ARHIVA VIJESTI IZ 2018. GODINE

2020 2019

Održano 21. Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz programa “Upozoravanje na opasnosti od mina"

Lukavac, 29.11.2018.

U organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona, Crvenog križa općine Lukavac, a pod pokriviteljstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzla, u Osnovnoj školi „Gnojnica“ u Lukavcu održano je 21. Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz programa "Upozoravanje na opasnosti od mina".

Kantonalnom takmičenju su prethodila općinska takmičenja u kojima su učestvovale sve osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona. Na kantonalno takmičenje plasiralo se 10 najboljih ekipa sa općinskih takmičenja. Nažalost, ove godine izostalo je učešće ekipa iz Tuzle, Živinica i Gradačca.

Prvo mjesto na kantonalnom takmičenju je osvojila OŠ "Tojšići" iz Kalesije, druga je bila OŠ “Seona” iz Banovića, a treće OŠ ”Čelić“ iz Čelića. Prvoplasirana ekipa ostvarila je plasman na Federalno takmičenje koje će biti održano narednog mjeseca.


Održana 12. redovna sjednica KŠCZ u 2018. godini

Tuzla 21.11.2018.

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održana je 12. redovna sjednica KŠCZ u 2018. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 11. redovne sjednice KŠCZ u 2018. godini.
2. Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći općini Gračanica.
3. Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće usljed poplava Gradu Tuzla.
4. Tekuća pitanja

Sjednici štaba je prisustvovao predsjednik Komisije za procjenu šteta Fahrudin Delić, koji je izvjestio Kantonali štab sa zaključcima komisije za procjenu šteta po zahtjevima općine Gračanica i grada Tuzla za dodjelu jednokratne novčane pomoći.


Održan sastanak sa rukovodiocima općinskih/gradske službe CZ
i koordinatorima za deminiranje

Tuzla 20.11.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite općina/grada i koordinatorima za deminiranje. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Informacija o aktivnostima na deminiranju terena i uklanjanju NUS-a na području TK od početka 2018. godine.
2. Pripreme za izradu Plana/Liste prioriteta deminiranja na području općina i Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
3. Implementacija projekta “Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona“.
4. Pravdanje finansijskih sredstava dodijeljenih od strane KUCZ po Javnom pozivu u decembru 2017. godine.
5. Dogovor oko javnog poziva za raspodjelu finansijskih sredstava za vatrogastvo u 2019. godini od strane KUCZ
6. Tekuća pitanja


Vlada TK imenovala Ibrahima Sarajlića za direktora KUCZ

Tuzla 13.11.2018.

Vlada TK je na 38. redovnoj sjednici održanoj 13.11.2018. godine imenovala Ibrahima Sarajlića za direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na period od pet godina, počev od 14.11.2018. godine.


Uredba o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite

Sarajevo 28.09.2018.

Vlada Federacije BiH je na 157. redovnoj sjednici donijela Uredbu o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj: 77/18).

Uredba


Na području općine Banovići na korištenje predata deminirana površina terena

Banovići 06.11.2018.

S ciljem stvaranja uslova za nesmetano korištenje šumskih resursa i rekonstrukciju vodovoda, na području MZ G. Pribitkovići je obavljeno deminiranje rizične površine terena u iznosu od 34.188,00 m2.

Deminerske readove su obavili pripadnici deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite Tuzla "B". Tokom izvođenja radova pronađena su i uništena slijedeća minsko-eksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva:
- Mine (razne - pješadijske i tenkovske) 22 komada,
- NUS (razni) 21 komad,
- Upaljači (razni) 6 komada

Svu neophodnu pomoć za nesmetano izvođenje radova pružili su predstavnici Općinske službe CZ Banovići, kao i pojedinci iz MZ G.Pribitkovići. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Regionalnog ureda BHMAC-a iz Tuzle.Prilog RTV TK


Potpisan sporazum radi provođenja obuke i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za vatrogasca/rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu

Tuzla 31.10.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ) potpisan sporazum radi provođenja obuke i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za vatrogasca/rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu. Sporazum je zaključen između KUCZ koju zastupa v.d. direktor Ibrahim Sarajlić sa jedne i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Srebrenik, kojeg zastupa predsjednik društva Hamzalija Karić, odnosno Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla, koju zastupa Ibrahim Hadžić, sa druge strane.

Ovim Sporazumom regulišu se međusobna prava i obaveze između KUCZ i DVD Tuzla odnosno DVD Srebrenik, kao nosioca izvođenja obuke, u provođenju obuke i osposobljavanja kandidata za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja dobrovoljni vatrogasac i rukovodilac akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu, na način kako je to propisano Programom obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/15).

Program obuke i osposobljavanja za polaganja ispita prolaze:
a) Pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice formirane u dobrovoljnom vatrogasnom društvu,
b) Pripadnici vatrogasne jedinice formirane u pravnom licu,
c) Pripadnici službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite formiranih u Federaciji, kantonu, općini/gradu,
d) Portiri i recepcionari u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama.

Prijava za polaganje ispita:
1. Pismenu prijavu za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca ili rukovodioca akcije gašenja požara, na propisanom obrascu, podnosi dobrovoljno vatrogasno društvo ili pravno lice u kojem je formirana vatrogasna jedinica.
2. Za pripadnike službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite formiranih u Federaciji, kantonu, općini/gradu pismenu prijavu za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca, na propisanom obrascu, podnosi nadležno tijelo za poslove civilne zaštite Federacije, kantona, općine/grada.
3. Za lice koje obavlja poslove portira ili recepcionera u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji, pismenu prijavu za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca, na propisanom obrascu, podnosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojem je to lice zaposleno.

Troškove obuke i osposobljavanja kandidata za polaganje stručnog ispita za dobrovoljnog vatrogasca, kao i troškove polaganja ispita snosi:
a) Kantonalna uprava CZ za pripadnike DVJ iz DVD-a na području Kantona i pripadnike službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite kantona.
b) FUCZ za pripadnike službi zaštite i spašavanja i pripadnike jedinica civilne zaštite Federacije,
c) Općina/grad za pripadnike službi zaštite i spašavanja i pripadnike jedinica civilne zaštite općine/grada,
d) Pravno lice u kojem je formirana vatrogasna jedinica, za pripadnike te jedinice.
e) Pravno lice, državni organ ili druga institucija, za zaposlenike koji su u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji postavljeni na radno mjesto portira ili recepcionera.

Troškovi obuke i osposobljavanja iznose 250 KM po jednom kandidatu, s tim da Nosilac izvođenja obuke može to pitanje regulisati i na drugi način, a u okviru utvrđenog iznosa, dok se troškovi polaganja ispita utvrđuju se posebnim rješenjem direktora Uprave.


Pomor ribe na jezeru Modrac: Saopštenje za javnost SRD „Smuđ“ Lukavac

Lukavac 27.09.2018.

26.09.2018. godine u jutarnjim satim SRD „Smuđ“ je dobio dojavu od strane našeg člana da je na jezeru Modrac u pojasu oko zaštitne ograde brane na jezeru Modrac voda proprimila neprirodnu bnoju, da se osjeti smrad hemikalija i da su riba i rakovi počeli da uz obalu traže spas.

U 9 sati smo izašli na lice mjesta, obavijestili kantonalnog vodnog, kantonalnog poljoprivrednog inspektora, opštinsku sanitarnu inspekciju, upravu brane i svi su izašli na teren. JP Spreča je angažovala zaposlenike iz svoje laboratorije, a mi smo angažovali firmu TQM za ispitivanje uzoraka vode.

Na licu mjesta smo mjerenjem utvrdili da se u vodi nalazi izuzetno mala koncentracija kiseonika ispod 2 mg/l, a na mjestima ispod 1 mg/l. Evo šta znači kiseonik za pojedine vrste ribe. „Da bi dobro funkcionisao smuđu je potrebno 7 mg/l, sa 3 mg/l jedva preživljava, a 2 mg/l znači smrt. Šaranu je 5 mg/l potaman, problema nema ni pri 3 mg/l (mada mu je tada metabolizam veoma usporen), a 0,5 mg/l malo je za život. Šaranske vrste nedostatak kiseonika privremeno(!) rešavaju uzimanjem atmosferskog kiseonika, jer im je ždrelo povezamo sa mehurom. Poznati su i mehanizmi dopunskog disanja preko kože, ili kroz kapilarima gusto protkana creva (čikov, som, karaš...)“

Znači nedostatak kiseonika u vodi je doveo do umiranja riba koje su najosjetljivije, a ostale vrste su bez svijesti plutale uz obalu i nažalost po njih veliki broj njih nije preživio tu borbu. Po 5 uzoraka ribe različitih vrsta smo poslali na ispitivanje u dvije akreditovane ustanove i sada čekamo rezultate analize.

E sad je glavno pitanje koji hemijski proces je uzrokovao smanjenje koncentracije kiseonika u vodi. Na to pitanje, nadamo se da ćemo dobiti odgovor nakon što dobijemo izvještaj o kvalitetu uzoraka vode koje su danas uzete od strane firme TQM i laboratorija JP Spreče. Takođe je upoznat i tužioc i policija koja je bila na licu mjesta i napravila zapisnik. Obišli smo i Bokavićku obalu na kojoj smo primjetili veći broj uginulih jedinki deverike, babuške i smuđa te uzeli uzorke vode . Ispred upravnog odbora Smuđa molimo sve ribare da nam prijave bilo kakve promjene na našem jezeru i našim rijekama, a od nadležnih (Opština Lukavac, Tuzlanski kanton, FBiH, Ministarstvo za zaštitu okoliša, Agencija za vode i ...) traži da ulože napor i uspostave kontinuirani monitoring zagađenja naših rijeka i jezera, kako bismo mogli primorati zagađivače da zagađenje svedu u granice dozvoljenog.


Vlada TK izmijenila rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova KŠCZ

Tuzla 26.09.2018.

Vlada TK je na 32. redovnoj sjednici održanoj 26.09.2018. godine donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, te za načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavila Sarajlić Ibrahima, vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.
Također, Vlada je danas donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.


Vlada TK imenovala Ibrahima Sarajlića za vršioca dužnosti direktora KUCZ

Tuzla 04.09.2018.

Vlada TK je na 29. redovnoj sjednici održanoj 04.09.2018. godine na poziciju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite imenovala Ibrahima Sarajlića. Imenovanje je izvršeno na period do imenovanja direktora Kantonalne uprave civilne zaštite po provedenoj proceduri javnog konkursa u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.


U Federaciji BiH trenutno su u pripremi tri zakona iz oblasti zašite od požara i vatrogastva

Tuzla, septembar 2018.

Pripremljen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Podsjetimo, Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu je donijet 2009. godine. Još 2012. godine, nakon velikih šumskih požara u ljeto te godine, Vlada FBiH je utvrdila izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uputila ih u skupštinsku proceduru (izvještaj). Predstavnički dom Parlamenta FBiH je na svojoj 19. redovnoj sjednici održanoj dana 19.03.2013. godine odlučio da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu skine s dnevnog reda i vrati predlagaču na doradu. Vlada FBiH je utvrdila amandmane na Prijedlog zakona (izvještaj) te ga ponovo uputila u skupštinsku proceduru, uz zahtjev da se isti donese po hitnom postupku. Predstavnički dom je na 21. redovnoj sjednici (23.07.2013.), po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona. Međutim, Dom naroda (17. sjednica održana 13.09.2013.), je odlučio da se Zakon razmatra u redovnoj proceduri. Prihvaćen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u formi nacrta, čime je sve vraćeno na početak. Od tada se gubi trag ovom prijedlogu/nacrtu zakona.

opširnije


Izvršena primopredaja deminiranog terena na lokalitetu "Njivice - Stupari" na području općine Kladanj

Kladanj 31.08.2018.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i načelnik općine Kladanj, su se obratili Kantonalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom za hitno deminiranje terena na lokaciji Njivice na području općine Kladanj. Zahtjev je proslijeđen Federalnoj upravi civilne zaštite i Regionalnom uredu BH MAC u Tuzli. Po hitnom postupku je urađena projektna dokumentacija za deminiranje terena na projektu „Njivice – Stupari“. Pristup velikom broju stećaka koji nisu istraženi, bio je onemogućen zbog sumnje na postojanje zaostalih mina i minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Nakon obavljenog reizviđanja terena od strane predstavnika Regionalnog ureda BHMAC-a iz Tuzle, rizična površina je svedena na 1.949,00 m2. Izvođenje deminerskih radova povjereno je Timu civilne zaštite za deminiranje Žepče "B" i trajali su 5 radnih dana.

Obzirom da se deminirani prostor nalazi u velikom pojasu koji se vodi kao sumnjiv teren na zaostale mine, bilo je neophodno izvršiti postavljanje polutrajne ograde sa upozoravajućim znakovima na opasnost od mine. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle. Primopredaja deminirane površine obavljena je u petak 31.08.2018. godine uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Kladanj, Federalne i Kantonalne uprave CZ.


Na lokalitetu jezero Šićki otpočele aktivnosti na uklanjanju NUS-a

Tuzla 29.08.2018.

U periodu od 26.08. do 08.09.2018. godine pripadnici ronilačkog tima Federalne uprave civilne zaštite sa ronilačkim timom iz Republike Češke i ronilačkim timom MUP-a Tuzlanskog kantona radit će na uklanjanju NUS-a sa lokaliteta jezero Šićki na području Grada Tuzla.

Aktivnosti se odvijaju po predviđenom planu, a svu neophodnu podršku u izvođenju navedenih operacija pružaju Gradska služba i Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla.


Održan sastanak sa uposlenicima zaduženim za problematiku deminiranja u općinskim službama CZ

Tuzla 28.08.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan sastanak sa uposlenicima službi civilne zaštite općina zaduženim za problematiku deminiranja. Na sastanku su razmatrane aktivnosti na provođenju procesa deminiranja na području TK za period januar - avgust 2018. godine kao i najava otvaranja novih deminerskih zadataka na području TK i iznalaženje mogućnosti za utrošak planiranih finansijskih sredstava koja su izdvojena u budžetima općina za deminiranje u 2018. godini.

Presjek ostvarenih rezultata na deminiranju u periodu januar – avgust 2018. godine na području TK prezentirao je koordinator za deminiranje Benedin Pejić. Dosadašnji ostvareni rezultat i predata deminirana površine lokalnim organima vlasti na više općina u iznosu od blizu 400.000 m2 je relativno zadovoljavajući rezultat. Također, konstatirano je da od ukupno 15 projekata koji su realizirani ili je u toku njihova reliazacija, samo su dva urađena od strane komercijalnih deminerskih kompanija (Stop mine). Na svim ostalim angažirani su timovi civilne zaštite ili OS BiH.

O nagovještajima za otvaranje novih deminerskih zadataka i intenciji donatora da se forsiraju isključivo projekti netehničkog izviđanja MSP, nešto više su govorili predstavnici RU BHMAC-a iz Tuzle. Oni su posebno zamolili općinske koordinatore da se detaljno upoznaju sa njihovim obavezama naspram SOP-a i kao i do sada budu na raspolaganju osoblju iz MAC-a. Otvorena pitanja na koja su skrenuli pažnju općinski koordinatori, kao što su apliciranje kod donatora sa projektima sa Liste prioriteta i izrada novih MSP projekata su detaljno analizirana. Predstavnici RU BHMAC-a su prisutne upoznali sa gotovim projektima MSP-a, sa onima koji su u završnoj fazi, kao i sa onima koji su u pripremi

Nakon vrlo konstruktivne diskusije zauzet je zajednički stav općinskih koordinatora da i Vlada TK u bužetu mora planirati određeni iznos finansijskih sredstava za deminiranje, kako bi se time stvorili uvjeti za sufinansiranje projekata deminiranja sa oba nivoa vlasti koristeći sredstava posebne naknade za preventivno djelovanje.

Direktor deminerske kompanije „Stop mine“ Tomislav Savić je podrobno objasnio trenutno stanje kada je u pitanju finansijska podrška operacijama deminiranja na području BiH.


Vlada TK dala saglasnost na odluku KŠCZ o dodjeli jednokratne pomoći općini Kalesija i gradu Tuzla

Tuzla 23.08.2018.

Vlada TK je na danas održanoj sjednici dala saglasnost na odluku KŠCZ o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Kalesija i gradu Tuzla, za hitne intervencije radi preduzimanja hitnih mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom nesrećom (poplavom), iz jula 2018. godine. KŠCZ je donio odluku da se općini Kalesija i gradu Tuzla dodijeli po 30.000 KM za hitne mjere zaštite i spašavanja koje su izazvane poplavom.
Vlada je danas prihvatila i tekst zahtjeva za pomoć koji će biti upućeni Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite. Kako je procijenjena šteta na području Tuzle (810.295,00 KM) i Kalesije (1.970.000,00KM) izuzetno velika, te uzimajući u obzir činjenicu da je veliki broj stambenih i infrastrukturnih objekata oštećen u poplavama, da je aktiviran i značajan broj novih klizišta i odrona, poplavljena velika površina poljoprivrednog zemljišta, a grad Tuzla, općina Kalesija i Vlada TK, nisu u mogućnosti, u okviru svojih raspoloživih sredstava za ovu namjenu, otkloniti posljedice na oštećenim objektima i infrastrukturi. Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalna komisija za procjenu šteta su zadužene da kompletiraju potrebnu dokumentaciju i dostave je nadležnim Federalnim organima u skladu sa propisima.

Podsjetimo, 27.07.2018. godine, jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom u poslijepodnevnim satima je pogodilo dijelove Tuzle i Kalesije. Za kratko vrijeme pale su velike količine vode, što je prouzrokovalo stvaranje bujičnih vodotoka, te ogromni rast nivoa rijeke Gribaje na području Kalesije i rijeke Jale u Tuzli. Kanali, potoci i sistemi odvoda površinskih voda nisu mogli prihvatiti ogromnu količinu vode koja je je pala za kratko vrijeme. Voda je nosila velike količine mulja i smeća, što je, uz zarasle lokalne vodotoke, uzrokovalo začepljenje kanala i sistema odvoda oborinskih voda, te je voda sebi probijala put kroz dvorišta i lokalne puteve, pri tome plaveći stambene i pomoćne objekte. U pojedinim naseljima formirale su se jake bujice, što je izazvalo probleme u odvijanju saobraćaja.


Proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće na području općine Lukavac

Lukavac 03.08.2018.

U petak 03.08.2018. godine oko 16 sati dogodila se nesreća tokom izvođenja radova zavarivanja, što je izazvalo eksploziju rezervoara R34 u Radnoj jedinici Kondenzacija u Global Ispat Koksnoj industriji (GIKIL) d.o.o. Lukavac. Tom prilikom povrijeđena su tri radnika, te je došlo do isticanja oko 200-300 m3, amonijačne vode sa primjesama katrana, pri čemu je oko 70 m3 isteklo u rijeku Spreču.
Odmah po saznanju na lice mjesta su izašli inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove i tužitelji Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona. O incidentnom ispuštanju u rijeku Spreču obavješteni su predstavnici Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, policajci nadležne Policijske uprave, Inspektorat Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Kantonalni inspekcijski organi, Federalno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Federalni vodni inspektor je proglasio II stepen ugroženosti i angažirao ovlašteni pravni subjekt Delta petrol Kakanj, za sprječavanje daljnjeg širenja onečišćenja koje je plutalo rijekom Sprečom.
Općinski Načelnik je, nakon sjednice općinskog štaba CZ, donio odluku o proglašenju stanja tehničko-tehnološke nesreće na području općine Lukavac .


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Proglašeno stanje prirodne nesreće na području općine Kalesija i grada Tuzla

Kalesija, Tuzla 27.07.2018.

U petak 27.07.2018. godine, jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom u poslijepodnevnim satima je pogodilo dijelove Tuzle i Kalesije. Za kratko vrijeme pale su velike količine vode, što je prouzrokovalo stvaranje bujičnih vodotoka, te ogromni rast nivoa rijeke Gribaje na području Kalesije i rijeke Jale u Tuzli. Kanali, potoci i sistemi odvoda površinskih voda nisu mogli prihvatiti ogromnu količinu vode koja je je pala za kratko vrijeme. Voda je nosila velike količine mulja i smeća, što je, uz zarasle lokalne vodotoke, uzrokovalo začepljenje kanala i sistema odvoda oborinskih voda, te je voda sebi probijala put kroz dvorišta i lokalne puteve, pri tome plaveći stambene i pomoćne objekte. U pojedinim naseljima formirale su se jake bujice, što je izazvalo probleme u odvijanju saobraćaja.

Posljedice nevremena u Tuzli

Poplava je zahvatila područje mjesnih zajednica Požarnica, Simin Han i Gornja Tuzla, gdje su plavljeni stambeni objekti, te oštećena i uništena infrastruktura (mostovi, putevi i vodovod).
Prema podacima dobijenih od Gradske službe civilne zaštite poplavljeno je 20 stambenih i pomoćnih objekata, te poslovni objekti u naseljima Bare (firme Ramex i Metal Crom). Oštećena su tri mosta (Jahići, Tanovići i Talijani), te nekoliko privatnih automobila. Usljed aktiviranja klizišta u naselju Cviljevina bilo je odsječeno 6 domaćinstava dok je klizište u naselju Trakilovići oštetilo lokalni put. U Janjićima je bila prekinuta putna komunikacija Tuzla-Bjeljina.
Gradonačelnik Tuzle je proglasio stanje prirodne nesreće za područje tri mjesne zajednice, i to: Simin Han, Požarnica i dio MZ Gornja Tuzla.

Posljedice nevremena u Kalesiji
Za kratko vrijeme pala je ogromna količina kiše i tom prilikom prouzrokovala visok vodostaj i izlijevanje iz korita rijeke Gribaje i okolnih potoka. Poplavljeno je više od 20 stambenih i infrastrukturnih objekata na teritoriji općine Kalesija. Najteže je bilo u mjesnim zajednicama Seljublje, Hrasno, Kikači, Tojšići, Vukovije Gornje, Vukovije Donje, Prnjavor, Dubnica i Rainci Gornji.
Nakon 2-3 sata voda se povukla u korito. Održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. Načelnik općine je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području pomenutih mjesnih zajednica.

DelegacijaVlade TK obišla područja pogođene poplavom u Kalesiji i Požarnici.
Delegacija Vlade TK predvođena Premijerom Jakubom Suljkanovićem obišla je područje Hidana, Kikača i Tojšića, mjesta koja su pretrpjela najveću materijalnu štetu u poplavama izazvanim jakim nevremenom. Domaćini su upoznali predstavnike izvršne kantonalne vlasti sa stanjem na terenu i štetom koja iznosi više od dva miliona KM. Poplavljeno je više od 65 stambenih i pomoćnih objekata, oštećeno sedam mostova, veliki broj privrednih objekata pretrpio je štete kao i poljoprivrednici kojima su stradali plastenici i usjevi. Delegacije su obišle i privredno društvo "Gribaja" gdje su sa vlasnikom Nusretom Bećirovićem razgovarali o nastalim štetama. Nakon posjete Kalesiji delegacija Vlade TK obišla je i preduzeće "Rentex Com" d.o.o. Tuzla u Požarnici koje je pretrpjelo ogromne štete u poplavi. Voda je prodrla u unutrašnjost ove kompanije gdje se nalazi proizvodni pogon i magacinski prostor.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Doboj Istoku izvršena provjera postrojenja za prečišćavanje vode

Doboj Istok, 12.07.2018.

Kraljevina Švedska je tokom trajanja prirodne nesreće 2014. godine donirala tri postrojenja za prečišćavanje vode. Postrojenja su dodijeljena općinama Čelić, Doboj Istok i Gradačac.

S ciljem provjere ispravnosti postrojenja, Kantonalna uprava civilne zaštite je u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo TK, općinskom službom CZ Doboj Istok i komunalnim preduzećem "Čisto" organizovala puštanje u pogon postrojenja u Doboj Istoku.

U narednom periodu je planirano puštanje u pogon postrojenja u općini Gradačac.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Završeno deminiranje na projektu „Trasa Marša mira“ Nezuk na području općine Sapna

Sapna, 21.06.2018.

Pripadnici deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite “Goražde B” i Tuzla "B" uspješno su okončali deminiranje na vrlo zahtjevnom projektu "Trasa Marša mira Nezuk" na području općine Sapna. Deminirana je površina terena od 26.505,83 m2. Radovi su trajali 6 sedmica i tokom njihovog izvođenja pronađen je 6 rasprskavajućih mina i 3 NUS-a. Sva redstva su uništena od strane tima CZ Tuzla "A".
Na ovaj način stvorena je dodatna sigurnost za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari”, ali i za lokalno stanovništvo.

Završno uzorkovanje deminirane površine obavljeno je 20. i 21. 06.2018. godine, a istog dana u 13,00 izvršena je primopredaja deminirane površine lokalnim organima vlasti. Ceremoniji primopredaje prisustvovali su predstavnici vlasti općine Sapna, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle, Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite, kao i Općinske službe civilne zaštite Sapna.


U Čeliću prezentiran rad postrojenja za prečišćavanje vode

Čelić, 25.05.2018.

Kao posljedica poplava i klizanja tla tokom prirodne nesreće 2014. godine, pojavio se problem obezbjeđivanja vode za piće za stanovništvo na području više općina Tuzlanskog kantona. Zahvaljujući donaciji koju je osigurala vlada Kraljevine Švedske obezbjeđena su tri postrojenja za prečišćavanje vode za stanovništvo na području općina Čelić, Doboj Istok i Gradačac.

S ciljem provjere ispravnosti istih, Kantonalna uprava civilne zaštite je u saradnji sa općinskim službama iz ovih općine organizirala prezentaciju rada jednog od postrojenja koje je instalirano u općini Čelić i služi za obezbjeđivanje pitke vode za stanovništvo u MZ Nahvioci i Humci. Prezentaciji su prisustvovali direktori vodovodnih preduzeća iz ove tri općine, rukovodioci službi civilne zaštite i predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.

Dogovoreno je da tokom mjeseca juna se organiziraju iste prezentacije u općinama Doboj Istok i Gradačac.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Sapni predate na upotrebu deminirana površina terena

Sapna, 24.05.2015.

S ciljem stvaranja uvjeta za sigurno i bezbjedno kretanje učesnika Marša mira Srebrenica – Nezuk, na području općine Sapna, po hitnom postupku se prišlo deminiranju terena na zadatku "Trasa Marša mira Nezuk – Nezukovi“. Projektnom dokumentacojom je predviđeno da se deminira površina terena od 18.327,00 m2. Realizacija projekta je povjerena Federalnoj upravi civilne zaštite koja je angažirala tim civilne zaštite iz Goražda koji je u roku od 22 radna dana uspješno okončao isti. Završno uzorkovanje deminirane površine obavljeno je 24.05.2018. godine, a istog dana u 13.00 je izvršena primopredaja deminirane površine lokalnim organima vlasti. Ceremoniji primopredaje prisustvovali su predstavnici vlasti općine Sapna, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle, Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite, kao i Općinske službe civilne zaštite Sapna.


U Lukavcu održana vanredna sjednica KŠCZ

Lukavac, 30.04.2018.

U ponedjeljak, 30.04.2018. godine u prostorijama općine Lukavac je održana prva vanredna sjednica KŠCZ u 2018. godini. Na sjednici je analizirana situacija izazvana akcidentom na taložnici "Bijelo more" preduzeća "Sisecam Soda Lukavac", koji je prouzrokovao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče, te poduzimanje odgovarajućih mjera.

Sjednici su pored članova KŠCZ prisustvovali i domaćin, načelnik općine Lukavac Edin Delić, rukovodioci službi civilne zaštite općina Lukavac, Gračanica i Doboj Istok, predstavnik preduzeća "Sisecam Soda Lukavac" d.o.o. Lukavac, predstavnici PS Lukavac MUP-a TK, predstavnici Agencije za područje rijeke Save, predstavnici Republičke uprave civilne zaštite RS, JU Vode Srpske, predstavnik SRD "Smuđ" Lukavac i drugi.

Dana 27.04.2018. godine oko 14,00 sati došlo je do pojave akcidentne situacije u fabrici sode "Sisecam Soda Lukavac", odnosno na taložnici Bijelo more, gdje je došlo do urušavanja vanjskog zida dužine oko 30 m, što je prouzrokovalo izlivanje hemijskih materija u vidu kreča i sode na okolno zemljište i u vodotok rijeke Spreče, što je prouzrokovalo zagađenje vodotoka rijeke Spreče nizvodno od Lukavca. Prema preliminarnim podacima, hemijskim materijama je zagađeno oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta. Općinski štabovi civilne zaštite Lukavac i Gračanica su uputili upozorenje stanovništvu općina Luikavac i Gračanica da vodu iz rijeke Spreče ne koriste za bilo kakve namjene. Općinski štab civilne zaštite Lukavac je proglasio stanje tehničko-tehnološke nesreće.

Kantonalni štab civilne zaštite je nakon iscrpne diskusije donio slijedeće zaključke:
1. Zadužuje se "Sisecam Soda Lukavac" d.o.o. Lukavac da dostavi, svim relevantnim subjektima, podatke vezane za akcident na taložnici "Bijelo more" i preduzme mjere u skladu sa Operativnim planom za incidentna zagađenja, Planom sprečavanja nesreća većih razmjera, te Spoljnim planom intervencije.
2. Nalaže se menadžmentu "Sisecam Soda Lukavac" d.o.o. da ubrza proces primjene novog tipa taložnika koji bi spriječio nastanak sličnih akcidentih situacija.
3. Federalni vodni inspektor treba da odredi sanacione mjere ili da predloži Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremu i provedbu sanacijskog programa.
4. Agencija za vodno područje rijeke Save ili pravna osoba određena Planom upravljanja vodama treba da preduzme mjere za otklanjanje ili sprječavanje zagađenja, odnosno da preduzme sve mjere radi svođenja posljedica štetnih po okoliš na najmanju moguću mjeru u skladu Operativnim planom mjera Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja.
5. Načelnici općina Lukavac, Gračanica i Doboj Istok treba da pokrenu inicijativu prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH s ciljem dobijanja pomoći za sanaciju posljedica akcidenta na taložnici „Bijelo more“ fabrike Sisecam Soda Lukavac d.o.o.
6. Kantonalna uprava civilne zaštite treba da prikupi sve informacije o nastalom događaju i preduzetim mjerama od strane nadležnih subjekata i sačini informaciju. Ovu informaciju dostaviti institucijama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Delegacija Vlade posjetila mjesto incidenta na „Bijelom moru“

Lukavac, 30.04.2018.

Curenje lužnate materije iz taložnice „Bijelo more" Fabrike sode u Lukavcu „Sisecam soda" u rijeku Spreču bio je povod za današnju posjetu delegacije Vlade Tuzlanskog kantona i premijera Jakuba Suljkanovića ovoj lokaciji.
Kako se moglo primijetiti dežurne službe su u protekla dva dana u potpunosti zaustavile curenje, a trenutno je u toku sanacija pukotine na nasipu bazena.
Podsjećamo u petak (27.aprila) pukao je nasip na taložniku "Bijelo more" kod Lukavca, te je određena količina hemiukalija poplavila obližnje poljoprivredno zemljište, a dio je završio i u vodotoku rijeke Spreče.
"Najvećim dijelom ovaj materijal je kreč. Djelomice ima i kalcijumhlorida i ključni problem ovdje jeste lužnatost (bazičnost) ove materije. Bitno je naglasiti da ovdje nema direktne ugroženosti građana u smislu posljedica ovog incidenta. Poljoprivredne površine koje su poplavljene su ograničene i bit će sanirane, a prouzrokovana šteta bit će namirena", rekao je načelnik Općine Lukavac Edin Delić, dodajući da je značajna šteta prouzrokovana u rijeci Spreči. "Došlo je do promjene boje Rijeke, pojave bijelog taloga i povećanja pH vrijednosti vodotoka, ali mislim da ta materija neće ugroziti život i zdravlje ljudi", zaključio je Delić.
"Drago mi je vidjeti da je ovaj dio pukotine u nasipu već saniran i da je u potpunosti zaustavljeno curenje. Također, kako danas možemo vidjeti, izvršena je i konzervacija ovog dijela poljoprivredne površine na koju se izlila određena količina ovog taloga, te je time spriječeno dalje širenje kontaminacije", rekao je premijer Suljkanović, i naglasio da, iako ovaj incident nije u nadležnosti kantonalnih institucija, Vlada Tuzlanskog kantona i sve kantonalne institucije su od samog incidenta u potpunosti posvećene saniranju štete.
"Soda Sisecam" je, kada je u pitanju izdavanje svih dozvola, privredno društvo u nadležnosti Vlade FBiH i federalnih ministarstva, kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove, ali smo mi kao Kantonalna vlada, naravno zabrinuti i pratimo sva dešavanja uz ovaj incident. Dokaz toga je da i Kantonalni štab civilne zaštite danas u Lukavcu ima svoju sjednicu, a cilj nam je preduprijediti sve buduće eventualne negativne poslijedice", riječi su premijera Suljkanovića, koji je danas i izrazio zadovoljstvo činjenicom da se danonoćno provode aktivnosti kako bi se ovaj ekološki incident stavio pod kontrolu.
"Kao Vlada mi ćemo tražiti i da se utvrde i eventualne odgovornosti svih onih koji su propustili učiniti određene radnje ili nisu učinili preventivne radnje kako ne bi došlo do ovog incidenta", rekao je Premijer.
Kako bi se u potpunosti sagledale do sada provedene aktivnosti, te odredili slijedeći koraci, i Kantonalni štab civilne zaštite danas je u Lukavcu održao svoju sjednicu.
"Na sastanku ćemo se upoznati o razlozima zbog kojih je došlo do ovog incidenta, stanju katastrofe i planovima za sanaciju nastale štete. Poslušat ćemo sve ono što struka danas kaže. Nećemo izmišljati načine, saslušat ćemo šta nam struka kaže i ići u tom pravcu. Ohrabruje da imamo određene indicije za podršku iz Federalne fondacije za zaštitu okolice kada je u pitanju materijalna i finansijska podrška u cilju sanacije nastale štete" rekao je komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mufid Klinčević.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Gradačcu održano XXV Kantonalno takmičenje iz prve pomoći

Gradačac, 28.04.2018.

U subotu 28.04.2018. godine u Gradačcu je održano 25. kantonalno takmičenje ekipa Crvenog križa u pružanju prve pomoći. Organizator takmičenja je bio Crveni križ Tuzlanskog kantona a suorganizator Kantonalni štab civilne zaštite. Domaćini takmičenja su bili općinska organizacija Crvenog križa Gradačac i JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac.
Na takmičenju je učešće uzelo 12 ekipa iz reda podmlatka i 9 ekipa iz reda omladine.

Prvo mjesto u kategoriji podmlatka zauzela je OŠ "Miladije" Tuzla, dok je Tim mladih Crvenog krsta/križa Živinice zauzeo prvo mjesto u kategoriji omladine.

Pobjedničke ekipe će predstavljati naš kanton na takmičenju najboljih ekipa Federacije BiH, koje će se održati u Mostaru 12.maja.
(Klikni na sliku za uvećani prikaz), foto: http://www.balkanxp.com


Studenti Pravnog fakulteta u posjeti Kantonalnoj upravi CZ

Tuzla, 11.04.2018.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u pratnji prof. dr. Izudina Hasanovića, dekana Pravnog fakulteta, posjetili su danas Kantonalnu upravu civilne zaštite. Dragan Pelemiš, v.d. direktora Kantonalne uprave CZ je poželio dobrodošlicu studentima i ukratko ih upoznao sa radom Kantonalne uprave civilne zaštite i sistemom zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Studentima su uposlenici Kantonalnog operativnog centra održali predavanje na temu "Operativni centri civilne zaštite". Predavanjem je obuhvaćeno mjesto i uloga operativnih centara u sistemu zaštite i spašavanja, trenutno stanje na području TK kao i evropski broj za hitne službe 112.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla 04.04.2018.

Sukladno odluci Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action). Ovo je jedanaesta godina da se ovaj dan obilježava u Bosni i Hercegovini i kao takav predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuća u oblasti protivminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i NUS-a u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.
Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Prema zvaničnim podacima, u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih. Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek 90-ih godina. Kao rezultat ovoga shvatanja, u decembru 1997. godine predstavnici mnogih zemalja potpisali su Konvenciju o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom „Otavski sporazum“. BiH je minama jedna od najkontaminiranijih zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2,2% teritorija BiH i dalje prekriveno minama. Za područje TK kao sumnjiva površina vodi se oko 80 miliona m2.
Od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja na području TK deminirana je površina od preko 22 milona metara kvadratnih. Skoro svi prioriteti iz prve kategorije i većina iz druge su deminirani, ali ostaje treća kategorija (šume, proplanci) koja i čini većinu preostale sumnjive površine.
Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine u BiH od mina je stradalo 1.745 osoba, od čega 612 smrtno, a 1.138 osoba je teže i lakše ozlijeđeno.
Prilikom izvođenja deminerskih radova stradalo je 118 deminera od čega 49 smrtno. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata bilježimo preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 121, a teže i lakše je ozlijeđeno 135 osoba. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti. U obilježavanje su uključene organizacije kao što su Međunarodni crveni križ, Centar za uklanjanje mina u BiH, UNICEF, UNDP, EUFOR, ITF, Ministarstvo civilnih poslova u BiH i dr.

I ovu priliku koristimo da naše stanovništvo upozorimo da problem mina u BiH nije ni izbliza riješen. Potreba stalnog upozoravanja i podizanja svijesti da živimo u zemlji sa još uvijek značajnim brojem mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava je naša stvarnost koja će još dugo biti naš opasni pratilac.

Zapamtite, mina je najgori izum čovječanstva.


Kantonalna uprava civilne zaštiteOdržan sastanak sa rukovodiocima općinskih/gradske službe CZ

Tuzla 30.03.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite općina/grada. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 2. sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima Gradske i Općinskih službi civilne zaštite u 2017. godini.
2. Aktuelno stanje u oblasti zaštite i spašavanja.
3. Implementacija projekta “Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona“.
4. Finansijska i materijalna podrška općinama/Gradu Tuzla u ostvarivanju njihovih zadataka zaštite i spašavanju - Opremanje općinskih/gradskih struktura civilne zaštite.
5. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini.
6. Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
7. Tekuća pitanja


Potpisan ugovor o formiranju Službe za spašavanje iz ruševina

Tuzla 22.03.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i "Cestotehnik" doo Tuzla, kao službe za spašavanje iz ruševina Tuzlanskog kantona.

Dragan Pelemiš v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Adnan Sijerčić direktor "Cestotehnik" doo Tuzla potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 2/14 i 18/17), kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za spašavanje iz ruševina, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

U predstojećem periodu planirano je materijalno-tehničko opremanje službe i stručno osposobljavanje zaposlenih u službi.


DELEGACIJA VLADE TK OBIŠLA OPĆINU TEOČAK

Teočak, 16.03.2018. godine

Zbog aktiviranja i djelovanja velikog klizišta na lokalitetu MZ Jasikovac danas su premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mufid Klinčević te ministar MUP-a Husein Topčagić posjetili Teočak.
O sanaciji klizišta koje svojim djelovanjem ugrožava 16 kuća i nekoliko pomoćnih objekata te izradi elaborata o uzrocima njegovog nastanka, razgovarali su načelnikom Općine Tajibom Muminovićem. U razgovoru je naglašeno da je općina na raspolaganje stavila mehanizaciju.

Lokaciju su obišli v.d. direktor KUCZ Dragan Pelemiš i član KŠCZ Benedin Pejić koji su sa dr. geologije Miralemom Mulaćem, šefom Odjeljenja za zaštitu i spašavanje CZ grada Tuzla, dogovoril preduzimanje hitnih mjera sanacije.

PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU OPĆINE TEOČAK

Teočak, 15.03.2018. godine

Na području općine Teočak, u mjesnoj zajednici Jasikovac, naselje Ogorelica, aktivirano je veliko klizište, koje ugrožava više stambenih objekata. Tim povodom su v.d. direktor KUCZ Dragan Pelemiš i sekretar KUCZ Izudin Karić posjetili ovo naselje. Uvjerili su se u razmjere klizišta koje ugrožava oko 20 stambenih i pomoćnih objekata. Pretpostavlja se da je uzrok klizišta eksploatacija uglja na površinskom kopu Mezgraja, koje se nalazi u pograničnom dijelu između Federacije BiH i Republike Srpske. Eksploatacija uglja se vrši
od strane preduzeća "Terex-inženjering" d.o.o. Bijeljina. Već duže vrijeme, mještani Ogorelice imaju probleme sa ovim klizištem ali je situacija postala kritična u posljednjih nekoliko sedmica, naročito nakon posljednjih kišnih padavina i naglog topljenja snijega.

U ponedjeljak 19.03.2018. godine će se održati vanredna sjednica općinskog vijeća sa jednom tačkom dnevnog reda "Razmatranje okolnosti nastanka klizišta u MZ Jasikovac usljed radova na eksploataciji uglja na površinskom kopu Mezgraja u pograničnom dijelu između Federacije BiH i Republike Srpske".

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Teočak, načelnik općine Taib Muminović proglasio je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Jasikovac.

OBILJEŽEN 1. MART, MEĐUNARODNI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 27.02.2018. godine

U povodu obilježavanja Svjetskog dana civilne zaštite, u Tuzli je danas upriličena svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj su zaslužnim pojedincima i organizacijama uručene pohvale civilne zaštite. Na svečanoj sjednici prisutnim gostima su se obratili načelnik štaba Dragan Pelemiš, v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, koji je govorio o aktivnostima Kantonalnog štaba i Kantonalne uprave civilne zaštite u prethodnoj godini, te o značaju ovog segmenta društva za održavanje normalnih tokova života i sigurnosti građana i imovine.

Prisutnima se obratio Premijer Vlade TK Jakub Suljkanović: "Civilna zaštita je u današnjem društvu sve potrebnija zbog intervencija u situacijama koje su posljedica ekstremnih meteroloških uslova koji donose snijeg, hladnoću, sušu ili poplave. U slučaju potrebe vi ste prvi na terenu koji ćete pomoći onima u nevolji. S tim u vezi, želim vam se ovom prilikom još jednom javno zahvaliti za sve ono što činite kako bi pružili pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija" rekao je premijer Suljkanović, te pozvao sve relevantne institucije, prije svega predstavnike lokalnih zajednica, direktno nadležnih za komunalnu infrastrukturu (korita lokalnih potoka i rječica, nelegalnu gradnju koja uzrokuje pojavu klizišta, kanale za odvodnju oborinskih voda i kanalizacije) da se aktivnije uključe i svojim aktivnosti preveniraju eventualne nesreće. Također premijer Suljkanović je pohvalio angažman Civilne zaštite u okviru provođenja prošlogodišnje NATO-ove terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe "Bosna i Hercegovine 2017". "Čast nam je i zadovoljstvo da i zvanični izvještaji pohvalno govore o uspješnosti ove vježbe. Vježbe koja je okupila oko 1.400 sudionika, iz 34 NATO i savezničke partnerske zemlje", zaključio je Suljkanović.

Dan civilne zaštite bio je prilika da se istaknutim pojedincima i organizacijama za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjele odgovarajuća priznanja i nagrade civilne zaštite.

Pismenom pohvalom su nagrađeni:
1. Služba civilne zaštite općine Lukavac
2. Služba civilne zaštite općine Živinice
3. Služba civilne zaštite Grada Tuzla
4. Sead Smajlović, GSCZ Grada Tuzla
5. Osman Kozarić, dobrovoljni davalac krvi iz Gračanice
6. Sejfo Halimović, OSCZ Lukavac
7. Enes Omerović, RK „Vidara“ Gradačac
8. Miralem Mulać, GSCZ Grada Tuzla
9. Toni Nikolić, Ekološki zavod F BiH
10. Amir Kamberović, OSCZ Živinice
11. Alija Čehajić, OSCZ Živinice
12. Bajro Imširović, OSCZ Srebrenik
13. Božo Mavrović, OSCZ Živinice
14. Mustafa Bajić, OSCZ Gračanica
15. Hasan Musić, Terminali F BiH
16. Šefik Sarajlić, Rudnik mrkog uglja Đurđevik
17. Said Muhić, Rudnik mrkog uglja Đurđevik
18. Asmir Buljubašić, SCZ Grada Tuzla
19. Enes Bešić, Gorska služba spašavanja Srebrenik
20. Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac
21. Mladi Crvenog križa općine Gradačac
22. Bego Duraković, dobrovoljni davalac krvi iz Živinica


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Skupština TK prihvatila nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja TK

Tuzla 29.01.2018.

Skupština Tuzlanskog kantona je na 1. redovnoj sjednici u 2018. godini prihvatila nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period od 2018. do 2022. godine. Tom prilikom donesen je zaključak da se o ovom nacrtu provede javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe, mišljenja i sugestije na nacrt navedenog Programa razvoja, dostave na:
- e-mail: cz.tk@bih.net.ba
- ili poštom na adresu: ulica Bosne srebrene broj 56, 75 000 Tuzla,

Rok za dostavljanje primjedbi, mišljenja i sugestija je 30 dana.

Pod sljedećim linkom, možete preuzeti tekst nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u TK za period od 2018. do 2022. godine.

- Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja TK 2018-2022


Skupština TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2017. godini

Tuzla 16.01.2018.

Skupština Tuzlanskog kantona je na 1. redovnoj sjednici u 2018. godini prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini. U toku 2017. godine deminirana je površina od 629.733,70 m2.
Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 80 miliona m2 ili 3,1% od ukupne površine kantona.
Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK, a i cijele BiH su ispod prosjeka za zadnjih pet godine i opomena za cijelu zajednicu. Nužnost angažiranja svih relevantnih subjekata u BiH koji su na bilo koji način vezani za problematiku mina i minskoeksplozivnih sredstava je imperativ ili će proces deminiranja potrajati znatno duže od planski predviđenih rokova.

Tokom 2017. godine na području TK smrtno su stradale dvije, a teže i lakše ranjene još dvije osoba od zaostalih mina i minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Podatak da je tokom prošle godine uništena količina minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava od blizu četiri hiljada komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih, ukazuje da još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla „A” sva ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada TK je na sjednici održanoj 16.01.2017. godine je prihvatila Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Riječ je o okvirnom planu u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i koji omogućava da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekta koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje.

- Informacija o rezultatima deminiranja
- Lista prioriteta


Centralna javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Tuzla, 17.01.2018.

Na 14. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, održanoj 9.11.2017.godine, vođena je rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Tom prilikom donesen je zaključak da se o ovom nacrtu zakona provede javna rasprava (u trajanju od 90 dana).

Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu održaće se u petak, 19.1.2018. godine u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Centar Sarajevo, u ulici Mis Irbina broj 1 (sala općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo).ARHIVA VIJESTI
2020 2019