ARHIVA VIJESTI IZ 2011. GODINE
P O Z I V
NA 8. REDOVNU SJEDNICU KANTONALNOG ŠTABA CZ U 2011. GODINI

Dana 28.12.2011. godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,00 sati, u Sali za sjednice Vlade TK, biće održana 8. redovna sjednica KŠCZ u 2011. godini. Za sjednicu je planiran slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. redovne sjednice KŠCZ u 2011. godini;
2. Informacija o provedenim aktivnostima na nabavci opreme za I fazu implementacije projekta Operativni centri civilne zaštite TK;
3. Razmatranje Izvještaja o radu KŠCZ u 2011. godini;
4. Razmatranje Plana rada KŠCZ za 2012. godinu;
5. Tekuća pitanja


6. REDOVNI SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OPĆINSKIH SLUŽBI CZ

Dana 21.12.2011. godine (SRIJEDA) u Motelu "Orion" u Srebreniku održan je 6. redovni sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2011. godini. U uvodnom dijelu gostima pozdravnim riječima se obratio domaćin, rukovodilac OSCZ Mr. sci. Bajro Imširović, nakon čega šef Odsjeka za CZ Nermin Jašarević održao prezentaciju sistema zaštite i spašavanja općine Srebrenik.
Na sastanku je razmatran slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ i 3. sastanka sa općinskim koordinatorima za deminiranje TK
2. Informacija o problemima vodosnabdijevanja i dodatnih troškova zbog suše na području TK u 2011. godini (pogledaj informaciju)
3. Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK u sezoni 2011/2012. godine (pogledaj informaciju)
4. Informacija o aktivnostima i dogovor o realizaciji I faze projekta Operativni centri civilne zaštite TK
5. Informacija o mogućnosti nabavke uniformi za snage civilne zaštite
6. Tekuća pitanja

Direktor KUCZ, gospodin Zdenko Tadić, i sekretar uprave, gospodin Izudin Karić, su obavili radnu posjetu kod općinskog načelnika gospodina Mehmeda Bajraktarevića koji je ujedno i komandant Općinskog štaba CZ. Sastanku su prisustvovali predsjedavajući OV Srebrenik, gospodin Ibrahim Zukić i rukovodilac OSCZ, gospodin Bajro Imširović. Na sastanku je bilo riječi o funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja općine Srebrenik.


ODRŽANA 7. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ

U sali za sjednice Vlade TK dana 30.11.2011. godine je održana 7. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2011. godini. Na sjednici je raspravljan slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. redovne sjednice KŠCZ
2. Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK u sezoni 2011/2012. godine (pogledaj informaciju)
3. Informacija o problemima vodosnabdijevanja zbog suše na području TK u 2011. godini (pogledaj informaciju)
4. Tekuća pitanja

Nakon obavljene rasprave, usvojeni su slijedeći:

ZAKLJUČCI

Ad-2
1. Prihvata se Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK u sezoni 2011/2012. godine, uz preporuku da KUCZ istu uputi na razmatranje i upoznavanje Vladi TK.

Ad-3
1. Prihvata se Informacija o problemima vodosnabdijevanja zbog suše na području TK u 2011. godini, uz preporuku KUCZ da istu uputi na razmatranje i upoznavanje Vladi TK.
2. Preporučuje se općinama na kojima se vrši prevoz vode za piće na ugrožena područja, da pooštre mjere kontrole higijenske ispravnosti vode za piće na izvorištima i mjestima punjenja vode u cisterne, kao i na samim cisternama i drugim prevoznim sredstvima.
3. Zbog neplaniranih i značajnih troškova na obezbjeđivanju vodosnabdjevanja stanovništva pitkom vodom zbog suše, KŠCZ predlaže Vladi TK da iz robnih rezervi dodijeli pomoć općinama u dizel gorivu.

Ad-4
1. Prihvata se prijedlog Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona, da KŠCZ bude suorganizator manifestacije - takmičenja učenika osnovnih škola pod nazivom: "Svjesnost o postojanju mina/Upozoravanje na opasnost od mina" na području TK. Za sufinansiranje troškova navedene manifestacije iz sredsttava posebne naknade odobrava se iznos od 1.500,00 KM.


MINE ODNIJELE JOŠ JEDAN ŽIVOT

Dana 30.11.2011. godine oko 15 sati u u dijelu MZ Jesenica, koji pripada općini Modriča u Republici Srpskoj, tokom sječe šume došlo je do aktiviranja protivpješadijske mine kojom prilikom je smrtno stradao pedesetdevetogodišnji Ramo Krdžić iz Gradačca, vlasnik parcele. Oko 17,30 sati na lice mjesta su izašli pripadnici policijske stanice Modriča i predstavnik OSCZ Modriča. Očekuje se da će 01.12.2011. u jutarnjim satima tim deminera Republičke uprave CZ iz Doboja izaći na teren i pristupiti izvlačenju unesrećenog.
Inače, Krdžić Ramo je 15.09.2009 godine na istoj lokaciji imao minoincident sa lakšim tjelesnim povredama.


JEDNA OSOBA POGINULA U MINSKOJ NESREĆI

Dana 29.11.2011. godine oko 8 sati, na nekadašnjoj liniji razdvajanja - na lokaciji Begova Glava, koja administativno pripada općini Doboj, Republika Srpska, dogodila se minska nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba: Hasanamidžić Šaza, a jedna osoba je povrijeđena: Hasanamidžić Salih, oboje iz Stanić Rijeke, općina Doboj Istok.
Nesreća se desila kada su pomenuta lica prilikom sječe drva aktivirale protivpješadijsku odskočnu minu PROM. Navedeni prostor predstavlja rizično područje obilježeno znakovima minske opasnosti. Nastradala lica su iz minskog polja iznesena uz asistenciju mještana. Šaha Hasanamidžić je prevezena u Hitnu službu Doma zdravlja Doboj Istok, gdje je preminula uslijed zadobijenih rana, dok je njen suprug Salih Hasanamidžić prevezen u bolnicu u Doboj, gdje mu je ukazana neophodna medicinska pomoć i trenutno je van životne opasnosti.


IZVRŠENO OTVARANJE DEMINERSKOG RADILIŠTA NA LOKALITETU KASARNE U LJUBAČAMA, OPĆINA ŽIVINICE

Živinice, 14.11.2011. godine

Danas su počeli radovi na deminiranju na lokalitetu kasarna u Ljubačama, općine Živnice. Ukupna sumnjiva površina iznosi više od 100.000 kvadratnih metara. U prvoj fazi, zbog hitnosti obezbjeđivanja napajanja objekata električnom energijom, biće deminirano 254 kvadratna metra. O
pćina Živinice, u čijoj su nadležnosti pomenuti objekti, nekon deminiranja će pristupiti uređenju objekata i prostora:
"Mi planiramo da napravimo ovdje jedan inkubator, jedan razvojni centar male privrede, ali velika prepreka su mine kojih ovdje ima mnoštvo", rekao je Hasan Muratović načelnik općine Živinice.

Radove će izvoditi Tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.


IZVRŠENA PRIMOPREDAJA DEMINERANOG TERENA NA ZADATKU "KAPAVAC 2", OPĆINA ČELIĆ

Čelić, 11.11.2011. godine

Dana 11.11.2011. godine obavljena je svečana primopredaja deminerskog terena na zadatku ID 13140 - "Kapavac 2", općina Čelić. Metodom čišćenja deminirana je površina terena od 703,17 m2, čime su stvoreni uvjeti za bezbjedno kretanje lokalnog stanovništva, korištenje izvorišta vode i posjeta spomen obilježju stradalim pripadnicima Armije RBiH. Deminerske radove je izvodio Tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a. Radovi na deminiranju su započeli 31.10.2011. godine.


PRESS KONFERENCIJA KANTONALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA

Tuzla, 02.11.2011. godine

Kantonalna komisija za procjenu šteta danas je održala press konferenciju na kojoj su iznijeti podaci o štetama na materijalnim i drugim dobrima koje su prouzrokovale prirodne i druge nesreća u toku 2010. godine:
˝U toku 2010. godine na području našeg Kantona u više navrata je proglašavano stanje prirodne nesreće. U januaru je proglašeno u Srebreniku, u junu i julu mjesecu na području skoro svih općina, dok je u decembru ponovo proglašeno u Tuzli. Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada TK je u dva navrata proglasila stanje prirodne nesreće˝, kazala je predsjednica Komisije Ajiša Softić. Prema podacima koji su izneseni, u toku 2010. godine na području Kantona, obilne padavine su u više navrata izazivale ogromne materijalne štete zbog čega je proglašavano stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla. U svim općinama, osim općine Teočak, je proglašavano stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla, u šest općina dva puta, dok je u općini Srebrenik proglašeno čak tri puta.

Opširnije


ODRŽAN 5. SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OSCZ I 3. SASTANAK SA OPĆINSKIM KOORDINATORIMA ZA DEMINIRANJE TK

Tuzla, 02.11.2011. godine

Dana 02.11.2011. godine održan je sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ i općinskim koordinatorima za deminiranje Tuzlanskog kantona. Na sastanku je izvršena analiza dostavljenih općinskih planova deminiranja i dogovor o listi prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
- Dogovoreno je da se BH MAC-u uputi zahtjev za dostavljanje preciznih podataka o deminiranim površinama na području Tuzlanskog kantona od završetka rata, uzimajući u obzir samo projekte koji su certificirani od strane BH MAC-a, obzirom da je neposredno nakon rata vršeno deminiranje bez odgovarajućih procedura kontrole kvaliteta.
- Radi lakšeg osiguranja sredstava od donatora, dogovoreno da se na listi prioriteta deminiranja ubuduće nađu svi projekti koji imaju odgovarajuću dokumentaciju, pri čemu se na vrhu liste treba da nalaze projekti koje lokalna zajednica smatra najvažnijim.
- Sastanak je iskorišten i za promociju novog broja glasila "Civilna zaštita", kojeg
je pripremila je i izdala Kantonalna uprava civline zaštite.


IZVRŠENO OTVARANJE DEMINERSKOG RADILIŠTA NA ZADATKU "KAPAVAC 2", OPĆINA ČELIĆ

Čelić, 31.10.2011. godine

Dana 31.10.2011. godine izvršeno je otvaranje deminerskog radilišta na projektu ID 13140 - "Kapavac 2", općina Čelić. Projektnom dokumentacijom predviđeno je da se metodom čišćenja deminira površina terena od 703,17 m2, čime će biti stvoreni uvjeti za bezbjedno korištenje izvorišta vode i posjeta spomen obilježju. Radove će izvoditi Tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.


U ORGANIZACIJI FUCZ/FŠCZ U SARAJEVU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE
"ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U RUDNICIMA UGLJA TUZLANSKOG KANTONA"

Sarajevo, 26.10.2011. godine

Pod pokroviteljstvom Federalnog štaba civilne zaštite, u Federalnom centru za obuku u Sarajevu je održana promocija knjige magistra sigurnosti gospodina Zdenka Tadića, direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, pod nazivom "ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U RUDNICIMA UGLJA TUZLANSKOG KANTONA".

Voditelj promocije knjige Mr. sci. Zdenka Tadića bio je Mr. sci. Alija Tihić, direktor Federalne uprave civilne zaštite ujedno i načelnik Federalnog štaba civilne zaštite. Promotori knjige, Dr. sc. Stipo Buljan i Spec. Ismet Sokolović, dipl. ing. rudarstva su pohvalili djelo magistra Tadića i preporučili ga široj naučnoj publici na čitanje i korištenje u praksi. Naglasili su kako je navedeno djelo prvo i jedino u regionu iz oblati zaštite i spašavanja u rudnicima i kako je naučna zajednica profitirala od naučnog rada i zalaganja magistra Tadića.

Opširnije


IZVRŠENA PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERENA
NA ZADATKU "PUT BRIJEZNICA – GRABOV GAJ", OPĆINA GRADAČAC

Gradačac, 28.10.2011. godine

U Gradačcu je izvršena primopredaja deminiranog terena na zadatku "Put Brijeznica - Grabov gaj". Projekat je predstavljao jedan od projekata sa samog vrha liste pripriteta deminiranja na području općine Gradačac. Rizična površina (širine 6 m, a dužine oko 750 m) obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz bivše linije zaraćenih snaga, a po izjavama svjedoka i dostupnim zapisnicima iz prošlog rata sa sigurnošću se moglo pretpostaviti postojanje zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava. Realizacija projekta je dodijeljena Timu civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a, a sa radovima se započelo 01.08.2011. godine. Zbog velike suše odnosno jako tvrdog zemljišta i nemogućnosti upošljavanja kompletnog ljudstva, radovi su se odvijali usporeno i sa vrlo malim učinkom. S ciljem povećanja produktivnosti i upošljavanja kompletnog ljudstva, vrlo brzo se prešlo na deminiranje s drugog kraja rizične površine, a u proces deminiranja se uvodi mašina za skidanje vegetacije TEMPEST.

Opširnije


NOVI BROJ GLASILA "CIVILNA ZAŠTITA"

Kantonalna uprava civline zaštite pripremila je i izdala novi broj glasila "Civilna zaštita", putem kojeg se strukturama civilne zaštite i građanima Tuzlanskog kantona stavljaju na uvid informacije o najvažnijim aktivnostima iz oblasti zaštite i spašavanja kao i edukativni prilozi iz te oblasti. Iako je sadržaj glasila prevashodno vezan za Tuzlanski kanton, glasilo je prisutno u strukturama civilne zaštite u cijeloj Bosni i Hercegovini.


(Klikni na sliku da vidiš sadržaj glasila)


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA MORA BITI OBAVEZA SVIH NAS

Tuzla, 28.09.2011. godine

O planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća razgovarali su danas predstavnici privrednih društava koji rade na ovim poslovima, nadležni u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Rečeno je da se Zakon o zaštiti i spašavanju ne primjenjuje u privrednim društvima u kojim postoji rizik od prirodnih i drugih nesreća, te da je po tom pitanju najteža situacija u rudnicima uglja.

"Samo od početka ove godine četiri osobe su smrtno stradale u rudnicima na području Tuzlanskog kantona i uzimajući to u obzir ne možemo biti zadovoljni situacijom u oblasti zaštite od prirodnih i drugih nesreća" stav je Željka Knežičeka, Ministra industrije, energetike i rudarstva TK koji je ovom prilikom pozvao privredna društva da ozbiljnije pristupe planovima spašavanja, zaštite na radu, ali prije svega prevenciji nesreća, posebno u firmama u kojim je izražen visok stepen opasnosti po zdravlje i živote uposlenih.

Na osnovu urađenih analiza, u Kantonalnoj upravi civilne zaštite su zaključili da se u privrednim društvima, Zakon o zaštiti i spašavanju ne primjenjuje, dok se pravila koja je propisao Zakon o zaštiti od požara primjenjuju selektivno, kazao je direktor Uprave Zdenko Tadić.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Kantonalna uprava civilne zaštite TK naprave jedinstveni urnek na osnovu kojeg će privredni subjekti moći jednoobrazno pripremiti i dostaviti svoje planove i programe o zaštiti i spašavanju, a koji će biti dalje inkorporirani u općinske i kantonalni plan. Ove aktivnosti za cilj imaju ostvarivanje uvida u materijalno tehničke i ljudske potencijale kojima raspolažu privredni subjekti na području Tuzlanskog kantona, a koji bi mogli biti iskorišteni u situacijama prirodne ili druge nepogode ili nesreće koja može nastupiti kako na lokalitetu samih subjekata, tako i na drugim područjima u našem kantonu.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


INFORMACIJA O DEMINERSKOJ NESREĆI NA PODRUČJU OPĆINE GRADAČAC

Dana 02.09.2011. godine, oko 12,00 sati na deminerskom zadatku ID 13075 "Put Brijeznica-Grabov Gaj" na općini Gradačac na kojem radove izvodi Federalna uprava civilne zaštite desila se deminerska nesreća u kojoj su dva deminera lakše povrijeđena, a pričinjena je znatna materijalna šteta. Navedeni deminerski zadatak je otvoren 01.08.2011. godine i na njemu je angažiran Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite ("B" tim Tuzla). Metodom čišćenja predviđeno je da se deminira 3.990,00 m2 lokalnog puta koji je tokom ratnih dejstava u više navrata bio zaprečavan svim vrstama minsko-eksplozivnih sredstava. Do sada je deminirana površina terena od oko 2.000,00 m2 i pronađene su dvije tromlonske mine, koje su na licu mjesta uništene. Zbog usporenog napredovanja u čišćenju terena, nakon otklanjanja sumnji na postojanje zaostalih tenkovskih mina, u proces deminiranja je uključen i Mašinski tim sa TEMPEST mašinom za skidanje vegetacije.

OpširnijePOTPISANI UGOVORI O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA

U Tuzli je 25.08.2011. godine upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz 2010. godine. Općinama je dodjeljena pomoć u ukupnom iznosu od 300.000 KM, a sredstva su namjenskog karaktera i koristiće se za sufinansiranje projekata sanacije šteta nastalih djelovanjem prirodnom nesreća u 2010. godini. Sredstva su dodijeljena u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakon sprovedene Zakonske procedure. Na Javni poziv za raspodjelu neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz 2010. godine, 12 općina koje ispunjavaju kriterije za dodjelu pomoći, dostavilo je svoje zahtjeve za sufinansiranje projekata sanacije šteta. O osnovanosti zahtjeva izjasnila se Kantonalna komisija za procjenu šteta, nakon čega je izvršena detaljna zahtjeva. Kantonalna uprava civilne zaštite je dostavila prijedlog Odluke za dodjelu pomoći općinama Kantonalnom štabu civilne zaštite, koji je na sjednici održanoj 07. jula Odluku jednoglasno usvojio.

Opširnije(Klikni na sliku za uvećanje)


DVIJE OSOBE POGINULE OD ZAOSTALE MINE U DOBOJU

Dana 01.08.2011. godine oko 13 sati u naselju Lukavica Rijeka, lokalitet Biljevine, dio koji pripada Republici Srpskoj, općina Doboj dogodila se minska nesreća u kojoj su smrtno stradali Jusuf Aljić, rođen 1980. iz Lukavica Rijeke, općina Doboj Istok, i Ibrahim Omerašević 1987. godište iz Sjenine, općina Doboj. Nesreća se desila kada su pomenute osobe prilikom sječe drva aktivirale minu zaostalu iz proteklog rata. Navedeni prostor se nalazi u zoni linija razdvajanja FBiH i RS i predstavlja rizično područje obilježeno znakovima minske opasnosti. Nastradala lica su iz minskog polja iznesena uz asistenciju pripadnika CZ Doboj.


REZULTATI DEMINIRANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.2011. – 19.07.2011. GODINE

Rezultate deminiranja na području Tuzlanskog kantona za period 01.01.2011. – 19.07.2011. godine možete pogledati ovdje.


SARADNJA OPĆINSKE SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE LUKAVAC SA HO "HANDICAP INTERNATIONAL"

U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara od zastalih ubojnih sredstva i mina, općina Lukavac je tokom proteklih godina ostvarila dobru saradnju sa HO "HANDICAP INTERNATINAL", realizujući tri projekta deminiranja od velike važnosti za stanovnike mjesnih zajednica Orahovica i Jaruške.

Saradnja sa HO "HANDICAP INTERNATINAL", koja zastupa vladu Republike Njemačke, je ostvarena i u 2011 godini kroz projekat deminiranja "LK Cerik - Đurići” u mjesnoj zajednici Brijesnica Donja.

U periodu od 19.05.2011. do 07.07.2011. uspješno su sprovedene protiv-minske aktivnosti na deminerskom radilištu "LK Cerik – Đurići" u MZ Brijesnica Donja.
U ovim aktivnostima izvršeno je deminiranje 73.913,00 m2, pri čemu je pronađeno i uništeno 53 komada pp mina, te osam komada NUS-a.

Primoredaja je izvršena od strane "HANDICAP INTERNATINAL", Službe civilne zaštite Lukavac, kao sufinansijera ovog projekta, i izvođača radova NHO "Dok-ing deminiranje" Pale.

Realizacijom ovog zadatka stvorene su mogućnosti za bezbjedan povratak raseljenih lica u zaseoku Đurići, kao i mogućnost izgradnje nisko-naponske elektro mreže za veći dio mjesne zajednice Brijesnica Donja.


PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERENA NA ZADATKU "MZ ORAHOVICA, ZASEOK STROJNA" , OPĆINA LUKAVAC

Lukavac, 13.07.2011. godine

Projekat Projekat „MZ Orahovica, zaseok Strojna“ je predstavljao jedan od prioritetnih zadataka na području Općine Lukavac i njegovom realizacijom su stečeni uvjeti za bezbjedan prilaz riječici Strojni i korištenje poljoprivrednog zemljišta.
Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz bivše linije razdvajanja zaraćenih snaga, a po izjavama svjedoka i dostupnim zapisnicima u neposrednoj blizini i samoj površini koja je tretirana deminerskim radovima mještani su samoinicijativno uklonili veliki broj zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava.

Opširnije

   
 


ODRŽAN SEMINAR "STRATEŠKO KOMUNICIRANJE U PROTUMINSKOM DJELOVANJU U BIH"

U Sarajevu je u vremenu od 28. do 30. juna održan seminar "Strateško komuniciranje u protuminskom djelovanju u BiH". Seminar je organiziran u Operativnom trening centru Butmir u organizaciji Mornaričke postdiplomske škole iz Montereja SAD i BH MAC-a.

Na seminaru su učestvovali predstavnici većine subjekata iz BiH u čijoj nadležnosti su poslovi deminiranja, od Vijeća ministara BiH, BH MAC-a, EUFOR-a, Oružanih snaga BiH, ITF-a, Civilne zaštite F BiH i RS-a do nevladinih organizacija u BiH.

Opširnije


INFORMACIJA O IZVRŠENOM DEMINIRANJU TERENA NA ZADATKU "BALJKOVICA, PRAVOSLAVNO GROBLJE", OPĆINA SAPNA

Sapna, 02.06.2011. godine

Dana 02.06.2011. godine obavljena je primopredaja deminiranog terena na zadatku „Baljkovica, pravoslavno groblje“, koji je predstavljao jedan od zadataka sa samog vrha Liste pripriteta deminiranja na području općine Sapna. Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz bivše linije razdvajanja zaraćenih snaga, a po izjavama svjedoka i dostupnim zapisnicima iz prošlog rata sa sigurnošću se moglo pretpostaviti postojanje zaostalih mina i minskoekspolozivnih sredstava. Realizacija projekta je dodijeljena Timu civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a, a sa radovima se započelo krajem prošle godine. Zbog loših vremenskih uvjeta projekat je odmah po otvaranju konzerviran. Nakon stvaranja uvjeta za nastavak radova, pripadnici Tima civilne zaštite su 04.04.2011. godine nastavili sa izvođenjem operacija deminiranja. Projektnom dokumentacijom je bilo predviđeno da se metodom tehničkog izviđanja deminira površina od 15.868,00 m2.

Pored pripadnika Tima civilne zaštite u proces deminiranja su bili uključeni Mašinski i POEK tim (čovjek i pas) civilne zaštite. Tokom izvođenja deminiranja pronađeno je 6 protupješadijskih mina tima PMA-3 koje su na licu mjesta uništene. Sukladno projektoj dokumentaciji na kraju je izvršeno trajno obilježavanje deminirane površine postavljanjem stubova sa upozoravajućim natpisima. Sav neophodni materijal za obilježavanje obezbjedila je lokalna zajednica – općina Sapna.

Završno uzorkovanje deminirane površine je obavljeno 31.05.2011. godine. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle.

Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u četvrtak 02.06.2011. godine, uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Sapna, Federalne i Kantonalne uprave CZ.


U Kalesiji potpisan ugovor o sufinansiranom deminiranju / U Memićima deminirano 50.000 m2 poljoprivrednog zemljišta

U Kalesiji je 25.05.2011. godine potpisan Ugovor o sufinansiranom deminiranju između Humanitarne organizacije „Provita“ iz Mostara i općine Kalesija. Projekat je vrijedan 50 hiljada eura, a finansira ga Evropska Unija uz sufinansiranje Općine Kalesija, koja treba da obezbijedi 15% sredstava ukupne vrijednosti projekta.
Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je koordinator projekta, u okviru kojeg se deminira 800.000 metara kvadratnih miniranog terena u još nekoliko općina koje sufinansiraju deminiranje.

Danas je izvršena i primopredaja 48.220 metara kvadratnih deminiranog terena u naselju Memići, na zadatku Markovići - Memići, općina Kalesija. Zadatak je izvršila HO ProVita Mostar.


Održana 4. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite održao je danas (31.05.2011. godine) 4. redovnu sjednicu u 2011. godini. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće - 3. redovne sjednice KŠCZ u 2011. godini
2. Razmatranje prijedloga Zbirnog izvještaja o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini
3. Razmatranje prijedloga Kantonalne komisije za procjenu šteta i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općini Tuzla
4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području TK u 2009. godini
5. Tekuća pitanja

Opširnije


ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE CZ SA DIREKTORIMA KANTONALNIH UPRAVA CZ

Zenica, 18.05.2011. godine

U Zenici je, u organizaciji Kantonalne uprave CZ Zeničko – Dobojskog kantona, održan sastanak direktora Federalne uprave CZ sa direktorima kantonalnih uprava CZ. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Implementacija Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (organizovanje vatrogasnih jedinica, izrada podzakonskih propisa, izmjene i dopune Zakona i drugo),
2. Provođenje preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća,
3. Realizacija nastavanih planova i programa obučavanja struktura civilne zaštite u 2011. godini,
4. Donošenje nove Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,
5. Implementacija Programa deminiranaj u 2011. godini,
6. Operativni centri civilne zaštite (operativno povezivanje, opremanje i obuka),
7. Tekuća pitanja:
- Korištenje opreme koju je FUCZ dislocirala u KUCZ za slučaj prirodnih i drugih nesreća i
- Ostala aktuelna pitanja.

Opširnije


Održan 2. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima Općinskih službi CZ u 2011. godini

Dana 09.05.2011. godine održan je 2. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2011. godini. Na sastanku je razmatran sljedeći dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 1. sastanka održanog 22.02.2011. godine
2. Upoznavanje sa Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara i Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara (Izvjestilac: Izudin Karić)
3. Primjena Metodologije za izradu procjene ugroženosti od požara i Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara (Izvjestilac: Mesud Tanović)
4. Upoznavanje sa programom obuke KŠCZ (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
5. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona za I-IV 2011. godine (izvjestilac: Benedin Pejić)
6. Informacija o preduzetim aktivnostima preventivnog djelovanja u oblasti zaštite i spašavanja u skladu sa dostavljenim Upozorenjem i preporukama FUCZ (Izvjestilac: Mesud Tanović)
7. Dogovor o raspodjeli plakata upozorenja na opasnost od požara (Izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
8. Tekuća pitanja

Opširnije


Održana treća redovna - konstituirajuća sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite održao je danas (27.04.2011. godine) konstituirajuću - treću redovnu sjednicu u 2011. godini. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:
1. Konstituiranje novog saziva KŠCZ
2. Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu KŠCZ
3. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2011. godini
4. Informacija o aktualnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlasnkog kantona
5. Razmatranje Programa obuke KŠCZ
6. Tekuća pitanja

Opširnije


Poziv na saradnju

Poštovani,

U cilju što boljeg informiranja struktura sistema zaštite i spašavanja ali i građana Tuzlanskog kantona o aktuelnostima u oblasti zaštite i spašavanja, Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla izdaje glasilo, popularno nazvano "Civilna zaštita".

U pripremi je novi broj glasila "Civilna zaštita". Ukoliko imate prijedlog ili primjedbu, javite se, postanite saradnik našeg glasila. Molimo zainteresovane da kontaktiraju uredništvo radi dogovora oko tačne teme teksta i roka njegove predaje.

Priložite tekst za glasilo "Civilna zaštita":

Pišite nam, naša adresa je:
  Bosne srebrene 55, 75 000 Tuzla
Pošaljite e-mail:
  cz.tk@bih.net.ba
Pošaljite fax:
  ++ 387 35 361 161

Tekstovi se recenziraju i ne honorišu.

Dio objavljenih brojeva glasila "Civilna zaštita" dostupni su u PDF formatu na našoj stranici : www.kucztk.com.ba/glasilo/glasilo.htm

Također Vas ovim putem pozivamo da nam se pridružite u uređivanju vijesti za našu stranicu. Želja nam je da stranica bude što informativnija i edukativnija. Ovim putem Vas pozivamo, ukoliko smatrate da imate tekst koji bi trebalo objaviti na našoj stranici, da isti pošaljete, po mogućnosti sa priloženim fotografijama.


Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite

Vlada Tuzlanskog kantona danas (15.04.2011.) je na svojoj 6. redovnoj sjednici donijela Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.
- Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Aziz Čačković, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK,
- Za načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je mr. sci. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove Štaba postavljeni su:
- Jadranka Duraković, sekretar Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona,
- Bego Gutić, Ministar unutrašnjih poslova TK - zadužen za policiju,
- Dr.sci. Željko Knežiček, Ministar industrije, energetike i rudarstva TK - zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo,
- Prof.dr.sci. Nada Pavlović, Ministrica zdravstva TK - zadužena za zdravstvo,
- Senija Bubić, Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK - zadužena za prostorno uređenje i zaštitu okolice,
- Merima Hajdarević, Sekretar ministarstva finansija TK – zadužena za finansije,
- Edin Nišić, Sekretar ministarstva za obnovu, razvoj i povratak TK - zadužen za evakuaciju i zbrinjavanje,
- Samid Šarac, Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK - zadužen za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
- Izudin Karić, Sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za obuku, planiranje i opće poslove,
- Mesud Tanović, Pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za mjere zaštite i spašavanja,
- Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra - zadužen za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje
- Benedin Pejić, Stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite - zadužen za deminiranje i NUS-a.

Administrativno tehničke i druge poslove za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite obavlja Ljiljana Pavljašević, Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.


UPOZORENJE ZBOG POVEĆANE POŽARNE OPASNOSTI I RIZIKA OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

U predstojećem ljetnom periodu postoji povećana požarna opasnost i rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru (šumski požari i požari na niskom rastinju) na području Tuzlanskog kantona, te u vezi sa tim Kantonalna uprava civilne zaštite upozorava javnost o neophodnosti preduzimanja preventivnih mjera u zaštiti od požara:
1. Fizička i pravna lica treba strogo da se pridržavaju svih propisanih preventivnih mjera kod spaljivanja korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka, kao i prilikom loženja vatre na otvorenom prostoru.
2. Nosioci zaštite od požara (organi uprave, institucije, pravna lica i građani), treba da preduzimaju sve preventivne mjere propisanje Planovima zaštite od požara.
3. Vlanici ili korisnici šuma, kao i organi uprave nadležni za šume i šumsko zemljište, treba da preduzimaju sve mjere propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti šumarstva.
4. Nadležni inspekcijski organi treba da, u okviru inspekcijskog nadzora, provode sve mjere propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti šumarstva i zaštite od požara.


Održan 1. sastanak kantonalnog koordinatora za deminiranje sa općinskim koordinatorima u 2011. godini

Tuzla, 07.04.2011. godine
Danas je u Tuzli, u sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona, održan prvi sastanak kantonal
nog koordinatora za deminiranje, gospodina Zdenka Tadića, sa općinskim koordinatorima za deminiranje u 2011. godini. Sastanku su prisustvovali Irfan Pehlić i Nedžad Kukuruzović iz Regionalnog ureda BH MAC-a u Tuzli kao i predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla. Na sastanku je razmatran sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvod iz zapisnika sa 2. i 3. sastanka koordinatora u 2010. godini
2. Informacija o rezultatima deminiranja na području TK u 2010. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)
3.
Informacija o rezultatima Federalnog/Kantonalnog tima za deminiranja i uklanjanje NUS-a u 2010. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)
4. Informacija o sufinansiranom deminiranju u 2010. godini (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
5. Program deminiranja TK u 2010. godini
- Minska situacija TK na dan 30.12.2010. godine (Izvjestilac: Nedžad Kukuruzović)
- Lista prioriteta deminiranja u 2011. godini na području TK (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
- Plan deminiranja Federalnog/Kantonalnog tima u 2011. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)
6. Tekuća pitanja

Opširnije


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Izvještaj o radu KUCZ za 2010. i Program rada za 2011. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2010. i Program rada za 2011. godinu. Sagledavajući rad Uprave u toku 2010. godine, pored redovnih poslova koji su najdirektnije vezani za zaštitu i spašavanja, neke aktivnosti zaslužuju da budu posebno istaknute.
U 2010. godini, na području TK, izvršena je evakuacija 228 porodica iz stambenih objekata, koji nisu bili bezbjedni za stanovanje, kao posljedica djelovanja poplava i klizišta. Radi se o 951 licu i to u općinama Banovići (24), Čelić (189), Doboj Istok (11), Gračanica (31),
Gradačac (284), Kalesija (16), Kladanj (70), Lukavac (74), Sapna (7), Srebrenik (130) i Tuzla (115).

Opširnije


Mjerenje jonizirajućeg zračenja u zraku

Zavod za javno zdravstvo FBiH, u okviru programa monitoringa radioaktivnosti okoliša, vrši godišnje ispitivanje radioaktivnosti u uzorcima okoliša prema programu odobrenom i finansiranom iz Federalnog ministarstva zdravstva. U okviru programa ispitivanja okoliša je praćenje jonizirajućeg zračenja u zraku preko sistema za rano uzbunjivanje u slučaju radiološke nesreće, odnosno detekcije povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH. Sistem je instaliran 2004. godine, u okviru projekta sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), BOH002 „Monitoring radioaktivnosti okoliša”.
Monitori jonizirajućeg zračenja se nalaze na 11 lokacija od kojih je 6 na teritoriji FBiH (Sarajevo, Hadžići, Mostar, Livno, Tuzla, Bihać) i pet lokacija na teritoriji RS (Novi Grad, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Gacko). Serveri za nadgledanje nivoa jonizirajućeg zračenja se nalaze u Zavodu za javno zdravstvo FBiH i Institutu za zaštitu zdravlja RS.
Mjerenja se vrše automatski, kontinuirano, a rezultati mjerenja se prenose elektronski svakih pola sata do servera. Podaci se prikazuju brzinom doze u mikrosivertima na sat (µSv/h) i ukupnom dnevnom dozom u mikrosivertima (µSv).
Od 2006. godine vrše se i mjerenja ambijentalne gama doze koristeći termoluminiscentne dozimetre (TLD), čije očitavanje se vrši kvartalno. Rezultati mjerenja se iskazuju ukupnom dozom u mikrosivertima (µSv) za dati kvartal.

Mjerenja nivoa jonizirajućeg zračenja je u okviru do sada mjerenih prosječnih vrijednosti. Nema povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH

Opširnije


4. april/travanj - Međunarodni dan borbe protiv mina

Prema odluci Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april/travanj se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina. Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Pored masovnog strdanja i ranjavanja civilnog stanovništva, problem postojanja zaostalih mina direktno utiče i na ekonomski razvoj zemlje koja je bila zahvaćena ratom.

Opširnije


IZVJEŠTAJ
o obavljenom službenom putu
u Monterej, Kalifornija u SAD

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, ujedno i Kantonalni koordinator za deminiranje, gospodin Mr. Zdenko Tadić je boravio u vremenu od 12. do 19.03.2011. godine u SAD-u, u mjestu Monterej u Kaliforniji, na osnovu poziva US Partnerstvo za mir, Centar za trening i edukaciju, Mornarička postdiplomska škola iz SAD

Gospodin Tadić je bio član grupe iz Bosne i Hercegovine koju su sačinjavali još: Anisa Kundurović iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, Zoran Grujić iz BH MAC-a, Željko Kalinić iz EUFOR-a BiH, Milisav Pantić iz Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Roman Turšić šef ureda ITF-a u BiH.

Opširnije


PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJANJU, RASPODJELI I KORIŠTENJU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2010. GODINI

Dana 24.03.2011. godine održana je 4. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je razmatrala i prihvatila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2010. godini.

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), u članu 180., uvedena je Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, u visini od 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažiranih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu. Utvrđeno je da od prikupljenih sredstava 15% pripada Federaciji, 25% kantonu a 60% općini u kojoj su ta sredstva ostvarena.

Opširnije


VLADA TUZLANSKOG KANTONA USVOJILA INFORMACIJE KUCZ

Dana 04.03.2011. godine održana je 2. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Među ostalim, Vlada je razmatrala i usvojila nekoliko informacija koje je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite.

-INFORMACIJA O SUFINANSIRANOM DEMINIRANJU NA PODRUČJU TK

- INFORMACIJA O REZULTATIMA FEDERALNOG/KANTONALNOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE ZA DEMINIRANJE I UKLANJANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA U 2010. GODINI NA PODRUČJU TK

- INFORMACIJA O OSTVARENIM REZULTATIMA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK U 2010. godini

- LISTA PRIORITETA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK ZA 2011. GODINU

Opširnije


SVEČANO OBILJEŽEN DAN CIVILNE ZAŠTITE

Danas (03.03.2011.) je u BKC-u Tuzla održana svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u povodu 1. marta, Dana civilne zaštite. Zaslužnim pojedincima i organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona su podijeljena priznanja i nagrade.
Nakon svečane sjednice, u krugu Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, ispostava "Kreka", održana je združena pokazna vježba ˝Pomoć građanima u nesreći˝. U vježbi su sudjelovali pripadnici Vatrogasnih jedinica Tuzla, Srebrenik i Kalesija, službenici MUP-a TK, djelatnici službe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, volonteri Crvenog križa/krsta TK i - Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

Vježba se satojala od osam dijelova: prijavljivanja nesreća od strane građana (Kantonalni operativni centar Tuzla), osiguranje mjesta nesreće (MUP TK), gašenje požara na višim spratovima zgrada (PVJ Tuzla), spašavanje građana iz požara (PVJ Kalesija), spašavanje i vađenje nastradalih iz auta (PVJ Srebrenik), izvlačenje nastradalih osoba iz minskog polja (Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a), pružanje pomoći nastradalima (Crveni križ/krst TK), te pružanje prve pomoći i prijevoz nastradalih do zdravstvene ustanove (Hitna medicinska pomoć Doma zdravlja Tuzla).

Opširnije


OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA CIVILNE ZAŠTITE I DANA CIVILNE ZAŠTITE BOSNE I HERCEGOVINE

Svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 1. marta/ožujka, Dana civilne zaštite, održaće se u četvrtak, 03. marta/ožujka 2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Na sjednici će biti izvršena podjela priznanja i nagrada civilne zaštite Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Prisutnima će se obratiti komandant KŠCZ, načelnik štaba KŠCZ i gosti.

U 13,00 sati održaće se Združena pokazna vježba "Pomoć građanima u nesreći" (Vatrogasni dom u Kreki)


ČESTITKA U POVODU 1. MARTA

U povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, svim građanima BiH, u ime uposlenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite i u svoje ime, upućujem iskrene čestitke.

Ujedno koristim priliku da svim uposlenicima u strukturama civilne zaštite čestitam 1. mart, Dan civilne zaštite.

Direktor KUCZ

Mr. Zdenko Tadić


ODLUKA KANTONALNOG ŠTABA O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

Na osnovu člana 6., člana 7. i člana 8. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite («Službene novine Federacija BiH», broj: 23/04 i 38/06) Kantonalni štab civilne zaštite na sjednici održanoj 23.02.2011. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite

I

U povodu Dana civilne zaštite 1. marta 2011. godine, pravnim licima, društvenim i drugim organizacijama i pojedincima, za posebne zasluge i doprinos u oblasti zaštite i spašavanja, Kantonalni štab civilne zaštite dodjeljuje sljedeća priznanja i nagrade civilne zaštite:

I ZLATNA ZNAČKA CIVILNE ZAŠTITE
1. Mesud Tanović - Tuzla

II PISMENA POHVALA CIVILNE ZAŠTITE
1. Općinski štab civilne zaštite Banovići
2. Općinski štab civilne zaštite Čelić
3. Općinski štab civilne zaštite Doboj Istok
4. Općinski štab civilne zaštite Gračanica
5. Općinski štab civilne zaštite Gradačac
6. Općinski štab civilne zaštite Kalesija
7. Općinski štab civilne zaštite Kladanj
8. Općinski štab civilne zaštite Lukavac
9. Općinski štab civilne zaštite Srebrenik
10. Općinski štab civilne zaštite Sapna
11. Općinski štab civilne zaštite Tuzla
12. Općinski štab civilne zaštite Živinice
13. Kantonalna komisija za procjenu šteta

III ZAHVALNICA CIVILNE ZAŠTITE
1. Sead Mujanović - Živinice
2. Četa za spašavanje rudnika "Kreka" Tuzla
3. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla
4. Miralem Mulać,Tuzla
5. Nedim Mutapčić, Tuzla
6. UXB Balkans Sarajevo
7. RTV TK
8. RTV Slon
9. Crveni križ/krst Tuzlanskog kantona
10. Abdulmenaf Husić, Kalesija

IV NOVČANA NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE
1. Bego Begić, Kladanj
2. Omer Kasumović, Banovići
3. Avdo Vildić. Kalesija
4. Vahidin Subašić, Kalesija
5. Semir Delić i Asmir Suljić, Srebrenik
6. Zejnil Karić i Ervin Hodžić, Lukavac
7. Fehrija Halilović, Lukavac
8. Izudin Karić, Tuzla
9. Mirza Suljić, Tuzla
10. Ferida Emkić, Tuzla
11. Enes Glavinić,Živinice
12. Nedžad Kukuruzović, Lukavac
13. Naser Kukić, Banovići
14. Dragan Petrović, Tuzla

II

Priznanja i nagrade civilne zaštite iz člana I ove Odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite koja će biti upriličena povodom obilježavanja Dana civilne zaštite za 2011. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT

Sead Mujanović


REZULTATI DEMINIRANJA U 2010. GODINI NA PODRUČJU TK

Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u svim akcijama koje su vođene na nivou kantona, a odnosile su se na segment zaštite i spasavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) na području Tuzlanskog kantona. Naime, koordiniranje i praćenje realizacija zadataka na polju neutralisanja neeksplodiranih i minskoeksplozivnih ubojitih sredstava, kao i operacija manuelnog čišćenja, tehničkog izviđanja i obilježavanja rizičnih površina na području Tuzlanskog kantona su poslovi i zadaci koji su obilježili ovaj izvještajni period. Svi ovi gore navedeni poslovi i zadaci realizirani se preko tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a i timova OS BiH kao i drugih domaćih i stranih kompanija-organizacija.

Opširnije


OBAVIJEST O PROMJENI TELEFONSKIH BROJEVA KANTONALNE UPRAVE CZ

Tuzla, 04.01.2011. godine

Obavještavamo Vas da je zbog regulisanja ugovornog odnosa sa BH Telekomom, nakon preseljenja na novu lokaciju, došlo do ponovne promjene telefonskih brojeva Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla:
- novi broj centrale i faxa je 277-746 (umjesto dosadašnjeg 265-590, odnosno 228-565)
- novi broj centrale i faxa je 277-542 (umjesto dosadašnjeg 265-591, odnosno 228-570
Ostali brojevi nisu se mijnjali:
- broj direktora je 256-539, umjesto dosadašnjeg 228-553
- broj za kontakt sa dežurnim operativcem u Kantonalnom operativnom centru je 361-160 umjesto dosadašnjeg 315-710, a broj za dostavljenje fax poruka putem operativnog centra je 361-161 (umjesto dosadašnjeg 315-711)


ARHIVA VIJESTI