AKTUELNOSTI


Vlada TK imenovala vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite

Tuzla, 25.07.2017.

Na sjednici održanoj 25.07.2017. godine, Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Dragana Pelemiša, zaposlenog kao pomoćnik direktora, odnosno rukovodilac Sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo u Kantonalnoj upravi civilne zaštite za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite do imenovanja direktora Kantonalne uprave po provedenoj proceduri javnog konkursa u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


Javni poziv za raspodjelu sredstava posebne naknade kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih ili drugih nesreća

Tuzla, 27.07.2017.

Kantonalna uprava civilne planira u 2017. godini izvršiti raspodjelu sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja se prikuplja u skladu sa članom 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10). Raspodjela će biti izvršena u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 4/12 i 18/13) i Odlukom o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine TK", broj: 15/14).
Ovaj javni poziv se odnosi na pomoć općinama za sufinansiranje projekata saniranja šteta od prirodnih ili drugih nesreća. Po navedenom osnovu bit će podijeljeno 600.000,00 KM.

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 28.08.2017. godine.

Općine koje nisu opravdale ranije dodijeljena sredstva pomoći, po istom osnovu, neće biti uključene u raspodjelu sredstava pomoći u 2017. godini.

Odluka o dodjeli pomoći općinama iz sredstava iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine TK“, broj: 15/14)

Obrazac PN-1, Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava posebne naknade

Obrazac PN-2, Prijava projekata na javni poziv za dodjelu sredstava posebne naknadeSastanak premijera TK sa predstavnicima NATO-a i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

Tuzla, 06.07.2017.

U toku su završne pripreme za održavanje NATO vježbe otklanjana posljedica katastrofa „Bosna i Hercegovina 2017", koja će se od 25-29. septembra održati na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić danas je upriličio sastanak sa predstavnicima NATO-a i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

„Pripreme za Vježbu idu pravim putem i očekujem da ćemo imati najbolju do sada održanu vježbu koju smo planirali u EADRCC-u. Zemlje članice NATO-a iskazale su veliki interes za učešće na ovoj vježbi, koja će, broju učesnika, biti najveća NATO vježba ovog tipa do sada. Imamo najave da će u Vježbi učestvovati oko 1.300 učesnika od čega će njih oko 500 biti učesnici iz 40-tak zemalja učesnica, a u vježbi će učestvovati 35 timova iz 18 zemalja. Sve ovo su dobri indikatori sa samu Vježbu", rekao je ovom prilikom šef NATO-ovog euroatlantskog odjela za koordinaciju odgovora na katastrofe Claudiu Zoiras.

Premijer Gutić je izrazio zadovoljstvo što se sve aktivnosti odvijaju prema utvrđenom planu, te je istaknuo da je Vlada, kao domaćin, posvećena da Vježba protekne bez ijednog problema. „Sama činjenica da ćemo biti domaćini do sada najveće NATO vježbe za nas nema cijenu. Ovo je državni projekat i Tuzlanski kanton će učiniti sve da on protekne u najboljem redu, jer ovo je velika prilika za promociju Tuzle, Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine", rekao je premijer Gutić, te zaključio da je zadovoljan visokim stepenom realizacije planiranih zadataka.

„Za vrijeme trajanja vježbe pažnja svjetske javnosti biti usmjerena u ovom smjeru i Tuzlanski kanton, i ja lično, ćemo staviti sve naše resurse kako bi se realizirale i preostale pripreme, te Vježba uspješno provela", zaključio je premijer Gutić.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

(Nacrt)

Sarajevo, 01.06.2017.

Vlada Federacije BiH je na 105. redovnoj sjednici utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Jedan od razloga za izmjene i dopune je usklađivanje ovog zakona s drugim propisima.

Razlog je, također, izvršenje presude Ustavnog suda FBiH od 30.11.2016. godine, kojom je utvrđeno da je članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Maglaj. Presuda je potpuno izvršena i sporni član 114. brisan iz Nacrta zakona.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu


INTERNI OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Tuzla, 01.06.2017.

Na osnovu člana 36. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj. 7/17), direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Tekst konkursa

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i internet stranici Kantonalne uprave civilne zaštite.


Skupština TK usvojila Plan zaštite od požara

Tuzla, 24.05.2017.

Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila prijedlog Plana zaštite od požara.

Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona je dokument koji služi za organizovan pristup pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara za organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti Plan zaštite od požara. Plan zaštite se oslanja na procjenu ugroženosti od požara TK.


Obavljena primopredaja deminiranog terena na zadatku "Dolovi - Čelička rijeka" na općini Čelić

Čelić, 19.05.2017.

Cilj zadatka: Deminiranje šumskog zemljišta nakon minske nesreće

Nakon teške minske nesreće od 23.03.2017. godine u kojoj je jedna osoba poginula, a druga lakše povrijeđena, stvorila se potreba hitnog deminiranja terena na mjestu nesreće s ciljem izvlačenja traktora i preostale opreme i sredstava koja su korištena prilikom sječe šume. Naime, toga dana su ove dvije osobe, na terenu koji je bio obilježen minskim oznakama, krećući se šumskim putevima traktorom aktivirali dvije tenkovske mine koje su imale ubitačno dejstvo. Predstavnici Regionalnog ureda BHMAC-a iz Tuzle su po ubrzanoj proceduri izradili projektnu dokumentaciju tako da su deminerski radovi započeti 04.04.2017. godine u izvedbi deminerskog tima civilne zaštite Tuzla „B“. Vrlo nepristupačan šumski teren sa velikim brojem zaostalih mina predstavljao je pravi izazov za deminere.

Tokom izvođenja deminerskih radova pronađena su sljedeća minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva:
1. protutenkovka mina - 6 kom.
2. protupješadijske mine tipa PMR-2A - 1 kom.
3. protupješadijske mine tipa PMA-3 - 3 kom.

Obzirom da se deminirani pojas nalazi u velikom pojasu koji se vodi kao sumnjiv teren na zaostale mine, bilo je neophodno izvršiti postavljanje trajnih oznaka u vidu čeličnih stubova (16 komada) na kojima je postavljen znak upozoravanja na mine, a jedan dio označen je polutrajnom ogradom. Završno uzorkovanje deminirane površine obavljeno je 18.05.2017. godine. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle.

Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u petak 19.05.2017. godine uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Čelić, Federalne i Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK.

Danas se u Banovićima otvara novi deminerski zadatak "G. Pribitkovići 3" u izvedbi tima FUCZ Tuzla – B. Projektnom dokumentacijom planirano je deminiranje 28.381 m2.


Finalna planska konferencija za izvođenje NATO EADARCC terenske vježbe

Tuzla, 15.05.2017.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i NATO Euroatlantski centar za koordinaciju djelovanja u katastrofama (EADRCC) organiziraju Finalnu plansku konferenciju od 15. do 18. 05. 2017. godine. Ova konferencija je dio završnih planiranja za održavanje NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017” koja će se održati u septembru ove godine. Više od 500 međunarodnih i 350 domaćih učesnika provjerit će spremnost djelovanja i saradnje u slučaju obilnih poplava, klizišta, odrona, zemljotresa, hemijskog akcidenta, rudarske nesreće, minskog incidenta, udesa automobila, izvora zračenja…

SARAJEVO
Ponedjeljak, 15.05. 2017.godine (zgrada Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1, Press sala 3/II)
11.00 - 11.30 sati – konferencija za novinare Obraćanje ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića i šefa NATO sekcije za civilno planiranje u vanrednim situacijama Lorenz Meyer-Minnemanna. Konferenciji za medije će prisustvovati i komandantica NATO štaba u Sarajevu brigadna generalica Giselle M. Wilz.

TUZLA
Utorak 16.05.2017.godine
09.00 – 14.00 sati - obilazak lokacija vježbe (učesnici vježbe)

Srijeda 17.05.2017.godine
09.00 – 09.30 sati – otvaranje Finalne planske konferencije za izvođenje NATO EADARCC vježbe
Obraćanje ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića i šefa NATO sekcije za civilno planiranje u vanrednim situacijama Lorenz Meyer-Minnemanna. (hotel Mellain Tuzla) 09.30 – izjave za medije
.


Obavljena primopredaja deminiranog terena na zadatku "Duge njive - Seljublje" na općini Kalesija

Kalesija, 08.05.2017.

Projekat Duge Njive-Seljublje u MZ Seljublje već dugi niz godina je predstavljao jednu od priortetnijih lokacija koju je bilo neophodno deminirati. Blizina šumskih kompleksa i ulazak mjesnog stanovništva u sumnjivo područje rezultiralo je nekoliko minskih nesreća sa najtežim posljedicama. Izvođenje deminerskih radova povjereno je Timu civilne zaštite za deminiranje Orašje "B" sa povremenom ispomoći od strane tima civilne zaštite Tuzla "B". Radovi su startali 05.05.2016. godine i u nekoliko navrata su prekidani zbog prelaska na druge zadatke. Pored pripadnika deminerskog tima na zadatku su bili angažirani Mašinski i POEK (psi) tim civilne zaštite. Tokom izvođenja istih pronađena su sljedeća minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva:
protupješadijska mina PMA-3 (6 kom.); protupješadijske mine tipa PMR-2A (3 kom.); upaljači UPMR-2 (1 kom.); ručna bomba (1 kom.); tromblon (2 kom.); zrno 20 mm (1 kom.); sitna municija (30 kom.)
Obzirom da se deminirana trasa nalazi u velikom pojasu koji se vodi kao sumnjiv teren na zaostale mine, bilo je neophodno izvršiti postavljanje trajnih oznaka u vidu čeličnih stubova (18 komada) na kojima je postavljen znak upozoravanja na mine, a jedan dio označen je polutrajnom ogradom.
Završno uzorkovanje deminirane površine obavljeno je 3.,4. i 5.5.2017. godine.
Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle. Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u petak 08.05.2017. godine uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Kalesija, Federalne i Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK.


Održan sastanak sa Timom za civilno-vojnu saradnju Ambasade SAD-a

Tuzla, 25.04.2017.

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite danas je održan sastanak sa Timom za civilno-vojnu saradnju Ambasade SAD-a. Ispred Tima za saradnju sastanku su prisustvovali Samantha McGuire, sadašnji šef Tima, Jason Deal, član Tima, Samuel Luke, budući šef Tima i Meredith Cole, budući član Tima. Kantonalnu upravu civilne zaštite su predstavaljali direktor KUCZ Zdenko Tadić i pomoćnik direktora Dragan Pelemiš. Tema sastanka je bila osnovna obuka za spašavanje na riječnim vodama.


Javni poziv za upis u registar volontera Federalne uprave civilne zaštite

Sarajevo, 25.04.2017.

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja, kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje

PREDMET JAVNOG POZIVA:
Upis volontera u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja.

PODNOSIOCI PRIJAVA:
Prijavu na javni poziv mogu podnijeti svi punoljetni građani Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište na teritoriji Federacije BiH.

Svi zainteresovani prijave mogu izvršiti putem online aplikacije za prijavu volontera koja je dostupna na web stranici Federalne uprave civilne zaštite: www.mreza-fucz.gov.ba

ROK ZA PRIJAVU:
Prijave ostaju otvorene do daljnjeg


Održan ispit za profesionalnog vatrogasca

Tuzla, 15.04.2017.

Nakon odrađenog pripravničkog staza u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik, Ramo Joldić i Nail Musić su stekli pravo da polažu ispit za profesionalnog vatrogasca. Dana 15.04.2017. godine u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan je ispit za profesionalnog vatrogasca. Pripravnici su nakon teoretskog pristupili i praktičnom dijelu ispita. Komisija za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca je konstatovala da su oba kandidata položila ispit za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.

Iskrene čestitke novim profesionalnim vatrogascima, uz želju da uskoro budu dio Profesionalne vatrogasne jedinice.


Održana 3. redovna sjednica KŠCZ u 2017. godini

Tuzla, 11.04.2017.

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održana je treća redovna sjednica KŠCZ u 2017. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2017. godini.
2. Razmatranje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći općini Doboj Istok, za otklanjanje posljedica prirodne nesreće od poplava i klizišta
3. Razmatranje Zahtjeva za suorganizaciju 24. kantonalnog takmičenja ekipa Crvenog križa u pružanju prve pomoći.
4. Tekuća pitanja.


Obilježen 04. april, Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla, 05.04.2017.

Okruglim stolom na temu „Mine, minska sredstva i NUS – juče, danas, sutra" danas je u Tuzlanskom kantonu obilježen Međunarodni dan borbe protiv mina. Organizator ovog javnog skupa bila je Kantonalna uprava civilne zaštite.

I 22 godine nakon rata Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa najvećim stepenom zagađenja minama i trenutno je na području teritorije BiH ugroženo nešto manje od milion stanovnika. U toku 2016. godine deminirana je površina od 1.061.786,51 m2. U ovaj ukupni iznos nije uključena deminirana površina od oko pet miliona metara kvadratnih koja je realizirana kroz pilot projekte „Lend Release" (vraćanje zemljišta korisnicima) koji su rađeni novom metodom deminiranja tzv. „Ciljano tehničko izviđanje". Nakon dobivanja certifikata i ove površine će biti uvrštene u ukupan iznos što će predstavljati znatno veću površinu sve ukupno deminirane površine na području našeg kantona.

Ipak, prema zvaničnim podacima BHMAC-a, u periodu od 1996. do kraja 2016. godine, u BiH je od mina stradalo 1.739 stanovnika. Od toga je smrtno stradalo 608, a teže i lakše ranjeno 1.131 civilna osoba. Pored stradanja civilnih osoba bilježi se i znatan broj nastradalih deminera. Smrtno je stradalo 48, a teže i lakše je povrijeđeno njih 69.

Tokom 2016. godine na području TK nije bilo slučajeva stradanja civilnih osoba ili deminera u minskim poljima. Prema podacima kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, dogodilo se preko 200 minskih nesreća, na području svih općina Tuzlanskog kantona, u kojima je smrtno stradalo 119, a teže i lakše su ranjene 133 osobe. Sve civilne nesreće desile su se u obilježenim područjima, tako da su najčešći razlozi koji dovode do nesreća, nepoštivanje minskih upozorenja i svjestan ulazak u sumnjiva područja zbog lova ili sječe šume.

U svom uvodnom obraćanju prisutne je pozdravio i zahvalio im se na dosadašnjem radu i doprinosu premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. „Hvala na svemu što činite, naporima i rizicima kojima se izlažete da bi našu životnu okolinu učinili sigurnom za život nas danas ali i naše djece u budućnosti. Današnji dan prilika je da još jednom snažno ukažemo na problem mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava i da skrenemo pažnju javnosti na ove potencijalne ubice koje konstantno vrebaju. Prilika je ovo i da pozovemo širu društvenu zajednicu, prije svih donatorske organizacije, bez kojih je proces deminiranja nemoguć, da se snažnije uključe u rješavanje ove problematike, jer mine ne poznaju nadležnost niti bilo kakve druge podjele. One su problem svih nas" rekao je premijer Gutić i pozvao medije da se snažnije uključe u ovu oblast jer se kroz edukaciju, informisanjem putem medija ili direktnim kontaktom sa ciljnim grupama visokog rizika može i mora podići svijest o opasnostima, a time i smanjiti mogućnost nesreće od mina i eksplozivnih ostataka rata.

U svom uvodnom obraćanju prisutne je pozdravio i zahvalio im se na dosadašnjem radu i doprinosu premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. „Hvala na svemu što činite, naporima i rizicima kojima se izlažete da bi našu životnu okolinu učinili sigurnom za život nas danas ali i naše djece u budućnosti. Današnji dan prilika je da još jednom snažno ukažemo na problem mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava i da skrenemo pažnju javnosti na ove potencijalne ubice koje konstantno vrebaju. Prilika je ovo i da pozovemo širu društvenu zajednicu, prije svih donatorske organizacije, bez kojih je proces deminiranja nemoguć, da se snažnije uključe u rješavanje ove problematike, jer mine ne poznaju nadležnost niti bilo kakve druge podjele. One su problem svih nas" rekao je premijer Gutić i pozvao medije da se snažnije uključe u ovu oblast jer se kroz edukaciju, informisanjem putem medija ili direktnim kontaktom sa ciljnim grupama visokog rizika može i mora podići svijest o opasnostima, a time i smanjiti mogućnost nesreće od mina i eksplozivnih ostataka rata.


- Konačni Zaključci -preporuke sa okruglog stola


Održana 2. redovna sjednica KŠCZ u 2017. godini

Tuzla, 28.03.2017.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan druga redovna sjednica KŠCZ u 2017. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2017. godini.
2. Izvještaj o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2016. godini.
3. Plan korištenja sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini.
4. Informacija o održanoj Komandno-štabnoj vježbi sa 77. brigadom Vojske Velike Britanije.
5. Tekuća pitanja.


Održan 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradske i općinskih službi civilne zaštite u 2017. godini

Tuzla, 27.03.2017.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan prvi sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradske i općinskih službi civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona.
Sastanku su pored predstavnika KUCZ i OSCZ prisustvovali Irfan Pehlić i Nedžad Kukuruzović iz Regionalnog ureda BH MAC-a u Tuzli.

Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 7. sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima Gradske i Općinskih službi civilne zaštite u 2016. godini.
2. Informacija o ostvarenim rezulatatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2016. godini.
3. Plan deminiranja (Lista prioriteta) na području TK za 2017. godinu.
4. Informacija o održanoj Komandno-štabnoj vježbi sa 77. brigadom Vojske Velike Britanije.
5. Informacija o nabavci i raspodjeli naprtnjača za gašenje požara.
6. Tekuća pitanja.


Informacija o održanoj komandno-štabnoj vježbi "Bold Chinthe 2017"

Tuzla, 20.03.2017.

Vježba "Bold Chinthe 2017" se odvijala na dvije lokacije: u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite i u kasarni OS BiH na Dubravama. Utvrđivane su pozicije, odgovornosti i obaveze, uvježbavani poslovi rukovodstva nadležnog tijela vlasti koje rukovodi akcijama zaštite i spašavanja, operativnim timovima za traženje i spašavanje, medicinskim ekipama, institucijama za zbrinjavanje, te otklanjanju posljedica pada aviona u minirano područje.
Vježba je bila komandno-štabna, te je fokus bio na stablu komandovanja i odgovornosti, koordinaciji, ulozi agencija, službi općine, kantona, entiteta, države i međunarodnih faktora. Simuliran je incident pada velikog putničkog aviona AIRBUS JET EUROPE. Specifičnost vježbe je bila da je avion "pao" u minirano područje, na međuentitetskoj liniji, sa velikim brojem preživjelih.
Simulirane akcije zaštite i spašavanja su protekle po proceduri i uspješno su okončane.
U sastavu 77. brigade nalazili su se pripadnici koji su ovoj civilno-vojnoj vježbi doprinijeli svojim stručnim znanjem i vještinama u oblastima upravljanja kriznim situacijama, zdravstva, medija i rekonstrukcije.
Na kraju vježbe je napravljena analiza vježbe, te su dati prijedlozi i sugestije. Svaki od predstavnika učesnika je imao priliku izložiti svoje viđenje uspješnosti vježbe i ukazati na eventualne nedostatke. Analizirane su operativne procedure i efikasnost u slučajevima prirodnih i drugih nesreća i katastrofa radi identificiranja procedura koje se mogu unaprijediti.

- Informacija o održanoj komandno-štabnoj vježbi
- Hodogram
- Scenarij komandno-štabne vježbe(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Doboj Istoku proglašeno stanje prirodne nesreće od posljedica poplava i klizišta

Tuzla, 09.03.2017.

Vodostaj na brani HA Modrac u 15,00 sati bio je 199,59 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jutors u 07,00 u isto vrijeme nivo je viši za 19 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 76,10 m3/s.

Doboj Istok
Općinski štab civilne zastite Doboj lstok je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane djelovanjem poplava i klizišta na prostoru cijele općine. U protekla 24 sata rijeka Spreča je poplavila oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta.Vodotok Lukavica je poplavio jedan stambeni objekat sa pratećim pomoćnim objektima u MZ Lukavica Rijeka, uslijed čega je izvršeno izmještanie domaćih životinja vlasnika objekta. Uslijed intenzivnih padavina u protekla 24 sata, postoji bojazan za stanje objekata u zonama aktivnih klizišta.

Gračanica
Rijeka Spreča je u porastu, nivo na mjernom mjestu Karanovac iznosi 401 cm, a vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm. Poplavljeno je oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta.

Kalesija
Rijeka Spreča se izlila iz svoga korita i tom prilikom poplavila oko 70 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi ostali vodotoci su u porastu.

Gradačac
Od OSCZ Gradačac primljena je obavijest da je vodovod Vučkovci, izvorište Domažići poplavljen, te da se voda može koristiti samo za tehničku upotrebu.

Srebrenik
Trenutno stanje nije alarmantno, sve putne komunikacije su prohodne. Poplavljeno je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u naselju Špionica.

Živinice
Prati se situacija, pod vodom je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u mjestu Dubrave.

Banovići
Zabilježen je porast svih vodotoka, pa je tako ugrožen regionalni put Ribnica Zavidovići kod jezera Breštica.


Planska konferencija za izvođenje NATO EADARCC terenske vježbe

Tuzla, 06.03.2017.

Bosna i Hercegovina je domaćin NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017” koja će se održati u septembru ove godine.
Više od 500 međunarodnih i 350 domaćih učesnika provjerit će spremnost djelovanja i saradnje u slučaju obilnih poplava, klizišta, odrona, zemljotresa, hemijskog akcidenta, rudarske nesreće, minskog incidenta, udesa automobila, izvora zračenja… Planska konferencija za izvođenje vježbe bit će održana od 06. do 09. 03. 2017. godine u Sarajevu i Tuzli.

SARAJEVO
Ponedjeljak, 06.03. 2017.godine
14.00 -14.30 sati – konferencija za novinare Obraćanje ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, šefa NATO-og Euroatlantskog centra za koordinaciju djelovanja u katastrofama (EADRCC) Güntera Bretschneidera i komandantice NATO štaba u Sarajevu brigadne generalice Giselle M. Wilz. (zgrada Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1, Press sala 3/II)

TUZLA
Utorak 07.03.2017.godine
09.00 – 14.00 sati - obilazak lokacija vježbe (učesnici vježbe)

Srijeda 08.03.2017.godine
09.00 – 09.30 sati – otvaranje Planske konferencije za izvođenje NATO EADARCC vježbe, obraćanje premijera Tuzlanskog Kantona Bege Gutića, šefa EADRCC-a Güntera Bretschneidera i pomoćnika ministra sigurnosti za zaštitu i spašavanje Samira Agića. (hotel Mellain Tuzla)


Saradnja Ministarstva sigurnosti i Vojske Velike Britanije - Zajednička vježba spašavanja u slučaju nesreće

Sarajevo, 23.02.2017.

Britanske snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu kako bi, u skladu sa odredbama NATO/PfP (Partnerstva za mir) Sporazuma o statusu snaga (SOFA), zajedno sa Sektorom za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, izveli vježbu spašavanja u slučaju nesreće.

Već treću godinu za redom, pripadnici 77. brigade Oružanih snaga Velike Britanije radiće na kompleksnom scenariju u saradnji sa ne samo sa Ministarstvom sigurnosti, već i sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Direkcijom za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, nadležnim upravama civilne zaštite kao i jedinicama na državnom i entitetskom nivou koje su nadležne da prve izađu na mjesto nesreće.

NATO/PfP Sporazum o Statusu snaga (SOFA) omogućuje Britanskim snagama da tokom vježbe primjene svoje specijalističke vještine u pružanju odgovora na humanitarne krize i slučajeve prirodnih nesreća, lingvističke vještine, te vještine potrebne pri pružanju hitnog odgovora na mjesta nesreće.

Prethodnih godina scenariji su uključivali slučajeve prirodne katastrofe poput poplave i zemljotresa dok će se ove godine vježba fokusirati na situaciju pada međunarodnog komercijalnog aviona na područje koje se nalazi sjeverno od Tuzle i za koje se zna da je u prošlosti bilo minirano. Ovakav scenarij će testirati posebne vještine djelovanja Britanskih snaga u međunarodnom okruženju.

Video najavu vježbe možete preuzeti na linku:


Sastanak u vezi mogućnosti deminiranja nekropola u naselju Noćajevići na lokalitetu Toliša/Toluša, općina Kladanj

Kladanj, 09.02.2017.

Radi utvrđivanja stvarnog stanja našeg naslijeđa na području Tuzlanskog kantona, neophodni su terenski obilasci dobara i lokaliteta. Tako se veći dio posla JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK odvija na terenu. Nakon terenskog obilaska nekropola stećaka, tim Zavoda je ustanovio da se nekropoli stećaka u naselju Noćajevići na lokalitetu Toluša/Toliša, općina Kladanj, ne može pristupiti.
Naime, parcele na kojima se nalazi nekropola su evidentirane kao minirana površina. Prema urađenom Elaboratu za općinu Kladanj 1990.godine a koju su uradili uposlenici Zavoda, na ovoj se nekropoli nalazilo 48 stećaka. Budući da je nekropola sada na minskom polju i da je zarasla i zapuštena, veliki broj stećaka je pomjeren ili razbijen, terenskim obilaskom 2016.godine registrovano je oko 36 stećaka. Uočljivi su različiti oblici stećaka: sljemenjaci, sanduci i stubovi. Stećci se ističu svojom masivnošću i bogatstvom različitih i karakterističnih motiva.
Radi rješavanja ovog problema, u četvrtak 09.02.2017. godine, održan je sastanak u općini Kladanj. Na sastanku su sudjelovali tim Zavoda, direktor KUCZ Zdenko Tadić i načelnik općine Kladanj Jusuf Čavkunović. Tema sastanka je bila pomenuta nekropola, odnosno, mogućnosti i načini deminiranja. Nekropola u naselju Noćajevići na lokalitetu Toliša/Toluša je od izuzetnog značaja za naslijeđe stoga je važno omogućiti siguran pristup kada je riječ o uklanjanju minsko eksplozivnih sredstava.
Budući da su sve strane složile oko važnosti ovog kulturno-historijskog dobra i rješavanju ovog problema, dogovoreno je da se preduzmu svi potrebni koraci te se započne s deminiranjem nekropole. Ostaje da vidimo koliko vremena je potrebno za siguran pristup kulturnom nalijeđu. U međuvremenu, upozoravamo moguće posjetitelje da ostanu na sigurnom i ne ulaze u nekropolu zbog mogućnosti stradanja od eksplozivnih naprava.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK


Vlada TK usvojila informaciju o rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2016., te Plan deminiranja na području TK za 2017. godinu

Tuzla 27.01.2017.

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja NUS-a u 2016. godini i Plan deminiranja na području TK za 2017. godinu. Na osnovu rezultata ostvarenih na poslovima deminiranja u toku 2016. godine može se zaključiti da je tokom protekle godine deminirano 1.061.786,51 m2, a u ovaj iznos nije uključena deminirana površina od oko pet miliona metara kvadratnih koja je realizirana kroz pilot projekte „Lend Release" (vraćanje zemljišta korisnicima) koji su rađeni novom metodom deminiranja tzv. "Ciljano tehničko izviđanje". Nakon dobivanja certifikata i ove površine će biti uvrštene u ukupan iznos što će predstavljati znatno veću površinu sveukupno deminirane površine na području Tuzlanskog kantona. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uvjeti za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina. Ipak, na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 85 miliona m2 ili 3,2% od ukupne površine kantona. Značajno je istaći i da tokom 2016. godine na području TK nije bilo stradanja civilnih osoba od zaostalih mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao ni stradanja deminerskog osoblja tokom izvođenja operacija deminiranja.

Kada je u pitanju plan aktivnosti za 2017. godinu, za deminiranje metodom „čišćenje" planirano je 313.788,15 m2 i metodom „tehničko izviđanje" 3.225.330,16 m2 ili ukupno 3.539.118,31 m2 površine. Također, planirano je da se pregleda i tretira površina terena od 150.042,22 m2 na zaostalu kasetnu municiju. Kako se navodi okvirnim planom su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i omogućeno je da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekata koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje.

- Informacija o rezultatima deminiranja
- Lista prioriteta


Grad Tuzla: Javni konkurs za pomoć vlasnicima (pravnim i faktičkim) uništenih stambenih objekata na području Grada Tuzla (objekti stepena oštećenja I kategorije), uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014.godine

Tuzla, 06.02.2017.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni konkurs


Održana vanredna sjednica KŠCZ

Tuzla, 31.01.2017.

U cilju analiziranja najnovijih podataka o kvaliteti zraka na području Tuzlanskog kantona, te donošenja odluka o načinu daljeg djelovanja, danas je održana 1. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2017. godini. Zbog važnosti problematike koja je razmatrana, sjednici štaba su prisustvovali i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK Mulić Maida, pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode Goran Mišić.
Podaci sistema za praćenje kvaliteta zraka sa fiksnih stanica lociranih na području Živinica i Lukavca ukazuju da se stanje poboljšalo, odnosno, da je smanjena koncentracija sumpordioksida (SO2) u zraku. Ipak, budući da je kvalitet zraka po ovoj zagađujućoj materiji na području grada Tuzla još uvijek iznad dozvoljene vrijednosti, Štab je donio i nekoliko preporuka.

1. Preporučuje se Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta da obustavi nastavu u osnovnom i srednjem obrazovanju.

2. Preporučuje se Gradskoj upravi Grada Tuzle da obustavi rad u predškolskim ustanovama.

3. Preporučuje se MUP-a TK da pooštri kontrolu tehničke ispravnosti vozila sa posebnim akcentom na izduvne gasove i iz prometa isključe neispravna motorna vozila po tom osnovu.

4. Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da prati efekte isključivanja bloka 6 u TE Tuzla, kako bi se na sljedećoj vanrednoj sjednici KŠCZ analizirale mogućnosti za njegovo ponovno uključivanje.

5. Preporučuje se građanima da postupe prema preporukama Ministarstva zdravstva TK, Zavoda za javno zdravstvo TK i ograniče boravak i kretanje na otvorenom prostoru.

6. Preporučuje se građanima i pravnim licima da upotrebu putničkih i teretnih vozila svedu na minimum.

7. Preporučuje se građanima i pravnim licima da u kotlovnicama za grijanje i u procesu proizvodnje ne koriste čvrsto gorivo u kojem je prisutna veća koncentracija sumpora.


Konferencija o naučenim lekcijama
na NATO EADRCC vježni "CRNA GORA 2016"

Tuzla/Sofija, 30.01.2017.

U okviru provjere i pripreme država budućih članica NATO-a, u Crnoj Gori je u oktobru 2016. godine održana terenska vježba "Crna Gora 2016".
Konferencija o naučenim lekcijama na NATO EDARCC vježbi "Crna Gora 2016", je održana od 25 do 27.01.2017. godine u Sofiji, u Bugarskoj. Domaćin vježbe je bio CMDR COE (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence) iz Bugarske koji je domaćin evaluacijskih konferencija NATO-a u Evropi. U radu konferencije su učestvovali svi najodgovorniji predstavnici iz radnih tijela koji su organizirali i izveli vježbu iz struktura NATO-a i zemlje domaćina Crne Gore.
Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Bosne i Hercegovine, budućeg domaćina vježbe koja je planirana da se održi krajem septembra 2017. godine na području Tuzlanskog kantona. U radu konferencije su učestvovali: Samir Huseibašić – Izvršni direktor vježbe iz Ministarstva sigurnosti BiH, Zdenko Tadić – pomoćnik izvršnog direktora vježbe, Arina Bešlagić – Ministarstvo sigurnosti BiH, Zijad Hadžić – Ministarstvo odbrane BiH.
Učesnike konferencije su pozdravili ispred domaćina Vassil Roussinov direktor CMDR COE Bugarska, ispred zemlje domaćina vježbe Mirsad Mulić, generealni direktor MOI Crne Gore i ispred EADRCC Guenter Bretschneider šef EADRACC, koji je i otvorio konferenciju.
Na konferenciji je izvršena detaljna analiza vježbe u Crnoj Gori. Kroz izvještaje odgovornih lica i diskusiju učesnika analizirane su dobre i loše strane rada svih učesnika i vježbe u cjelini.
Vježba u Crnoj Gori prema mišljenju svih učesnika bila je veoma uspješna.

Samir Husenbašić je na kraju konferencije izvršio prigodnu prezentaciju vježbe koja će biti izvedena u Bosni i Hercegovini. Učesnici konferencije su iskazali podršku i najavili svoje učešće na Glavnoj planskoj konferenciji vježbe u Bosni i Hercegovini, početkom marta u Tuzli.


Zavod za javno zdravstvo TK: Zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana

Tuzla, 30.01.2017.

Zagađenje zraka je veliki ekološki rizik za zdravlje i procjenjuje se da godišnje uzrokuje oko 2 miliona slučajeva prerane smrti širom svijeta. Posljednjih dana, suočeni smo sa veoma visokim aerozagađenjem od strane polutanata koji mogu izazvati akutne i hronične zdravstvene probleme kod velikog broja ljudi. Hronični bolesnici (srčani, plućni, osobe sa visokim pritiskom itd.), starije osobe, djeca i trudnice, predstavljaju rizične grupe stanovništva koje zahtijevaju posebnu pažnju pri provođenju zaštitnih mjera.
Da aerozagađenje nepovoljno utiče na zdravlje ljudi, potvrđuje i činjenica da se u zimskom periodu zbog veće koncentracije štetnih čestica i gasova u vazduhu, ljekarima obraća povećan broj pacijenata sa smetnjama vezanim za respiratorni i kardiovaskularni sistem.

opširnije


Proglašena epizoda uzbune na području općine Lukvac i Grada Tuzla

Tuzla, 30.01.2017.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je na osnovu podataka dobijenih na sistemima za praćenje kvalitete zraka za 29. i 30.01.2017. godine, a na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, proglasilo:
- epizodu uzbune na području grada Tuzla
- epizodu uzbune na području općine Lukavac
Na području općine Živinice i dalje je na snazi epizoda upozorenja, proglašena 24.01.2017. godine

opširnije


Proglašena epizoda upozorenja na području općine Živinice a na području Grada Tuzla epizoda pripravnosti

Tuzla, 24.01.2017.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je na osnovu podataka dobijenih na sistemima za praćenje kvalitete zraka za 22. i 23.01.2017. godine, a na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, proglasilo:
- epizodu pripravnosti na području grada Tuzla
- epizodu upozorenja na području općine Živinice

Nakon proglašenja epizode pripravnosti od strane Ministarstva, služba civilne zaštite poduzima mjere utvrđene u članu 7. stav (1) Plana:
a) upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja
b) apeli za smanjenje korištenja motornih vozila
c) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama
d) upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivanje, da će u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općine
e) poziv pravnim licima, vlasnicima ili korisnike kotlovnica lii ložišta da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosupmorni ugljevi) i čišćenje dimovidnih instalacija
f) ostale mjere za koje opštinske službe civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka

Nakon proglašenja epizode upozorenja od strane Ministarstva, služba civilne zaštite aktivira štab civilne zaštite, koji u skladu sa svojim nadležnostima, može preduzeti realizaciju mjera utvrđenih u članu 7. stav (2) Plana:
a) Obezbjeđenje dodatnih mjerenja mobilnom mjernom stanicom za mjerenje kvaliteta vazduha, na kritičnim lokacijama
b) upozoravanje rizičnih grupa stanovništva za smanjenje kretanja
c) obustava nastavnog procesa u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i univerzitetima
d) zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO 3 i privremeno ograničenje kretanje vozila po sistemu "par-nepar", osim vozila na električni pogon i vozila na tečni naftni plin, te policije, javnog gradskog prijevoza, vozila hitnih intervencija (vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskim tablicama, vozila Ministarstva odbrane i ostalih vozila sa odobrenjem,
e) zabrana prometa za teretna motorna vozila ukupne mase preko 3,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama
f) smanjenje potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija uz smanjenje temperature u prostorima koji se zagrijavaju
g) smanjenje proizvodnje i zamjena pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož-ulja
h) pojačana kontrola vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi
i) obezbijediti nesmetani protok motornih vozila na glavnim gradskim saobraćajnicama i
j) ostale mjere za koje opštinske službe civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka


Komandno - štabna vježba sa 77. brigadom Vojske Velike Britanije

Tuzla, 19.01.2017.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obratilo se Kantonalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom za održavanje komandno – štabne vježbe krajem februara 2017. godine. Vježba je planirana da se održi u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite i Operativno – komunikacionom centru BiH – 112 u Sarajevu.

Saglasnost za održavanje navedene vježbe dalo je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novembru 2016. godine a Vlada TK je svoju saglasnost za održavanje vježbe dala u januaru 2017. godine.

Vježba je posvećena provjeri osposobljenosti sistema zaštite i spašavanja za koordinirano djelovanje u slučaju da se dogodi velika avionska nesreća.

Dana 19.01.2017.godine je u prostorijama KUCZ održan radni sastanak na kojem je obavljena analiza i dogovor o aktivnostima na realizaciji vježbe. Sastanku su prisustovovali: Zdenko Tadić, Dragan Pelemiš i Sadmir Avdibegović ispred KUCZ, Samir Huseinbašić i Arina Bešlagić – Mišanović ispred Ministarstva sigurnosti BiH, Sead Vrana, Majda Kovač i Jasminko Ibraković ispred FUCZ, Alan Talakić iz Ambasade Velike Britanije u BiH i cap. SSTGS Hayne iz 77. brigade Vojske Velike Britanije.


Pripreme za održavanje NATO EADRCC vježbe
Otklanjanja posljedica katastrofa „Bosna i Hercegovina 2017“

Tuzla, 18.01.2017.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 75 sjednici održanoj 28.09.2016.godine, donijelo Odluku o prihvatanju organizacije i izvođenja NATO EADRCC vježbe otklanjanja posljedica katastrofe „Bosna i Hercegovina 2017“ u EADC formatu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prihvatilo održavanje terenske vježbe NATO-a odgovor na katastrofe „Bosna i Hercegovina – 2017“ na području Tuzlanskog kantona i manjim dijelom na širem području Grada Bijeljina i Brčko Distrikta BiH, s Gradom Tuzla kao domaćinom vježbe.
Vlada TK je Odlukom o davanju saglasnosti i prihvaćanju uloge domaćina NATO terenske vježbe odgovora na katastrofe „Bosna i Hercegovina – 2017“ od 07.06.2016.godine, prihvatila ulogu domaćina.

Dana 18.01.2017.godine je u prostorijama KUCZ održan radni sastanak na kojem je obavljena analiza scenarija i dogovor o aktivnostima na realizaciji navedene vježbe. Sastanku su prisustvovali: Zdenko Tadić, Dragan Pelemiš, Benedin Pejić i Sadmir Avdibegović (KUCZ), Sead Vrana, Majda Kovač i Jasminko Ibraković (FUCZ) i Samir Huseinbašić i Arina Bešlagić – Mišanović (Ministarstvo sigurnosti BiH).


ARHIVA VIJESTIGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"