lukavac
Na području ove općine zabilježeni su problemi vezani za vodosnabdijevanje stanovništva, gdje se u pojedina naselja uvode dnevne redukcije, dok se u MZ Prline i MZ Šikulje voda dostavlja vatrogasnim cisternama.

Sapna
Na području općine Sapna i pored dužeg sušnog perioda vodosnabdijevanje je uredno.

Srebrenik
Problemi vodosnabdijevanja stanovništva, uslijed nedostatka padavina, na području općine Srebrenik, javljaju se još od mjeseca juna, od kada se vrši intenzivna distribucija vode za piće cisternama vatrogasne jedinice i komunalnog preduzeća. Najteže stanje je u naseljima: Tinja, Podorašje, Previle, Jasenica, Zahirovići, Brezik, Potpeć, Gornji Srebreni, Moranjci i Čifluk.

Teočak
Na području općine Teočak nisu zabilježeni probleni oko vodosnabdijevanja stanovništva.

Tuzla
Na područje općine distribucuja pitke vode cisternama vrši se u većini onih naselja koja nisu priključena na gradski vodovod. Dostavu svakodnevno u više mjesnih zajednica vrše: JKP”Komunalac”, JKP”Vodovod i kanalizacija” i VJ Tuzla.

Živinice
Na cijelom području općine Živinice, primjetan je nedostatak vode za piće, a u MZ: Višća, Gornje Živinice, Podgajevi, Stari Đurđevik, Kovači i Dubrave, angažiraju se cisterne JP “Komunalno” Živinice za dostavu vode stanovništvu.

Zaključak

U svim općinama TK, izuzev općina Teočak i Sapna, prisutan je problem nedostatka pitke vode i povećane distribucije cisternama, do onih dijelova lokalne zajednice na kojima su posljedice suše najizraženije.

Prijevoz vode u autocisternama vrši se u općinama: Banovići, Gračanica, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Tuzla i Živinice.

Najteža situacija je na području općina Gračanica, Tuzla i Srebrenik gdje se svakodnevno vrši dostava velike količine vode za piće najugroženijim mjesnim zajednicama.

Obzirom da sušni period još uvijek traje, može se očekivati pogoršanje stanja u vezi vodosnabdijevanja stanovništva.


POŽAR U PODRUČJU VELIKE ZLAĆE

Tuzla, 10.07.2012. godine

Dana 09.07.2012. godine, na lokalitetu Velika Zlaća, općina Banovići izbio je šumski požar koji je obuhvatio oko 30 ha, uglavnom crnogorične šume. Zbog nepristupačnosti terena nije moguća upotreba vatrogasnih vozila. Za sada požar pod kontrolom drže uposlenici JP „Šume TK“. Zbog visokih temperatura i nepristupačnog terena, strahuje se da bi se požar mogao oteti kontroli. U pripravnosti su i pripadnici VJ Banovići i Općinske službe civilne zaštite Banovići.

Dana 09.07.2012. godine, u naselju Mušići, općina Banovići, aktivirao se podzemni požar. VJ Banovići je izvršila djelimično otkopavanje i zalivanje vodom. Požar još uvijek nije ugašen.

Dana 09.07.2012. godine, u naselju Zenuni, općina Živinice došlo je do požara na divljoj deponiji smeća. Intervencijom IVJ Đurđevik, požar je lokaliziran i ugašen.


5. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2012. GODINI

Tuzla, 09.07.2012. godine

U četvrtak 12.07.2012. godine će se održati 5. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici će biti razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području TK
3. Informacija o realizaciji prve faze projekta Operativni centri civilne zaštite TK
4. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u Sali za sjednice Vlade TK,
u četvrtak, 12.07.2012. godine sa početkom u 16,00 sati


Vlada TK utvrdila Prijedlog Programa rada za izradu plana zaštite od požara TK

Tuzla, 28.06.2012. godine

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Programa rada za izradu plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona. Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona je dokument koji služi za organizovani pristup u pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara za kantonalne organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti Plan zaštite od požara. U Planu se utvrđuje organizacija i način provođenja mjera zaštite od požara i određuju zadaci za organe vlasti i druge subjekte, kao i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. Za izvršenje zadataka na izradi Plana zaštite od požara formirati će se radne grupe ili druga radna tijela, a za mjere zaštite od požara, za koje je potrebna stručna podloga, angažovat će se naučne i druge institucije odnosno pravna lica koje ispunjavaju uvjete za obavljanje ovakvih zadataka utvrđene Zakonom i podzakonskim propisima odnosno koje imaju odgovarajuće ovlaštenje nadležnog ministarstva. Rok za završetak planiranih zadataka na izradi Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona je novembar 2012. godine, a Plan će, na prijedlog Vlade Kantona, donijeti Skupština Tuzlanskog kantona.


Zabilježen još jedan zemljotres između Gradačca i Gračanice

Tuzla, 08.06.2012. godine

Jutros oko 02:36 sati registrovan je zemljotres oko 101 km sjeverno od Sarajeva, na području između Gračanice i Gradačca. Aparati Centra za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda registrovali su umjereni zemljotres, magnitude u hipocentru 2,7 Richtera, a intenziteta u epicentru IV stepena Merkalijeve skale. Potres nije izazvao materijalnu štetu.


ODRŽANA EX-TRIBINA TUZLA 2012.

U srijedu 6. juna u Tuzli je održana Ex-TRIBINA TUZLA 2012 "Novi propisi i standardi za eksplozivne atmosfere u rudarstvu i industriji", stručni skup o protiveksplozivnoj zaštiti, u organizaciji Udruženja AtEx, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Kantonalnog štaba CZ Tuzla.

Na skupu je sudjelovalo oko 130 stručnjaka iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije sa 28 stručnih saopštenja i prezentacija.

Opširnije


Otvaranje deminerskog radilište "Cviljevine - Kusače"

Tuzla, 06.06.2012. godine

Danas u 10,00 sati će biti obavljeno otvaranje deminerskog radilišta "Cviljevine-Kusače", na području općine Tuzla.

Projektnom dokumentacijom je predviđeno da se metodom čišćenja deminira površina terena od 25.562,00 m2 čime će biti stvoreni uvjeti za bezbjedan prilaz porušenim objektima i korištenje poljoprivrednog zemljišta u naselju Cviljevine.

Radove će izvoditi Tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.


Zabilježen zemljotres između Gradačca i Gračanice

Tuzla, 05.06.2012. godine

Danas oko 10:15 sati registrovan je zemljotres oko 88 km sjeverno od Sarajeva, na području između Gračanice i Gradačca. Aparati Centra za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda registrovali su umjereni zemljotres, m
agnitude u hipocentru 3,1 Richtera, a intenziteta u epicentru IV stepena Merkalijeve skale.
Prema prvim izvještajima, zemljotres se osjetio na području općina Gradačac, Srebrenik, Gračanica i Lukavac. Potres nije izazvao materijalnu štetu, tako da nije bilo ni povrijeđenih osoba.


(izvještaj European - Mediterranean Seismological Centre)


ODRŽAN 3. SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OSCZ U 2012. GODINI

Tuzla, 05.06.2012. godine

U Tuzli je održan 3. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2012. godini. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 2. redovnog sastanka
2. Dodjela odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći općinama Tuzlanskog kantona za sufinansiranje saniranja šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama proglašene u februaru 2012. godine
3. Upoznavanje i podjela materijala za Javni poziv za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini za sufinansiranje saniranja šteta od prirodnih i drugih nesreća
4. Tekuća pitanja

Opširnije


Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Kantonalna uprava i štab civilne zaštite TK
Rudarsko geološko građevinski fakultet Tuzla

POZIVAJU NA

Ex-tribina
sa međunarodnim učešćem
Tuzla 2012

Ex-tribina Tuzla 2012 je stručni skup, koji se, po peti put u sličnoj formi, organizira u Tuzlanskom kantonu, za poslodavce, projektante, državne službenike i inspekcijske organe, organizatore i rukovodioce procesa proizvodnje, održavanja, remonta i montaže, a prije svega za inženjere sigurnosti, elektrotehnike, mašinstva, tehnologije, rudarstva i druge, koji se bave eksplozivnim atmosferama i ex-opremom.

Opširnije


IZVRŠENA PRIMOPREDAJA DEMINERANOG TERENA NA ZADATKU "GOJČIN-SVRAKOVINE", OPĆINA KALESIJA

Kalesija, 25.05.2012. godine

Dana 25.05.2012. godine izvršena je primopredaja deminiranog terena na zadatku "Gojčin-Svrakovine, putna komunikacija, prva faza", općina Kalesija.
Ukupno je deminirana površina terena od 5.038,43 m2 čime su stvoreni uvjeti za bezbjedno korištenje prilaznog puta ka pravoslavnom groblju u naselju Gojčin.
Deminerske radove su izveli pripadnici Tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.
U skladu sa zahtjevom Načelnika općine i Općinske službe civilne zaštite Kalesija, a na osnovu urgentnog zahtjeva mještana naselja Gojčin i SGV Kalesija, projekat „Gojčin-Svrakovine, putna komunikacija, prva faza“ je po hitnom postupku realiziran s ciljem obezbjeđivanja uvjeta za korištenje pristupnog puta kojim se dolazi do mjesnog pravoslavnog groblja.
Nakon izrade projektne dokumentacije, realiziranje projekta je dodijeljeno Federalnoj/Kantonalnoj upravi civilne zaštite, te su pripadnici tima civilne za deminiranje i uklanjanje NUS-a obavili deminiranje ovoga prostora. Radovi su trajali 27 radnih dana, a tokom izvođenja deminirskih radova nisu pronađene zaostale mine i druga minskoeksplozivna sredstva. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle.
Kompletnu podršku za nesmetano izvođenje operacije deminiranja i postavljanja završnih oznaka pružila je Općinska služba civilne zaštite Kalesija. Završno uzorkovanje deminirane površine obavljeno je 22.05.2012. godine, a ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u petak 25.05.2012. godine, uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Kalesija, Federalne i Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK.


ODRŽANA 4. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2012. GODINI

Tuzla, 31.05.2012. godine

U četvrtak 31.05.2012. godine održana je 4. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje Plana korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini
3. Upoznavanje sa Programom rada za izradu Plana zaštite od požara u Tuzlanskom kantonu.
4. Tekuća pitanja

Nakon što je usvojen zapisnik sa 3. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini, razmatran je Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini. Plan je jednoglasno usvojen, te su članovi štaba upoznati sa Programom rada za izradu Plana zaštite od požara u Tuzlanskom kantonu. Plan zaštite od požara, zajedno sa procjenom ugroženosti, predstavlja dokument koji služi za organizovani pristup u pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara za kantonalne organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti Plan zaštite od požara.
Pod tačkom tekuća pitanja, članovi štaba su upoznati sa rezultatima ekipa iz Tuzlanskog kantona na XV Federalnom takmičenju ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći.
Također, članovi štaba su upoznati da je Ministarstvo unutrašnjih poslova TK u povodu Dana policije TK-a dodijelilo Zahvalnicu Kantonalnom štabu civilne zaštite za za dosadašnju saradnju, podršku u radu Ministarstva i realizaciji zajedničkih projekata.


Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Zbirni izvještaj o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće od visokog snijega i niskih temperatura u februaru 2012. godine i Odluke o dodjeli jednokratne pomoći općinama iz sredstava posebne naknade i redovnih budžetskih sredstava

Tuzla, 18.05.2012. godine

Vlada Tuzlanskog kantona je na 42. redovnoj sjednici usvojila Zbirni izvještaj o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće od visokog snijega i niskih temperatura u februaru 2012. godine, koju je sačinila Kantonalna komisija za procjenu šteta. Prema podacima koje su dostavile općinske komisije za procjenu šteta, ukupna pričinjena šteta na području deset općina je 1.496.000 KM. Najveće štete pričinjene su u općinama Živinice – 538.647 KM, Tuzla – 223.839 KM, Banovići – 182.677KM, Kladanj – 161.309 KM i Doboj Istok – 118.900,00 KM. Ovom vremenskom nepogodom najveće štete su pričinjene na građevinskim objektima i one su iznosile 1.043.993,13 KM zatim slijede štete na opremi 135.505,04 KM, štete na dugogodišnjim zasadima 97.759,60 KM, štete na ostalim materijalnim dobrima 89.884,00 KM, dok ostalo čine štete na obrtnim sredstvima, štete na zemljištu, i dr.

Vlada je donijela Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za sufinansiranje saniranja nastalih šteta, i to iz sredstava posebne naknade i iz redovnih budžetskih sredstava. Is sredstava posebne naknade općinama je dodjeljeno ukupno 100.000 KM, i to: Banovići 12.000, Čelić 9.000, Doboj Istok 7.500, Gračanica 9.000, Gradačac 10.000, Kalesija 9.000, Kladanj 10.000, Sapna 7.500, Tuzla 13.000 i Živinice 13.000 KM.
Iz redovnih budžetskih sredstava, Vlada TK je navedenim općinama dodjelila pomoć u ukupnom iznosu od 20.000 KM, odnosno po 2.000 KM po općini.
Općine Lukavac, Srebrenik i Teočak nisu vršile procjenu šteta niti su podnijele zahtjev za dodjelu pomoći.

Vlada TK će uputiti Zahtjev Vladi Federacije BiH za dodjelu za dodjelu jednokratne pomoći za otklanjanje nastalih posljedica prirodne nesreće u iznosu od 100.000 KM iz redovnih budžetskih sredstava i Zahtjev Federalnom štabu civilne zaštite u iznosu od 200.000 KM iz sredstava posebne naknade.


3. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2012. GODINI

Tuzla, 14.05.2012. godine

U srijedu 16.05.2012. godine sa početkom 16,00 sati će se održati 3 . redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini . Planiran je slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje Plana korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini
3. Zbirni izvještaj o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće od visokog snijega i niskih temperatura u februaru 2012. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći općinama za otklanjanje nastalih posljedica od prirodne nesreće iz sredstava posebne naknade
5. Razmatranje prijedloga Vladi TK za odobravanje redovnih budžetskih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje nastalih posljedica od prirodne nesreće iz februara 2012. godine
6. Tekuća pitanja

Sjednica štaba će se održati u Sali za sjednice Vlade TK, sa početkom u 16,00 sati.


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama Tuzlanskog kantona iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i Odluku o postupku i uvjetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća

Tuzla, 19.04.2012. godine

Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, donijela je Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama Tuzlanskog kantona iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i Odluku o postupku i uvjetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.
Donošenjem ovih propisa, omogućava se dodjela pomoći općinama TK iz sredstava posebne naknade koja pripadaju kantonu i budžetskih sredstava kojima raspolaže Vlada kantona, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
("Sl. novine FBiH", broj 4/12).

1. Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama Tuzlanskog kantona iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

2. Odluka o postupku i uvjetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća


Skupština TK usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja, na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini

Tuzla, 25.04.2012. godine

Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja, na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini. Sagledavajući rad Uprave u toku 2011. godine, pored redovnih poslova koji su najdirektnije vezani za zaštitu i spašavanja, deminiranje i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava zauzimaju posebno mjesto. Poslije 2010. godine i katastrofalnih poplava praćenih velikim brojem klizišta, proglašenjem stanja prirodne nesreće na općinama i u dva navrata na područu cijelog Tuzlanskog kantona, te konačnom štetom od oko 40 miliona konvertibilnih maraka, 2011. godina je bila relativno "mirna". O prošloj godini nije bilo proglašenja stanja prirodne ili neke druge nesreće ni u jednoj općini i aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja bile su u najvećoj mjeri posvećene saniranju poslijedica, preventivnim aktivnostima na vodotocima i daljnoj primjeni propisa i izgradnje sistema zaštite i spašavanja.

Izvještaj o radu KUCZ za 2011. godinu


ODRŽAN 2. SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OSCZ U 2012. GODINI

Lukavac, 24.04.2012. godine

U Lukavcu je održan 2. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2012. godini. U uvodnom dijelu sastanka, nakon pozdravne riječi domaćina, rukovodioca OSCZ Lukavac Amira Sejdinovića i direktora KUCZ Zdenka Tadića, Sejfo Halimić, stručni savjetnik u službi CZ Lukavac, je prezentirao sistem zaštite i spašavanja općine Lukavac.

U radnom dijelu sastanka razmatran je slijedeći Dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa sastanka
2. Prirodna nesreća:
a) Informacija o poduzetim aktivnostima u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće na području TK uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama od 05.02.2012. do 22.02.2012.
b) Analiza kvaliteta odgovora štabova civilne zaštite na prirodnu nesreću
3. Deminiranje:
a) Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja NUS-a na području TK u 2011. godini
b) Lista prioriteta deminiranja na području TK u 2012. godini
c) Dogovor o projektima sufinansiranog deminiranja u 2012. godini
4. Primjena na području TK:
a) Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća
b) Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
5. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama na sprečavanju pojave klizišta i odrona na području TK
6. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama na otklanjanju ili smanjenju opasnosti od poplava na području TK
7. Informacija o aktvinostima na realizaciji prve faze projekta Operativnih cenatara civilne zaštite TK
8. Informacija o kadrovskoj popuni KUCZ i aktiviranju inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja
9. Tekuća pitanja

Po svim tačkama dnevnog reda vođena je zanimljiva diskusija. Donijeto je nekoliko zaključaka:
1. U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg rada, potrebno je da se razmjena dokumenata između Kantonalne uprave i općinskih službi što više odvija elektronskim putem, te sve službe CZ treba da aktiviraju elektronsku poštu.
2. Potrebno je organizirati sastanak sa predstavnicima oružanih snaga BiH - Sektor za deminiranje, sa ciljem da se se omogući što ravnomjernija zastupljenost svih općina u poslovima deminiranja oružanih snaga.
3. Potrebno je detaljno razjasniti koje su obaveze ali i prava civilne zaštite, općinskih i kantonalnih koordinatora za deminiranje, jer zakon nije precizno definirao ova pitanja.
4. Općine treba da pripreme projekte sufinansiranog deminiranja u 2012. godini
5. Rukovodioci OSCZ treba da pripreme projekte koje će kandidirati za dodjelu sredstava posebne naknade kojom raspolaže KŠCZ.
6.
Potebno je da rukovodioci OSCZ u kojima ne funkcionira operativni centar civilne zaštite poduzmu aktivnosti na popuni istih.
7. Zadužuje se KUCZ da utvrdi da li se poštuje član 137. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu - odredba o uplati doprinosa za vatrogastvo i zaštitu od požara koje osiguravajuće kuće plaćaju na premije za obavezno osiguranje vozila i osiguranje za zaštitu od požara.


USVOJEN IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2011. GODINI

Tuzla, 19.04.2012. godine

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2011. godini. U 2011. godini na području Tuzlanskog kantona je primjenom Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na transakcijski račun za potrebe zaštite i spašavanja je izdvojeno 844.496,88 KM. Od raspoloživih sredstava Posebne naknade u 2011.godini potrošeno je ukupno 386.337,30 KM. Na osnovu ostvarenog priliva i rashoda sredstava posebne naknade u prethodnim godinama u 2012.godinu je preneseno 2.853.944,75 KM. Obzirom da su sredstva namjenskog karaktera, prenose se u 2012. godinu i nalaze se na posebnom transakcijskom računu u okviru jedinstvenog računa trezora u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, a plan njihove potrošnje kao i planiranog priliva u 2012. godini bit će utvrđen Planom utroška sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini. Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznosi 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažiranih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu. Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća utvrđeno je da od navedenih sredstava 15% pripada Federaciji BiH, 25 % kantonu, a 60 % općini u kojoj su ta sredstva ostvarena.


OBILJEŽEN 4. APRIL - MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MINA

Tuzla, 05.04.2012. godine

U Tuzli je danas radno i svečano, u organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli
obilježen 4. april/travanj – Međunarodni dan borbe protiv mina. Prigodnim riječima brojnim gostima su se obratili:
- Ahdin Orahovac, pomoćnik direktora BHMAC-a,
- Roman Turšić, predstavnik ITF - International trust fund Slovenija,
- Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
- Kemal Gutić, dekan RGGF Tuzla,

U okviru programa obilježavanja promovirana je knjiga-udžbenik "Problemi sa minama i protivminske akcije u BiH". O knjizi su govorili promotori:
- Dr. sc. Adilović Abduselam
- Dr. sc. Huseinbašić Ćamil
- Pukovnik Irfan Pehlić
U ime autora knjige, gostima se obratio prof. dr. Zijad Ibrišimović.

Prisutnim gostima i zvanicama obratio se Dr. sc. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli.

Učenici OŠ "Novi grad" iz Tuzle izveli su prigodan program, kojim su ukazali na opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava te pokazali kako se ponašati u situacijama kada se nađete u opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava.

Potpisan je Ugovor između ITF-a i RGGF Tuzla o donaciji 100 knjiga-udžbenika studentskoj biblioteci Unverziteta u Tuzli.
Program obilježavanja 4. aprila/travnja - Međunarodnog dana borbe protiv mina

4. april/travanj – Međunarodni dan borbe protiv mina, Kantonalna uprava civilne zaštite će ove godine radno i svečano obilježiti u suorganizaciji sa Rudarsko geološkim građevinskim fakultetom u Tuzli. U okviru obilježavanja biće izvršena analiza opasnosti od mina i poslova deminiranja, kao i promocija knjige - udžbenika posvećene minama i deminiranju.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA:


10,30

Dolazak i prijem gostiju

11,00

Otvaranje, Himna BiH

11,05

Opasnost od mina i deminiranje, prigodno obraćanje predstavnika:
  - BH MAC-a
- ITF-a
- KUCZ Tuzla
- RGGF-a Tuzla

11,30

Promocija knjige – udžbenika "Problemi sa minama i protivminske akcije u BiH", obraćanje promotora:
  - Dr sc. Adilović Abduselam
- Dr. Sc. Huseinbašić Ćamil
- Pukovnik Irfan Pehlić
- Obraćanje autora

12,00

Zajedničko druženjeODRŽANA 2. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2012. GODINI

Tuzla, 02.04.2012. godine

U Tuzli je 02.04.2012. godine održana 2. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini i svečane sjednice povodom obilježavanja 1. marta - Dana CZ 2012. godine
2. Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2011. godini
3. Informacija o realizaciji naredbi FŠCZ na području Tuzlanskog kantona za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće u FBiH od 04.02. do 22.02.2012. godine
4. Informacija o realizaciji naredbi KŠCZ na području Tuzlanskog kantona za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće u TK od 05.02. do 22.02.2012. godine
5. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama na otklanjanju ili smanjenju opasnosti od poplava na području Tuzlanskog kantona
6. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama na sprečavanju pojave klizišta i odrona na području Tuzlanskog kantona
7. Program obilježavanja 4. aprila/travnja - Međunarodnog dana borbe protiv mina
8. Tekuća pitanja


Nakon što su usvojili Zapisnik sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini i svečane sjednice povodom obilježavanja 1. marta - Dana CZ 2012. godine, direktor KUCZ i načelnik KŠCZ Zdenko Tadić upoznao je članove KŠCZ sa Izvještajem o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2011. godini. Izvještaj je bez primjedbi usvojen.

Razmatrajući Informacije o realizaciji naredbi FŠCZ i KŠCZ, te Informacije o poduzetim preventivnim mjerama na otklanjanju ili smanjenju posljedica poplava i sprečavanju pojave klizišta na području TK, KŠCZ je zaključio da se navedene informacije usvoje i dostave FŠCZ, svim OŠCZ na području TK i načelnicima općina, kako bi se kontinuirano nastavile aktivnosti na sprečavanju i smanjenju posljedica pojava poplava i kl.izišta.

KŠCZ je usvojio program obilježavanja 4. aprila/travnja - Međunarodnog dana borbe protiv mina i odobrio iznos od 1.000 KM za troškove suorganiziranja obilježavanja 4. aprila.

Pod tekućim pitanjima razmatran je zahtjev Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona za finansijsku podršku u suorganizaciji kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći. KŠCZ je zaključio da se donošenje odluke prolongira za slijedeću sjednicu štaba.


Potpisan Sporazum o preuzimanju državnih službenika između MUP TK-a i KUCZ Tuzla

Tuzla, 28.03.2012. godine
Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla Zdenko Tadić potpisali su danas, u prostorijama MUP TK-a, Sporazum o preuzimanju državnih službenika iz drugog organa državne službe, kojim se reguliše preuzimanje u radni odnos četiri državna službenika – inspektora zaštite od požara iz MUP TK-a u Kantonalnu upravu civilne zaštite na iste ili slične poslove. Potpisivanju navedenog Sporazuma, prisustvovali su i v.d. policijski komesar TK-a Fadil Šljivić, sekretar MUP TK-a Hajrudin Imširović i sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla Izudin Karić. (www.muptk.ba)


U toku proteklog vikenda zabilježeno 87 intervencije na gašenju požara na području TK

Tuzla, 26.03.2012. godine
U toku proteklog vikenda zabilježeno je ukupno 87 intervencija vatrogasnih jedinica na gašenju požara na području Tuzlanskog kantona, i to u nedjelju 30, u subotu 32 i u petak 25 intervencija.
Uglavnom je riječ o požarima na niskom rastinju i šumama.
Pregled po općinama: Banovići 5, Gradačac 4, Gračanica 4, Kalesija 7, Lukavac 18, Srebrenik 10, Tuzla 26, Živinice 13.
Svi požari su lokalizirani i ugašeni. U gašenju pojedinih požara učestvovali su i mještani. U većem šumskom požaru u reonu Jajići-Zolje, općina Kalesija, požar je zahvatio oko 100 dunuma šume, a u požaru je izgorio krov jedne napuštene kuće.


MINSKA NESREĆA

Tuzla, 19.03.2012. godine

Dana 18.03.2012. godine oko 15,45 sati od dežurnog u OC MUP-a TK primljena informacija o minskoj nesreći, na prodručju općine Lukavac, u kojoj su dvije osobe izgubile život. Nesreća se desila u naselju Đurići, pored puta Cerik – Rosulje, kada su prilikom sječe drveta dva lica aktivirala eksplozivnu napravu. Prema informacijama iz PS Lukavac, nesreća se desila oko 12,30 sati. Tijela nastradalih sa mjesta nesreće izvukli su pripadnici Federalnog/kantonalnog "B" tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a Tuzla. Nesreća se desila na prostoru koje je obilježeno kao minsko polje, koje se nalazi u neposrednoj blilzini deminirane površine koja je predata na upotrebu prošle godine.


U toku protekla 24 sata zabilježeno 89 intervencije na gašenju požara na području TK

Tuzla, 19.03.2012. godine

U toku protekla 24 sata zabilježeno je 89 intervencije VJ na gašenju požara niskog rastinja i šuma na području Tuzlanskog kantona. U ovim požarima pričinjena je znatana materijalna šteta na šumskim dobrima i poljoprivrednim površinama. Nije bilo povrijeđenih osoba.
Općina Banovići: Dana 18.03.2012. godine, VJ Banovići je imala 6 intervencija na gašenju požara niskog rastinja i to: Omazići, Mušići, Željova, Borovac, Breškica, ul Radenska.
Općina Čelić: Prema izvještaju iz OSCZ Čelić, na području ove općine u toku proteklog vikenda izbio je šumski požar koji je obuhvatio površinu od cca 20 ha, požar nije lokalizovan i širi se prema Oboru.
Općina Gračanica: VJ Gračanica je imala 13 intervencija na gašenju požara niskog rastinja.
Općina Kalesija: VJ općine Kalesija je imala 15 intervencija na gašenju požara, i to: jedna štala u Gornjim Vukovijama, jedna štala u Donjim Vukovijama, jedna vikendica u Donjim Raincima, i ostalo su šumski požari u Gojčinu, Miljanovcima, Kikačima i Jelovom brdu te nisko rastinje Kalesija centar.
Općina Gradačac: VJ Gradačac je imala 6 intervencija na gašenju požara niskog rastinja i to: Čelikovača, ul. Zlatnih Ljiljana, Srnice 2x, Jasenica i Vida.
Općina Kladanj: VJ Kladanj je imala 2 intervencije na gašenju požara i to: nisko rastinje Tarevo, i šumski požar Noćajevići izgorelo 5-6 dunuma šume (crnogorična).
Općina Lukavac: VJ Lukavac je imala 7 intervencija na gašenju šumskih požara i to: Šikulje, Puračić, Kruševica, Devetak, Rosulje, Gnojnica, pomoćni objekat Preline.
Općina Srebrenik: VJ Srebrenik je imala 12 intervencija na gašenju požara i to:stambeni objekat u Srebreniku, šumski požari Majevica, Huremi, Vrelo, Previle 2x, Palešići, nisko rastinje: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Srebrenik, Litve, Huremi.
Općina Tuzla: VJ Tuzla je imala 19 intervencija na gašenju požara niskog rastinja i to: Gudelj, Kiseljak-Poljana, Grabovica x2, Kula, Pasci, Pašabunar, Borić, Kozlovac, Rasovac, Srednja Lipnica x3, Siporex, Ši selo, Simin Han, Solina, Novo Naselje, Desetine, Prokopac.
Općinski štab CZ Tuzla je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici, razmatrajući aktuelno stanje protivpožarne zaštite, donio Naredbu o zabrani paljenja korova i rastinja radi obavljanja proljetnih poljoprivrednih radova na području općine Tuzla.
Općina Živnice: IVJ RMU Đurđevik je imala 7 intervencija na gašenju požara niskog rastinja i to: Priluk, gradsko groblje, Karaula, Odžak, Đurđevik, Dubrave, Krivača.

Uzimajući u obzir veliki broj registrovanih požara posljednjih dana na području TK uslijed paljenja korova, suhe trave i otpada od strane građana, do kojih dolazi prilikom obavljanja poljoprivrednih radova, Kantonalna uprava civilne zaštite koristi priliku da još jednom upozori građane da izazivanjem požara čine krivično djelo izazivanja opće opasnosti, propisano Krivičnim zakonom FBiH, ugrožavajući živote ljudi, javnu i privatnu imovinu.

Dana 17.03.2012. godine registrovanoje 82 požara a dana 16.03.2012. godine ukupno 38 intervencija.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla još jednom upozorava javnost na preduzimanje preventivnih mjera u zaštiti od požara:
1. Fizička i pravna lica treba strogo da se pridržavaju svih propisanih preventivnih mjera kod spaljivanja korova, suhe trave, lišća poljoprivrednih i drugih otpadaka, kao i prilikom loženja vatre na otvorenom prostoru.
2. Nosioci zaštite od požara (organi uprave, institucije, pravna lica i građani) treba da preduzimaju sve preventivne mjere propisane Planovima zaštite od požara.
3. Vlasnici ili korisnnici šuma, kao i organi uprave nadležni za šume i šumsko zemljište, treba da preduzimaju sve mjere propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti šumarstva.
4. Nadležni inspekcijski organi treba da, u okviru inspekcijskog nadzora, provode sve mjere propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti šumarstva i zaštite od požara.


VLADA TK USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU KUCZ U 2011. GODINI I PROGRAM RADA ZA 2012. GODINU

Tuzla, 15.03.2012. godine

Danas je održana 36. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj je između ostalih, razmatrala Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2011. i Program rada Uprave u 2012. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2011. i Program rada Uprave u 2012. godini. Sagledavajući rad Uprave u toku 2011. godine, pored redovnih poslova koji su najdirektnije vezani za zaštitu i spašavanja, deminiranje i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava zauzimaju posebno mjesto. Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u svim akcijama koje su vođene na nivou kantona, a odnosile su se na segment zaštite i spasavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) na području Tuzlanskog kantona. Koordiniranje i praćenje realizacija zadataka na polju neutralisanja neeksplodiranih i minskoeksplozivnih ubojitih sredstava, kao i operacija manuelnog čišćenja, tehničkog izviđanja i obilježavanja rizičnih površina na području Tuzlanskog kantona su poslovi i zadaci koji su obilježili ovaj izvještajni period. Svi ovi gore navedeni poslovi i zadaci realizirani se preko tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a i timova OS BiH kao i drugih domaćih i stranih kompanija-organizacija. Tokom 2011. godine, i pored svih preduzetih mjera upozoravanja na minsku opasnost dogodilo se 10 minskih nesreća, u kojima su stradali civili (6 osoba je smrtno stradala, a 12 osoba je povrijeđeno). U 3 deminerske nesreće od kojih se jedna desila na području općine Gradačac, 2 deminera su smrtno stradala, a 2 su ranjena. Do sada je u BiH stradalo 108 deminera, od čega 43 smrtno. Sve civilne nesreće desile su se u obilježenim područjima, a najčešći razlozi koji dovode do nesreća su nepoštivanje minskih upozorenja i svjestan ulazak u sumnjiva područja zbog lova ili sječe šume. Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, do kraja 2011.godine, dogodilo se preko 200 minskih nesreća, na području svih općina Tuzlanskog kantona, u kojima je smrtno stradalo 116, a teže i lakše ranjena 132 osobe.
Kako se navodi u Izvještaju, poslije 2010. godine i katastrofalnih poplava praćenih velikim brojem klizišta, proglašenjem stanja prirodne nesreće na općinama i u dva navrata na područu cijelog Tuzlanskog kantona, te konačnom štetom od oko 40 miliona konvertibilnih maraka, 2011. godina je bila relativno "mirna". O prošloj godini nije bilo proglašenja stanja prirodne ili neke druge nesreće ni u jednoj općini i aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja bile su u najvećoj mjeri posvećene saniranju poslijedica, preventivnim aktivnostima na vodotocima i daljnoj primjeni propisa i izgradnje sistema zaštite i spašavanja.
Kada su u pitanju aktivnosti koje Uprava planira realizirati tokom tekuće, 2012. godine, u okviru normativno – pravnih poslova bit će urađena nova Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. U dijelu studijsko – analitičkih i stručno – operativnih poslova, a nakon izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona, izvršit će se inoviranje Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona. Bit će dovršeni započeti poslovi i donesen Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona, dok će u okviru poslova deminiranja, na osnovu općinskih planova deminiranja i Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2011.godini biti urađena Lista prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini.

Izvještaj o radu KUCZ za 2011. godinu


Program rada KUCZ za2012. godini


ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA KŠCZ U POVODU 1. MARTA, DANA CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 08.03.2012. godine

Za međunarodnu civilnu zaštitu 1. mart ima dvostruku važnost, jer je 1. marta 1972. godine stupio na snagu Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, internacionalni dokument s područja humanitarnog prava, koji je registriran pri Sekretarijatu Ujedinjenih naroda u skladu s Poveljom UN-a. Sljedećeg je dana počela djelovati Međunarodna organizacija za CZ, kao međuvladina organizacija. Civilna zaštita u svijetu i u nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Zadaće Civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne prirode.
Obilježavajući 1. mart, danas je u Plavoj sali BKC Tuzla održana svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite. Sjednica je obilježena na veoma visokom nivou, uz prisustvo velikog broja visokih gostiju.
Dan civilne zaštite je prilika da se istaknutim pojedincima i organizacijama za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjele odgovarajuća priznanja i nagrade civilne zaštite.
Uz prigodan umjetnički program, koji su u prepunoj Plavoj Sali izveli učenici Srednje muzičke škole iz Tuzle, gostima su se prije podjele priznanja, obratio načelnik KŠCZ Zdenko Tadić.

U povodu Dana civilne zaštite, 1. marta 2012. godine, Kantonalni štab civilne zaštite je donio Odluku o dodjeli priznanja i nagrada pravnim licima i pojedincima za doprinos u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

Zlatna značka civilne zaštite, za izuzetne rezultate u radu na organiziranju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjeljena je gospodinu Safetu Fazliću iz Kalesije.

Pismena pohvala civilne zaštite dodjeljena je sudionicima pokazne vježbe struktura civilne zaštite „Pomoć građanima u nesreći“ koja je održana u martu 2011. godine, u povodu Međunarodnog dana CZ:
- Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla
- Teritorijalna vatrogasna jedinica Kalesija,
- Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik
- Policijska stanica Zapad PU Tuzla MUP-a TK
- Tim prve medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla
- Volonterski tim prve pomoći crvenog križa općine Tuzla
- Volonterski tim prve pomoći crvenog križa općine Banovići
- Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a
- Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla
- Industrijsko vatrogasno društvo rudnika "Đurđevik"

Dan civilne zaštite je prilika da se istaknu i pohvale i općinske službe civilne zaštite. Za ukupan doprinos unapređenja sistema zaštite i spašavanja na svojoj općini, svakako zaslužuju da se pohvale:
- Općinska služba civilne zaštite Srebrenik
- Općinska služba civilne zaštite Gračanica

Zahvalnica civilne zaštite dodjeljene su:
-
Radio televizija Tuzlanskog kantona
- Radio televizija SLON
-
Informativno tehnički centar Tuzla Federalne televizije
-
Humanitarna organizacija "Pro Vita" Mostar
-
Regionalni ured BH MAC-a Tuzla – Odjel za osiguranje kvaliteta pri deminiranju
- Gospodin Dino Čolić iz Gračanice

Novčana nagrada:
Dobrovoljni davaoc krvi, gospodin Husein Duraković iz Tuzle, koji je najdragocijeniju tečnost do sada darovao 114 puta.

Dobitnicima priznanja i nagrada civilne zaštite upućujemo iskrene čestitke.


VLADA TK USVOJILA INFORMACIJU O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PROGLAŠENJA STANJA PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU TK OD 05.02. DO 22.02.2012.

Tuzla, 05.03.2012. godine

Danas je održana 35. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj je između ostalih, razmatrana Informacija o poduzetim aktivnostima u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama u periodu od 05.02.2012. do 22.02.2012. godine.

Informacija


VLADA TK DONIJELA ODLUKU O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

Tuzla, 22.02.2012. godine

Dana, 22.02.2012. godine u 14,00 sati održana je 12. vanredna sjednica Vlade Kantona na kojoj su razmatrani odgovarajući prijedlozi i usvojeni sljedeći dokumenti:
1. Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama na dan 22.02.2012. godine u 14,00 sati.

U skladu sa ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona od 05.02.2012. godine.

2. Rješenje o imenovanju Tima Vlade Kantona za pregovore sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika...


VLADA FBiH DONIJELA ODLUKU O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

Sarajevo, 22.02.2012. godine

Vlada Federacije BiH, na svojoj 38. sjednici održanoj dana, 22.02.2012. godine, donijela je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovano velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.


ODRŽANA 5. VANREDNA SJEDNICA KŠCZ TK

Tuzla, 22.02.2012. godine

U Tuzli je 22.02.2012. godine održana 5. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 4. vanredne sjednice KŠCZ
2. Upoznavanje i realizacija novih naredbi FŠCZ
3. Informacija o poduzetim aktivnostima u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće na području TK uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama, u periodu od 05.02. do 22.02.2012. godine
4. Prijedlog Odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području TK uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama
5. Tekuća pitanja

Nakon što su usvojili Zapisnik sa 4. vanredne sjednice, članovi KŠCZ su upoznati sa naredbama FŠCZ koje su donijete u periodu između dvije sjednice KŠCZ, te je štab donio slijedeću naredbu:
"Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK da hitno pristupi izradi Kanotnalnog operativnog plana odbrane od poplava, u skladu sa članom 17. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite i spašavanja od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09)."
Razmatrajući sprovođenje naredbe, koju je KŠCZ donio 14.02.2012. godine, a koja se odnosi na analizu postojećih klizišta u općinama, KŠCZ je donio dopunu Naredbe:
"Zbog toga što većina OŠCZ nije dosljedno postupila po Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite broj: 02724-44-2198-15/12 od 14.02.2012. godine, KŠCZ donosi dopunu navedene Naredbe, kojom se općinskim štabovima civilne zaštite dostavlja Preporuka za sprovođenje preventivnih mjera za spriječavanje i ublažavanje negativnih posljedica klizanja i odronjavanja zemljanih i stijenskih masa tokom snježnih padavina, koju je usvojio FŠCZ svojom Odlukom broj: 11-49/1-290/2012 od 20.02.2012. godine, i naređuje da Izvještaj o realizaciji dostave KŠCZ."

Tokom rasprave o problemu klizišta na području TK, KŠCZ je donio Zaključak:
"Zbog naglašene i stalno prisutne opasnosti od klizanja tla na području TK, potrebno je hitno pristupi aktivnostima na izradi općinskih katastara klizišta, kako bi se mogla tražiti odgovarajuća rješenja za saniranje postojećih klizišta i spriječila gradnja objekata u područjima koja su sklona klizanju tla. Za realizaciju navedene aktivnosti zaduženi su općinski načelnici, kao izvršna vlast na području općine. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona treba koordinirati navedene aktivnosti, te pristupiti izradi odgovarajućeg katastra klizišta Tuzlanskog kantona."

KŠCZ je donio Odluku da se Vladi TK preporuči da donese Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području TK uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama. Vlada TK je na vanrednoj sjednici usvojila navedenu Odluku, sa danom 22.02.2012.godine u 14,00 sati, čime se stavlja van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama od 05.02.2012.godine.


DOPUNA NAREDBE FŠCZ


Sarajevo, 20.02.2012. godine
Iz razloga što svi kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite nisu dosljedno postupili po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) od 12.2.2012. godine, Federalni štab donio je njenu dopunu, kojom se kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite naređuje da hitno, a najkasnije do 22.2.2012. godine do 18.00 sati, dostave izvještaje o stepenu izvršenja naredbi.

Uz izvještaje, treba dostaviti i popunjene obrasce koje je izradila Služba Federalnog štaba CZ.


Prilog:
1. Naredba FŠCZ (11-49/1-173-1/12)
2. Tabele za Izvještaj u Excel-u


ODRŽANA 11. VANREDNA SJEDNICA FEDERALNOG ŠTABA CZ


Sarajevo, 17.02.2012. godine
Danas je u Sarajvu održana 11. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Usvojene su sljedeće naredbe, zaključci, preporuke i izvještaji:
a) Naredbe:

- Naredba agencijama za vodna područja da na poplavnim područjima osiguraju provođenje mjera utvrđenih u Federalnom operativnom planu zaštite od poplava,

- Naredba za „Elektroprivredu BiH“ o stavljanju viškova struje na raspolaganje JP „Elektroprivrede HZHB“.

- Naredba o stavljanju van snage tačke 2. Naredbe FSCZ o angažiranju svih rapoloživih resursa pravnih lica za raščišćavanje puteva od veliki snježnih nanosa na području HNK broj:11-44/1-03, od 04.02.2012. godine

- Naredba Željeznicama Federacije BiH da stave u funkciju pomoćni voz.

b) Preporuke:

- Preporuka Vijeću ministara BiH i nadležnim državnim ministarstvima za ostvarivanje bilateralne saradnje sa susjednim državama u cilju koordinacije režima rada hidroakumulacija,

- Preporuka Vladi Federacije BiH i Vladi RS-a i resornim ministarstvima za sagledavanje postojećih planova zaštite od poplava

- Preporuka Ministarstvu odbrane BiH za ustupanje agregata za vuču „JP Željeznicama BiH“,

c) Izvještaji članova štaba o obilasku kantona.

- Izvještaji članova Štaba o obilasku kantonalnih štabova CZ-a. Članovi Federalnog štaba CZ-a podnjeli su izvještaj o obilasku najugroženijih kantona,

- Komadanti i načelnici svih kantonalnih štabova CZ-a izvijestili su Federalni štab CZ-a o stanju na ugroženim područima i o daljnim mjerama na saniranju posljedica prirodne nesreće u FBiH.

Konferencija za medije održala se u 14,00 sati.


FEDERALNI ŠTAB CZ

Federalni štab civilne zaštite zaključio je danas na sjednici u Sarajevu da treba preduzeti sve potrebne mjere za slučaj velikih poplava, a mišljenje stručnjaka je da do toga ipak neće doći i da će se snijeg lagano topiti čemu pogoduju niske temperature i suha zemlja na koju je pao snijeg.

Prema riječima direktora Federalnog hidrometeorološkog Enesa Sarača i u narednih sedam dana bit će niske temperature zraka zbog čega neće doći do naglog topljenja snijega. On kaže da je prema analizama, na teritoriji BiH palo oko 90 milijardi metara kubnih snijega, a pretvoreno u vodu to iznosi 15 milijardi metara kubnih vode.

Broj: 11-49-283/12
Sarajevo, 16.02.2012. godine

N A R E D B A

Opširnije


STANJE NA PODRUČJU TK 16.02. i 17.02.2012.


Tuzla, 17.02.2012. godine
(izvještaj u 8,00 sati)

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -9°C, visina sniježnog pokrivača je 42 cm.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 196,85 m.n.m., ispust kroz temeljne otvore je 13,7 m3/s.

Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni, uz otežano odvijanje saobraćaja na planinskom prijevoju Karaula, na putu Kladanj – Olovo, gdje je za vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca.

Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, i odvijanju telefonskog saobraćaja. Snabdjevanje toplotnom energijom iz TE je uredno.

Vodosnabdjevanje stanovništva se odvija otežano, zbog brojnih kvarova koji se dešavaju uslijed smrzavanja cjevovoda i mjernih uređaja.

Centralno grijanje u općini Banovići još uvijek nije uspostavljeno u cjelosti.

Vatrogasne jedinice su, osim nekoliko tehničkih intervencije, imale dvije intervencije na gašenju požara, i to:
- dana 15.02.2012. godine oko 10,20 sati u naselju Debelo Brdo, općina Tuzla, došlo je do požara na privatnom stambenom objektu uslijed kvara na elektro instalacijama. Požar je lokalizirala i ugasila VJ Tuzla.
- dana 15.02.2012. godine oko 12,00 sati u naselju Rašljeva, općina Gračanica, došlo je do požara na privatnom stambenom objektu. Intervencijom VJ Gračanica, požar je lokaliziran i ugašen.

Zbog normalizacije vremenskih prilika, po naredbi KŠCZ Tuzla, na području TK započete su aktivnosti na uklanjanju ledenica sa krovova koje prijete sigurnosti prolaznika. Također, provode se aktivnosti na čišćenju pješačkih staza i prilaza školama i odvoza snijega van gradskih područja kao i pripreme u slučaju naglog topljenja snijega i pojave poplava.

Dana 14.02.2012. godine, oko 09,20 sati, PS Lukavac je primila obavijest da je u naselju Tumare, u blizini doma kulture, pronađeno beživotno tijelo A.M. iz Tumara, općina Lukavac. Operativnim radom na terenu i nalazom mrtvozornika službe hitne pomoći Lukavac, konstatovano je da nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed poslijedica smrzavanja, te Kantonalni tužilac i obitelj preminulog nisu tražili obdukciju.

U toku jučerašnjeg dana u radnoj posjeti OSCZ Lukavac boravio je Potpredsjednik Federacije BiH, gospodin Svetozar Pudarić, i upoznao se aktualnom situacijom na području ove općine.


ODRŽANA 4. VANREDNA SJEDNICA KŠCZ

Tuzla, 14.02.2012. godine

U Tuzli je 14.02.2012. godine održana 4. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvodi iz Zapisnika sa 3. vanredne sjednice KŠCZ
2. Upoznavanje i analiza stanja na terenu
3. Izvještaj o realizaciji naredbi FŠCZ
4. Tekuća pitanja

Kantonalni štab je donio nekoliko naredbi:

1. Naredba (Prava i dužnosti građana)
2. Naredba (Čišćenje i odvoz snijega oko škola i uklanjanje ledenica)
3. Naredba (Analiza stanja klizišta)
4. Naredba (Stanje lokalnih vodotoka)
5. Naredba (Uklanjanje ledenica i snijega sa krovova)


U mjestu Tumare (općina Lukavac) pronađeno smrznuto tijelo muškarca


Lukavac, 15.02.2012. godine
(izvještaj u 11,00 sati)

Dana, 14.02.2011.godine, oko 09,20 sati službenici PS Lukavac su zaprimili prijavu da se u mjestu Tumare, općina Lukavac, nalazi beživotno tijelo A.M., rođen 1965. godine iz Tumara. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, a uviđaj su izvršili službenici OKP PU Lukavac, dok je ljekar SHMP Doma zdravlja Lukavac konstatovao smrt A.M., koja je nastupila najvjerovatnije usljed smrzavanja. Na tijelu preminulog nisu uočeni tragovi nasilja, i isto je nakon uviđaja predato porodici. Službenici PU Lukavac rade na dokumentovanju ovog događaja.


STANJE NA PODRUČJU TK 15.02.2012.


Tuzla, 15.02.2012. godine
(izvještaj u 8,00 sati)

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -16°C, visina sniježnog pokrivača je 34 cm. Na području TK u toku noći nije bilo novih padavina.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,10 m.n.m., ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.

Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja.

Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, i odvijanju telefonskog saobraćaja. Snabdjevanje toplotnom energijom iz TE je uredno.

Vodosnabdjevanje stanovništva se odvija otežano, zbog brojnih kvarova koji se dešavaju uslijed smrzavanja cjevovoda i mjernih uređaja.

Centralno grijanje u općini Banovići još uvijek nije uspostavljeno u cjelosti, grijanje nemaju slijedeći objekti: Mješovita srednja škola "Banovići", zgrada Pošte, Tvornica mikro motora "TMB" Banovići, Poslovna zgrada JP "Komunalac", "Vodovod i kanalizacije", Stambeni objekat Lamela "B" kod općine.

Dana 14.02.2012. godine došlo je do urušavanja krova na objektu farme pilića u MZ Vučkovci, općina Gradačac. Farma nije bila naseljena, tako da je materijalna šteta pričinjena samo na krovnoj konstrukciji.

Vatrogasci na području TK su pored nekoliko tehničkih imale i jednu intervenciju na gašenju požara, i to dana 14.02.2012. god. Vatrogasna jedinica Tuzla je ugasila požar na deponiji smeća u Slavinovićima.

Dana 14.02.2012. god. U 15 sati održana je 4.vanredna sjednica KŠCZ Tuzlanskog kantona na kojoj je razmatrana aktuelna situacija na području TK kao i provedbe naredbi FŠCZ.

U toku jučerašnjeg dana, načelnik KŠCZ Zdenko Tadić i član KŠCZ Bego Gutić obavili su posjetu općini Živinice, gdje su se u razgovoru sa načelnikom općine Hasanom Muratovićem upoznali sa trenutnom situacijom u ovoj općini i poduzetim mjerama na ublažavanju posljedica prirodne nesreće. Također, komandant KŠCZ Aziz Čačković i načelnik KŠCZ Zdenko Tadić obavili su posjetu općini Tuzla, gdje su se sreli sa načelnikom općine Jasminom Imamovićem i njegovim saradnicima i informisali se o situaciji u općini Tuzla.

U toku jučerašnjeg dana službenici OSCZ Kladanj terenskim vozilom sa medicinskim osobljem obavljali zadatke na pružanju medicinske pomoći osobama u naseljima Brateljevići i Starić.

Dana 14.02.2012. god. na području općine Doboj Istok, volonteri Crvenog krsta su očistili trotoare od sniježnih nanosa na prostoru MZ Brijesnica Velika a dana 13.02.2012. god. očišćeni su trotoari na području MZ Klokotnica od strane članova BZK „Preporod“ i građana. Uposlenici JU Centar za socijalni rad su podijelili 5 prehrambenih paketa socijalno ugroženim porodicama na području općine Doboj Istok.


FEDERALNI ŠTAB CZ - Naredba - Procjena potencijalnih klizišta i odrona

Broj: 11-49-272/12
Sarajevo, 14.02.2012. godine

KANTONALNIM ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA
OPĆINSKIN ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE - SVIMA

N A R E D B A

Opširnije


STANJE NA PODRUČJU TK 14.02.2012.


Tuzla, 14.02.2012. godine
(izvještaj u 8,00 sati)

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -11°C, visina sniježnog pokrivača je 36 cm. U Kladnju je jutros izmjerena temperatura od -22°C. Na području TK u toku noći nije bilo novih padavina.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,21 m.n.m., ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.
Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja.
U protekla 24 sata, vatrogasne jedinice na području TK, osim par tehničkih, nisu imale intervencije na gašenju požara.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, i odvijanju telefonskog saobraćaja.
Vodosnabdjevanje stanovništva se odvija otežano, zbog brojnih kvarova koji se dešavaju uslijed smrzavanja cjevovoda i mjernih uređaja.
Centralno grijanje u općini Banovići još uvijek nije uspostavljeno u cjelosti, grijanje nemaju slijedeći objekti: Mješovita srednja škola "Banovići", zgrada Pošte, Tvornica mikro motora "TMB" Banovići, Poslovna zgrada JP "Komunalac", "Vodovod i kanalizacije", Stambeni objekat Lamela "B" kod općine.


FEDERALNI ŠTAB CZ - Dopuna Uputstva o rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja

Broj: 11-49- /12
Sarajevo, 13.02.2012. godine

KANTONALNI STOŽERI CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA
OPĆINASKI STOŽERI CIVILNE ZAŠTITE - SVIMA

Dopunu Uputstva o rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, dostavlja.-

Opširnije


FEDERALNI ŠTAB CZ - Naredba - uklanjanje sniježnih nanosa sa objekata

Broj: 11-49-221/12
Sarajevo, 13.02.2012. godine

KANTONALNIM ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA
OPĆINSKIN ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE - SVIMA

N A R E D B A

OpširnijeFEDERALNI ŠTAB CZ - Naredba - dostavljanje izvještaja o stepenu realizacije dobijenih naredbi FŠCZ

Broj: 11-49-173/12
Sarajevo, 12.02.2012. godine

KANTONALNIM ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA
OPĆINSKIN ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE - SVIMA

N A R E D B A

OpširnijeFEDERALNI ŠTAB CZ - Naredba - čišćenje puteva prema stočnim farmama

Broj: 11-49-172/12
Sarajevo, 12.02.2012. godine

KANTONALNIM ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA
OPĆINSKIN ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE - SVIMA

N A R E D B A

Opširnije


STANJE NA PODRUČJU TK 13.02.2012.


Tuzla, 13.02.2012. godine
(izvještaj u 8,00 sati)

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -10°C, visina sniježnog pokrivača je 39 cm. Na području kantona palo je u prosjeku 15 cm novog snijega.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,31 m.n.m., ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.
Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja.
U protekla 24 sata, vatrogasne jedinice na području TK, osim par tehničkih, nisu imale intervencije na gašenju požara.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, i odvijanju telefonskog saobraćaja.
Vodosnabdjevanje stanovništva se odvija otežano, zbog brojnih kvarova koji se dešavaju uslijed smrzavanja cjevovoda i mjernih uređaja.
Centralno grijanje u općini Banovići još uvijek nije uspostavljeno u cjelosti, grijanje nemaju slijedeći objekti: Mješovita srednja škola "Banovići", zgrada Pošte, Tvornica mikro motora "TMB" Banovići, Poslovna zgrada JP "Komunalac", "Vodovod i kanalizacije", Stambeni objekat Lamela "B" kod općine.


NAREDBA KŠCZ

Tuzla, 12.02.2012. godine

Dana 12.02.2012. godine, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite, na osnovu člana 136. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine F BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), člana 21. tačke c) i i) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK-a", broj:10/08), a u skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, broj:11-49/1-12/12 od 07.02.2012. godine, d o n o s i

N A R E D B U

Uvidom u stanje na terenu dana 12.02.2012. godine, utvrđeno je da se zimsko održavanje puta M-18 na području Tuzlanskog kantona, za koji je prema ugovoru Federalne direkcije cesta zadužena firma "JATA GROUP" d.o.o. za održavanje i zaštitu puteva iz Srebrenika, ne vrši u skladu sa potrebama.
Traži se od navedene firme da odmah pristupi kvalitetnijem čišćenju navedene dionice puta ili će u protivnom Kantonalni štab civilne zaštite biti primoran da angažira dodatnog izvođača na račun navedene firme.
Izjašnjenje o navedenom hitno dostaviti do 17,00 sati Kantonalnom štabu civilne zaštite preko Kantonalnog operativnog centra u Tuzli putem fax-a broj: 035/361-161.

Za realizaciju ove naredbe zadužuje se menadžment firme "JATA GROUP" Srebrenik.

Ova Naredba stupa na snagu odmah po potpisivanju.
--------------------------------------------------------------------
Postupajući po Naredbi, "Jata Group" DOO Srebrenik je dostavio Izjašnjenje u kojem se navodi da su od 15.11.2011. angažovani na zimskom održavanju magistralnih cesta te da od tog dana na punktovima imaju raspoređen tačno propisani broj osnovnih sredstava i ljudi. U skladu sa vanrednim okolnostima, a prema nalogu investitora, od 02.02.2012. godine su angažovana dodatna sredstva i ljudi, te su svi magistralni putevi u zoni odgovornosti "Jata Group" bili prohodni, uključujući i neuralgične tačke, kao što su prevoji na cesti M-18 Banj Brdo i Karaula.
Izvršena je inspekcija svih putnih pravaca, te je konstatovano:
- na terenu je angažovan dovoljan broj osnovnih sredstava i ljudi;
- saobraćaj se odvija bez zastoja;
- trenutno stanje ceste je u skladu sa članom 79. Pravilnika o održavanju cesta;
- firma u rezervi ima još sredstava specijalizovane namjene, koja se mogu angažovati po potrebi;
Također je navedeno da će ispuniti sve obaveze kao i eventualne dodatne zahtjeve, te da će sve ceste u zoni odgovornosti "Jata Group" DOO Srebrenik i u narednom periodu biti u skladu sa članom 79. Pravilnika o održavanju cesta.


NASTAVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U TK OD SRIJEDE 15.02.'12.


Tuzla, 12.02.2012. godine


Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK Nađa Avdibašić Vukadinović, nakon konsultacija sa komandantom KŠCZ, načelnicima općina i direktorima škola, donijela je odluku da se nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona nastavlja u srijedu 15.02.2012. godine. U slučaju pogoršanja vremenskih prilika, učenici i škole će biti blagovremeno informisani o novom odlaganju nastave.

Popravni ispitni rokovi koji su se trebali održati od 6. februara, a koji su prolongirani zbog vremenskih nepogodana, na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli počinju u ponedjeljak 13. februara 2012 godine prema ranije utvrđenim rasporedima.


STANJE NA PODRUČJU TK (11.02.2012. i 12.02.2012.)


Tuzla, 12.02.2012. godine
(izvještaj u 9,00 sati)

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -10°C.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,41 m.n.m., ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.

Na području TK palo je oko 7 cm novog snijega. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, vodom i telefonskim vezama.
U protekla 24 sata, vatrogasne jedinice na području TK, osim par tehničkih, nisu imale intervencije na gašenju požara.

Općina Banovići Kvar na gradskom toplovodu nije otklonjen tako da jedan dio grada Banovići još uvijek nema grijanje.U toku jučerašnjeg dana čišćene putne komunikacije na kojima saobraćaju autobusi.

Općina Kladanj Uslijed težine snijega, popustio je krov na pomoćnom objektu (štala) u naselju Ravne, kao i krov hale privatne firme "Tabić Trade". Mehanizacija za čišćenje snijega je angažovana na cijelom dijelu općine Kladanj.

Općina Tuzla Dana 11.02.2012. god. u jutarnjim satima dio Tuzle među kojima je i dio UKC Tuzla u naselju Slavinovići (Bolnica "Slavinovići") ostao je bez vodosnabdijevanja uslijed pucanja vodomjera. U popodnevnim satima kvara je otklonjen vodosnabdijevanje je normalizirano.
U toku dana obavljeno je čišćenje jednog dijela trotoara od sniježnih nanosa u blizini škola radi evenutalnog početka školske nastave u osnovnim i srednjim školama.


Tuzla, 11.02.2012. godine (izvještaj u 9,00 sati)

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -12°C.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,51 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 10 cm), ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.


Na području TK palo je 10-15 cm novog snijega. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega. Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, vodom i telefonskim vezama.

Općina Banovići Kvar na gradskom toplovodu nije otklonjen tako da jedan dio grada Banovići još uvijek nema grijanje. Ekipe putne operative su upućene na čišćenje lokalnih putnih komunikacija i autobuskih linija od novih sniježnih nanosa.

Općina Kladanj Dana 10.02.2012. godine, u 12,30 sati, uspješno je završena spasilačka akcija u mjestu Hotani općina Kladanj, u kojoj su učestvovali: OSCZ i doktor JZU "Dom zdravlja" Kladanj na pružanju medicinske pomoći i evakuaciji jednog pacijenta iz MZ Tuholj na UKC Tuzla, te pomoći u hrani i drugim proizvodima.Dostavljeni su paketi za osam porodica romske nacionalnosti te jedan paket za povratničku porodicu u naselju Starić.
Zbog opterećenja krovne konstukcije velikom količinom snijega, popustio je krov na objektu skladišta gotovih proizvoda u DOO "Ramex" u naselju Gojakovići. Pričinjena je znatna materijalna šteta na vozilu koje je bilo parkirano unutar hale.

Općina Sapna
Štab CZ Sapna je u suradnji sa Crvenim križom općine Sapne obezbjedio je trideset paketa hrane i podjelio najugroženijim porodicama.

Općina Kalesija OSCZ Kalesija je izvršila probijanje puta Kalesija-Prnjavor-Čanići kako bi se obezbijedilo snabdjevanje hranom za sitnu stoku (nekoliko stotina ovaca), vlasništvo ovčara sa Vlašića koji zimuju u Sprečkoj dolini.


ODRŽANA 3. VANREDNA SJEDNICA KŠCZ

Tuzla, 10.02.2012. godine

Kantonalni štab civilne zaštite TK danas je održao 3. vanrednu sjednicu u prostorijama na brani jezera Modrac u Lukavcu. Razmatran je slijedeći dnevni red:
1. Izvodi iz Zapisnika sa 1. i 2. vanredne sjednice KŠCZ
2. Upoznavanje i analiza stanja na terenu
3. Izvještaj o realizaciji naredbi KŠCZ
4. Informacija o aktivnostima organizacije Crvenog križa TK
5. Upoznavanje i primjena naredbi FŠCZ
6. Tekuća pitanja

Razmatrajući navedena pitanja, KŠCZ je donio NAREDBU O ODOBRAVANJU SLOBODNOG KRETANJA ZA VOZILA NA TK.


STANJE NA PODRUČJU TK NA DAN 10.02.2012.

Tuzla, 10.02.2012. godine (izvještaj u 10,00 sati)

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona nije bilo novih sniježnih padavina. Zabilježene su izuzetno niske jutarnje temperature - prema podacima HMS Bukovčić Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -19°C.
Svi putevi na Tuzlanskom kantonu su prohodni, uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati je niži za 10 cm u odnosu na jučerašnje mjerenje. Ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.
Vatrogasne jedinice na području TK imale su, pored nekoliko tehničkih intervencija, dvije intervencije na gašenju požara i to:
- Dana 09.02.2012. godine, oko 10,30 sati, u naselju Oskova, općina Banovići, došlo je do požara na krovnoj konstrukciji privatnog stambenog objekta. Intervencijom VJ Banovići požar je lokaliziran i ugašen.
- Dana 09.02.2012. godine, oko 09,15 sati, u naselju Gornja Lukavica, općina Živinice, došlo je do požara na pomoćnom objektu (štala). Intervencijom IVJ Đurđevik požar je lokaliziran i ugašen.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, vodom i telefonskim vezama.
U Banovićima još uvijek nije u cijelosti uspostavljen sistem grijanja.

Komandant KŠCZ Aziz Čačković, načelnik KŠCZ Zdenko Tadić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Sead Hasić su posjetili općinu Čelić, gdje su se u razgovoru sa načelnikom OŠCZ Čelić Nerminom Okanovićem upoznali sa situacijom u ovoj općini. Također, posjetili su općinu Teočak te se u razgovoru sa načelnikom općine Tajibom Muminovićem informisali o aktivnostima koje se poduzimaju u ovoj općini na saniranju posljedica visokog snijega i niskih temperatura.
Članovi KŠCZ Kurbašić Elvedin i Benedin Pejić su, radi upoznavanja sa situacijom na terenu, obišli općine Srebrenik i Gradačac, i obavili razgovore sa načelnikom OŠCZ Srebrenik Bajrom Imširovićem i načelnikom OŠCZ Gradačac Isamom Sendićem.

Prema izvještaju JU „Centar za socijalni rad“ Čelić, jučer je organizovana posjeta najugroženijim kategorijama stanovništva na području općine Čelić u naseljima Visori, Drijenča, Nahvioci, Sitari i Vražići te je izvršena podjela paketa sa hranom i higijenskim artiklima. Također, na području općine Kalesija, pripadnici Crvenog krsta sa službenicima OSCZ Kalesija, izvršili su obilazak ugroženih obitelji na području općine i istim dostavili pakete sa hranom i higijenskim artiklima kao i potrebne lijekove.

Prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, za period od 11.02.2012 do 13.02.2012 predviđaju se nove sniježne padavine i temperature koje će se u jutarnjim satima kretati oko -12°C dok će se dnvene temperature kretati oko -8°C.


STANJE PRIRODNE NESREĆE PROGLAŠENO I U OPĆINI BANOVIĆI

Tuzla, 09.02.2012. godine

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona nije bilo novih sbiježnih padavina, ali su jutros zabilježene izuzetno niske temperature. Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -22°C. Svi putevi na Tuzlanskom kantonu su prohodni, uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,71 m.n.m. i u odnosu na niži je za 8 cm u odnisu na jučerašnje mjerenje. Ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.
Načelnik općine Banovići je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće, tako da je trenutno na snazi stanje prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona, kao i u općinama Banovići, Čelić, Kladanj, Sapna, Tuzla i Živince.

Jučer oko 14:00 sati ispred porodične kuće u snijegu pronađen je mrtav muškarac star četrdesetsedam godina iz Treštenice kod Banovića. Smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Banovići, a dežurni tužilac nije naredio da se obavi obdukcija s obzirom da je evidentno da je smrt nastupila usljed smrzavanja.
U protekla 24 sata vatrogasne jedinice na području TK imale su pored nekoliko tehničkih intervencija i 3 intervencije na gašenju požara i to:
- VJ Tuzla je imala dvije intervencije na gašenju požara i to požar na kući u naselju Medenice i zapaljena drva u ul. Dine Hasića. Požari su lokalizovani i ugašeni.
- IVJ Đurđevik je dana 08.02.2012. god. lokalizovala i ugasila požar koji je zahvatio krov kuće u Bišinskoj ulici u Živinicama.
- dana 08.02.2012. god. požar je zahvatio privatni stambeni objekat (kuću) u naselju Donji Humci, općina Čelić. Pomenuta kuća je izgorila u potpunosti, a tom prilikom smrtno je stradao muškarac star 88 godina, vlasnik kuće. Požar je lokalizovala VJ Lopare.
Nije bilo većih problema u snabdijevanju električnom energijom,
U Banovićima još uvijek nije u cijelosti uspostavljen sistem grijanja, u toku je sanacija nekoliko manjih kvarova.
Oko 10,30 sati ekipa Kluba spasilaca “Gradina”, Crvenog križa Srebrenik u vozilu VJ Srebrenik su uspjeli doći do sela Ravnuše, G. Srebrenik, i dopremili su za 19 porodica (59 članova) ovog naselja hranu, vodu, lijekove i dr. Crveni križ je obezbijedio 20 prehrambenih paketa za mještane ovog naselja. Mještani nisu iskazali potrebu da se bilo ko evakuiše iz ovog naselja.
Službenici OSCZ Kladanj sa terenskim vozilom imali intervenciju na prevozu 2 bolesne osobe iz naselja Hotani i Duga Mahala.
U općini Gračanica su, postupajući po naređenju FŠCZ i KŠCZ, angažovane dodatne snage koje rade na raščišćavanju snijega na dionici reg. puta Gračanica – Srnice te na čišćenju prilaznih puteva ispred prostora JZU Dom Zdravlja, Opšta bolnica i osnovnih škola, te na proširenju lokalnih puteva u MZ Piskavica, MZ Vranovići, MZ Rašljeva i MZ Buk. Na inicijativu OŠCZ Gračanica, Centar za socijalni rad i Crveni križ Gračanica su posjetili i podijelili 13 paketa za najugroženije porodice na području općine.
U općini Tuzla pripadnici OŠCZ će razmotriti potrebu evakuacije starijeg bračnog para iz naselja Kojšino, jer su bez osnovnih sredstava za život. Pripadnici službe Hitne pomoći su obišli obitelj i izvršili privremeno zbrinjavanje.
Predstavnici službe CZ Gradačac, Centra za socijalni rad i Crvenog križa obišli su jedno ugroženo lice u MZ Ledenice i istom je uručena pomoć u hrani i ogrevu.
Tokom jušerašnjeg dana predstavnici KUCZ i KŠCZ su obavili obilazak općina Banovići, Živnice, Lukavac, Doboj Istok i Gračanica, gdje su se upoznali sa aktuelnom situacijom u navedenim općinama.
Shodno Naredbi KŠCZ, a koja je vezana za uklanjanje snijega oko objekata zdravstvenih ustanova na području TK, izvještaji o izvršenom čišćenju snijega su stigli od OŠCZ Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Sapna, Srebrenik, Teočak i Tuzla te od zdravstvenih ustanova iz općina Banovići, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Živinice.


STANJE PRIRODNE NESREĆE PROGLAŠENO I U OPĆINI BANOVIĆI

Tuzla, 08.02.2012. godine

Stanje na području TK u odnosu na izvještaj od jutros je bez značajnijih promjena.
Trenutno je temperatura -5°C što pogoduje djelovanju abrazivnog materijala. Tokom noći i u jutarnjim satima nije bilo novih sniježnih padavina. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, vodom i telefonskim vezama.
Općina Banovići Još uvijek nisu otklonjeni kvarovi na toplovodu od gradske toplane tako da grijanje još uvijek ima samo dio grada u Banovićima. Načelnik općine Banovići donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uslijed velikih sniježnih padavina i niskih temperatura.
Općina Srebrenik Oko 10,30 sati ekipa Kluba spasilaca “Gradina”, Crvenog križa Srebrenik u vozilu VJ Srebrenik su uspjeli doći do sela Ravnuše, G. Srebrenik, i dopremili su za 19 porodica (59 članova) ovog naselja hranu, vodu, lijekove i dr. Crveni križ je obezbijedio 20 prehrambenih paketa za mještane ovog naselja. Mještani nisu iskazali potrebu da se bilo ko evakuiše iz ovog naselja.
Općina Kladanj Službenici OSCZ Kladanj sa terenskim vozilom imali intervenciju na prevozu 2 bolesne osobe iz naselja Hotani i Duga Mahala. I dalje su obavljaju radovi na uklanjanju sniježnih nanosa sa puteva regionalnog i lokalnog karaktera.


STANJE PRIRODNE NESREĆE PROGLAŠENO U OPĆINAMA ČELIĆ I ŽIVINICE

Tuzla, 08.02.2012. godine

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona palo je u prosjeku oko 10 cm novog snijega. Prema izvještajima Općinskih službi civilne zaštite sa Tuzlanskog kantona, nema zavejanih ili zametenih naselja. Svi putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja.

Načelnici općina Čelić i Živinice su donijeli Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće, tako da je trenutno na snazi stanje prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona, kao i u općinama Kladanj, Tuzla, Sapna, Čelić i Živince. U ostalim općinama Općinski štabovi civilne zaštite su u stalnom zasjedanju i procjenjuju situaciju.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,80 m.n.m. i u odnosu na niži je za 8 cm u odnosu na jučerašnje mjerenje. Ispust kroz temeljne otvore je 16,2 m3/s.
Temperatura izmjerena jutros u 07,00 sati na HMS Bukovčići iznosila je -15°C.

U protekla 24 sata vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona nisu imale intervencije na gašenju požara.

Nije bilo većih problema u snabdijevanju električnom energijom, interventne ekipe Elektroprivrede saniraju manje kvarove.
Otklonjen jedan kvar na toplovodu u Banovićima te je grijanje u funkciji samo u jednom dijelu grada. U toku je sanacija još tri manja kvara, tako da se toplifikacija cijelog grada očekuje tokom dana.


ODRŽANA 2. VANREDNA SJEDNICA KŠCZ

Tuzla, 07.02.2012. godine

Kantonalni štab civilne zaštite TK danas je održao 2. vanrednu sjednicu na kojoj su članovi štaba upoznati sa aktuelnom situacijom na području Tuzlanskog kantona kao i sa Naredbama i primjenom naredbi Federalnog štaba CZ.
Načelnici općina Čelić i Živinice su donijeli Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće, tako da je trenutno na snazi stanje prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona, kao i u općinama Kladanj, Tuzla, Sapna, Čelić i Živiince. U ostalim općinama Općinski štabovi civilne zaštite su u stalnom zasjedanju i procjenjuju situaciju.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,88 m.n.m. i u odnosu na niži je za 5 cm u odnisu na jučerašnje mjerenje. Ispust kroz temeljne otvore je 8,9 m3/s.
U protekla 24 sata vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona nisu imale intervencije na gašenju požara.
Nije bilo većih problema u snabdijevanju električnom energijom, interventne ekipe Elektroprivrede saniraju manje kvarove. Dana 06.02.2012. godine, oko 19 sati došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na području općine Kladanj, MZ Tuholj radi kvara na 10 kV dalekovodu. Očekuje se da će kvar biti otklonjen u jutarnjim satima.
U općini Banovići od 12,00 sati zbog kvara na postrojenjima gradske toplane nema grijanja.
Oko 21,40 sati, putem broja 121 zatražena je hitna medicinska pomoć za stariju osobu u naselju Breze, MZ Kiseljak, općina Tuzla. Radi neprohodnosti puta vozilo hitne pomoći nije moglo doći do bolesnika. Putem OSCZ Tuzla, upućena je mašina za razgrtanje snijega tako da je ekipa hitne pomoći oko 22,20 sati stigla do bolesnika.
U toku jučerašnjeg dana, premijer Sead Čaušević je zajedno sa komandantom KŠCZ Azizom Čačkovićem i direktorom KUCZ Zdenkom Tadićem posjetio općinu Kladanj gdje se u razgovoru sa načelnikom općine Fuadom Imamovićem upoznali sa aktuelnom situacijom na terenu i utvrdili prioritete u pružanju pomoći.
Komandant KŠCZ Aziz Čačković, načelnik KŠCZ Zdenko Tadić i članovi KŠCZ Željko Knežiček, Bego Gutić i Senija Bubić su obavili posjetu TE Tuzla, gdje su se u razgovoru sa direktorom TE Tuzla Fadilom Nadarevićem upoznali sa problemima u snabdjevanju termoelektrane neophodnim energentima.
Službenici KUCZ Tuzla i pripadnici TUN tima FUCZ su izvršili prevoz pomoći koju je pripremio Crveni križ TK, za ugrožene porodice na području općina Tuzla i Sapna. Službenici KUCZ Tuzla i članovi KŠCZ su, radi utvrđivanja stanja na terenu, obišli općinu Sapna, gdje su se u razgovoru sa načelnikom općine Sapna Ismetom Omerovićem upoznali sa aktuelnom situacijom u ovoj općini. Također, posjetili su općine Kalesija i Tuzla.
Mehanizacija, koja je u skladu sa naredbom Kantonalnog štaba o pružanju pomoći Hercegovačko-neretvanskom kantonu, upućena prema Konjicu, sinoć oko 22,00 sata je stigla na odredište.

NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Razmatrujući problem transporta roba na području Tuzlanskog kantona u svijetlu primjene Naredbe Federalnog štaba CZ o zabrani prevoza roba na području FBiH, KŠCZ je donio naredbu:
- Dozvoljava se kretanje vozilima sa prikolicama, šleperima i cisternama na području Tuzlanskog kantona, kojima se vrši prevoz nafte, naftnih derivata, lož ulja i drugih energenata, kao i drugih vozila koja prevoze hranu i druge neophodne proizvode za život i zdravlje stanovništva, kao i proizvode privrednih subjekata za izvoz (ugovorne obaveze prema inostranstvu) i sve drugo što je vezano za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u stanju proglašene prirodne nesreće. Za realizaciju naredbe zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pri čemu će prvenstveno voditi računa o prohodnosti (propusnosti na određenim dionicama), te se u tom smislu ovlašćuje MUP TK da cijeni svaku situaciju pojedinačno. Neće se izdavati nikakva posebna rješenja o transportu.

Cijeneći da je problem čišćenja prilaznih puteva i parking prostora oko zdravstvenih ustanova od najvećeg prioriteta, KŠCZ je donio naredbu:
- Zadužuju se Općinski štabovi CZ i menadžment zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona da odmah pristupe organizaciji uklanjanja snijega oko objekata zdravstvenih ustanova i izvještaj o realizaciji naredbe dostave u Kantonalni štab civilne zaštite najkasnije do 08,00 sati 08.02.2012. godine.

Imajući u vidu da će topljenje velikih količina snijega uzrokovati ogroman priliv vode, KŠCZ je izdao naređenje koje se odnosi na rad HA jezera Modrac:
- Zadužuje se JP "Spreča" da uskladi režim rada hidroakumulacije "Modrac" kako bi se mogao bez težih posljedica prihvatiti priliv vode koji se može dogosditi naglim topljenjem snijega na općinama uzvodno od hidroakumulacije i informaciju o poduzetim aktivnostima dostave u Kantonalnu upravu civilne zaštite.

Na prijedlog menadžmenta JKP "Spreča", imajući u vidu opasnost po građane koji se kreću po zaleđenoj površini jezera Modrac, KŠCZ je izdao Upozorenje građanima: :Upozoravaju se građani koji stanuju ili borave u blizini hidroakumulacije jezera Modrac, da je zbog pojačanog ispuštanja vode iz hidroakumulacije, između leda i vode došlo do stvaranja zračnog džepa, koji olakšava pucanje leda, pa je svako kretanje po zaleđenoj jezerskoj površini veoma opasno i može završiti tragično.

Stanje na području TK
Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK, stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku protekla 24 sata bilo je sledeće:

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,88 m.n.m. i u odnosu na niži je za 5 cm u odnisu na jučerašnje mjerenje. Ispust kroz temeljne otvore je 8,9 m3/s.
U protekla 24 sata vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona nisu imale intervencije na gašenju požara.
Nije bilo većih problema u snabdijevanju električnom energijom, interventne ekipe Elektroprivrede saniraju manje kvarove. Dana 06.02.2012. godine, oko 19 sati došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na području općine Kladanj, MZ Tuholj radi kvara na 10 kV dalekovodu. Očekuje se da će kvar biti otklonjen u jutarnjim satima.
U općini Banovići od 12,00 sati zbog kvara na postrojenjima gradske toplane nema grijanja.
Oko 21,40 sati, putem broja 121 zatražena je hitna medicinska pomoć za stariju osobu u naselju Breze, MZ Kiseljak, općina Tuzla. Radi neprohodnosti puta vozilo hitne pomoći nije moglo doći do bolesnika. Putem OSCZ Tuzla, upućena je mašina za razgrtanje snijega tako da je ekipa hitne pomoći oko 22,20 sati stigla do bolesnika.
U toku jučerašnjeg dana, premijer Sead Čaušević je zajedno sa komandantom KŠCZ Azizom Čačkovićem i direktorom KUCZ Zdenkom Tadićem posjetio općinu Kladanj gdje se u razgovoru sa načelnikom općine Fuadom Imamovićem upoznali sa aktuelnom situacijom na terenu i utvrdili prioritete u pružanju pomoći.
Komandant KŠCZ Aziz Čačković, načelnik KŠCZ Zdenko Tadić i članovi KŠCZ Željko Knežiček, Bego Gutić i Senija Bubić su obavili posjetu TE Tuzla, gdje su se u razgovoru sa direktorom TE Tuzla Fadilom Nadarevićem upoznali sa problemima u snabdjevanju termoelektrane neophodnim energentima.
Službenici KUCZ Tuzla i pripadnici TUN tima FUCZ su izvršili prevoz pomoći koju je pripremio Crveni križ TK, za ugrožene porodice na području općina Tuzla i Sapna. Službenici KUCZ Tuzla i članovi KŠCZ su, radi utvrđivanja stanja na terenu, obišli općinu Sapna, gdje su se u razgovoru sa načelnikom općine Sapna Ismetom Omerovićem upoznali sa aktuelnom situacijom u ovoj općini. Također, posjetili su općine Kalesija i Tuzla.
Mehanizacija, koja je u skladu sa naredbom Kantonalnog štaba o pružanju pomoći Hercegovačko-neretvanskom kantonu, upućena prema Konjicu, sinoć oko 22,00 sata je stigla na odredište.


ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA KŠCZ - VLADI TK PREPORUČENO DA DONESE ODLUKU O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESREĆE

Tuzla, 05.02.2012. godine

Kantonalni štab civilne zaštite TK danas je održao vanrednu sjednicu na kojoj su članovi štaba upoznati sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće u FBiH, Naredbom Federalnog štaba CZ kao i sa Informacijom o ugroženosti ljudi imaterijalnih dobara od visokog snijega i sniježnih nanosa na području TK.
Na osnovu informacija koje su stigle iz općina, kao i na osnovu najave iz FHMZ da će i narednih dana biti hladno vrijeme praćeno sniježnim padavinama, Kantonalni štab je preporučio Vladi TK da donese Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području TK uslijed visokih sniježnih padavina..
Stanje prirodne nesreće već je proglašeno u općinama Kladanj, Tuzla i Sapna.

Odgođena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona
U svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona nastava je odgođena do petka, potvrdila za RTV Slon ministrica obrazovanja u Vladi TK Nađa Avdibašić - Vukadinović.
Ova odluka je donešena na vanrednoj sjednici Vlade TK i nakon sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite. Razlog za obustavu nastave je snijeg koji neprestano pada već nekoliko dana i izuzetno niske temperature zraka na području svih općina našeg kantona, kao i najava sniježnih padavina i u narednim danima.
"Odlukom Vlade TK nastava je obustavljena od ponedjeljka do petka slijedeće sedmice za učenike osnovnih i srednjih škola. U zavisnosti od vremenskih prilika, postoji mogućnost da se nastava opet odgodi, ali o tome ćemo javnost informisati krajem slijedeće sedmice", kazala za RTV Slon ministrica Nađa Avdibašić – Vukadinović.

Stanje na području TK
Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK, stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku protekla 24 sata bilo je sledeće:

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7 sati iznosila je -12 °C.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 197,97 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 5 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 9,1 m3/s.

U protekla 24 sata vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona imale su 3 intervencije na gašenju požara i to:
- dana 04.02.2012. god. PVB Tuzla je ugasila dva požara koji su zahvatili privatne stambene objekte (kuće) u naseljima Tušanj i G.Tuzla.
-dana 04.02.2012. god. VJ Lukavac je ugasila požar koji je zahvatio silos firme „Puračić – Holc“ u naselju Puračić.

Općina Kladanj: Na području općine Kladanj preko noći je palo oko 10 cm novog snijega. Neprohodni su lokalni putevi prema naseljima Tuholj, Hotani, Brateljevići, Suljići i Goletići. Danas će putna služba raditi na raščišćavanju puteva prema ovim naseljima. Nije bilo značajnijih prekida u snabdijevanju el. energijom, vodom, niti je dolazilo do prekida telefonskih veza. OSCZ Kladanj je iskazao potrebu za novčanu pomoć i pomoć u hrani.

Općina Tuzla: U toku noći nije bilo novih sniježnih padavina. Visina sniježnog pokrivača prema mjerenju HMS Bukovčići u Tuzli je 30 cm. Autobuske linije ne saobraćaju za naselja G.Obodnica, Mandiće, Pasce i Grabovicu, ostali putevi su otežano prohodni.
U jutarnjim satima radne mašine JKP „Komunalac“ i JKP „Vodovoda“ radiće na raščišćavanju snijega prema pomenutim naseljima.

Općina Srebrenik: Na području općine Srebrenik visina sniježnog pokrivača iznosi 30 – 40 cm. Svi putevi su otežano prohodni. Zbog visine snijega nije u funkciji putna komunikacija prema naselju Ravnuše, koja će biti očišćena u ranim jutarnjim satima od strane putne službe na ovom području.

Općine:
Živinice, Sapna, Teočak, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Banovići, Lukavac, Doboj Istok, Čelić.
Visina sniježnog pokrivača na području ovih općina je između 35 – 60 cm.
Svi magistralni, regionalni i putevi prema MZ –a su otežano prohodni.
Ekipe putne operative su na terenu i čiste se putevi.
Evakuacija niti zbrinjavanje stanovništva nije potrebno u gore nabrojanim općinama. Nije bilo problema u napajanju el. energijom, vodom a u funkciji su i telefonske linije.


PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE U FBIH

Tuzla, 04.02.2012. godine

Vlada Federacije BiH na 7. vanrednoj sjednici, održanoj dana 04.02.2012. godine donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.

U nedjelju 05.02.2012. godine sa početkom u 12.00 sati biće održana vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u sali za sjednice Vlade TK na kojoj će članovi štaba biti upoznati sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće u FBiH, kao i sa Informacijom o ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od visokog snijega i sniježnih nanosa na području TK.

Stanje na području TK
Kladanj:
Visina snijega 70-125 cm. Magistralni i regionalni putevi prohodni i očišćeni. Nisu očišćeni putevi u mjesnim zajednicama prama zaseocima: MZ Tuholj: Pauč, Goletići, Suljići,Brateljevići, MZ Stanić: Ravne, Gazdići, Turalići, MZ Stupari: Brlošci, Brateljevići, Brgule i povratničko naselje Vranovići. Angažovano je 8 radnih mašina koji su na terenu i radiće cijelu noć. Trenutno je zbrinuto dvoje beskućnika. Evakuacija stanovništva za sada nije potrebna. Pomoć u hrani je potrebna.

Općine: Živinice, Sapna, Teočak, Tuzla, Gradačac, Gračanica, Kalesija Banovići, Srebrenik, Lukavac, Doboj Istok, Čelić: Visina sniježnog pokrivača u prosjeku od 50-80 cm.
Svi magistralni, regionalni kao i drugi pristupni putevi MZ-a su prohodni.
Sve raspoložive mašine nalaze se na terenu i po drugi puta se čisti snijeg.
Evakuacija niti zbrinjavanje stanovništva po nabrojanim općinama nije potrebno, niti pomoć u hrani kao i u drugim MTS-a.

Napajanje el. energijom je kontinuirano, signal od svih operatera je u funkciji, kao i sve hitne službe su u funkciji građana u svim općinama TK-a.

Stanje prirodne nesreće na području TK proglašeno je danas i u općini Tuzla
Danas, 04.02.2012. godine, načelnik Općine Tuzla je, na osnovu Prijedloga Općinskog štaba civilne zaštite, proglasio stanje prirodne nesreće zbog obilnih snježnih padavina i izuzetno niskih temperatura. Snijeg u visinskim područjima općine Tuzla, dostigao je visinu i preko 70 cm, zbog čega su pojedini djelovi općine Tuzla skoro odsječeni. Zbog niskih temperature snijeg se neće otapati a prema prognozi se, uskoro a najkasnije u ponedjeljak, očekuju nove padavine. Za realizaciju programa brzog čišćenja snijega sa najprioritetnijih putnih pravaca i većine trotoara, zaduženi su: Štab civilne zaštite, Služba civilne zaštite, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, JKP Komunalac, JKP Vodovod i kanalizacija i JKP Komemorativni centar. Pozivaju se vlasnici i etažni vlasnici svih stambenih i poslovnih zgrada i objekata da postupe po Odluci o komunalnom redu i čiste snijeg ispred svojih objekata . O toku ovih aktivnosti, Štab civilne zaštite će blagovemeno obavještavati javnost.


OTEŽANO ODVIJANJE SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA TK

Tuzla, 03.02.2012. godine

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić – Tuzla, temperatura izmjerena jutros u 7:00 sati iznosila je -10 °C.

Na svim putnim pravcima na području TK saobraćaj se odvija otežano, zbog ugaženog snijega na kolovozu. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija izdalo je rješenje kojim se proglašavaju zimski uslovi za vožnju te se zabranjuje kretanje na svim prevojima za autobuse, teretna vozila, teretna vozila sa prikolicom i šlepere.
Visina sniježnog prekrivača na području TK se kreće od 12 – 30 cm osim u Kladnju gdje u pojedinim udaljenim naseljima iznosi oko jedan metar. Ekipe putne operative su na terenu i čiste puteve od sniježnih nanosa, a zbog niske temperature usporeno je djelovanje posipnog materijala.

Na području općine Tuzla sljedeće linije saobraćaju samo do zimskih stanica, linija br. 17 za Obodnicu saobraća samo do Hidana, linija br. 18 za Lipnicu saobraća do Grebnice.

Na području općine Kladanj tokom noći i u ranim jutarnjim satima palo je oko 15 cm novog snijega. Na snazi je još uvijek Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od sniježnih padavina. Svi putni pravci su prohodni, a saobraćaj se odvija izuzetno otežano uz korištenje zimske opreme. Služba zimskog održavanja puteva je na terenu i čisti puteve od sniježnih nanosa.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u naredna dva dana nas očekuje hladno vrijeme, uz obilnije sniježne padavine.


SKUPŠTINA TK DONIJELA ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Tuzla, 30.01.2012. godine

Na 16. redovnoj sjednici Skupština Tuzlanskog kantona je razmatrala i donijela Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona. Usvojeni tekst Zakona ćemo objaviti na našoj internet stranici nakon što Zakon bude objavljen u Službenim novinama TK.

Pravni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana III 4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je utvrđeno da kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti, člana 11. i 24 c. Ustava Tuzlanskog kantona, kojim je utvrđeno da je Kanton nadležan u svim oblastima koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti, odnosno da Skupština Kantona donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršavanje nadležnosti Kantona i člana 14. stav 2. i član 165. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH", broj: 64/09) ( u daljem tekstu: Federalni zakon), kojima je utvrđeno da se propisom kantona utvrđuje nadležnost kantonalnih organa vlasti u izvršavanju poslova iz stava 1. ovog člana, kao i druga pitanja koja su za Kanton predviđena Federalnim zakonom, te pitanja koja nisu uređena Federalnim zakonom, a važna su za organizaciju i efikasno funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona.

Također, usvojen je zaključak da Vlada TK u saradnji sa načelnicima općina pristupi uspostavi jedinstvenog sistema zaštite od požara, odnosno, organizovanju vatrogasnih jedinica na području kantona.


NAČELNIK OPĆINE KLADANJ PROGLASIO STANJE PRIRODNE NESREĆE

Kladanj, 25.01.2012. godine
Načelnik općine Kladanj Fuad Imamović na prijedlog Službe civilne zaštite proglasio je stanje prirodne nepogode u ovoj općini, posle razmatranja situacije izazvane sniježnim padavinama. Visina sniježnog nanosa u nekim naseljenim mjestima ove općine je preko jedan metar. Tokom noći 24./25. na području općine Kladanj palo je između 30 i 60 centimetara novog snijega zbog čega je na brojnim putevima angažirana dodatna mehanizacija za uklanjanje snijega. Na području općine Kladanj zabilježene su intezivne sniježne padavine, visoki snijeg i sniježni nanosi ugrožavaju prohodnost puteva i mogu dovesti do njihove blokade. Ove nepogode posebno su zahvatile područja MZ Tuholj, Goletiće, Suljiće, Meškoviće, Tuholj i Pauč, dio MZ Kladanj, Zagrađe, Brateljeviće, Gojakoviće, Vranoviće i Vučiniće, te MZ Starič i Turaliće, gdje sniježni nanosi dostižu i visinu i preko jedan metar.

Kladanj, 26.01.2012. godine
Sporedni putevi prema nekoliko naseljenih mjesta na području općine Kladanj nisu u potpunosti prohodni. U MZ Tuholj sniježni nanosi iznose i do 2 metra. Tokom noći na području općine Kladanj palo je između 20 i 40 centimetara novog snijega, što otežava rad mehanizacije za uklanjanje snijega.
Održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je istaknuto da pomoć treba tražiti i od viših nivoa vlasti.
Općinu Kladanj su posjetili i predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite TK, koji su sa načelnikom Imamovićem obišli naseljena mjesta u MZ Tuholj.

Kladanj, 30.01.2012. godine
Uslijed stabilizacije vremenskih prilika olakšane su okolnosti za čišćenje i uklanjanje snijega i sniježnih nanosa na području općine Kladanj. Još uvijek se radi na raščišćavanju puteva prema naseljima Vučinići, Olovci, Konjevići i Dopasci. Trenutno se radi na uklanjanju sniježnih gromada i nanosa pored puteva kao i posipanje abrazivnim materijalima. Radi najave novih sniježnih padavina sva raspoloživa mehanizacija je u pripravnosti kao i uposlenici službe civilne zaštite.
Na području općine Kladanj nije bilo problema kada je u pitanju napajanje električnom energijom i vodom, funkcionišu i telefonske linije. Nije bilo zahtjeva za hitnim izmještanjem ili evakuacijom bolesnih ili povrijeđenih građana.
Kantonalna Komisija za procjenu šteta razmatrala je zahtjev za pružanje pomoći općini Kladanj. Kantonalni štab civilne zaštite će na svojoj narednoj sjednici razmotriti zahtjev općine Kladanj i prijedlog Odluke o dodjeli pomoći.

Fotografije


VLADA TK USVOJILA INFORMACIJU O REZULTATIMA DEMINIRANJA I USVOJILA LISTU PRIORITETA DEMINIRANJA NA TK U 2012. GODINI

Tuzla, 20.01.2012. godine

Na svojoj 31. redovnoj sjednici Vlada kantona je, između ostalog, razmatrala i usvojila:
a) Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini i
b) Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Opširnije


ARHIVA VIJESTI