ARHIVA VIJESTI IZ 2009. GODINE


31.12.2009.
Dnevni izvještaj za 31.12.2009. (u 7 sati)
30.12.2009.
Dnevni izvještaj za 30.12.2009. (u 7 sati)
29.12.2009.
Dnevni izvještaj za 29.12.2009. (u 7 sati)
28.12.2009.
Dnevni izvještaj za 28.12.2009. (u 7 sati)
27.12.2009.
Dnevni izvještaj za 27.12.2009. (u 7 sati)
26.12.2009.
Dnevni izvještaj za 26.12.2009. (u 7 sati)
25.12.2009.
Dnevni izvještaj za 25.12.2009. (u 7 sati)
24.12.2009.
Dnevni izvještaj za 24.12.2009. (u 14 sati)
24.12.2009.
Dnevni izvještaj za 24.12.2009. (u 7 sati)
23.12.2009.
Dnevni izvještaj za 23.12.2009.
22.12.2009.
Dnevni izvještaj za 22.12.2009.
21.12.2009.
Blokirani pastiri i ovce na lokaciji Donja Lohinja - Donja Orahovica
21.12.2009.
Poziv na 6. redovnu sjednicu KŠCZ, koja će se održati 22.12.2009.
07.12.2009.
Održan sastanak direktora KUCZ sa sa rukovodiocima općinskih službi CZ
04.12.2009.
Poziv na 5. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih službi CZ
03.12.2009.
Vlada TK donijela Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba CZ
01.12.2009.
Javljanje u jutarnji program RTV TK
19.11.2009.
U povodu blagdana Kurban bajrama Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izdala saopštenje
18.11.2009.
Primopredaja deminirane površine u Gračanici
16.11.2009.
Preporuke za prevenciju i ograničavanje širenja virusa gripe A (H1N1) u školama
11.11.2009.
Održan dvodnevni regionalni seminar "Uspostava sistema 112 i upravljanje rizicima u BiH"
05.11.2009.
Vlada TK usvojila Informaciju o sufinansiranju deminiranja na području TK u 2009. godini
26.10.2009.
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Sl. novine FBIH", broj 65/09)
26.10.2009.
Poziv na 5. redovnu sjednicu KŠCZ, koja će se održati 28.10.2009.
23.10.2009.
Izvještaj o minoincidentu u općini Gračanica
22.10.2009.
Minoincident u općini Gračanica, jedno dijete poginulo, drugo ranjeno
22.10.2009.
Izvršena primopredaja deminiranog terena na općini Banovići, "Treštenica 1A"
21.10.2009.
Poziv na primopredaju deminiranog terena na općini Banovići
15.10.2009.
Održan 4. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ i općinskim koordinatorima za deminiranje
12.10.2009.
Poziv na 4. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ i općinskim koordinatorima za deminiranje
07.10.2009.
Potvrđeno da je učenica iz Tuzle obojela od gripe H1N1
05.10.2009.
Izvještaj Veterinarskog zavoda TK o kretanju bruceloze kod životinja za IX / 2009
04.10.2009.
Održana vježba "Pomoć u nesrećama – Spreča 2009."
22.09.2009.
Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo TK o kretanju bruceloze na području TK u 2009. godini
18.08.2009.
Kantonalni štab dao saglasnost KUCZ da općinama dodjeli neutrošena sredstva posebne namjene
25.05.2009.
Poziv na 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih službi CZ u 2009. godini
21.05.2009.
Izvještaj o radu KUCZ u 2008. godini usvojen na Skupštini TK; Vlada TK usvojila Odluku o kriterijima...
18.05.2009.
Informacija o deminiranju na području TK za period 01.01. - 20.05.2009.
14.05.2009.
Banovići, potpisan Ugovor o deminiranju
13.05.2009.
Otvoren medjuopćinski centar za rijeku Spreču
12.05.2009.
Italijanska delegacija u posjeti Vladi Tuzlanskog kantona
06.05.2009.
Primopredaja deminirane površine u općini Kalesija
05.05.2009.
Nove deminirane površine u dolini rijeke Spreče
10.04.2009.
Prijem delegacije Ministarstva sigurnosti BiH - sektor za civilnu zaštitu i FUCZ
07.04.2009.
Svjetski dan zdravlja
04.04.2009.
Međunarodni dan borbe protiv mina
27.03.2009.
Vlada TK usvojila Izvještaj o radu KUCZ za 2008. godinu i Program rada za 2009. godinu
13.03.2009.
Voda se povlači sa poplavljenih područja
12.03.2009.
Izvještaj o poplavama
09.03.2009.
Poplave na području Tuzlanskog kantona
04.03.2009.
Obilježen 1. mart, Dan civilne zaštite
18.02.2009.
Jedna osoba teško povrijeđena u minoincidentu u mjestu Lukavica Rijeka.
12.02.2009.
Informacija sa PRESS konferencije Kantonalne uprave civilne zaštite
11.02.2009.
Skupština TK usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja 2008 - 2012
10.02.2009.
Potpisan ugovor o izradi projekta "Sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku Kantonalnog OC..."
03.02.2009.
Vlada TK usvojila informacije o deminiranju u 2008. godini na području TK

 

Deminiranje
i NUS
„A“ komponenta tima za uništavanje NUS-a
„B“ komponenta tima za deminiranje KUCZ Tuzla


Bruceloza
Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo TK (22.09.2009.)
O brucelozi